Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2003/TT-NHNN

NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VỚI VIỆC MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/2003/QĐ-TTG NGÀY 05/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đối tượng:
Các đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính phủ bao gồm:
a. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước;
b. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
c. Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam;
d. Cơ quan hành chính, sự nghiệp;
e. Tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; chính trị - xã hội - nghề nghiệp; xã hội; xã hội - nghề nghiệp;
f. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế;
g. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này điều chỉnh các giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ băng ngoại tệ:
3.1. Các đối tượng mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các Ngân hàng Thương mại được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.
3.2. Bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân qui định tại Mục I và II chương I, Mục I và III chương II Phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước như sau:
Phần thu:
- Thu ngoại tệ từ việc chuyển nhượng hoặc nhận tiền lãi, thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn.
Phần chi:
- Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.
4. Quy định về việc sử dụng ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ:
4.1. Các đối tượng mua trái phiếu là tổ chức được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.
4.2. Các đối tượng mua trái phiếu là Công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ và ngoại tệ tiền mặt để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước;
4.3. Các đối tượng mua trái phiếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú tại Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước.
5. Điều khoản thi hành:
5.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
5.2. Các tổ chức, cá nhân mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
5.3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2003/TT-NHNN
NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VỚI VIỆC MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/2003/QĐ-TTG
NGÀY 05/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đối tượng:

Các đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính phủ bao gồm:

a. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước;

b. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c. Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam;

d. Cơ quan hành chính, sự nghiệp;

e. Tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; chính trị - xã hội - nghề nghiệp; xã hội; xã hội - nghề nghiệp;

f. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế;

g. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này điều chỉnh các giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ băng ngoại tệ:

3.1. Các đối tượng mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các Ngân hàng Thương mại được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

3.2. Bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân qui định tại Mục I và II chương I, Mục I và III chương II Phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước như sau:

Phần thu:

- Thu ngoại tệ từ việc chuyển nhượng hoặc nhận tiền lãi, thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn.

Phần chi:

- Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4. Quy định về việc sử dụng ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ:

4.1. Các đối tượng mua trái phiếu là tổ chức được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

4.2. Các đối tượng mua trái phiếu là Công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ và ngoại tệ tiền mặt để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước;

4.3. Các đối tượng mua trái phiếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú tại Việt Nam được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước.

5. Điều khoản thi hành:

5.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

5.2. Các tổ chức, cá nhân mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

5.3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư này.

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 11/2003/TT-NHNN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi