Quyết định 2286/QĐ-TTg 2016 sửa đổi cơ chế tài chính của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2286/QĐ-TTg

Quyết định 2286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2286/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:26/11/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2286/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2012

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC

MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 15478/BTC-TCT ngày 12 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn) như sau:
"Điều 2. Thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước.
1. Đối tượng thu, nộp và thời gian áp dụng:
a) Đối tượng thu điều tiết là sản phẩm lọc dầu (gồm: xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước.
b) Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết quy định tại Điều này hàng tháng vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách khoản thu điều tiết với cơ quan Thuế, thời hạn quyết toán thực hiện theo quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
c) Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương.
d) Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của Công ty Bình Sơn quy định tại Điều này thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.
2. Căn cứ tính thu điều tiết: Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng tháng nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:
a) Giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).
b) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.
3. Trường hợp phát sinh mức thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ thấp hơn mức giá trị ưu đãi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn và hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn."
Điều 2. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng việc cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn được thực hiện từ năm 2013 trở đi.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Công ty Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2286/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2012
VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC
MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN
---------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 15478/BTC-TCT ngày 12 tháng 11 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn) như sau:
"Điều 2. Thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước.
1. Đối tượng thu, nộp và thời gian áp dụng:
a) Đối tượng thu điều tiết là sản phẩm lọc dầu (gồm: xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước.
c) Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương.
d) Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của Công ty Bình Sơn quy định tại Điều này thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.
2. Căn cứ tính thu điều tiết: Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng tháng nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:
a) Giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).
b) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.
3. Trường hợp phát sinh mức thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ thấp hơn mức giá trị ưu đãi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn và hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn."
Điều 2. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng việc cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn được thực hiện từ năm 2013 trở đi.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Công ty Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi