Quyết định 117/QĐ-NHNN 2019 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua máy photo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-----------

Số: 2117/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung
máy
photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019”
do Cục Quản trị thực hiện

-------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-NHNN ngày 25/5/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 4105/NHNN-TCKT ngày 29/5/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc thông báo kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-NHNN ngày 16/9/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt dự toán mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019 do Cục Quản trị thực hiện;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 07/10/2019 của Vụ Tài chính Kế toán về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019” do Cục Quản trị thực hiện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản trị (tại Tờ trình số 98/TTr-QT2 ngày 23/9/2019 và Công văn số 703/QT2 ngày 01/10/2019) về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019” do Cục Quản trị thực hiện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019” do Cục Quản trị thực hiện với nội dung chi tiết như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2019.

- Giá gói thầu: 1.287.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám bảy triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển lắp đặt tại nơi sử dụng và bảo hành 12 tháng hoặc 250.000 bản/máy tại nơi sử dụng, tùy điều kiện nào đến trước.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung mua sắm tập trung có hiệu lực đến khi nghiệm thu bàn giao đưa tài sản vào sử dụng.

Thời hạn sử dụng thỏa thuận khung mua sắm tập trung là 50 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung mua sắm tập trung có hiệu lực.

Điều 2. Cục Quản trị là đơn vị mua sắm tập trung, có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Cục trưởng Cục Quản trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thống đốc NHNN (báo cáo);

- PTĐ Đào Minh Tú;

- Lưu: VP, Vụ TCKT (TCKT3) (04 bản).

THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

Đào Minh Tú

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi