Quyết định 16-QĐ/NH1 1995 về tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------
Số: 16-QĐ/NH1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1995

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
--------------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, ban hành theo Lệnh số 37-LCT/NĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
- Căn cứ vào Chỉ thị số 01-CT/NH1 ngày 11-1-1995 về những giải pháp cấp bách chỉ đạo công tác tiền tệ tín dụng quý I năm 1995 và yêu cầu thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1
Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đợt I năm 1995 với tổng trị giá 550 tỷ VNĐ, thời hạn 1 tháng, gồm 2 loại mệnh giá 10 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.
Giá bán của Tín phiếu bằng 99,3% mệnh giá.
Ngày phát hành ngày 18 tháng 1 năm 1995.
Điều 2
Mức mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức tín dụng cụ thể như sau :
1. Ngân hàng Công thương Việt Nam mua 200 tỷ đồng.
2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mua 160 tỷ đồng.
3. Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam mua 110 tỷ động.
4. Ngân hàng Đầu tư và phát triển mua 30 tỷ đồng.
5. Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu mua 20 tỷ đông.
6. Ngân hàng Sài Gòn công thương mua 10 tỷ đồng.
7. Ngân hàng Hàng hải mua 10 tỷ đồng.
8. Ngân hàng Việt Hoa mua 10 tỷ đồng.
Điều 3
Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ Tín dụng, Vụ Kế toán tài chính, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có các tổ chức tín dụng mua tín phiếu có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng chức năng được quy định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo quyết định số 211-QĐ/NH1 ngày 22-9-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 4
Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương có liên quan, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có tổ chức tín dụng mua tín phiếu, Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Giám đốc các Ngân hàng thương mại cổ phần có tên tại Điều 2 của Quyết định có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 
KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 
 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 16-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16-QĐ/NH1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 13/01/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!