Quyết định 1502/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi NSNN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1502/QĐ-BTC

Quyết định 1502/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1502/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:29/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2022 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 29/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1502/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính như sau: giảm 527,5 triệu đồng cho chi ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch – Tài chính) kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2022 kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1502/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1502/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-BTC ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Th trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

(Kèm theo Quyết định số 1502/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh chi thực hiện tự ch

0

0

0

2

Kinh chi không thực hiện tự chủ

0

0

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-527.500

 

-527.500

2.2

Chi khác

527.500

 

527.500

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.2.1: Tổng dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 được Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh giảm tại Quyết định số 1502/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 là 1.327,5 triệu đồng, trong đó dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại sử dụng điều chỉnh giảm tại Quyết định này là 527,5 triệu đồng và dự toán chi nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ điều chỉnh gim để hoàn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 800 triệu đồng.

2. Mục I.2.2.1: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2022 kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi