Quyết định 2510/QĐ-BCT 2023 chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2510/QĐ-BCT

Quyết định 2510/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2510/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lý Quốc Hùng
Ngày ban hành:29/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_________

Số: 2510/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ
quản lý nhà nước về an toàn thực phâm

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 43/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

Xét Đơn đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đăng ký thay đổi, bổ sung chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Đơn đề nghị số 354-23/NHO-CV ngày 22 tháng 9 năm 2023 đề nghị đính chính bổ sung Phụ lục tại Quyết định số 2381/QĐ-BCT chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH Công nghệ NHONHO (Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ) thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định này (Phụ lục).
Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 11/2022/BCT-KNTP
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2381/QĐ-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, và có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.
Điều 3. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế; Bộ NN&PTNT (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (để đăng tải);
- Lưu: VT, K.HCN, vietvi.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Lý Quốc Hùng

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số: 2510/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2023)

 

TT

Phạm vi áp dụng

Tên chỉ tiêu được chỉ định

Phương pháp thử

Giới hạn phát hiện

I

Lĩnh vực vi sinh

1

Sữa chế biến; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Định lượng vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

ISO 4833-1:2013/

Amd1:2022

10 CFU/g,

1 CFU/mL

2

Định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 21528-2:2017

1 CFU/mL

10 CFU/g

3

Định lượng Coliform bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)

1 CFU/mL

10 CFU/g

4

Phát hiện Coliform bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

TCVN 4882:2007

(ISO 4831:2006)

eLOD50=3

CFU/g (ml)

5

Định lượng Escherichia coli dương tính P-glucuronidase bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°C

TCVN 7924-2:2008

(ISO 16649-2:2001)

1 CFU/mL

10 CFU/g

6

Phát hiện Escherichia coli giả định-kỹ thuật đếm số có xác suất lớn

TCVN 6848:2007 (ISO 7251:2005)

eLOD50=3

CFU/g (ml)

7

Định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

ISO 7932:2004/

Amd1:2020

1 CFU/mL

10 CFU/g

8

Định lượng Clostridium perfringens bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 7937:2004

1 CFU/mL

10 CFU/g

9

Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase trên đĩa thạch baird-parker

ISO 6888-1:2021

1 CFU/mL

10 CFU/g

10

Phát hiện Salmonella spp.

ISO 6579-1:2017/ Amd1:2020

eLOD50=3

CFU/25g (25ml)

11

Phát hiện Listeria monocytogenes

ISO 11290-1:2017

eLOD50=3

CFU/25g (25ml)

12

Định lượng Listeria monocytogenes - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 11290-2:2017

1 CFU/mL

10 CFU/g

13

Sữa chế biến

Định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw>0,95)

TCVN 8275-1:2010

(ISO 21527-1:2008)

1 CFU/mL

14

Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw<0,95)

TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008)

10 CFU/g

15

Bia; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Định lượng vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN 7902:2008

(ISO 15213:2003)

1 CFU/mL

10 CFU/g

16

Định lượng Staphylococcus aureus

AOAC 975.55

1 CFU/mL

10 CFU/g

II

Lĩnh vực hóa

1

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Aftoxin B1, B2, G1, G2 và Aftoxin tổng số bằng phương pháp HPLC-FLD

MKL-HH307

Ref: TCVN 7596:2007

ISO 16050:2003

B1: 0,5 μg/kg

B2: 0,5 μg/kg

G1: 0,5 μg/kg

G2: 0,5 μg/kg

2

Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Tinopal CBS-X. Phương phap HPLC- FLD.

MKL-HH329        Ref. Food additives & contaminants: Part A, 2014 vol.31, no. 9, 1451-1459

20 μg/kg

3

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Borat. Phương pháp ICP-MS.

MKL-HH284      (Ref. Vietnamese Journal of Food Control, Vol. 4, No. 2, 2021)

16 mg/kg

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐÃ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Tại Quyết định số 2041/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2022)

(Kèm theo Quyết định số: 2510/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2023)

 

TT

Phạm vi áp dụng

Tên chí tiêu được chí định

Phương pháp thử

Giới hạn phát hiện

I.

Lĩnh vực vi sinh

1

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

ISO 4833-1:2013/

Amd1:2022

10 CFU/g,

1 CFU/ml

2

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 21528-2:2017

10 CFU/g,

1 CFU/ml

3

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng Coliform bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN 6848:2007

(ISO 4832:2006)

10 CFU/g,

1 CFU/ml

4

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp phát hiện Coliform bằng kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất

TCVN 4882:2007

(ISO 4831:2006)

0 MPN/g (ml)

5

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng Escherichia coll dương tính β - glucuronidase bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°C

TCVN 7924-2:2008

(ISO 16649-2:2001)

10 CFU/g,

1 CFU/ml

6

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp phát hiện Escherichia coli giả định- Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn

TCVN 6846:2007

(ISO 7251:2005)

g(ml)

7

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng

Phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw>0,95)

TCVN 8275-1:2010'>TCVN 8275- 1:2010

(ISO 21527- 1:2008)

1 CFU/ml

8

Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw<0,95)

TCVN 8275-2:2010'>TCVN 8275- 2:2010

(ISO 21527-2:2008)

10 CFU/g

9

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp định lượng Clostridium perfringens bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 7937:2004

10 CFU/g,

1 CFU/ml

10

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

ISO 7932:2004/

Amd1:2020

10 CFU/g,

1 CFU/ml

11

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 15213:2003

10 CFU/g,

1 CFU/ml

12

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phương pháp phát hiện Salmonella spp

ISO 6579-1:2017/

Amd1:2020

eLOD50=3

CFU/25g(ml)

13

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Phát hiện Listeria monocytogenes

ISO 11290-1:2017

eLOD50=3

CFU/25g (ml)

14

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng Listeria monocytogenes

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 11290-2:2017

10 CFU/g,

1 CFU/ml

15

Nước giải khát

Phát hiện và đếm E.coli và vi khuẩn Coliform

ISO 9308-1:2014/

Amd.1:2016

1 CFU/ml

16

Nước giải khát

Phát hiện và định lượng cầu khuẩn đường ruột

ISO 7899-2:2000

1 CFU/ml

17

Nước giải khát

Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

1 CFU/ml

18

Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan

Định lượng Staphylococci có dương tính Coagulase­positive trên đĩa thạch baird - parker

ISO 6888-1:2021

10 CFU/g,

1 CFU/ml

II.

Lĩnh vực hóa

19

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng nhóm Beta Lactam (Amoxicillin, Ampicillin, Cefalexin, Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin) Phương pháp LC/MS/MS

MKL-HH614          Ref. Food Additives & Contaminants: Part A 35(4) January 2018

1 μg/kg,

Sữa dạng lỏng

1 μg/L

20

Sữa chế biến

Xác định dư lượng Macrolide và Lincosamide (Erythomycin, Tylosin, Lincomycin, Tilmiconsin, Spiramycin)

Phương pháp LC/MS/MS

MKL-HH615 Ref. CLG-MAL1.02 30/07/2007

10 μg/kg,

Sữa dạng lỏng

10 μg/L

21

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng nhóm Aminoglycoside (Streptomycin, Dihydrotreptomycin, Spectinomycin, Gentamycin, Neomycin, Aspramycin)

Phương pháp LC/MS/MS

MKL-HH633

Ref CLG-AMG2.07 04/06/2015

100 μg/kg,

Sữa dạng lỏng

100 μg/L

22

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng Melamine

Phương pháp LC/MS/MS

MKL-HH621

Ref. TCVN

9048:2012

50 μg/kg,

Sữa dạng lỏng

50 μg/L

23

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng Aflatoxin MI

Phương pháp LC/MS/MS

MKL-HH619

Ref. TRAC-2008-393.R1

0,15 μg/kg

24

Nước giải khát;

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Cyclamate

Phương pháp HPLC

TCVN 8472:2010

37,3 mg/kg,

Nước giải khát

37,3 mg/L

25

Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Natri benzoat, Kali sorbate bằng phương pháp HPLC- MWD

MKL-HH332 Ref. TCVN 8122:2009

Natri benzoat:

5 mg/kg,

Kali sorbate:

3 mg/kg;

Nước giải khát Natri benzoat:

5 mg/L,

Kali sorbate:

3 mg/L,

26

Rượu, cồn và đồ uống có cồn

Xác định hàm lượng Ochratoxin A bằng phương pháp HPLC-FLD

TCVN 9524:2012

(EN 14133:2009)

0,5 μg/L

27

Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Sunset yellow, Tartrazine, Amaranth, Ponceau 4R, Azorubin, Allura red, Indigotine, Erythrosine B, Quinoline yellow, Orangell sodium bằng phương pháp HPLC- DAD

MKL-HH301

Ref. TCVN

5517:1991

5,0 mg/kg;

Nước gải khát:

5,0 mg/l

28

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Aftoxin B1, B2, G1, G2Aftoxin tổng số bằng phương pháp HPLC-FLD

MKL-HH307

Ref: TCVN 7596:2007

ISO 16050:2003

0,5 μg/kg

29

Rượu, cồn và đồ uống có cồn

Xác định hàm lượng Alcohol, Aldehyde, Ester, Rượu bậc cao bằng phương pháp GC-FID

MKL-HH712

Ref. QCVN

6-3:2010/BYT

Ethanol: 0,10 % (v/v) Methanol: 2,5 mg/L, Acetaldehyde: 1,5 mg/L,

Ethyl acetate: 1,5 mg/L,

Isobutanol: 1,5 mg/L, Furfural: 1,5 mg/L

30

Sữa chế biến

Xác định dư lượng thuốc BVTV (Bifenthrin, Phenothrin, Lambda- Cyhalothrin, Permethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Etofenprox, Fenvalerate, Deltamethrin, Endosulfan, Aldrin, Dieldrin, chlordane, DDT) bằng phương pháp GC-MS

AOAC 2007.01

10 μg/kg,

Sữa dạng lỏng

10 μg/L

31

Rượu, cồn và đồ uống có cồn

Xác định độ cồn bằng phương pháp tỷ trọng và cồn kế

TCVN 8008:2009

-

32

Rượu, cồn và đồ uống có cồn

Xác định hàm lượng Methanol bằng phương pháp UV-Vis

MKL-HH222

Ref: TCVN 9637- 7:2013, TCVN 8008:2009

80 mg/L

33

Rượu, cồn và đồ uống có cồn

Xác định hàm lượng SO2

AOAC 940.20

10 mg/L

34

Bia

Xác định hàm lượng CO2

TCVN 5563:2009

-

35

Nước giải khát

Xác định hàm đường tổng số, đường khử

TCVN 4594:1988

Đường tổng: 0,5 g/100ml

Đường khử: 0,4 g/100ml

36

Nước giải khát

Xác định axit tổng số

TCVN 4589:1988

0,015 g/100ml

37

Bánh, mứt, kẹo

Xác định độ ẩm

TCVN 4069:2009

0,05%

38

Bánh, mứt, kẹo

Xác định tro không tan trong axit clohydric

TCVN 4071:2009

0,02%

39

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng đường tổng số

TCVN 4074:2009

0,5%

40

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng đường khử

TCVN 4075:2009

0,8%

41

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng chất béo

TCVN 4072:2009

0,04%

42

Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng axit

TCVN 4073:2009

0,03%

43

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính protein thô

MKL-HH 866

0,2%

44

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Tro tổng

MKL-HH 867

0,03%

45

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Ẩm

MKL-HH 868

0,2%

46

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Béo

MKL-HH 869

0,1%

47

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng chất khô tổng số

TCVN 8081:2013

(ISO 6734:2010)

Sữa dạng rắn: 0,3% Sữa dạng lỏng:

0,3 g/100ml

48

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng protein

TCVN 8099-1:2015

Sữa dạng rắn: 0,1% Sữa dạng lỏng:

0,1 g/100ml

49

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng béo

TCVN 6688-1:2007

Sữa dạng rắn: 0,2% Sữa dạng lỏng:

0,2 g/100ml

50

Sữa chế biến

Xác định tỷ trọng

TCVN 5860:2007

-

51

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng Nito protein

TCVN 8099-5:2009

Sữa dạng rắn: 0,1% Sữa dạng lỏng:

0,1 g/100ml

52

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng Canxi

TCVN 6838:2011

Sữa dạng rắn:

30 mg/100g Sữa dạng lỏng:

30 mg/100ml

53

Sữa chế biến

Xác định hàm lượng Phospho

TCVN 6271:2007

Sữa dạng rắn:

10 mg/100g; Sữa dạng lỏng:

10 mg/100ml

54

Dầu thực vật

Xác định trị số axit và độ axit - F.F.A. (as Oleic acid)

TCVN 6127:2010

-

55

Dầu thực vật

Xác định tạp chất

TCVN 6125:2010

-

56

Dầu thực vật

Xác định hàm lượng Peroxide

TCVN 6121:2018

0,05 meq/kg

57

Dầu thực vật

Xác định chỉ số Iodine

TCVN 6122:2015

-

58

Dầu thực vật

Xác định hàm lượng ẩm

TCVN 6120:2018

0,016%

59

Dầu thực vật

Xác định chỉ số xà phòng hóa

TCVN 6126:2015

-

60

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng nhựa trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xác định hàm lượng Chì (Pb)

Phương pháp thử vật liệu

Phương pháp GF-AAS

QCVN

12-1:2011/BYT

Pb: 0,07 μg/g

61

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng nhựa trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xác định hàm lượng

Cadinii (Cd)

Phương pháp thử vật liệu

Phương pháp GF-AAS

QCVN

12-1:2011/BYT

Cd: 0,01 μg/g

62

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xác định hàm lượng thủy ngân (Hg) trong dịch chiết nước bằng phương pháp CV-AAS

TCVN 10092:2013

(EN 12497:2005)

0,075 mg/kg

63

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xác định hàm lượng Chì (Pb) trong dịch chiết nước bằng phương pháp GF-AAS

TCVN 10093:2013

(EN 12498:2005)

Pb: 0,2 mg/kg

64

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) trong dịch chiết nước bằng phương pháp GF-AAS

TCVN 10093:2013

(EN 12498:2005)

Cd: 0,03 mg/kg

65

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Asen (As) bằng phương pháp Hydride-AAS

AOAC 986.15

10 μg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

10 μg/L

66

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) bằng phương pháp CV-AAS

AOAC 971.21

10 μg/kg,

 Thực phẩm dạng lỏng

10 μg/L

67

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Chì (Pb) bằng phương pháp GF-AAS

AOAC 999.11

16 μg/kg,

Sữa 3,3 μg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

16 μg/L

68

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) bằng phương pháp GF-AAS

AOAC 999.11

2 μg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

2 μg/L

69

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Đồng (Cu) bằng phương pháp F- AAS

AOAC 999.11

Cu: 2,0 mg/kg;

Thực phẩm dạng lỏng

Cu: 0,2 mg/L

70

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) bằng phương pháp F- AAS

AOAC 999.11

Zn: 2,0 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

Zn: 0,2 mg/L

71

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng sắt (Fe) bằng phương pháp F-AAS

AOAC 999.11

Fe: 3,3 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

Fe: 1 mg/L

72

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có còn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Natri (Na) bằng phương pháp F- AAS

TCVN 10916:2015

Na: 5 mg/kg, Thực phẩm dạng lỏng

Na: 5 mg/L

73

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Kali (K) bằng phương pháp F-AAS

TCVN 10916:2015

K: 30 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

K: 30 mg/L

74

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Mangan (Mn) bằng phương pháp F-AAS

TCVN 10916:2015

Mn: 1 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

Mn: 1 mg/L

75

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Canxi (Ca) bằng phương pháp F- AAS

TCVN 10916:2015

Ca: 3 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

Ca: 3 mg/L

76

Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Magie (Mg) bằng phương pháp F-AAS

TCVN 10916:2015

Mg: 5 mg/kg,

Thực phẩm dạng lỏng

Mg: 5 mg/L

77

Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng As, Pb, Cd, Hg bằng phương pháp ICP-MS

MKL HH960

Ref AOAC

2013.06

As: 3 μg/kg,

Pb: 7 μg/kg,

Cd: 3 μg/kg,

Hg: 6 μg/kg

78

Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo

Xác định hàm lượng Natri (Na), Kali (K), Canxi (Ca), Magie (Mg), sắt (Fe), Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Đồng (Cu), Bo (B).

Phương pháp ICP-MS

MKL HH952

Ref AOAC

2015.06

Na, Ca: 6,0 mg/kg,

K, Mg: 20 mg/kg,

Fe: 3,3 mg/kg,

Mn, Cu: 0,12 mg/kg, Zn: 15 mg/kg

B: 30 mg/kg

79

Bột, tinh bột

Xác định hàm lượng Ethylen Oxide và 2-ChloroEthanol Phương pháp GC-MS/MS

MKL-HH752 Ref.

EURL-SRM (Ver 1.1, December 2020)

EO: 3,0 μg/kg, 2-

CE: 1,64 μg/kg (tính theo EO)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi