Nghị định 187-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 187-CP NGàY 10-12-1994

Về NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY TổNG CụC
ĐầU Tư PHáT TRIểN TRựC THUộC Bộ TàI CHíNH

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiện vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; số 177-CP ngày 20-10-1994 về ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng; và số 178-CP ngày 28-10-1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Tổng cục Đầu tư phát triển là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện việc cấp phát vốn ngân sách Nhà nước đầu tư và vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với các dự án, mục tiêu, chương trình theo danh mục do Chính phủ quyết định hàng năm.

 

Điều 2

Tổng cục Đầu tư và phát triển có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

I- Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính đầu tư phát triển:

1. Nghiên cứu các chính sách, chế độ về quản lý vốn đầu tư để Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước về chủ trương, chính sách, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn có liên quan đến đầu tư của Nhà nước.

3. Thẩm định về mặt tài chính và tham gia việc xét thầu, chọn thầu các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

4. Thông báo kế hoạch vốn đầu tư của Nhà nước cho các chủ đầu tư theo kế hoạch hàng năm đã được duyêt.

5. Kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn nói trên của chủ đầu tư; kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chính sách, biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Được yêu cầu chủ đầu tư cung cấp tài liệu và giải trình những vấn đề liên quan đến quản lý vốn đầu tư, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

II- Tổ chức thực hiện việc cấp phát vốn ngân sách Nhà nước đầu tư; cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với dự án, mục tiêu, chương trình theo chỉ định của Chính phủ hàng năm;

1. Cấp phát vốn cho các chủ đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi đối với dự án, mục tiêu, chương trình theo danh mục do Chính phủ quyết định.

3. Có quyền tạm ngừng cấp phát vốn đầu tư, ngừng cấp tín dụng ưu đãi khi phát hiện thấy đối tượng nhận vốn vi phạm chế độ quản lý vốn đầu tư của Nhà nước và báo cáo ngay với Bộ trưởng Bộ Tài chính để xử lý.

4. Tổ chức công tác kế toán, thống kê và thanh toán, quyết toán việc cấp phát vốn đầu tư, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước; giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán đối với các công trình đầu tư theo quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng của Chính phủ.

 

Điều 3

Bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển được tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1- Trung ương có Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính.

Tổng cục Đầu tư phát triển có Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng giúp việc. Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm) theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm) theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển.

Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng gồm có:

- Vụ Kinh tế - kế hoạch,

- Vụ Cấp phát vốn đầu tư,

- Vụ Tín dụng ưu đãi đầu tư,

- Vụ Kế toán,

- Vụ Kiểm tra - giám sát,

- Văn phòng Tổng cục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy của các đơn vị nói trên.

2- tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Cục Đầu tư phát triển trực thuộc Tổng cục Đầu tư phát triển. Cục Đầu tư phát triển ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ cấp phát vốn đầu tư và cấp vốn tín dụng ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

3- Tại khu vực có khối lượng lớn vốn đầu tư của Nhà nước, hoặc có công trình thuộc nhóm A, Bộ trưởng Bộ Tài chính được thành lập Phòng hoặc Chi cục Đầu tư phát triển trực thuộc Cục hoặc Tổng cục Đầu tư phát triển. Phòng hoặc chi cục Đầu tư phát triển giải thể sau khi kết thúc công trình.

Điều 4

Tổng cục Đầu tư phát triển, Cục Đầu tư phát triển, Chi cục Đầu tư phát triển là những tổ chức quản lý tài chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dầu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

 

Điều 5

Biên chế của Tổng cục Đầu tư phát triển do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong tổng biên chế của Bộ Tài chính.

Kinh phí hoạt động của Tổng cục Đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp và được tổng hợp chung trong dự toán chi của Bộ Tài chính.

Khi thực hiện nhiệm vụ cấp tín dụng ưu đãi, Tổng cục Đầu tư phát triển được thu phí. Việc quản lý phí nói trên thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 6

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định tại các văn bản khác trước đây trái với Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 187-CP

Nghị định 187-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:187-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:10/12/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 187-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 187/CP
Hanoi, December 10, 1994
 
DECREE
ON THE TASKS, POWERS AND ORGANIZATION OF THE GENERAL DEPARTMENT OF DEVELOPMENT INVESTMENT DIRECTLY ATTACHED TO THE MINISTRY OF FINANCE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Government Decree No. 15-CP on the 2nd of March 1993 on the Tasks, Powers and Responsibilities for State Management of the ministries and ministerial-level agencies; the Government Decree No. 177-CP on the 20th of October 1994 promulgating the Regulations for the Management Decree No. 187-CP on the 28th of October 1994 on the Tasks, Powers and Organization of the Ministry of Finance;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Article 1.- The General of Development Investment directly attached to the Ministry of Finance has the task of helping the Minister of Finance exercise the function of State management over the funds for development investment, organize the allocation of State budget for investment and the State s priority credit capital for the projects, targets and programs on the list approved by the Government an annual basis.
Article 2.- The General Department of Development Investment has the following tasks and powers:
Helping the Minister of Finance exercise the function of State management over the funds for development investment:
1. Studying policies and regimes on the management of investment capital and submit them to the Minister of Finance for promulgation within his jurisdiction, or to the Prime Minister for promulgation.
2. Making suggestions to State institutions on short-term and long-tem policies and plans concerning State investment.
3. Making financial examination and joining in considering and selecting bidders for investment projects involving State investment capital.
4. Notifying investors of the State investment plan according to the annual plan already approved.
5. Inspecting the use of such investment funds by investors; petitioning the authorized level to adopt the necessary policies and measures to make a more efficient use of the State investment funds.
The General Department of Development Investment can request investors to supply documents and clarify questions concerning the management of the State by the Government on a yearly basis:
1. Granting capital to investors according to the investment plan ratified by the authorized level.
2. Granting priority credit capital to or withdrawing it from the projects, targets and programs on the list approved by the Government.
3. Suspending the granting of investment capital and priority credit upon discovering violations by capital recipients of the regulations on the management of State investment capital, and reporting it immediately to the Minister of Finance for settlement.
4. Organizing accountancy, statistics, payments and statements of financial accounts on the allocation of investment capital, granting priority credit capital for investment or withdrawing it in accordance with the current regulations of the State; helping the Minister of Finance in examining and ratifying statements of financial accounts for investment projects as stipulated by the Government’s Regulations on the Management of Construction Investment.
Article 3.- The General Department of Development Investment is organized as a system from the center down to provinces and cities directly under the Central Government.
1. At the central level is the General Department of Development Investment directly attached to the Ministry of Finance.
The General Department of Development Investment is headed by a Director General assisted by a number of Deputy Directors General. The Director General is a appointed (or dismissed) by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Finance; the Deputy Directors General are appointed (or dismissed) by the Minister of Finance at the proposal of the Director General of the General Department of Development Investment.
The Director General is a assisted in his work by:
- The Economic-Planning Department,
- The Investment Capital Granting Department,
- The Priority Investment Credit Department,
- The Accounting Department,
- The Control-Supervision Department, and
- The Office of the General Department.
The Minister of Finance shall define the tasks and organization of those departments.
2. In the provinces and cities directly under the Central Government are the Departments of Development Investment under the General Department of Development Investment. The Department of Development Investment in provinces and cities under the Central Government shall grant investment capital and priority investment credit capital in their localities.
3. Where there is a large amount of State investment capital, or a project of group A, the Minister of Finance can establish a Development Investment Bureau or Division under the Department or the General Department of Development Investment. The Development Investment Bureau or Division will be dissolved after the project is completed.
Article 4.-The General Department of Development Investment, the Departments of Development Investment, the Development Investment Division are the State finance-managing organizations, have the juridical entity, their own seals, and can open their bank accounts at the State Treasury.
Article 5.- The staff of the General Department of Development Investment is funded by the State budget and is included in the draft expenditure plan of the Ministry of Finance.
In performing the task of granting priority credit, the General Department of Development Investment is entitled to collect a fee. The management of fee is done in accordance with the Government’s regulations.
Article 6.- This Decree takes effect on the date of its promulgation. All stipulations made earlier in other documents which are contrary to this Decree are now annulled.
The Minister of Finance, the other ministers, the heads of ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government, and the presidents of the People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 187-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi