Quyết định 103/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 103/2007/QĐ-BTC

Quyết định 103/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:103/2007/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:18/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 103/2007/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU 

VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006-2010

 

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Liên Uỷ ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo;

- Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm đến năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý đến năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006- 2010;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

 


QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành danh mục mã số Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010 theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này và áp dụng từ năm ngân sách 2008. Các khoản thu, chi ngân sách (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thuộc các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010 thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và hướng dẫn hạch toán Loại, Khoản được ban hành tại Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ Tài chính trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 01

 

 

 

 

 

DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

Cấp
quyết
định

Mã số chương trình,
 mục tiêu, dự án
quốc gia

Mã số
mục tiêu
dự án
thuộc
 chương trình
mục tiêu,
dự án
quốc gia

Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

1

2

3

4

1

0001

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

1

0001

02

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

1

0001

08

Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát
triển ngành nghề

1

0001

11

Dự án dạy nghề cho người nghèo

1

0001

12

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo

1

0001

13

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo

1

0001

14

Hoạt động giám sát, đánh giá

1

0001

15

Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

1

0002

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số
và Kế hoạch hoá gia đình

1

0002

01

Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi

1

0002

02

Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình

1

0002

08

Dự án bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương
tiện tránh thai

1

0002

09

Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện
Chương trình

1

0002

10

Dự án nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân
số và kế hoạch hoá gia đình

1

0002

11

Dự án thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp,
góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt
Nam

1

0003

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống
một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

1

0003

01

Dự án phòng, chống bệnh sốt rét

1

0003

02

Dự án phòng, chống bệnh lao

1

0003

03

Dự án phòng, chống bệnh phong

1

0003

05

Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

1

0003

06

Dự án tiêm chủng mở rộng

1

0003

07

Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

1

0003

09

Dự án phòng, chống HIV/AIDS

1

0003

11

Dự án kết hợp quân - dân y

1

0003

12

Dự án phòng, chống bệnh ung thư

1

0003

13

Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản

1

0005

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Về văn hoá

1

0005

01

Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích

1

0005

02

Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu
và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người

1

0005

03

Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá
phi vật thể của các dân tộc VN

1

0005

04

Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hoá
thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa

1

0005

05

Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

1

0005

07

Dự án cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hoá thông tin cho đồng
bào các dân tộc thiểu số, tuyến biên giới và hải đảo

1

0005

10

Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt

1

0005

12

Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng

1

0005

13

Dự án nâng cao năng lực phổ biến phim; đào tạo nâng cao trình
độ sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và phổ biến phim
ở vùng sâu vùng xa

1

0008

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý

1

0008

02

Đề án tuyên truyền phòng, chống ma tuý

 

0008

03


Đề án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về
ma tuý

 

0008

04

Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau
cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh
giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi
chức năng cho người nghiện ma tuý

 

0008

05

Đề án phòng, chống ma tuý trong trường học

 

0008

06

Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất

 

0008

07

Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn
ma tuý

 

0008

08

Đề án xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma tuý

 

0008

09

Đề án thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về
tình hình ma túy trong công tác phòng, chống ma tuý

 

0008

10

Đề án tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý

1

0009

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh
 an toàn thực phẩm

1

0009

01

Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam

1

0009

02

Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm

1

0009

03

Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm,
các bệnh truyền qua thực phẩm và phân tích nguy cơ ô nhiễm
thực phẩm

1

0009

04

Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế,
bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm

1

0009

05

Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an toàn
thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ nuôi trồng

1

0009

06

Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

1

0012

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Về việc làm

1

0012

01

Dự án vay vốn tạo việc làm

1

0012

02

Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

1

0012

03

Hoạt động giám sát, đánh giá

1

0012

04

Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm

1

0020

 

Chương trình 135

1

0020

01

Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc

1

0020

02

Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản
đặc biệt khó khăn

1

0020

03

Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ
quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng
đồng

1

0020

04

Nhiệm vụ hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống
nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật

1

0020

05

Hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo Chương trình 135 các tỉnh khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 02

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

Cấp
quyết
định

Mã số chương trình,
 mục tiêu, dự án
quốc gia

Mã số
mục tiêu
dự án
thuộc chương trình
mục tiêu,
dự án
quốc gia

Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Hạch
toán
Loại,
Khoản
(căn cứ
vào tính
chất hoạt
động)

1

2

3

4

5

1

0001

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

 

1

0001

02

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Loại, Khoản
tương ứng

1

0001

08

Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản
xuất, phát triển ngành nghề

Loại, Khoản
tương ứng

1

0001

11

Dự án dạy nghề cho người nghèo

Loại 14,
Khoản 07

1

0001

12

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo

Loại 14,
Khoản 12

1

0001

13

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Loại, Khoản
tương ứng

1

0001

14

Hoạt động giám sát, đánh giá

Loại 13,
Khoản 02

1

0001

15

Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Loại, Khoản
tương ứng

1

0002

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số
và Kế hoạch hoá gia đình

 

1

0002

01

Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi

Loại 15,
Khoản 10

1

0002

02

Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá
gia đình

Loại 15,
Khoản 10

1

0002

08

Dự án bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội
các phương tiện tránh thai

Loại 15,
Khoản 10

1

0002

09

Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức
thực hiện Chương trình

Loại 15,
Khoản 10

1

0002

10

Dự án nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên
ngành dân số và kế hoạch hoá gia đình

Loại 15,
Khoản 10

1

0002

11

Dự án thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp
can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt
Nam

Loại 15,
Khoản 10

1

0003

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống
một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

 

1

0003

01

Dự án phòng, chống bệnh sốt rét

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

02

Dự án phòng, chống bệnh lao

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

03

Dự án phòng, chống bệnh phong

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

05

Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

06

Dự án tiêm chủng mở rộng

Loại 15,
Khoản 03

1

0003

07

Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

09

Dự án phòng, chống HIV/AIDS

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

11

Dự án kết hợp quân - dân y

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

12

Dự án phòng, chống bệnh ung thư

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0003

13

Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Loại 15,
Khoản
tương ứng

1

0005

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Về văn hoá

 

1

0005

01

Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích

Loại 16,
Khoản 09

1

0005

02

Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản
tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít
người

Loại 16,
Khoản 09

1

0005

03

Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản
văn hoá phi vật thể của các dân tộc VN

Loại 16,
Khoản 09

1

0005

04

Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống
thiết chế văn hoá thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa

Loại 16,
Khoản 06

1

0005

05

Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Loại 16,
Khoản 06

1

0005

07

Dự án cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hoá thông tin
cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyến biên giới và
hải đảo

Loại 16,
Khoản 06

1

0005

10

Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt

Loại 16,
Khoản 06

1

0005

12

Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện
công cộng

Loại 16,
Khoản 08

1

0005

13

Dự án nâng cao năng lực phổ biến phim; đào tạo nâng
cao trình độ sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất
và phổ biến phim ở vùng sâu vùng xa

Loại 14,
Khoản 12

1

0008

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng,
chống ma tuý

 

1

0008

02

Đề án tuyên truyền phòng, chống ma tuý

Loại 16,
Khoản tương ứng

 

0008

03


Đề án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội
phạm về ma tuý

Loại 13,
Khoản 07

 

0008

04

Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý,
quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển
khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp
y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người
nghiện ma tuý

Loại 15,
Khoản 09

 

0008

05

Đề án phòng, chống ma tuý trong trường học

Loại 14,
Khoản tương ứng

 

0008

06

Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất

Loại 13,
Khoản 01

 

0008

07

Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư
không có tệ nạn ma tuý

Loại 13,
Khoản tương ứng

 

0008

08

Đề án xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma tuý

Loại 13,
Khoản 01

 

0008

09

Đề án thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông
tin về tình hình ma túy trong công tác phòng, chống
ma tuý

Loại 13,
Khoản 07

 

0008

10

Đề án tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống
ma tuý

Loại 13,
Khoản 07

1

0009

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh
 an toàn thực phẩm

 

1

0009

01

Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm ở Việt
Nam

Loại 13, Khoản 01

1

0009

02

Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Loại 16, Khoản tương
ứng

1

0009

03

Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống giám sát
ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và
phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm

Loại, Khoản
tương ứng

1

0009

04

Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản
xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm

Loại 01,
Khoản 04

1

0009

05

Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường
và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản có
nguồn gốc từ nuôi trồng

Loại 02, Khoản 02

1

0009

06

Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn
đường phố

Loại 15,
Khoản 03

1

0012

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Về việc làm

 

1

0012

01

Dự án vay vốn tạo việc làm

Loại 10,
Khoản 03

1

0012

02

Dự án hỗ trợ người đi làm việc ở nước ngoài

Loại, Khoản tương ứng

1

0012

03

Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Loại 12, Khoản 13

1

0012

04

Hoạt động giám sát, đánh giá

Loại 13,
Khoản 01

1

0012

05

Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm

Loại 14,
Khoản 12

1

0020

 

Chương trình 135

 

1

0020

01

Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào
các dân tộc

Loại, Khoản
tương ứng

1

0020

02

Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã,
thôn, bản đặc biệt khó khăn

Loại, Khoản
tương ứng

1

0020

03

Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao
trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng
cao năng lực cộng đồng

Loại 14,
Khoản 12

1

0020

04

Nhiệm vụ hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời
sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức
pháp luật

Loại, Khoản
tương ứng

1

0020

05

Hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo Chương trình 135 các tỉnh
khó khăn

Loại 13,
Khoản 01

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi