Quyết định 2176/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Công ty cổ phần công nghệ thanh toán Việt Nam thực hiện thí điểm dịch vụ thanh toán

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2176/QĐ-NHNN

Quyết định 2176/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Công ty cổ phần công nghệ thanh toán Việt Nam thực hiện thí điểm dịch vụ thanh toán
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2176/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành:15/09/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
---------------------

Số: 2176/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THANH TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ THANH TOÁN

---------------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

-Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam tại Công văn số 15102008.1/VNP-NHNN ngày 15/10/2008, Công văn số 300302009.1/VNP-NHNN ngày 30/3/2009 và Công văn số 230802009.1/VNP-NHNN ngày 25/8/2009 về việc xin phép làm dịch vụ thanh toán Ví điện tử Vcash;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty VinaPay) được thực hiện thí điểm cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử Vcash thông qua các ngân hàng thương mại.

Điều 2.Để thực hiện dịch vụ cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử Vcash, Công ty VinaPay thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng thương mại hợp tác về việc làm trung gian hỗ trợ thanh toán của Công ty cho các ngân hàng thương mại và người sử dụng Ví điện tử, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng Ví diện tử, bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng. Việc nạp tiền và rút tiền từ Ví điện tử Vcash của khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng mở tại các ngân hàng thương mại.

Điều 3.Công ty VinaPay có trách nhiệm bảo đảm khả năng thanh khoản của mình để hỗ trợ thực hiện thanh toán kịp thời theo yêu cầu của các khách hàng sử dụng dịch vụ bằng cách mở tài khoản và duy trì số dư trên tài khoản tại các ngân hàng thương mại tương ứng tới số tiền mà khách hàng nạp vào Ví điện tử Vcash.

Công ty VinaPay phải thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống và xây dựng các quy định, quy trình quản lý rủi ro theo các nguyên tắc quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4.Trong năm đầu thực hiện thí điểm, Công ty VinaPay triển khai dịch vụ với không quá năm (05) ngân hàng thương mại. Hàng quý (trước ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo), Công ty VinaPay có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai theo nội dung yêu cầu ở phần Phụ lục (đính kèm).

Điều 5.Trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty VinaPay không khai trương dịch vụ thanh toán được phép, Quyết định này sẽ hết hiệu lực.

Trước khi khai trương thực hiện dịch vụ được phép, Công ty VinaPay phải hoàn chỉnh các điều kiện, điều khoản thoả thuận với các bên sử dụng dịch vụ, trong đó nêu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và cam kết giữa các bên, ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng đối với Ví điện tử Vcash.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số 2176/QĐ-NHNN ngày 15/9/2009

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép

Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam thực hiện thí điểm dịch vụ thanh toán)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THANH TOÁN VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 

 

BÁO CÁO NHNN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ THANH TOÁN

QUÝ ..... NĂM .....

 

I. Dịch vụ Ví điện tử Vcash (Số liệu quý, có chia từng tháng):

1. Số lượng ngân hàng (tên ngân hàng, thời điểm bắt đầu tham gia) triển khai dịch vụ Ví điện tử Vcash.

2. Số đơn vị chấp nhận thanh toán Ví điện tử Vcash (tên tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ, thời điểm tham gia).

3. Các dịch vụ được thực hiện thông qua Ví điện tử (loại dịch vụ, thời điểm bắt đầu thực hiện).

4. Số lượng Ví điện tử Vcash.

5. Giá trị Ví điện tử Vcash (bình quân tháng/ ngày cao nhất trong tháng/ ngày thấp nhất trong tháng).

6. Giao dịch thanh toán được thực hiện bằng Ví điện tử Vcash (chỉ thống kê các giao dịch trả tiền của khách hàng bằng Ví điện tử):

o Số lượng giao dịch

o Giá trị giao dịch

o Số lượng giao dịch không thành công1

o Giá trị giao dịch không thành công1

II. Đánh giá kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

-------------------------------------

1 Được hiểu là giao dịch do khách hàng yêu cầu thực hiện nhưng không thực hiện được do lỗi đường truyền, sự cố kỹ thuật, mất điện, lỗi phần mềm...  

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi