Nghị quyết 29/2012/QH13 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI

---------------------
Nghị quyết số: 29/2012/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                  

             

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

-----------------------------

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình số 123/TTr-CP ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 561/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số 166/BC-UBTVQH13 ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân
1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với:
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty;
b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
3. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.
2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 29/2012/QH13 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 29/2012/QH13 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

NATIONAL ASSEMBLY
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
No. 29/2012/QH13
Hanoi, June 21, 2012
 
RESOLUTION
INTRODUCING A NUMBER OF TAX POLICIES IN ORDER TO RESOLVE DIFFICULTIES FOR ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS
THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 
Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992, amended and supplemented under the Resolution No. 51/2001/QH10;
Pursuant to the Law on National Assembly organization No. 30/2001/QH10, amended and supplemented under the Law No. 83/2007/QH11; the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11; the Law on Personal income tax No. 04/2007/QH12, the Law on Value-added tax No. 13/2008/QH12; the Law on Enterprise income tax No. 14/2008/QH12;
After considering the Government’s Statement No. 123/TTr-CP on May 18, 2012; The Inspection report No. 561/BC-UBTCNS13 on May 18, 2012 of the Finance and Budget Committee; after obtaining the opinions from the National Assembly members and the Report on explanation, acquisition and amendment No. 166/BC-UBTVQH13 on June 15, 2012 of the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam about the Draft Resolution on the introduction of a number of tax policies on resolving difficulties for organizations and individuals;
RESOLVES:
Article 1. Introducing a number of preferential tax policies on organizations and individuals
1. Reducing 30% of the enterprise income tax amount payable in 2012 for:
a) Medium and small enterprises, excluding medium and small enterprises doing lottery, real estate, securities, finance, banking, insurance business or producing goods, providing services subject to special consumption tax; first-class enterprises, special-class enterprises belonging to economic corporation and general companies;
b) Intensive-labor enterprises that produce, process and treat: agricultural products, forestry products, aquacultural product, textile and garment, leather and footwear, electronic components; building socio-economic infrastructural constructions
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!