Quyết định 3836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3836/QĐ-BTC

Quyết định 3836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3836/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tá
Ngày ban hành:17/12/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3836/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Số: 3836/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Sở tài chính và Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

QUY CHẾ

THÔNG BÁO MỨC VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Điều 1. Cơ quan Tài chính thông báo mức vốn cho Khobạc nhà nước để thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng (gọi tắt là vốn đầu tư) căn cứ vào:

- Dự toán ngân sách năm được Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao.

- Phương án điều hành ngân sách hàng quý.

- Nhu cầu vốn đầu tư thanh toán hàng quý.

Điều 2. Hàng quý, trước ngày 25 tháng cuối quý trước, căn cứ vào dự toán được giao và kế hoạch vốn do cơ quan tài chính thông báo, tình hình thanh toán vốn đầu tư thực tế, tình hình sử dụng thông báo mức vốn đầu tư quý trước, Kho bạc Nhà nước lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư quý theo từng cấp ngân sách gửi cơ quan tài chính. Cụ thể.

- Kho bạc Nhà nước Trung ương tổng hợp nhu cầu thanh toán vốn đầu tư hàng quý của các dự án thuộc NSTW gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư).

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp nhu cầu thanh toán vốn đầu tư hàng quý của ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính (Phòng Đầu tư).

Riêng đối với các dự án do cấp huyện quản lý, chủ dựán lập kế hoạch vốn đầu tư trực tiếp tới Phòng Tài chính cấp huyện.

Điều 3. Hàng quý, cơ quan Tài chính lập thông báo mức vốn đầu tư chi tiết theo từng nguồn vốn) gửi Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

- Đối với các dự án thuộc NSTW, Vụ Đầu tư lập thôngbáo mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản gửi Vụ Ngân sách nhà nước. Sau khi xemxét, Vụ Ngân sách Nhà nước đồng ý thông báo mức vốn được sử dụng trongquý gửi Kho bạc Nhà nước Trung ương 1 liên, gửi Vụ Đầu tư 1 liên và lưutại Vụ Ngân sách Nhà nước 1 liên (mẫu số 01).

- Đối với dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh, Phòng Đầutư lập thông báo mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản gửi phòng Ngân sách.Phòng ngân sách xem xét, trình lãnh đạo Sở Tài chính ký thông báo mức vốnđược sử dụng trong quý gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương 1 liên, Sở Tài chính lưu 1 lên (mẫu số 02).

- Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp huyện, phòngTài chính huyện lập và ký thông báo mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản gửiKho bạc Nhà nước huyện 1 liên và lưu phòng Tài chính huyện 1 liên (mẫu số03).

Điều 4. Mức vốn đầu tư quý được thông báo làmức vốn cao nhất mà Kho bạc nhà nước được chi trong quý đó. Mức vốn được thông báo này nếu trong quý chi không hết sẽ được chuyển sang quý sau để sử dụng. Riêng thông báo mức vốn quý IV được kéo dài thời gian sửdụng đến hết tháng 1 năm sau và để thanh toán cho khối lượng trong kế hoạch đã thực hiện đến 31/12 năm trước, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 5. Khi thông báo mức vốn đầu tư quý, cơ quan tài chính thông báo tổng mức vốn.

Trường hợp cần thiết phải tập trung vốn theo chỉ đạocủa cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính (Vụ Đầu tư đối với ngân sáchTrung ương, Sở Tài chính, Phòng Tài chính đối với vốn.đầu tư thuộc ngânsách địa phương) lập bảng kê danh mục một số dự án quan trọng gửi kèm theothông báo mức vốn.

Điều 6. Định kỳ Kho bạc nhà nước các cấp báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư gửi cơ quan tài chính đồng cấp theo quy chế cung cấp thông tin về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Tài chính.

Điều 7. Việc quản lý, thanh toán và quyết toán vốnđầu tư được thực hiện theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghịđịnh số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hànhkèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ,Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 8. Các quy định tại Quy chế áp dụng thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, và không áp dụng đối với các dự án có độ mật cao do Bộ Quốc phòng, Bộ Công An cấp phát trực tiếp, các dự án thuộc ngân sách xã, dự án đầu tư của cơ quan đại diện nước ngoài, các dự án cấp phát theo hình thức ghi thu ghi chi và các trường hợp đặc biệt khác đượccấp có thẩm quyền quyết định.

 

Mẫu số 01

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Niên độ..................

 

THÔNG BÁO

MỨC VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ...... NĂM......

(Ngân sách trung ương)

Số:………

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước Trung ương

Bộ Tài chính thông báo mức vốn đầu tư quý......năm...... như sau:

1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:........................................ đồng

2. Vốn chương trình mục tiêu:........................................ đồng

3. Vốn........... ........................................ đồng

4. Vốn........... ........................................ đồng

Tổng số tiền (bằng số): ........................ đồng

ấn định mức vốn chi trong quý là (bằng chữ):............................................................

..........

..........

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

 

 

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ

Hà Nội, ngày...... tháng...... năm......

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ NSNN

Nơi nhận:
- KBNNTW
- Lưu: ĐT, NSNN.

 

 

Mẫu số 02

SỞ TÀI CHÍNH......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Niên độ..................

THÔNG BÁO

MỨC VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ...... NĂM......

(Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

Số:.........

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước........

Sở Tài chính thông báo mức vốn đầu tư XDCB quý......năm...... như sau:

1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:........................................ đồng

2. Vốn chương trình mục tiêu:........................................ đồng

3. Vốn........... ........................................ đồng

4. Vốn........... ........................................ đồng

Tổng số tiền (bằng số): ........................ đồng

ấn định mức vốn chi trong quý là (bằng chữ):.................................................................

..........

..........

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

 

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Hà Nội, ngày...... tháng...... năm......

GĐ SỞ TÀI CHÍNH

Nơi nhận:
- KBNN
- Lưu: TC.

 

 

Mẫu số 03

PHÒNG TÀI CHÍNH......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Niên độ..................

THÔNG BÁO

MỨC VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ...... NĂM......

(Ngân sách Huyện....)

Số:.........

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước........

Phòng Tài chính thông báo mức chi vốn đầu tư XDCB quý...... năm...... như sau:

1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:........................................ đồng

2. Vốn chương trình mục tiêu:........................................ đồng

3. Vốn........... ........................................ đồng

4. Vốn........... ........................................ đồng

Tổng số tiền (bằng số): ........................ đồng

ấn định mức vốn chi trong quý là (bằng chữ):.................................................................

..........

..........

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

 

 

CÁN BỘ QUẢN LÝ
CẤP PHÁT ĐẦU TƯ

Hà Nội, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Nơi nhận:
- KBNN
- Lưu: TC

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi