Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn điện tử đa phương tiện hỗ trợ điều hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2327/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ công văn số 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện;
Căn cứ công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.
Điều 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
Điều 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này là các tiêu chuẩn cơ bản và là mức tối thiểu hệ thống điện tử đa phương tiện phải đáp ứng. Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo hệ thống điện tử đa phương tiện tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm quyết định này, trường hợp bổ sung thêm tiêu chí kỹ thuật ngoài các tiêu chí đã quy định, cần đảm bảo tính hiện đại, an toàn và có tối thiểu 2 nhà cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình đáp ứng.
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Pháp luật và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
Điều 4. Giao Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời trình Bộ phê duyệt điều chỉnh cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị, kết nối, âm thanh và an toàn bảo mật thông tin hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, THTK.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC
VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Đặng Đức Mai

 
 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-BTC ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

STT
Tiêu chuẩn kỹ thuật
I
Yêu cầu chung
1
Thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp hỗ trợ chuẩn Full HD (Full High Definition)
2
Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đáp ứng chuẩn quốc tế về thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện
3
Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị chính trong hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện gồm 06 nhóm cơ bản sau:
- Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)
- Phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp
- Tính năng ghi kênh
- Thiết bị đầu cuối
- An toàn, bảo mật
- Đường truyền
II
Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)
1
Hỗ trợ kết nối với MCU khác để tăng số lượng điểm họp
2
Hỗ trợ độ phân giải 1080p cho các thiết bị đầu/cuối
3
Hỗ trợ giao thức kết nối H.323 hoặc H.323 (AVC), SIP, IPv4, IPv6
4
Hỗ trợ các chuẩn mã hóa video: H.263++, H.264 hoặc H.264 AVC (Baseline), H.264 AVC (HP) hoặc H.264 HP (AVC), H.264 SVC
5
Hỗ trợ các chuẩn mã hóa audio G.711a/u hoặc G.711a/µ, G.722, G.722.1, G.729a hoặc G729A
6
Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thuyết trình: H.239, BFCP
7
Hỗ trợ quản lý chất lượng dịch vụ QoS
8
Hỗ trợ mã hóa nội dung họp theo chuẩn AES
Hỗ trợ bảo mật tầng giao vận (Transport layer security - TLS)
9
Hỗ trợ quản lý, cấu hình và điều khiển qua giao diện web, LDAP
10
02 cổng kết nối mạng Gigabit
11
02 nguồn điện vào có khả năng dự phòng cho nhau (redundant power supply)
III
Phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp
1
Hỗ trợ đăng ký các phiên họp, hỗ trợ thông báo bằng email đến các bên tham gia họp
2
Chức năng lập lịch tích hợp được với Microsoft Exchange/Outlook
3
Hỗ trợ quản lý qua giao diện web
IV
Tính năng ghi kênh
1
Hỗ trợ các chức năng recording và streaming
2
Hỗ trợ chuẩn H.239, H.264 hoặc H.264 AVC (HP) hoặc H.264 HP, G.711a/u hoặc G.711a/µ hoặc G.711 a and u hoặc G.711 a and µ
3
Hỗ trợ ghi 5 phiên họp đồng thời
4
Hỗ trợ lưu/phát video độ phân giải 1080p
V
Thiết bị đầu cuối (Codec, Camera)
1
Codec
 
Hỗ trợ giao thức kết nối H.323 hoặc SIP, IPv4, IPv6
 
Hỗ trợ các chuẩn mã hóa video H.261, H.263, H.264 HP hoặc H.265 (SIP)
 
Hỗ trợ các chuẩn mã hóa audio G.711, G.722, G.722.1, G729 hoặc G729A hoặc G729AB, Stereo
 
Cổng vào hình ảnh: 1 cổng HDMI
 
Cổng ra hình ảnh: 2 cổng HDMI
 
Cổng vào âm thanh: 1 cổng microphone, 1 cổng line-in
 
Cổng ra âm thanh: 1 cổng line-out
 
Cổng kết nối mạng Gigabit
 
Hỗ trợ nhận và xuất tín hiệu hình ảnh với độ phân giải 1080p@30fps
 
Hỗ trợ mã hóa nội dung họp theo chuẩn AES, H.235
 
Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thuyết trình: H.239 và BFCP
 
Hỗ trợ giao diện web
2
Camera
 
Hỗ trợ độ phân giải 1080p@60fps/1080p@50fps
 
Zoom quang học 10x
 
Trường quan sát ngang (Horizontal Field of View) 65°
 
Góc quay ngang (PAN) ± 100°
 
Góc quay dọc (Tilt) ± 20°
VI
An toàn, bảo mật
1
Đảm bảo an ninh, có khả năng ngăn chặn sự thâm nhập trái phép vào cuộc họp, có sử dụng cơ chế đăng nhập xác thực
2
Hỗ trợ tính năng mã hóa cuộc họp, mã hóa dữ liệu đường truyền
3
Có khả năng kết hợp với các thiết bị an ninh khác như mã hóa, tường lửa (firewall) hoặc tích hợp sẵn cơ chế bảo mật
VII
Đường truyền
1
Băng thông tại điểm cầu: 4Mbps
2
Băng thông tại điểm trung tâm: 4Mbps x Số lượng điểm cầu
3
Phương tiện truyền dẫn cho toàn bộ kênh truyền là truyền dẫn quang

 
 

thuộc tính Quyết định 2327/QĐ-BTC

Quyết định 2327/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2327/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Đức Mai
Ngày ban hành:10/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính sử dụng thiết bị giao ban điện tử Full HD

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính vừa được Bộ ban hành ngày 10/11/2017 tại Quyết định số 2327/QĐ-BTC.
Trong đó, thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp hỗ trợ chuẩn Full HD. Yêu cầu chung về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị chính trong hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện gồm 06 nhóm cơ bản sau: Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU); Phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp; Tính năng ghi kênh; Thiết bị đầu cuối; An toàn, bảo mật; Đường truyền. Đối với phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp, phải có hỗ trợ đăng ký các phiên họp, hỗ trợ thông báo bằng email đến các bên tham gia họp; có chức năng lập lịch tích hợp được với Microsoft Exchange/Outlook; hỗ trợ quản lý qua giao diện web.
Về tính an toàn, bảo mật, hệ thống điện tử đa phương tiện phải: Đảm bảo an ninh, có khả năng ngăn chặn sự thâm nhập trái phép vào cuộc họp, có sử dụng cơ chế đăng nhập xác thực; Hỗ trợ tính năng mã hóa cuộc họp, mã hóa dữ liệu đường truyền; Có khả năng kết hợp với các thiết bị an ninh khác như mã hóa, tường lửa (firewall) hoặc tích hợp sẵn cơ chế bảo mật.
Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm, trường hợp bổ sung thêm tiêu chí kỹ thuật ngoài các tiêu chí trên, thiết bị cần đảm bảo tính hiện đại, an toàn và có tối thiểu 02 nhà cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình đáp ứng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 14/06/2017.

Xem chi tiết Quyết định2327/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 2327/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi