Quyết định 158/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 158/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ nội dung Biên bản ghi nhớ kèm theo thư đề ngày 28/12/2010 của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới về Đoàn xác định Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại công văn số 101/TCĐBVN-KHĐT ngày 10/01/2011 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành quản lý dự án, đối với Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 là ban quản lý, điều hành dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam.
Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT.
BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi