Quyết định 896/QĐ-BTP công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 896/QĐ-BTP

Quyết định 896/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:896/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ngày 21/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 896/QĐ-BTP về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Cụ thể, điều chỉnh 570 triệu đồng từ nguồn kinh phí thường xuyên sang kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện Khoa học pháp lý.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng phân bổ 04 tỷ đồng từ nguồn kinh phí không thường xuyên cho Trường Đại học Luật Hà Nội và giao hơn 253 triệu đồng từ nguồn kinh phí không tự chủ tài chính cho Tổng cục Thi hành án dân sự.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 896/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
__________

Số: 896/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 1387/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4051/BTC-QLN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc kinh phí đào tạo cán bộ học sinh Lào và Campuchia năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4393/BTC-HCSN ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại;

Căn cứ Công văn số 4422/BTC-HCSN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTP ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN);

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

(để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 -

KHOẢN 368)

253.718.500

253.718.500

 

Kinh phí giao tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

253.718.500

253.718.500

 

Tổng cục Thi hành án dân sự (*)

253.718.500

253.718.500

 

Kinh phí tự chủ tài chính

 

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

253.718.500

253.718.500

II

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (LOẠI 100 - KHOẢN 103)

0

0

 

Kinh phí thường xuyên

-570.000.000

-570.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

0

0

 

Kinh phí đề tài khoa học

570.000.000

570.000.000

 

Viện Khoa học pháp lý

0

0

 

Kinh phí thường xuyên

-570.000.000

-570.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

 

0

 

Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ

570.000.000

570.000.000

III

CHI VIỆN TRỢ (LOẠI 400- KHOẢN 402, MỤC 7400, MÃ TIỂU MỤC 7401)

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Kinh phí thường xuyên

0

0

 

Kinh phí không thường xuyên

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

4.000.000.000

4.000.000.000

 

 

Ghi chú:

(1) Công văn số 1387/BKHĐT-KTĐN ngày 04/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4051/BTC-QLN ngày 06/4/2020 của Bộ Tài chính về việc kinh phí đào tạo cán bộ học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4393/BTC-HCSN ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại; Công văn số 4422/BTC-HCSN ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020 (đợt 2).

(2) Quyết định số 837/QĐ-BTP ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 891/QĐ-BTP ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi