Thông tư 107/2012/TT-BTC phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 107/2012/TT-BTC

Thông tư 107/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:107/2012/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:28/06/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phí đánh giá phòng kiểm nghiệm chất lượng nông sản là 32 triệu đồng
Ngày 28/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
Theo quy định tại Thông tư này, mức phí đánh giá phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản là 32 triệu đồng đối với đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng và 22,5 triệu đồng đối với đánh giá lại.
Mức lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản; lệ phí cấp giấy chứng nhận về công tác thủy sản vẫn giữ nguyên ở mức 20.000 - 40.0000 đồng. Cụ thể, lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn thủy sản; lệ phí cấp giấy cho phép khảo nghiệm giống thủy sản là 40.000 đồng; lệ phí gia hạn, thay đổi nội dung giấy phép do khách hàng yêu cầu là 20.000 đồng…
Phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản nêu trên được thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng Đô la Mỹ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.
Cơ quan thu được trích 85% trên số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải cho việc thu phí, lệ phí theo các nội dung chi theo quy định của pháp luật; 15% còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2012.

Xem chi tiết Thông tư 107/2012/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------------------
Số: 107/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỦY SẢN
 
 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; một số Điều của Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh giống vật nuôi, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 805/BNN-TC ngày 22/3/2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản và các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa; sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thủy sản theo quy định của pháp luật phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 2 Thông tư này.
Phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng Đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.
Điều 2. Mức thu phí, lệ phí
Mức thu phí, lệ phí trong công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thực hiện theo Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
1. Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản (gồm Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản tại địa phương) thực hiện các công việc thu phí, lệ phí nêu tại Điều 2 Thông tư này có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi là cơ quan thu phí, lệ phí).
2. Phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:
2.1. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 85% trên số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải cho việc thu phí, lệ phí theo các nội dung chi quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP.
a) Cơ quan thu phí, lệ phí thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản căn cứ vào số thu được để lại chi theo quy định, thực hiện việc điều hòa nguồn kinh phí cho các đơn vị thu phí, lệ phí trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng Cục) không đủ nguồn chi bảo đảm quỹ tiền lương tối thiểu cho cán bộ, công nhân viên thu phí, lệ phí và các khoản chi phục vụ hoạt động quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thủy sản của Cục, Tổng cục.
b) Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản thực hiện lập dự toán thu, chi hàng năm báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt; mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để theo dõi việc thu - chi đối với khoản tiền điều hoà phục vụ công tác tổ chức thu phí, lệ phí do các đơn vị thu phí, lệ phí còn chệnh lệch thừa nộp về để chuyển cho đơn vị thiếu. Đồng thời, phải mở sổ hạch toán riêng, cuối năm nếu chưa sử dụng hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng và hàng năm phải quyết toán với Bộ Tài chính.
2.2. Số tiền còn lại 15% cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BDĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, cục thuế, kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST(P5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 


BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)
Phụ lục 1 – Lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/lần)
1
Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản
40.000
2
Lệ phí cấp giấy chứng nhận áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP
40.000
3
Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng và chứng thư vệ sinh cho lô hàng thủy sản.
40.000
4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu đơn lẻ theo yêu cầu của khách hàng
10.000
5
Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ
40.000
6
Lệ phí cấp giấy chứng nhận tên gọi xuất xứ nước mắm
40.000

Chú thích: HACCP: Chương trình kiểm soát chất lượng dựa vào phân tích mối nguy và kiểm soát tại điểm tới hạn.
 
Phụ lục 2 – Lệ phí cấp giấy chứng nhận về công tác thủy sản

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/lần)
1
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
40.000
2
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản vận chuyển nội địa
40.000
3
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch do khách hàng yêu cầu
20.000
4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thuỷ sản
40.000
5
Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng giống thuỷ sản
40.000
6
Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng giống cây trồng thuỷ sản
40.000
7
Lệ phí cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản
40.000
8
Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản
40.000
9
Lệ phí gia hạn, thay đổi nội dung giấy phép do khách hàng yêu cầu
20.000
10
Lệ phí cấp giấy cho phép khảo nghiệm giống thuỷ sản
40.000

 
Phụ lục 3 - Phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/chỉ tiêu)
1
Các chỉ tiêu cảm quan và vật lý
 
1.1
Xác định màu sắc, mùi, vị
15.000
1.2
Trạng thái (mặt bằng, khuyết tật, trạng thái cơ thịt)
10.000
1.3
Kích cỡ
7.000
1.4
Tạp chất
5.000
1.5
Khối lượng tịnh
5.000
1.6
Nhiệt độ trung tâm sản phẩm
3.000
1.7
Độ chân không
10.000
1.8
Độ kín của hộp
20.000
1.9
Trạng thái bên trong vỏ hộp
10.000
1.10
Khối lượng cái
10.000
1.11
Tỷ lệ cái và nước
10.000
1.12
Độ mịn
20.000
1.13
Đánh giá điều kiện bao gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản
5.000
1.14
Ký sinh trùng
15.000
2
Các chỉ tiêu vi sinh
 
2.1
Tổng vi khuẩn hiếu khí
50.000
2.2
Coliform:
55.000
2.3
E. Coli
60.000
2.4
Clostridium Perfringens
60.000
2.5
Staphylococcus aureus
55.000
2.6
Streptococcus feacalis
60.000
2.7
Nấm men
60.000
2.8
Nấm mốc
60.000
2.9
Bacillus sp.
60.000
2.10
Vibrrio Parahaemolyticus
60.000
2.11
Salmonella sp.
50.000
2.12
Shigella
60.000
2.13
Tổng vi sinh vật kỵ khí sinh H2S
60.000
2.14
Coliform phân:
50.000
2.15
V.cholera
60.000
2.16
Enterococci
60.000
2.17
Xác định vi sinh vật chịu nhiệt
60.000
2.18
Tổng số Lactobacillus
60.000
2.19
Listeria monocytogenes
150.000
2.20
Bào tử kỵ khí trong đồ hộp
60.000
3
Các chỉ tiêu hoá học thông thường
 
3.1
Xác định Sunfuahydro (H2S)
40.000
3.2
Xác định Nitơ amoniac (NH3)
55.000
3.3
Xác định độ pH
40.000
3.4
Xác định hàm lượng nước
40.000
3.5
Xác định hàm lượng muối ăn (NaCl)
50.000
3.6
Xác định hàm lượng axít
40.000
3.7
Xác định hàm lượng mỡ
60.000
3.8
Xác định hàm lượng tro
50.000
3.9
Xác định hàm lượng nitơ tổng số và Protein thô
55.000
3.10
Xác định hàm lượng nitơ formon hoặc ni tơ amin
55.000
3.11
Borat
50.000
3.12
Cyclamate
50.000
3.13
Natri benzoat
40.000
3.14
Sacarine
100.000
3.15
Định tính Urê
60.000
3.16
Canxi
55.000
3.17
Phốt pho
70.000
3.18
Sạn cát
60.000
3.19
Hàm lượng Nitơ bazơ bay hơi
100.000
3.20
Hàm lượng SO2
50.000
3.21
Hàm lượng NO2
57.000
3.22
Hàm lượng NO3
60.000
4
Các chỉ tiêu hóa học đặc biệt
 
4.1
Xác định kim loại nặng (Cd, As, Hg, Pb...)
130.000 đồng /1 nguyên tố
4.2
Độc tố vi nấm
 
 
- Chỉ tiêu đầu
200.000
 
- Chỉ tiêu tiếp theo
130.000
4.3
Dư lượng thuốc trừ sâu
 
 
- Chỉ tiêu đầu
170.000
 
- Chỉ tiêu tiếp theo
80.000
4.4
Sắt
60.000
4.5
Histamin
 
 
- Phân tích bằng HPLC
380.000
 
- Phân tích bằng ELISA
380.000
4.6
Xác định PSP, DSP bằng phương pháp sinh hoá trên chuột
250.000
4.7
Kiểm chứng PSP, DSP, ASP bằng HPLC
350.000
4.8
Dư lượng thuốc kháng sinh bằng Elisa:
 
 
- Chloramphenicol
280.000
 
- AOZ
380.000
 
- AMOZ
380.000
 
- Quinolones
300.000
 
- Malachite Green
280.000
4.9
Dư lượng thuốc kháng sinh (kiểm tra bằng LC/MS, LC/MS/MS)
 
 
- Chỉ tiêu đầu
350.000
 
- Chỉ tiêu tiếp theo cùng nhóm
135.000
4.10
Phẩm màu thực phẩm
Định tính
Định lượng bằng HPLC
 
40.000
100.000
4.11
Thuốc nhuộm màu
350.000
5
Các chỉ tiêu hóa học của nước
 
5.1
Xác định độ cứng của nước
57.000
5.2
Xác định chlorin trong nước
18.000
5.3
Cặn không tan
50.000
5.4
Tổng số chất rắn hoà tan
60.000
5.5
Cặn toàn phần
60.000
5.6
Độ Oxy hoá
70.000
5.7
Ôxy hoà tan
57.000
5.8
Chlorua
50.000
5.9
Nitrit
50.000
5.10
Nitrate
50.000
5.11
Amoni
55.000
5.12
Sắt
57.000
5.13
Chì
76.000
5.14
Thuỷ ngân
76.000
5.15
Asen
76.000
5.16
Hydrosunfua
57.000
5.17
Phenol
300.000
5.18
Thuốc trừ sâu Clo hữu cơ
190.000
5.19
Thuốc trừ sâu lân hữu cơ
190.000
5.20
Độ đục
38.000
5.21
Mangan
60.000
5.22
Sulfat
50.000
5.23
Kẽm
60.000
6
Phân tích tảo
 
6.1
Phân tích định tính, định lượng tảo
240.000
7
Phí đánh giá Phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thuỷ sản:
 
7.1
Đánh giá lần đầu; đánh giá mở rộng
32.000.000
7.2
Đánh giá lại
22.500.000

 
Phụ lục 4 – Phí về công tác quản lý chất lượng thủy sản

TT
Danh mục
Đơn vị tính
Mức thu (đồng)
1
Phí kiểm tra chất lượng lô hàng thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn thuỷ sản nhập khẩu
Lô hàng
0,095 % giá trị lô hàng (Tối thiểu là 285.000 đồng, tối đa là 9,5 triệu đồng)
2
Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn GAP/CoC/BMP.
 
 
 
- Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (có diện tích mặt nước nuôi > 30ha)
Lô hàng
1.406.000
 
- Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (có diện tích mặt nước nuôi ≤ 30ha)
Lô hàng
1.140.000
 
- Theo phương thức bán thâm canh hoặc quảng canh
Lô hàng
266.000

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 783/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng

Quyết định 783/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng

Thuế-Phí-Lệ phí

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi