Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 20/1998/QĐ-NHNN1 NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 1998 VỀ VIỆC
ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ TRẠNG THÁI ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI
VIỆT NAM

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15-6-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế và các Vụ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 của Quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ban hành theo Quy định số 380/1997-QĐ-NHNN1 ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép duy trì trạng thái đồng Việt Nam trong phạm vi ‘ 15% (mười lăm phần trăm) so với vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và quỹ dự trữ".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi bổ sung quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 20/1998/QĐ-NHNN1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 10/01/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

STATE BANK OF VIETNAM
-------
No. 20/1998/QD-NHNN1
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
-------------------
Hanoi, 10 January, 1998

 
DECISION
ON THE ADJUSTMENT TO THE RULE ON VND POSITION OF FOREIGN BANKS BRANCHES  OPERATING IN VIETNAM
GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
- Pursuant to the Ordinance on the State Bank and the Ordinance on Banks, Credit cooperatives and Finance companies promulgated by the Decision no. 37/LCT-HDNN8 and Decision No. 38/LCT-HDNN8 dated 24 May, 1990 of the Chairman of the State Council of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 2 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for State management of ministries and ministry-level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 189-HDBT dated 15 June, 1991 of the Chairman of the Council of Ministers promulgating the Regulation on foreign banks branches and joint-venture banks operating in Vietnam;
- Upon proposal of the Directors of the Economic Research Department and departments concerned.
DECIDES
Article 1.
Article 2 of the Rule on VND position of foreign banks branches operating in Vietnam promulgated in conjunction with the Decision No. 380/1997/QD-NHNN1 dated 11 November, 1997 by the Governor of the State Bank shall be amended as follows:
"Foreign bank branches operating in Vietnam shall maintain the VND position within the limits of +/- 15% (fifteen percentage) of the capital allocated by the foreign banks to the branches and reserve funds".
Article 2.
This Decision shall be effective 15 days from the date of signing. Any change or amendment to this Decision shall be decided upon by the Governor of the State Bank.
Article 3.
The Head of Governor Office, Director of Economic Research Department, The Chief Inspector, The Director of Banking Operations Department, heads of relevant departments at the State Bank Head-office, General Managers of State Bank Branches in the provinces and cities and Directors General (Directors) of foreign bank branches operating in Vietnam shall be responsible for the enforcement of this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR

Le Duc Thuy

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!