Quyết định 1095/QĐ-BGTVT kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1095/QĐ-BGTVT

Quyết định 1095/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1095/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:17/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới năm 2022

Ngày 17/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1095/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022.

Theo đó, Danh mục tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 bao gồm: Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hút bụi phục vụ công tác sửa chữa đường bộ; Đánh giá, phân loại rủi ro ô nhiễm môi trường do hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Điều tra, khảo sát hiện trạng chất thải nhựa tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1095/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1095/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG MỞ MỚI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 1932/BTNMT-KHTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành;

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/6/2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại mục I của Phụ lục kèm theo Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ môi trường được tuyển chọn theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải và gửi về Bộ để thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện tại Phụ lục;
- Lưu: VT, MT(10)NTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG MỞ MỚI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan/đơn vị chủ trì thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

Dự kiến kinh phí (*)
(triệu đồng)

I

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

 

 

 

1

Xây dựng chương trình quốc gia phát triển phương tiện giao thông vận tải, hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường trong đó có phương tiện giao thông điện

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

2022-2024

6.200

2

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hút bụi phục vụ công tác sửa chữa đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

2022

501

3

Đánh giá, phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường do hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2022

1.100

4

Điều tra, khảo sát hiện trạng chất thải nhựa tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, áp dụng thí điểm tại 01 Cảng hàng không quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam

2022

3.000

5

Xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm biển do nước đáy tàu nhiễm dầu bằng vật liệu thấm hút dầu nano; ứng dụng thí điểm cho 1 đội tàu hoạt động ven bờ, đường thủy nội địa khu vực Hải Phòng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2022-2023

1.700

6

Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp nhằm giảm phát thải ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động tàu biển tại các cảng biển lớn ở Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2022

1.050

II

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

1

Tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường GTVT năm 2022; hưởng ứng các ngày lễ về môi trường; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2023; kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong GTVT; và các nhiệm vụ đột xuất khác

Bộ GTVT, các Tổng cục, Cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2022

3.000

 

(*) Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm rà soát, xây dựng dự toán kinh phí phù hợp với nội dung thực hiện của nhiệm vụ theo quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi