Thông tư 67-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67 TC/VI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 10 TC/VI NGÀY 24/01/1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ SỐ 426/TTG

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường quản lý và khuyến khích thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch Bộ Tài chính sửa đổi điểm 3 mục III của Thông tư số 10 TC/VI ngày 21 tháng 01 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dãn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan như sau:
3. Nguồn trích 2% (hai phần trăm) tổng số thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch:
+ Trích 30% tổng số tiền được trích nộp về Tổng cục Hải quan (tuỳ theo số được trích của từng tỉnh), để Tổng cục Hải quan điều hoà cho Hải quan các tỉnh có số thu thấp. Số tiền này được sử dụng để mua sắm, xây dựng, sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền.
+ Số còn lại được để lại Cục Hải quan tỉnh và phân phối sử dụng như sau:
- Trích 30% tổng số được để lại để trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch kể cả lực lượng phối hợp như Biên phòng, Kho bạc, Công an... Mức trợ cấp tối đa không quá 150.000 đồng/người/tháng đối với người trực tiếp và 100.000 đồng/người/tháng đối với gián tiếp.
- Trích 30% số tiền được để lại để chuyển cho chính quyền địa phương các cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tổ chức và tạo điều kiện cho Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Số tiền này chính quyền địa phương được dùng để thưởng cho cá nhân, tập thể có công đóng góp trực tiếp và gián tiếp đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cửa khẩu có số thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch.
- Trích 10% số tiền được để lại để chi cho công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và khen thưởng cho các cá nhân và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Số còn lại (kể cả số chi chưa hết của các nội dung trên) để mua sắm, xây dựng, sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch.
Thời gian thực hiện được áp dụng từ 01 tháng 01 năm 1996.
Để đảm bảo việc trích thưởng và cấp phát kịp thời hàng tháng Tổng cục Hải quan tổng hợp số thu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính làm căn cứ cấp phát.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụng các nội dung trên và chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

thuộc tính Thông tư 67-TC/VI

Thông tư 67-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:67-TC/VINgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:31/10/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 67-TC/VI

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67 TC/VI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 10 TC/VI NGÀY 24/01/1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ SỐ 426/TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Để tăng cường quản lý và khuyến khích thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch Bộ Tài chính sửa đổi điểm 3 mục III của Thông tư số 10 TC/VI ngày 21 tháng 01 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dãn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan như sau:

 

3. Nguồn trích 2% (hai phần trăm) tổng số thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch:

+ Trích 30% tổng số tiền được trích nộp về Tổng cục Hải quan (tuỳ theo số được trích của từng tỉnh), để Tổng cục Hải quan điều hoà cho Hải quan các tỉnh có số thu thấp. Số tiền này được sử dụng để mua sắm, xây dựng, sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền.

+ Số còn lại được để lại Cục Hải quan tỉnh và phân phối sử dụng như sau:

- Trích 30% tổng số được để lại để trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch kể cả lực lượng phối hợp như Biên phòng, Kho bạc, Công an... Mức trợ cấp tối đa không quá 150.000 đồng/người/tháng đối với người trực tiếp và 100.000 đồng/người/tháng đối với gián tiếp.

- Trích 30% số tiền được để lại để chuyển cho chính quyền địa phương các cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tổ chức và tạo điều kiện cho Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Số tiền này chính quyền địa phương được dùng để thưởng cho cá nhân, tập thể có công đóng góp trực tiếp và gián tiếp đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cửa khẩu có số thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

- Trích 10% số tiền được để lại để chi cho công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và khen thưởng cho các cá nhân và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Số còn lại (kể cả số chi chưa hết của các nội dung trên) để mua sắm, xây dựng, sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Thời gian thực hiện được áp dụng từ 01 tháng 01 năm 1996.

Để đảm bảo việc trích thưởng và cấp phát kịp thời hàng tháng Tổng cục Hải quan tổng hợp số thu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính làm căn cứ cấp phát.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụng các nội dung trên và chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi