Quyết định 278/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------------------
Số: 278/QĐ-NH5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1996

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5
ngày 27/5/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua
------------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/2012;
- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ngày 24 tháng 5 năm 1990;
            - Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Nay hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc “Ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua”.
Điều 2. Hoạt động tín dụng thuê mua (hay cho thuê tài chính) và các tổ chức tiến hành hoạt động này được thực hiện theo “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam” ban hành theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ và Thông tư số 03/TT-NH5 ngày 9/2/1996 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố; Tổng giám đốc, Giám đốc các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng liên doanh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Vụ, Cục có liên quan tại NHTW;
- Chi nhánh NHNN Tỉnh, TP;
- Các NHTMQD, NHTMCP, NHLDoanh và các Công ty tài chính
- Lưu: VP(1), VP(2), Vụ ĐC.
KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
 
 
ĐỖ QUẾ LƯỢNG

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 278/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 278/QĐ-NH5 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 11/10/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!