Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 65/2000/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG PHẢI NỘP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất đường trong thời gian trước mắt;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép các doanh nghiệp sản xuất đường được giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với sản phẩm đường, các phụ phẩm, phế liệu thu hồi (mật rỉ, bã mía, bã bùn) trong quá trình sản xuất đường như sau :

1. Năm 1999 được giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp tương ứng với số lỗ, nhưng tối đa không vượt quá số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm.

2. Năm 2000, tạm thời giảm 50% số thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng tháng.

Khi quyết toán năm 2000, nếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp đã tạm giảm hàng tháng lớn hơn số thực lỗ thì chỉ được giảm bằng với số lỗ, chênh lệnh giữa số thuế tạm giảm và số thực lỗ, doanh nghiệp phải nộp đủ vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Trường hợp, nếu đã giảm 50% số thuế giá trị gia tăng phải nộp mà kết quả sản xuất kinh doanh cả năm của doanh nghiệp vẫn còn bị lỗ thì cho phép giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng với số thực lỗ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 65/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 65/2000/QD-TTg
Hanoi, June 07, 2000

DECISION
REDUCING THE PAYABLE VALUE ADDED TAX FOR SUGAR-PRODUCING ENTERPRISES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Value Added Tax Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997;
In order to settle the difficulties for sugar-producing enterprises in the immediate future;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECIDES:
Article 1.- To permit the sugar-producing enterprises enjoy the payable value added tax reduction for the sugar products, by-products and discarded materials (leaked molasses, cane residues, sludge residues) retrieved from sugar production process, as follows:
1. In 1999, the payable value added tax amount shall be reduced corresponding to the loss amount, but the maximum reduction amount must not exceeds the payable value added tax amount of the year.
2. In 2000, to temporarily reduce by 50% monthly payable value added tax amount.
When making the 2000 final settlement, if the monthly payable value added tax amount already reduced is higher than the actual loss amount, the enterprises shall be entitled to enjoy tax amount reduction equal to the loss amount, the difference between the temporarily-reduced tax amount and the loss amount must be fully paid to the State budget by such enterprises within 10 days as from the date of submitting the report on tax settlement. In case where the payable value added tax amount has been cut by 50% but the enterprises still suffer from a loss in their whole production and business, they shall be entitled to enjoy the payable value added tax reduction amount equal to the actual loss amount, but the maximum reduction level must not exceed the payable value added tax amount of the year.
Article 2.- This Decision takes effect after its signing.
Article 3.- The Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decision.
The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

  
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!