Quyết định 1764/QĐ-BTC giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1764/QĐ-BTC

Quyết định 1764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1764/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:09/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao bổ sung hơn 470 triệu đồng cho Trường Đại học Tài chính-Marketing

Ngày 09/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1764/QĐ-BTC về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Cụ thể, giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho Trường Đại học Tài chính-Marketing như sau: chi kinh phí hoạt động không thường xuyên hỗ trợ đối với sô thuế thu nhập doanh nghiệp 2016-2017 tại mục Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo là 477.000.000 đồng.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Marketing căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 được bổ sung để thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1764/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 1764/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 29/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2020 của Bộ Tài chính để hỗ trợ Trường Đại học Tài chính - Marketing đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016-2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao bổ sung, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- KBNN;
- KBNN (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- KTNN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Mã số đơn vị QHNSNN: 1064661

Mã số KBNN giao dịch: 0113

(Kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BTC ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

477.000

477.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (Khoản 081)

477.000

477.000

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

477.000

477.000

0

2.1

Hỗ trợ đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016-2017 theo Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính

477.000

477.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi