Quyết định 153-HĐBT 1983 thành lập Ủy ban vận động mua công trái

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
________________

Số: 153-HĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1983 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI

_______________

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc;

Sau khi thỏa thuận với đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Ủy ban trung ương vận động mua công trái, thành phần như sau:
Chủ tịch: Ông Hùynh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Các Phó chủ tịch:
- Ông Nghiêm Xuân Yêm, Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam
- Ông Nguyển Xiển, Tổng thư ký Đảng xã hội Việt Nam
- Ông Phan Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
- Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam
- Bà Nguyễn Thị Định, Chủ  tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
- Bà Ngô Bá Thành, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
- Ông Hoàng Trường Minh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
- Ông Nguyễn Thành Thơ, Phó trưởng ban trù bị đại hội đại biểu nông dân tập thể Việt Nam.
- Ông Vũ Mão, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Biểu Tâm, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ông Trần Nam Trung, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các ủy viên thường trực:
- Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ông Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Tài chính
- Ông Nguyễn Văn Đạm, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Các ủy viên do đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định.
Điều 2. -  Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của Ủy ban trung ương vận động mua công trái khi được yêu cầu để bàn việc phối hợp hoạt động trong cuộc vận động phát hành công trái.
Điều 3. – Bộ máy giúp việc Ủy ban trung ương vận động mua công trái gồm một số cán bộ của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.
Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách trung ương cấp phát qua Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều 4. – Thành phần Ủy ban vận động mua công trái cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp ấy thỏa thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để quyết định.
Điều 5. – Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đồng

thuộc tính Quyết định 153-HĐBT

Quyết định 153-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:153-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành:13/12/1983Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ủy ban vận động mua công trái

Ngày 13/12/1983, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định 153-HĐBT về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái.

Cụ thể, thành lập Ủy ban trung ương vận động mua công trái, thành phần như sau: Ông Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Chủ tịch; Ông Nghiêm Xuân Yêm, Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam là Phó Chủ tịch; Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Ủy viên thường trực;…

Bộ máy giúp việc Ủy ban trung ương vận động mua công trái gồm một số cán bộ của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của Ủy ban trung ương vận động mua công trái khi được yêu cầu để bàn việc phối hợp hoạt động trong cuộc vận động phát hành công trái.

Bên cạnh đó, thành phần Ủy ban vận động mua công trái cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp ấy thỏa thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để quyết định. Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Xem chi tiết Quyết định153-HĐBT tại đây

tải Quyết định 153-HĐBT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
________________

Số: 153-HĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1983 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI

_______________

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc;

Sau khi thỏa thuận với đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. – Thành lập Ủy ban trung ương vận động mua công trái, thành phần như sau:

Chủ tịch: Ông Hùynh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Phó chủ tịch:

- Ông Nghiêm Xuân Yêm, Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam

- Ông Nguyển Xiển, Tổng thư ký Đảng xã hội Việt Nam

- Ông Phan Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

- Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam

- Bà Nguyễn Thị Định, Chủ  tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Bà Ngô Bá Thành, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Ông Hoàng Trường Minh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

- Ông Nguyễn Thành Thơ, Phó trưởng ban trù bị đại hội đại biểu nông dân tập thể Việt Nam.

- Ông Vũ Mão, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Ông Phạm Biểu Tâm, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ông Trần Nam Trung, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các ủy viên thường trực:

- Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ông Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Nguyễn Văn Đạm, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước

Các ủy viên do đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định.

Điều 2. -  Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của Ủy ban trung ương vận động mua công trái khi được yêu cầu để bàn việc phối hợp hoạt động trong cuộc vận động phát hành công trái.

Điều 3. – Bộ máy giúp việc Ủy ban trung ương vận động mua công trái gồm một số cán bộ của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách trung ương cấp phát qua Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4. – Thành phần Ủy ban vận động mua công trái cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp ấy thỏa thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để quyết định.

Điều 5. – Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đồng

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi