Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.454 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1401

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11599:2016 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định dư lượng ractopamin-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1402

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11598:2016 Phụ gia thực phẩm-Xylitol

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1403

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11675:2016 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định vitamin D3 (cholecalciferol)-Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1404

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11594:2016 Phụ gia thực phẩm-Sacarin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1405

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11674:2016 thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định axit folic-Phương pháp vi sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1406

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11590:2016 Phụ gia thực phẩm-Aspartam

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1407

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11597:2016 Phụ gia thực phẩm-Isomalt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1408

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11673:2016 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định cobalamin (hoạt độ vitamin B12)-Phương pháp đo độ đục

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1409

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11604:2016 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1410

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11132:2015 ISO 22118:2011 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi-Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện và định lượng vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm-Đặc tính hiệu năng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1411

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11135:2015 Vi sinh vật trong thực phẩm-Phát hiện độc tố thần kinh botulinum typ A, B, E và F

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1412

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10733:2015 Sản phẩm cacao-Xác định độ kiềm của tro tan trong nước và tro không tan trong nước-Phương pháp chuẩn độ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1413

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10732:2015 Sản phẩm cacao-Xác định hàm lượng tro

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1414

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10731:2015 Sản phẩm cacao-Xác định hàm lượng xơ thô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1415

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10730:2015 Sản phẩm cacao-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp chiết Soxhet

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1416

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10706:2015 Cà phê rang-Xác định độ ẩm bằng tủ sấy chân không

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1417

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10705:2015 ISO 24115:2012 Cà phê nhân-Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm-Phương pháp thông dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1418

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10727:2015 CODEX STAN 87-1981, REVISED 2003 Sôcôla và sản phẩm sôcôla

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1419

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10726:2015 CODEX STAN 141-1983, REVISED 2001 with amendment 2014 Cacao dạng khối, nhão, lỏng và cacao dạng bánh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1420

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10792:2015 Hoa hublông-Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
Vui lòng đợi