Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:89/2004/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:22/11/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thiết bị viễn thông (SMS: 200301 - Không gửi qua fax) - Ngày 22/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông. Theo đó, lệ phí cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu hàng phi mậu dịch và hàng quà biếu nếu dưới 50 triệu đồng áp dụng mức thu: 50.000 đồng, từ 50 đến dưới 250 triệu đồng: 150.000 đồng, từ 4 đến dưới 6 tỷ đồng: 5 triệu đồng... Đối với thiết bị, vật tư sản xuất trong nước, nhập khẩu hàng mậu dịch, hàng mậu dịch kèm theo dự án đầu tư: thu một lần đối với từng mặt hàng theo thời hạn tương ứng như: Tổng đài: 8 triệu đồng, Thiết bị truy cập mạng: 5 triệu đồng, Thiết bị truyền dẫn Viba: 7 triệu đồng, Thiết bị truyền dẫn cáp quang: 11 triệu đồng... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 89/2004/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2004/QĐ-BTC
NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế;

Sau khi có ý kiến của Bộ Bưu chính, Viễn thông (tại công văn số 1624/BBCVT-KHTC ngày 19/8/2004 và công văn số 1997/BBCVT-KHTC ngày 11/10/2004);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.

 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông thẩm định, đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận chất lượng bưu điện phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 3. Không thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông đối với:

1. Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, đối ngoại;

2. Mạng thông tin liên lạc phục vụ đột xuất khi xảy ra bão lụt và các thiên tai khác;

3. Mạng thông tin liên lạc thuộc các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao (trừ việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn các thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông).

 

Điều 4. Tiền thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông (cơ quan thu phí, lệ phí) được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công việc quản lý chất lượng bưu điện, hoạt động bưu chính viễn thông và thu phí, lệ phí theo chế độ quy định;

2. Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% số tiền phí, lệ phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC ngày 19/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện.

3. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu về phí, lệ phí, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí... không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

 

Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BƯU ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC
ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

A. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TIÊU CHUẨN THIẾT BỊ, VẬT TƯ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

1. Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu hàng phi mậu dịch và hàng quà biếu:

 

STT

Giá trị lô hàng cho một lần nhập khẩu

Mức thu (1.000 đồng)

1

Dưới 50 triệu đồng

50

2

Từ 50 triệu đến dưới 250 triệu đồng

150

3

Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu đồng

375

4

Từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng

750

5

Từ 01 tỷ đến dưới 02 tỷ đồng

1.500

6

Từ 02 tỷ đến dưới 04 tỷ đồng

3.000

7

Từ 04 tỷ đến dưới 06 tỷ đồng

5.000

8

Từ 06 tỷ đến dưới 08 tỷ đồng

7.000

9

Từ 08 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng

9.000

10

Từ 10 tỷ đồng trở lên

10.000

 

2. Đối với thiết bị, vật tư sản xuất trong nước, nhập khẩu hàng mậu dịch, hàng mậu dịch kèm theo dự án đầu tư: thu một lần đối với từng mặt hàng theo thời hạn tương ứng (không phân biệt số lượng hàng của từng mặt hàng và số lần sản xuất, nhập khẩu trong thời hạn giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn có hiệu lực thi hành).

 

STT

Danh mục thiết bị, vật tư

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Tổng đài và thiết bị truy cập mạng (3 năm).

 

 

- Tổng đài

8.000

 

- Thiết bị truy cập mạng

5.000

2

Tổng đài PABX (3 năm).

 

 

- Từ 128 số trở lên

5.000

 

- Dưới 128 số

2.000

3

Thiết bị truyền dẫn Viba (3 năm).

7.000

4

Thiết bị truyền dẫn cáp quang (3 năm).

11.000

5

Các loại thiết bị nguồn công suất trên 2,5 KW (2 năm).

3.000

6

Cáp sợi quang (2 năm).

6.000

7

Cáp thông tin kim loại (2 năm).

5.000

8

Thiết bị điện thoại không dây (2 năm).

6.000

9

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN (2 năm).

5.000

10

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 GHz, có công suất từ 60 MW trở lên (2 năm):

 

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất.

5.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho truyền hình quảng bá.

5.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho phát thanh quảng bá.

3.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian).

5.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho định vị và đo đạc từ xa.

5.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không).

5.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ nghiệp dư.

1.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh).

3.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh).

3.000

11

Thiết bị ra đa, các thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến (2 năm):

 

 

- Thiết bị ra đa.

3.000

 

- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho đạo hàng.

3.000

 

- Thiết bị cảnh báo, điều khiển xa bằng sóng VTĐ.

3.000

12

Các loại nguồn công suất đến 2,5 KW (2 năm).

3.000

13

Các loại ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm (2 năm).

5.000

14

Máy Telex (2 năm).

3.000

15

Máy Fax (2 năm).

2.000

16

Máy nhắn tin (2 năm).

1.000

17

Máy điện thoại di động (2 năm).

3.000

18

Máy điện thoại thấy hình tốc độ thấp (2 năm).

5.000

19

Máy điện thoại tự động loại cố định (2 năm).

3.000

20

Thiết bị đầu cuối và vật tư khác (2 năm).

1.000

21

Tương thính điện từ trường (2 năm).

500


B. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

STT

Danh mục

Mức thu (1.000 đồng)

I

Dịch vụ viễn thông cơ bản (3 năm)

 

1

Dịch vụ điện thoại.

5.000

2

Dịch vụ điện báo.

500

3

Dịch vụ Telex.

500

4

Dịch vụ Fax.

5.000

5

Dịch vụ thuê kênh riêng.

3.000

6

Dịch vụ truyền số liệu.

5.000

7

Dịch vụ truyền hình, truyền ảnh, âm thanh.

5.000

8

Dịch vụ truyền báo điện tử.

3.000

9

Dịch vụ điện thoại di động.

5.000

10

Dịch vụ nhắn tin.

1.000

II

Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (2 năm)

 

1

Dịch vụ thư điện tử.

3.000

2

Dịch vụ thư thoại.

3.000

3

Dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin.

1.000

4

Các dịch vụ Internet: thư tín điện tử, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau.

3.000

III

Dịch vụ bưu chính cơ bản (3 năm)

 

1

Dịch vụ bưu phẩm

500

2

Dịch vụ bưu kiện đến 31,5 kg.

500

3

Dịch vụ phát hành báo chí và ấn phẩm định kỳ.

150

4

Dịch vụ chuyển tiền.

300

IV

Dịch vụ bưu chính khác (2 năm)

 

1

Dịch vụ kinh doanh tem chơi.

3.000

2

Dịch vụ chuyển phát nhanh.

5.000

3

Dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ.

3.000

4

Dịch vụ bưu chính uỷ thác.

2.000

5

Dịch vụ bưu kiện nặng (có khối lượng trên 31,5 kg).

4.000

6

Các loại dịch vụ kết hợp giữa bưu chính và viễn thông được cung cấp trên cơ sở có công đoạn phải sử dụng đến mạng lưới bưu chính như: dịch vụ điện hoa, thư tín điện tử, dữ liệu bưu chính (datapost).

3.000

7

Các loại dịch vụ khác về tài chính bưu chính:

 

 

- Dịch vụ chuyển tiền (thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, chuyển tiền theo danh sách, chuyển tiền nhanh).

2.000

 

- Dịch vụ khác (hối phiếu bưu chính; séc bưu chính; séc du lịch bưu chính; phát hàng thu tiền; chuyển khoản; thanh toán qua bưu chính; tiết kiệm bưu điện; thu và trả tiền: thu tiền cước dịch vụ viễn thông, tiền nước, tiền điện, tiền nhà, trả lương hưu trí).

3.000

 

C. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CHẤT LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG

 

STT

Danh mục

Mức thu (1.000 đồng)

I

Mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (trừ các mạng: điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin) (3 năm)

 

1

Phạm vi nội tỉnh, thành phố.

3.000

2

Phạm vi khu vực.

4.000

3

Phạm vi liên khu vực.

5.000

4

Phạm vi toàn quốc.

6.000

II

Mạng viễn thông công cộng (3 năm)

 

1

Phạm vi nội tỉnh, thành phố:

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

3.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

2.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

4.000

 

- Mạng nhắn tin.

1.000

 

- Mạng truyền số liệu.

3.000

 

- Mạng đa dịch vụ.

5.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

3.000

2

Phạm vi khu vực:

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

4.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

3.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

5.000

 

- Mạng nhắn tin.

1.500

 

- Mạng truyền số liệu.

4.000

 

- Mạng đa dịch vụ.

6.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

4.000

3

Phạm vi liên khu vực (liên vùng):

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

5.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

4.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

6.000

 

- Mạng nhắn tin.

2.000

 

- Mạng truyền số liệu.

5.000

 

- Mạng đa dịch vụ.

7.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

5.000

4

Đi quốc tế.

10.000

 


D. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MẠNG
VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG TRƯỚC KHI ĐẤU NỐI VÀO
MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

 

STT

Danh mục

Mức thu (1.000 đồng)

I

Mạng viễn thông vô tuyến chuyên dùng

 

1

Trong phạm vi nội tỉnh, thành phố:

 

 

- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy.

1.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy.

1.500

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy.

2.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy.

2.500

 

- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy.

3.000

2

Trong phạm vi khu vực:

 

 

- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy.

2.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy.

3.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy.

4.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy.

5.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy.

6.000

3

Trong phạm vị liên khu vực:

 

 

- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy.

4.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy.

5.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy.

6.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy.

7.000

 

- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy.

8.000

II

Mạng viễn thông hữu tuyến chuyên dùng (bao gồm cả mạng cung cấp dịch vụ Internet dùng riêng)

 

1

Phạm vi nội tỉnh, thành phố:

 

 

- Tổng đài có dung lượng đến 16 số.

2.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 16 đến 34 số.

3.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 34 đến 64 số.

4.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 64 đến 128 số.

4.500

 

- Tổng đài có dung lượng trên 128 số.

5.000

2

Phạm vi khu vực:

 

 

- Tổng đài có dung lượng đến 128 số.

8.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 128 đến 1024 số.

10.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 1024 số.

10.000

3

Phạm vi liên khu vực:

 

 

- Tổng đài có dung lượng đến 128 số.

9.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 128 đến 1024 số.

10.000

 

- Tổng đài có dung lượng trên 1024 số.

10.000

4

Đi quốc tế.

14.000

 

 

 

E. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THUỘC CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 

 

STT

Danh mục

Mức thu

(1000 đồng)

1

Dự án đầu tư có giá trị dưới 20 tỷ đồng:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT dưới 1 tỷ

50

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

1000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 5 tỷ đến dưới 15 tỷ

1500

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ

2000

 

2

Dự án đầu tư có giá trị từ 20 tỷ đến dưới 400 tỷ đồng:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 20 tỷ đến dưới 25 tỷ

2500

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 25 tỷ đến dưới 30 tỷ

3000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 30 tỷ đến dưới 100 tỷ

3500

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ

4000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ

5000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 300 tỷ đến dưới 400 tỷ

6000

 

3

Dự án đầu tư có giá trị từ 400 tỷ đồng trở lên:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 400 tỷ đến dưới 500 tỷ

7000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 500 tỷ đến dưới 1000 tỷ

8000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1000 tỷ đến dưới 2000 tỷ

9000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 2000 tỷ trở lên

10000

 

 

G. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

STT

Danh mục

Mức thu (1.000 đồng)

I

Dịch vụ viễn thông cơ bản

 

1

Dịch vụ điện thoại.

3.000

2

Dịch vụ điện báo.

500

3

Dịch vụ Telex.

300

4

Dịch vụ Fax.

2.000

5

Dịch vụ thuê kênh riêng.

3.000

6

Dịch vụ truyền số liệu.

3.000

7

Dịch vụ truyền hình, truyền ảnh, âm thanh.

3.000

8

Dịch vụ truyền báo điện tử.

2.000

9

Dịch vụ điện thoại di động.

3.000

10

Dịch vụ nhắn tin.

500

II

Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng

 

1

Dịch vụ thư điện tử.

500

2

Dịch vụ thư thoại.

500

3

Dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin.

300

4

Các dịch vụ Internet: thư tín điện tử, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau.

500

III

Dịch vụ bưu chính cơ bản

 

1

Dịch vụ bưu phẩm.

300

2

Dịch vụ bưu kiện đến 31,5 kg.

500

3

Dịch vụ phát hành báo chí và ấn phẩm định kỳ.

300

4

Dịch vụ chuyển tiền.

500

IV

Dịch vụ bưu chính khác

 

1

Dịch vụ kinh doanh tem chơi.

500

2

Dịch vụ chuyển phát nhanh.

1.000

3

Dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ.

300

4

Dịch vụ bưu chính uỷ thác.

300

5

Dịch vụ bưu kiện nặng (có khối lượng trên 31,5 kg).

500

6

Các loại dịch vụ kết hợp giữa bưu chính và viễn thông được cung cấp trên cơ sở có công đoạn phải sử dụng đến mạng lưới bưu chính như: dịch vụ điện hoa, thư tín điện tử, dữ liệu bưu chính (datapost).

1.000

7

Các loại dịch vụ khác về tài chính bưu chính:

 

 

- Dịch vụ chuyển tiền (thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, chuyển tiền theo danh sách, chuyển tiền nhanh).

500

 

- Dịch vụ khác (hối phiếu bưu chính; séc bưu chính; séc du lịch bưu chính; phát hàng thu tiền; chuyển khoản; thanh toán qua bưu chính; tiết kiệm bưu điện; thu và trả tiền: thu tiền cước dịch vụ viễn thông, tiền nước, tiền điện, tiền nhà, trả lương hưu trí).

300

 

H. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG

 

 

STT

Danh mục

Mức thu (1.000 đồng)

I

Mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (trừ các mạng: điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin)

 

1

Phạm vi nội tỉnh, thành phố.

2.000

2

Phạm vi khu vực.

3.000

3

Phạm vi liên khu vực.

4.000

4

Phạm vi toàn quốc.

5.000

II

Mạng viễn thông công cộng

 

1

Phạm vi nội tỉnh, thành phố:

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

2.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

1.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

3.000

 

- Mạng nhắn tin.

500

 

- Mạng truyền số liệu.

1.000

 

- Mạng đa dịch vụ.

3.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

2.000

2

Phạm vi khu vực:

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

3.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

1.500

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

4.000

 

- Mạng nhắn tin.

800

 

- Mạng truyền số liệu.

1.500

 

- Mạng đa dịch vụ.

4.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

3.000

3

Phạm vi liên khu vực (liên vùng):

 

 

- Mạng điện thoại cố định.

4.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến cố định.

2.000

 

- Mạng điện thoại vô tuyến di động.

5.000

 

- Mạng nhắn tin.

2.000

 

- Mạng truyền số liệu.

2.000

 

- Mạng đa dịch vụ.

5.000

 

- Mạng cung cấp dịch vụ Internet.

4.000

4

Đi quốc tế.

10.000

 

I. PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THUỘC CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 

 

STT

Danh mục

Mức thu

(%)

1

Dự án đầu tư có giá trị dưới 20 tỷ đồng:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT dưới 1 tỷ

0,23080

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

0,20100

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 5 tỷ đến dưới 15 tỷ

0,20000

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ

0,16857

 

2

Dự án đầu tư có giá trị từ 20 tỷ đến dưới 400 tỷ đồng:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 20 tỷ đến dưới 25 tỷ

0,13889

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 25 tỷ đến dưới 30 tỷ

0,11510

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 30 tỷ đến dưới 100 tỷ

0,09542

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ

0,08553

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ

0,06100

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 300 tỷ đến dưới 400 tỷ

0,06060

 

3

Dự án đầu tư có giá trị từ 400 tỷ đồng trở lên:

 

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 400 tỷ đến dưới 500 tỷ

0,06020

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 500 tỷ đến dưới 1000 tỷ

0,04400

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1000 tỷ đến dưới 2000 tỷ

0,02180

 

 

- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 2000 tỷ trở lên

0,01750

 

 

Ghi chú: Phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông thu một lần tại thời điểm cấp và không bao gồm chi phí phục vụ công tác đo thử, kiểm nghiệm.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi