Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL Quy trình vận hành thủy lợi Nam Măng Thít

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:829/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:04/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

Ngày 04/3/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít.

Theo đó, trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước như sau: Khi chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu các cống Vũng Liêm, Láng Thé, Cái Hóp, Tân Dinh, Bông Bót, Cần Chông, Rạch Rum, Mỹ Văn đủ điều kiện mở lấy nước và độ mặn thượng lưu các cống < 1,0 ‰ thì vận hành mở để lấy nước ngọt vào hệ thống; Khi độ mặn > 1,0 ‰ xuất hiện tại thượng lưu các cống đến đâu thì vận hành đóng các cống đến đó;…

Việc vận hành mở cống phục vụ giao thông thủy theo yêu cầu trung bình 02 ngày/lần, kết hợp tiêu phục vụ môi trường trong thời gian kiểm soát mặn, trữ ngọt chỉ được mở vào thời điểm giao nhau giữa nước lớn và nước ròng ban ngày; số cửa mở tối đa không quá 2 cửa/cống.

Ngoài ra, khi có tin dự báo bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực, lũ sông lên cao (báo động 3 trở lên) cơ quan quản lý khai thác đề xuất Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định phương án vận hành, đồng thời báo cáo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không mở lấy nước vào trong hệ thống, mở tiêu, thoát nước đệm khi điều kiện cho phép.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

S: 829/QĐ-BNN-TCTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét Tờ trình số 13/TTr-BQL10-TĐ ngày 24/02/2021 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 về việc phê duyệt và ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2720/QĐ-BNN-TL ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít.

2. Các quy định liên quan đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh; Chủ tịch, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, Thủ trưởng đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);

- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

___________________

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT

(Ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

 

Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

 

 

 

 

Năm 2021

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các thuật ngữ thường gặp trong quy trình vận hành

Điều 2. Cơ sở pháp lý

Điều 3. Nguyên tắc vận hành công trình

Điều 4. Nhiệm vụ của hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

Điều 5. Thông số kỹ thuật chủ yếu các công trình trực tiếp tham gia vận hành của HTCTTL Nam Măng Thít

Điều 6. Quy định vận hành kỹ thuật đóng mở cửa van và bảo trì

Điều 7. Thời gian các mùa trong năm và thời vụ sản xuất

CHƯƠNG II VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC

Điều 8. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước

Điều 9. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước

Điều 10. Trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước

Điều 11. Vận hành trong trường hợp đặc biệt

CHƯƠNG III VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC

Điều 12. Vận hành tiêu, thoát nước trong điều kiện bình thường

Điều 13. Vận hành tiêu, thoát nước trong điều kiện vượt thiết kế

Điều 14. Vận hành thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường

Điều 15. Vận hành tiêu nước đệm

CHƯƠNG IV QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 16. Quan trắc khí tượng, thủy văn

Điều 17. Quan trắc chất lượng nước

Điều 18. Quy định về chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn

Điều 19. Quy định về chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc khí tượng thủy văn

CHƯƠNG V TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn trong việc vận hành hệ thống

Điều 21. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, vật tư để ứng phó, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Điều khoản thi hành

Điều 23. Sửa đổi Quy trình vận hành

Điều 24. Khen thưởng và xử lý vi phạm

PHỤ LỤC 1

LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TƯỚI, CẤP NƯỚC VÀ TIÊU, THOÁT NƯỚC MÙA KHÔ KHI NGUỒN NƯỚC ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

PHỤ LỤC II LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TƯỚI, CẤP NƯỚC VÀ TIÊU, THOÁT NƯỚC MÙA KHÔ KHI XẢY RA HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN, Ô NHIỄM NƯỚC

PHỤ LỤC III LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TIÊU, THOÁT NƯỚC VÀ TƯỚI, CẤP NƯỚC MÙA MƯA TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

PHỤ LỤC IV LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TIÊU, THOÁT NƯỚC VÀ TƯỚI, CẤP NƯỚC MÙA MƯA KHI XẢY RA LŨ, NGẬP LỤT, ÚNG, TRIỀU CƯỜNG

PHỤ LỤC V TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT

PHỤ LỤC VI THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH TRỰC TIẾP THAM GIA VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT

PHỤ LỤC VII BẢN ĐỒ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Các thuật ngữ thường gặp trong quy trình vận hành

- “Mở tiêu, thoát nước” là trạng thái vận hành công trình để nước chảy từ trong hệ thống ra ngoài hệ thống (từ đồng ra sông hoặc ra biển).

- “Mở tưới, cấp nước” là trạng thái vận hành công trình để nước chảy từ ngoài hệ thống vào trong hệ thống (từ sông vào đồng).

- “Vào ra” hay “mở thoáng 2 chiều” là mở cửa cống cho nước chảy qua cống theo trạng thái tự nhiên chảy vào trong đồng hoặc ra sông: nước chảy vào trong đồng khi mực nước phía sông dâng cao hơn mực nước trong đồng; nước chảy ra sông khi mực nước phía sông hạ thấp hơn mực nước trong đồng.

- “Đóng trữ” là đóng cống để ngăn mặn, trữ nước trong đồng.

- “Lịch vận hành cơ sở” là lịch vận hành được tính toán xây dựng trên cơ sở tính toán nhu cầu nước, tài liệu thủy văn thủy lực, hiện trạng các công trình trong hệ thống, thời vụ sản xuất các địa phương thuộc vùng dự án.

- “Lịch điều chỉnh vận hành cơ sở hàng năm” là tuân thủ lịch vận hành cơ sở đã lập trong Quy trình vận hành, được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thời tiết, thủy văn, kế hoạch sản xuất của năm vận hành.

- “Triều cường” hay “lũ lớn, triều cường” là khi mực nước trạm thủy văn Trà Vinh, Cầu Quan lớn hơn Báo động I.

- “Mưa to”, dựa vào thông tin dự báo hay số liệu đo đạc: Theo quy định của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), là lượng mưa đo được từ 51 đến 100 mm/24h, hoặc 26 đến 50 mm/12h.

- “Nước ô nhiễm”, tùy thuộc vào đối tượng dùng nước: Nước dùng cho tưới tiêu, dựa vào giá trị giới hạn của QCVN 39:2011/BTNMT; nước dùng cho sinh hoạt, dựa vào Điều 4, QCVN 01-1:2018/BYT và các quy định khác liên quan.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý vận hành khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít phải tuân thủ:

1. Luật

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013.

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.

2. Nghị định, thông tư

- Nghị định của Chính phủ số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

3. Các tiêu chuẩn, quy phạm:

- Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới (TCVN 8643: 2020).

- Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi (TCVN 8304: 2009).

4. Các văn bản liên quan khác

Điều 3. Nguyên tắc vận hành công trình

1. Nguyên tắc chung: Việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít phải đảm bảo:

- Thống nhất trong toàn hệ thống, không chia cắt theo địa giới hành chính;

- Hài hòa lợi ích giữa các vùng và trong toàn hệ thống;

- Tuân thủ chỉ tiêu thiết kế và năng lực thực tế của hệ thống;

- Tuân thủ sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Nguyên tắc vận hành

- Vào mùa khô: Các cống thuộc vùng sản xuất ngọt được vận hành để lấy nước ngọt, ngăn mặn, tiêu thoát nước; các cống vùng sản xuất mặn, lợ được vận hành để lấy nước mặn, lợ, tiêu, thoát nước.

- Vào mùa mưa: Các cống thuộc vùng sản xuất ngọt được vận hành để lấy nước ngọt, ngăn mặn, tiêu úng và thau chua rửa mặn; các cống vùng sản xuất mặn, lợ có nhiệm vụ vận hành để tiêu, thoát nước và lấy nước mặn, lợ.

Điều 4. Nhiệm vụ của hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

- Kiểm soát mặn, triều cường; lấy nước và trữ nước ngọt, tiêu úng, tiêu chua, rửa phèn cho 171.626 ha đất nông nghiệp và 225.682 ha đất tự nhiên (Vĩnh Long 49.020 ha, tỉnh Trà Vinh 176.662 ha) kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp;

- Kết hợp giao thông thủy bộ tạo thành mạng lưới giao thông thủy bộ liên hoàn.

Điều 5. Thông số kỹ thuật chủ yếu các công trình trực tiếp tham gia vận hành của hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

Thông số kỹ thuật chủ yếu của các công trình tham gia vận hành tại Phụ lục VI Phụ lục VII.

Điều 6. Quy định vận hành kỹ thuật đóng mở cửa van và bảo trì

Tuân thủ theo quy định, quy trình của nhà sản xuất, thiết kế chế tạo, xây dựng, lắp đặt công trình và các quy định khác có liên quan.

Điều 7. Thời gian các mùa trong năm và thời vụ sản xuất

- Mùa khô từ đầu tháng 12 của năm trước đến cuối tháng 4 năm sau.

- Mùa mưa từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 11.

- Thời vụ sản xuất: Vụ Đông Xuân từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, vụ Hè Thu từ tháng 3 đến tháng 8, vụ Thu Đông/Mùa từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm.

 

Chương II. VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC

 

Điều 8. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước

1. Khi chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu các cống Vũng Liêm, Láng Thé, Cái Hóp, Tân Dinh, Bông Bót, Cần Chông, Rạch Rum, Mỹ Văn đủ điều kiện mở lấy nước và độ mặn thượng lưu các cống < 1,0 ‰ thì vận hành mở để lấy nước ngọt vào hệ thống.

2. Khi độ mặn > 1,0 ‰ xuất hiện tại thượng lưu các cống đến đâu thì vận hành đóng các cống đến đó.

3. Các cống Bến Chùa, Thâu Râu, Vinh Kim, Chà Và được vận hành cấp nước theo yêu cầu nuôi trồng thủy sản cho các vùng ven sông Cổ Chiên đến Bắc QL 53 thuộc huyện Cầu Ngang, Châu Thành khi xâm nhập mặn tại các cống nội đồng trên tuyến phân ranh không vượt quá mức cho phép. Trường hợp vượt quá mức cho phép phải điều chỉnh cấp nước mặn để đảm bảo độ mặn cho phép tại các tuyến phân ranh.

4. Chi tiết chế độ vận hành các công trình chính tuân thủ lịch vận hành cơ sở tại Phụ lục I, Phụ lục III và lịch điều chỉnh vận hành cơ sở tương ứng (nếu có).

5. Việc vận hành mở cống phục vụ giao thông thủy theo yêu cầu trung bình 02 ngày/lần, kết hợp tiêu phục vụ môi trường trong thời gian kiểm soát mặn, trữ ngọt chỉ được mở vào thời điểm giao nhau giữa nước lớn và nước ròng ban ngày; số cửa mở tối đa không quá 2 cửa/cống.

6. Trong điều kiện thuận lợi cho phép vận hành cống 2 chiều để thau rửa hệ thống, cải thiện chất lượng nước.

Điều 9. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước

1. Theo dõi chặt chẽ độ mặn tại thượng lưu các cống đầu mối ven sông Tiền, sông Hậu, vận hành linh hoạt để lấy nước, ngăn mặn

a)  Các cống Vũng Liêm, Láng Thé, Cái Hóp, Cần Chông

- Khi độ mặn thượng lưu cống < 1 ‰: Vận hành đóng, mở linh hoạt 1÷2 khoang cửa đóng mở thủy lực; các cửa vận hành tự động theo điều kiện mực nước, độ mặn cho phép.

- Khi độ mặn thượng lưu cống > 1 ‰: Vận hành đóng cửa cống để kiểm soát mặn, trữ ngọt.

b)  Các cống Tân Dinh, Bông Bót, Mỹ Văn, Rạch Rum

- Khi độ mặn thượng lưu cống < 1 ‰: Vận hành từ 1÷2 cửa cấp nước, tùy theo nhu cầu.

- Độ mặn thượng lưu cống >1 ‰: Vận hành đóng cửa cống để kiểm soát mặn, trữ ngọt.

2. Các cống cấp nước vùng sản xuất ngọt, khi độ mặn > 1,0 ‰ trên các sông trục chính xuất hiện đến đâu thì đóng khóa cửa đến đó.

3. Các cống cấp nước vùng sản xuất mặn, lợ

- Vùng ven sông Cổ Chiên đến Bắc QL 53 thuộc huyện Cầu Ngang, Châu Thành; vùng 3a, vận hành theo quy định tại Điều 8.

- Trường hợp nước trong vùng có độ mặn cao vượt mức cho phép nuôi trồng thủy sản thì mở các cống Thâu Râu - Bến Chùa, La Bang, Hàm Giang hoặc các cống khác khi điều kiện cho phép để giảm lượng độ mặn cải thiện môi trường nước.

4. Chế độ vận hành các công trình chính tuân thủ lịch vận hành cơ sở tại Phụ lục I, Phụ lục III và lịch điều chỉnh vận hành cơ sở tương ứng (nếu có).

Điều 10. Trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước

1. Trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

a)  Cơ quan quản lý khai thác xây dựng phương án đảm bảo nguồn nước, báo cáo, xin ý kiến cấp thẩm quyền chấp thuận và thông báo chi tiết kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

b)  Trong mùa khô, nếu điều kiện mực nước, độ mặn cho phép, tổ chức vận hành tối đa công trình chủ động lấy nước và trữ nước trong hệ thống.

c)  Đối với các cống cấp nước vùng sản xuất ngọt, khi độ mặn > 1,0 ‰ trên các sông trục chính xuất hiện đến đâu thì đóng cửa của các cống đến đó.

d)  Đối với các cống vùng sản xuất mặn, lợ thuộc vùng ven sông Cổ Chiên đến Bắc QL 53 vùng 3a, vận hành theo quy định tại Điều 8.

e)  Chế độ vận hành các công trình chính tuân thủ lịch vận hành cơ sở tại Phụ lục II, Phụ lục IV và lịch điều chỉnh vận hành cơ sở.

f)  Điều chỉnh kế hoạch vận hành cơ sở phù hợp theo kết quả kiểm tra 2 tuần/lần về độ mặn, mực nước nội đồng tại các điểm sau:

- Dọc theo kênh 3/2 tại Cầu Sắt (đầu kênh Chánh Hội), cầu Phước Hưng, cầu Long Hiệp.

- Điểm đầu kênh Trà Mềm (giáp kênh Thống Nhất tại xã Ngãi Hùng), cầu Tập Sơn, điểm giao nhau giữa kênh Trà Mềm và kênh Vàm Buôn.

- Cầu Leng (trên kênh T9), cầu Ngọc Biên (trên kênh Vàm Buôn).

- Các điểm cầu Ba Si, Láng Thé, Mỹ Huê, Mây Tức, Ô Chát.

g)  Đắp đập tạm ngăn mặn khi độ mặn > 1 ‰ tại đầu các kênh, rạch phía thượng nguồn chưa có cống kiểm soát.

2. Trường hợp ô nhiễm nguồn nước

- Thông báo các địa phương, người dân liên quan về diễn biến ô nhiễm nguồn nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm nguồn nước và xử lý ô nhiễm theo qui định.

- Khoanh vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của ô nhiễm nguồn nước, đóng các cửa cống trên ranh khu vực có ô nhiễm nguồn nước.

- Mở các cống ở khu vực không ảnh hưởng của ô nhiễm để cấp nước cho khu vực ảnh hưởng ô nhiễm, đồng thời mở cống phía hạ lưu của khu vực ảnh hưởng ô nhiễm để tiêu thoát nước ô nhiễm khi điều kiện cho phép.

Điều 11. Vận hành trong trường hợp đặc biệt

1. Khi có tin dự báo bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực, lũ sông lên cao (báo động 3 trở lên)

a)  Cơ quan quản lý khai thác đề xuất Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định phương án vận hành, đồng thời báo cáo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Không mở lấy nước vào trong hệ thống; mở tiêu, thoát nước đệm khi điều kiện cho phép.

2. Khi công trình chính gặp sự cố

a)  Cơ quan quản lý khai thác báo cáo sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp các địa phương liên quan xây dựng phương án và tổ chức ứng phó sự cố.

b)  Khi công trình gặp sự cố thuộc vùng sản xuất ngọt, đóng các cống thứ cấp thuộc vùng ảnh hưởng cống gặp sự cố, khi nước phía sông của cống thứ cấp có độ mặn S > 1 ‰. Mở lấy nước các cống phía thượng nguồn vùng bị ảnh hưởng công trình gặp sự cố khi độ mặn S < 1‰, để đẩy mặn hoặc giảm thiểu xâm nhập mặn cho vùng có cống gặp sự cố.

 

Chương III. VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC

 

Điều 12. Vận hành tiêu, thoát nước trong điều kiện bình thường

1. Trong thời gian từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4, định kỳ từ 7 đến 10 ngày mở tiêu, thoát nước 1 lần, luân phiên các cống La Bang, Hàm Giang hoặc cống khác nếu điều kiện cho phép.

2. Từ đầu tháng 5, vận hành linh hoạt các công trình để lấy nước phục vụ nhu cầu dùng nước, ngăn lũ và tiêu thoát nước để rửa mặn, rửa phèn, cải thiện môi trường nước.

3. Từ cuối mùa mưa (tháng 11), tùy theo tình hình thực tế, nguồn nước, vận hành công trình để trữ nước, đề phòng mực nước ngoài sông thấp và ứng phó xâm nhập mặn.

4. Chế độ vận hành các công trình chính tuân thủ lịch vận hành cơ sở tại Phụ lục III, Phụ lục I và lịch điều chỉnh vận hành cơ sở (nếu có).

Điều 13. Vận hành tiêu, thoát nước trong điều kiện vượt thiết kế

Cơ quan quản lý khai thác xây dựng phương án đảm bảo tiêu, thoát nước; báo cáo, xin ý kiến cấp thẩm quyền chấp thuận và thông báo chi tiết kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn bộ các công trình trong hệ thống chỉ mở tiêu, thoát nước khi mực nước ngoài cống (phía sông) thấp hơn mực nước trong cống (phía đồng).

Điều 14. Vận hành thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường

Khi mực nước tại trạm Trà Vinh, Cầu Quan > Báo động I, đóng các cống để ngăn lũ lớn, triều cường.

Quy định vận hành các công trình chính để thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường như Điều 13 Phụ lục IV.

Điều 15. Vận hành tiêu nước đệm

1. Trường hợp dự báo có bão gần hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn vùng dự án

a)  Cơ quan quản lý khai thác đề xuất Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định phương án vận hành, đồng thời báo cáo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Không mở lấy nước vào trong hệ thống; mở tiêu, thoát nước đệm khi điều kiện cho phép.

2. Trường hợp công trình gặp sự cố

a)  Trường hợp công trình gặp sự cố cửa van

Cơ quan quản lý khai thác báo cáo sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp các địa phương liên quan xây dựng phương án và tổ chức ứng phó sự cố.

Đóng các cống thứ cấp thuộc vùng ảnh hưởng cống gặp sự cố, khi nước phía sông của cống thứ cấp có độ mặn S > 1 ‰.

Mở lấy nước các cống phía thượng nguồn vùng bị ảnh hưởng công trình gặp sự cố khi độ mặn S < 1‰ để giảm thiểu xâm nhập mặn cho vùng có cống gặp sự cố.

b)  Trường hợp có nguy cơ hoặc xảy ra sự cố tràn dầu, hay sự cố môi trường

- Cơ quan quản lý khai thác báo cáo sự cố tràn dầu hay sự cố môi trường đến các cấp có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp các địa phương liên quan xây dựng phương án và tổ chức ứng phó sự cố sự cố tràn dầu hay sự cố môi trường.

- Khoanh vùng ảnh hưởng trực tiếp nguy cơ hoặc xảy ra sự cố tràn dầu hay sự cố môi trường, đóng các cửa cống trên ranh khu vực xảy ra sự cố.

- Khi xử lý sự cố xong, vận hành theo quy định tại Quy trình vận hành.

 

Chương IV. QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Điều 16. Quan trắc khí tượng, thủy văn

1. Các vị trí quan trắc do đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi quyết định.

2. Chế độ quan trắc, lập sổ theo dõi số liệu quan trắc thực hiện theo quy định hiện hành tại QCVN 47:2012/BTNMT về quan trắc thủy văn; TCVN 8304:2009 về công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi.

Điều 17. Quan trắc chất lượng nước

Các đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm tổ chức quan trắc, giám sát các chỉ tiêu sau:

- Giám sát độ mặn, chua phèn tại các vị trí cống kiểm soát mặn, cống trên tuyến phân ranh mặn - ngọt.

- Giám sát độ mặn ngoài sông tại các vị trí cống có nhiệm vụ cấp nước ngọt.

- Giám sát độ mặn, chua phèn trong hệ thống.

Điều 18. Quy định về chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn

- Các đơn vị quản lý khai thác và các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị chuyên ngành khí tượng, thủy văn tập hợp đủ tài liệu phục vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

- Công tác báo cáo, sử dụng và lưu giữ số liệu khí tượng, thủy văn tuân thủ theo các quy định hướng dẫn hiện hành tại Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.

Điều 19. Quy định về chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc khí tượng thủy văn

Công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố đột xuất đối với các thiết bị, dụng cụ quan trắc khí tượng thủy văn tuân thủ theo quy định tại thông Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 

Chương V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn trong việc vận hành hệ thống

1. Tổng cục Thủy lợi

Khi có nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với công trình đầu mối, kênh trục chính, Tổng cục Thủy lợi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét chỉ đạo giải pháp ứng phó.

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong hệ thống

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy trình vận hành trên địa bàn quản lý;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân nhân liên quan thực hiện các quy định liên quan của Quy trình này;

- Kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm, cản trở việc thực hiện Quy trình vận hành;

- Tổ chức thực hiện quy định về bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp

- Chỉ đạo triển tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn; trường hợp vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp trên;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan quản lý khai thác liên quan và các địa phương trong hệ thống thực hiện Quy trình vận hành;

- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành;

- Kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền;

- Cung cấp kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nhu cầu dùng nước, thứ tự ưu tiên cấp nước trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, Đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long

- Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống theo các quy định của pháp luật và Quy trình này; chuẩn bị phương án, vật tư, thiết bị phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long xây dựng chương trình phối hợp quản lý, vận hành, khai thác chi tiết trên cơ sở các quy định tại Quy trình vận hành này;

- Tổ chức theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, thời vụ sản xuất hàng năm để điều chỉnh lịch vận hành cơ sở và lập kế hoạch điều tiết nước cho từng thời đoạn trên cơ sở các quy định tại Quy trình vận hành này;

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện lịch điều chỉnh lịch vận hành cơ sở và tổ chức thực hiện lịch vận hành;

- Được quyền lập biên bản và đình chỉ việc cấp nước hoặc tiêu nước đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm Quy trình vận hành để báo cáo đến cấp có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long tổng hợp các ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt;

- Hằng năm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chủ trì, báo cáo bằng văn bản gửi các cấp có thẩm quyền về kết quả phối hợp trong quản lý khai thác, kết quả phục vụ sản xuất, tình trạng an toàn công trình, kết quả thực hiện Quy trình vận hành này.

6. Các hộ dùng nước

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thủy lợi và các quy định có liên quan;

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại Quy trình này.

Điều 21. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, vật tư để ứng phó, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình

1. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

- Chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý; trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp trên;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong hệ thống

- Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và cơ quan quản lý khai thác triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý;

- Huy động nhân lực, vật tư để đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi trong hệ thống theo Luật Đê điều, Luật Thuỷ lợi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Cơ quan quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long

- Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã hoặc tương đương, triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý;

- Có phương án, vật tư thiết bị phòng chống thiên tai, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo an toàn công trình theo nhiệm vụ được phân công.

 

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Quy trình vận hành này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành, thay thế Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BNN-QLN ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mọi quy định về vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít trái với những quy đị nh trong Quy trình này đều bãi bỏ.

Điều 23. Sửa đổi Quy trình vận hành

Trong quá trình thực hiện Quy trình, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, quyết định việc sửa đổi Quy trình vận hành.

Điều 24. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

Phụ lục I

LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TƯỚI, CẤP NƯỚC VÀ TIÊU, THOÁT NƯỚC MÙA KHÔ KHI NGUỒN NƯỚC ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

(Kèm theo Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên cống

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Ghi chú

A

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

I

Hệ thống Thâu Râu

 

 

 

 

 

 

I.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

1

2 cống: Bến Chùa, Thâu Râu

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

I.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

2

Đồng Tây

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

3

4 cống: Bàu Sen, Tầm Vu, Lộ Đá, Lạc Hòa

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II

Hệ thống Chà Và

 

 

 

 

 

 

II.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

4

Vĩnh Bình

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

 

5

2 cống: Vĩnh Kim, Chà Và

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

6

4 cống: Rạch Rập, Cá Trê, Phú Thứ, Lung Mít

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

7

5 cống: Bình Tân, Ông Tà, Thủy Lợi, Trà Cuôn, Hiệp Hòa

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

III

Hệ thống Nhà Thờ

 

 

 

 

 

 

III.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

8

Nhà Thờ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

9

3 cống: Đa Lộc, Điệp Thạch, Rạch Cầu Kinh

- Đóng trữ

-  Lấy nước khi độ mặn tại Vàm Trà Vinh < 1

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

10

6 cống: Rạch Kinh, Ngãi Hiệp, Ngãi Hòa, Ba Tiêu, Bà Thao, Bà Trầm

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

III.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

11

10 cống: Bảy Tất 2, N5, Ô Tà Bang, Ô Cà Đa Nhỏ, Nhà Thờ 2, Bàng Đa, Ba Trân 2, Khánh Lộc, Bình La, Hòa Lộc

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

12

2 cống: Hai Nhơn, Hai Thức

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

IV

Hệ thống Láng Thé

 

 

 

 

 

 

IV.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

13

Láng Thé

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

14

2 cống: Trại Luận, Đại Phước

Vào, ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

IV.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

15

24 cống: Kênh N6 đầu, Tất Vinh 1, Tất Vinh 2, Phú Đức, Khương Hòa, Ba Xã, Cây Cách, An Trường- Huyền Hội I, An Trường - Huyền Hội 3A, An Trường - Huyền Hội 3B, N2 đầu, N6 cuối, N11 đầu, N9, N1, N2 cuối, 5 Hữu, N11A, N11 cuối, N12, N14A, N9 cuối, Rạch Chùa, Trà Gút

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Đóng khi độ mặn ngoài cống Láng Thé > 1,0 ‰

V

Hệ thống Cái Hóp

 

 

 

 

 

 

V.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

16

Cái Hóp

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

-           Tiêu nước khi cần thiết

V.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

17

3 Cống: Chữ thập I, Chữ Thập II, Rạch Bưng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Đóng cống khi độ mặn ngoài cống Cái Hóp > 1 ‰

VI

Hệ thống Hàm Giang

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

18

3 Cống: Đại An, Hàm Giang, La Bang

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VII

Hệ thống Trà Cú

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

19

Trà Cú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VIII

Hệ thống Vàm Buôn

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

20

2 cống: Vàm Buôn, Mù U

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

IX

Hệ thống Bắc Trang - Trẹm

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

21

3 Cống: Bắc Trang, Trẹm, Trẹm Nhỏ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

X

Hệ thống Cần Chông

 

 

 

 

 

 

X.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

22

Cần Chông

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

23

2 Cống: Cầu Sắt, Út Cầm

Cho vào, không cho ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

X.2

Cống nội đồng

 

 

 

 

 

 

24

7 cống: Trinh Phụ, Đại Trường, T15-2, T4-9, T4-9, T4-6, Ông Đùng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Đóng khi độ mặn ngoài cống Cần Chông > 1,0 ‰

XI

Hệ thống Mỹ Văn - Rùm Sóc

 

 

 

 

 

 

XI.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

25

3 cống: Tân Dinh, Bông Bót, Rạch Rum

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

26

Mỹ Văn

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

27

10 cống: Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, Sáu A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đừng, Út Xụ, Sáu Dũng

Cho vào, không cho ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

-Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

XI.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

28

6 cống: Cống Kênh Giữa I, Hàng Me, T1, Kênh Giữa 2, Kênh Giữa, Bến Lộ

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Đóng khi độ mặn phía ngoài sông của cống Rạch Rum > 1 ‰

XII

Hệ thống Tầm Phương

 

 

 

 

 

 

XII.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

29

Tầm Phương

- Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại Vàm Trà Vinh < 1

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

XII.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

30

48 cống: Bắc Phèn 1 đến Bắc Phèn 12, Bắc Phèn; Thanh Nguyên 1 đến Thanh Nguyên 18; T1 đến T4; Ô Xây 1, Ô Xây 3, Ô Xây 5, 3 Châu, 5 Bắc, 4 Bừng, Tầm Phương 1 đến Tầm Phương 6; Cầu Xây

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Đóng khi độ mặn > 1 ‰

B

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

31

Nàng Âm

Đầu tháng vào ra; Cuối tháng đóng chờ thu hoạch lúa;

Đầu tháng đóng cống chờ thu hoạch lúa, định kỳ tiêu nước ô nhiễm;

Đóng trữ

Đóng trữ

Lấy nước nếu độ mặn < 1,0 ‰.

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

32

Vũng Liêm

Đầu tháng vào ra; Cuối tháng đóng chờ thu hoạch lúa;

Đầu tháng đóng cống chờ thu hoạch lúa, định kỳ tiêu nước ô nhiễm;

Đóng, mở linh hoạt

Đóng, mở linh hoạt

Lấy nước nếu độ mặn < 1,0 ‰.

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

33

Cái Tôm

Vào ra

Vào ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Lấy nước nếu độ mặn < 1,0 ‰.

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

 
 

 

Phụ lục II

LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TƯỚI, CẤP NƯỚC VÀ TIÊU, THOÁT NƯỚC MÙA KHÔ KHI XẢY RA HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN, Ô NHIỄM NƯỚC

(Kèm theo Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên cống

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Ghi chú

A

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

I

Hệ thống Thâu Râu

 

 

 

 

 

 

I.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

1

2 cống: Bến Chùa, Thâu Râu

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

I.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

2

Đồng Tây

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

3

4 cống: Bàu Sen, Tầm Vu, Lộ Đá, Lạc Hòa

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II

Hệ thống Chà Và

 

 

 

 

 

 

II.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

4

Vĩnh Bình

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

 

5

2 cống: Vĩnh Kim, Chà Và

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

6

4 cống: Rạch Rập, Cá Trê, Phú Thứ, Lung Mít

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

7

5 cống: Bình Tân, Ông Tà, Thủy Lợi, Trà Cuôn, Hiệp Hòa

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

III

Hệ thống Nhà Thờ

 

 

 

 

 

 

III.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

8

7 cống: Nhà Thờ, Rạch Kinh, Ngãi Hiệp, Ngãi Hòa, Ba Tiêu, Bà Thao, Bà Trầm

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

9

3 cống: Đa Lộc, Điệp Thạch, Cầu Rạch Kinh

- Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm Trà Vinh < 1

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

III.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

10

10 cống: Bảy Tất 2, N5, Ô Tà Bang, 0 Cà Đa Nhỏ, Nhà Thờ 2, Băng Đa, Ba Trân 2, Khánh Lộc, Bình La, Hòa Lạc

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

11

2 cống: Hai Nhơn, Hai Thức

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

IV

Hệ thống Láng Thé

 

 

 

 

 

 

IV.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

12

Láng Thé

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

13

2 cống: Trại Luận, Đại Phước

Cho vào không cho ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn (của con nước trước liền kề) tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

IV.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

14

24 cống: Kênh N6 đầu, Tất Vinh I, Tất Vinh II, Phú Đức, Khương Hòa, Ba Xã, Cây Cách, An Trường- Huyền Hội I, An Trường- Huyền Hội 3A, An Trường- Huyền Hội 3B, N2 đầu, N6 cuối, N11 đầu, N9, N1, N2 cuối, 5 Hữu, N11A, N11 cuối, N12, N14A, N9 cuối, Rạch Chùa, Trà Gút

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Tiêu nước khi cần thiết

V

Hệ thống Cái Hóp

 

 

 

 

 

 

V.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

15

Cái Hóp

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

V.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

16

3 cống: Chữ thập I, Chữ Thập II, rạch Bưng

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Tiêu nước khi cần thiết

VI

Hệ thống Hàm Giang

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

17

Đại An, Hàm Giang, La bang

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VII

Hệ thống Trà Cú

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

18

Trà Cú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VIII

Hệ thống Vàm Buôn

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

19

2 cống: Vàm Buôn, Mù U

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

IX

Hệ thống Bắc Trang - Trẹm

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

20

3 cống: Bắc Trang, Trẹm, Trẹm Nhỏ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

X

Hệ thống Cần Chông

 

 

 

 

 

 

X.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

21

Cần Chông

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

22

2 cống: Cầu Sắt, Út Cầm

Cho vào không cho ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

X.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

23

7 cống: Trinh Phụ, Đại Trường, T15-2, T4-9, T4-5, T4-6, Ô Đùng

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

XI

Hệ thống Mỹ Văn - Rùm Sóc

 

 

 

 

 

 

XI.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

24

4 cống: Tân Dinh, Bông Bót, Mỹ Văn, Rạch Rum

- Cho vào nhiều cửa, cho ra ít cửa

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

Đóng mở linh hoạt như ghi chú

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰ -Tiêu nước khi cần thiết

25

10 cống: Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, Sáu A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đừng, Út Xụ, Sáu Dũng

Cho vào không cho ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

XI.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

26

6 cống: Cống Kênh Giữa I, Hàng Me, T1, Kênh Giữa 2, Kênh Giữa, Bến Lộ

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

-Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰ -Tiêu nước khi cần thiết

XII

Hệ thống Tầm Phương

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu nguồn

 

 

 

 

 

 

27

Tầm Phương

- Đóng trữ

- Lấy nước khi độ mặn tại Vàm Trà Vinh < 1

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

 

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

28

48 cống: Bắc Phèn 1 đến Bắc Phèn 12; Thanh Nguyên 1 đến Thanh Nguyên 18; T1 đến T4; Ô Xây 1, Ô Xây 3, Ô Xây 5, 3 Châu, 5 Bắc, 4 Bừng, Tầm Phương 1 đến Tầm Phương 6 , Cầu Xây, Bắc Phèn

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

Cho vào không cho ra

- Lấy nước khi độ mặn tại vàm sông < 1 ‰;

- Đóng cống khi độ mặn tại vàm sông > 1 ‰

- Tiêu nước khi cần thiết

B

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

29

Nàng Âm

Đầu tháng vào ra; Cuối tháng đóng chờ thu hoạch lúa;

Đầu tháng đóng cống chờ thu hoạch lúa, định kỳ tiêu nước ô nhiễm;

Đóng trữ

Đóng trữ

Lấy nước nếu độ mặn nhỏ hơn 1,0 ‰.

 

30

Vũng Liêm

Đầu tháng vào ra; Cuối tháng đóng chờ thu hoạch lúa;

Đầu tháng đóng cống chờ thu hoạch lúa, định kỳ tiêu nước ô nhiễm;

Đóng trữ

Đóng trữ

Lấy nước nếu độ mặn nhỏ hơn 1,0 ‰.

 

31

Cái Tôm

Vào ra

Vào ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Lấy nước nếu độ mặn nhỏ hơn 1,0 ‰.

 

 
 

 

Phụ lục III

LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TIÊU, THOÁT NƯỚC VÀ TƯỚI, CẤP NƯỚC MÙA MƯA TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

(Kèm theo Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên cống

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Ghi chú

A

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hệ thống Thâu Râu

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 cống: Bến Chùa, Thâu Râu

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

I.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5 cống: Đồng Tây, Bàu Sen, Tầm Vu, Lộ Đá, Lạc Hòa

Vào ra

Vào ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Tiêu nước khi mưa to tập trung

- Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II

Hệ thống Chà Và

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vĩnh Bình

Vào ra

Vào ra

- Đóng trữ

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa lớn

4

2 cống: Vĩnh Kim, Chà Và

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

5

4 cống: Rạch Rập, Cá Trê, Phú Thứ, Lung Mít

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

II.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5 cống: Bình Tân, Ông Tà, Thủy Lợi, Trà Cuôn, Hiệp Hòa

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

III

Hệ thống Nhà Thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2 cống: Nhà Thờ, Đa Lộc

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

8

8 cống: Rạch Kinh, Điệp Thạch, Ngãi Hiệp, Ngãi Hòa, Ba Tiêu, Bà Thao, Cầu Rạch Kinh, Bà Trầm

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

-  Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

-   Tiêu nước khi mưa to

III.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10 cống: Bảy Tất 2, N5, Ô Tà Bang, Ô Cà Đa Nhỏ, Nhà Thờ 2, Bàng Đa, Ba Trân 2, Khánh Lộc, Bình La, Hòa Lạc

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

10

2 cống: Hai Nhơn, Hai Thức

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

IV

Hệ thống Láng Thé

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Láng Thé

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

12

2 cống: Trại Luận, Đại Phước

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

IV.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

13

24 cống: Kênh N6 đầu, Tất Vinh I, Tất Vinh II, Phú Đức, Khương Hòa, Ba Xã, Cây Cách, An Trường- Huyền Hội I, An Trường- Huyền Hội 3A, An Trường- Huyền Hội 3B, N2 đầu, N6 cuối, N11 đầu, N9, N1, N2 cuối, 5 Hữu, N11A, N11 cuối, N12,   N14A,      N9 cuối, Rạch Chùa, Trà Gút

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

V

Hệ thống Cái Hóp

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cái Hóp

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

V.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3 cống: Chữ thập I, Chữ Thập II, Rạch Bưng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

VI

Hệ thống Hàm Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Đại An

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

 

17

Hàm Giang

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

18

La Bang

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VII

Hệ thống Trà Cú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Trà Cú

- Đóng trữ

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

VIII

Hệ thống Vàm Buôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2 cống: Vàm Buôn, Mù U

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

IX

Hệ thống Bắc Trang - Trẹm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3 cống: Bắc Trang, Trẹm, Trẹm Nhỏ

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

X

Hệ thống Cần Chông

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Cần Chông

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa lớn

23

2 cống: Cầu Sắt, Út Cầm

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

X.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

24

7 cống: Trinh Phụ, Đại Trường, T15-2, T4-9, T4-5, T4-6, Ông Đùng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

XI

Hệ thống Mỹ Văn - Rùm Sóc

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2 cống: Tân Dinh, Bông Bót

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

26

12 cống: Mỹ Văn, Rạch Rum, Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, Sáu A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đừng, Út Xụ, Sáu Dũng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to

XI.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6 cống: Cống Kênh Giữa I, Hàng Me, T1, Kênh Giữa 2, Kênh Giữa, Bến Lộ

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

XII

Hệ thống Tầm Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Tầm Phương

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

- Tiêu nước khi mưa to

XII.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

29

48 cống: Bắc Phèn 1 đến Bắc Phèn 12; Thanh Nguyên 1 đến Thanh Nguyên 18; T1, đến T4; Ô Xây 1, 0 Xây 3, Ô Xây 5, 3 Châu, 5 Bắc, 4 Bừng, Tầm Phương 1 đến Tầm Phương 6; Cầu Xây, Bắc Phèn

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

B

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Nàng Âm

Lấy nước vào nếu độ mặn nhỏ

Vào ra

Vào ra

Vào ra; Đóng cống thu hoạch lúa Hè Thu.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cường.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cường.

Vào ra; Tiêu nước mưa; Đóng cống thu hoạch và xuống giống lúa.

 

31

Vũng Liêm

Lấy nước vào nếu độ mặn nhỏ

Vào ra

Vào ra

Vào ra; Đóng cống thu hoạch lúa Hè Thu.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cuờng.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cuờng.

Vào ra; Tiêu nước mua;

Đóng cống thu hoạch và xuống giống lúa.

 

32

Cái Tôm

Lấy nước vào nếu độ mặn nhỏ

Vào ra

Vào ra

Vào ra; Đóng cống thu hoạch lúa Hè Thu.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cuờng.

Vào ra;

Đóng cống ngăn triều cuờng.

Vào ra; Tiêu nước mua;

Đóng cống thu hoạch và xuống giống lúa.

 

 

 

 

Phụ lục IV

LỊCH VẬN HÀNH CƠ SỞ TRƯỜNG HỢP TIÊU, THOÁT NƯỚC VÀ TƯỚI, CẤP NƯỚC MÙA MƯA KHI XẢY RA LŨ, NGẬP LỤT, ÚNG, TRIỀU CƯỜNG

(Kèm theo Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên cống

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Ghi chú

A

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hệ thống Thâu Râu

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 cống: Bến Chùa, Thâu Râu

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

I.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5 cống: Đồng Tây, Bàu Sen, Tầm Vu, Lộ Đá, Lạc Hòa

Vào ra

Vào ra

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

II

Hệ thống Chà Và

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vĩnh Bình

Vào ra

Vào ra

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Tiêu nước khi mưa to tập trung

4

2 cống: Vĩnh Kim, Chà Và

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

5

4 cống: Rạch Rập, Cá Trê, Phú Thứ, Lung Mít

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

-Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

II.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5 cống: Bình Tân, Ông Tà, Thủy Lợi, Trà Cuôn, Hiệp Hòa

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường -Tiêu nước khi mưa to tập trung

III

Hệ thống Nhà Thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2 cống: Nhà Thờ, Đa Lộc

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

8

8 cống: Rạch Kinh, Điệp Thạch, Ngãi Hiệp, Ngãi Hòa, Ba Tiêu, Bà Thao, Cầu Rạch Kinh, Bà Trầm

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

III.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10 cống: Bảy Tất 2, N5, Ô Tà Bang, Ô Cà Đa Nhỏ, Nhà Thờ 2, Bàng Đa, Ba Trân 2, Khánh Lộc, Bình La, Hòa Lạc

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

10

2 cống: Hai Nhơn, Hai Thức

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Hạn chế lấy nước vào khi triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

IV

Hệ thống Láng Thé

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Láng Thé

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

12

2 cống: Trại Luận, Đại Phước

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

IV.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

13

24 cống: Kênh N6 đầu, Tất Vinh I, Tất Vinh II, Phú Đức, Khương Hòa, Ba Xã, Cây Cách, An Trường- Huyền Hội I, An Trường- Huyền Hội 3A, An Trường- Huyền Hội 3B, N2 đầu, N6 cuối, N11 đầu, N9, N1, N2 cuối, 5 Hữu, N11A, N11 cuối, N12, N14A, N9 cuối, Rạch Chùa, Trà Gút

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

V

Hệ thống Cái Hóp

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cái Hóp

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

V.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3 cống: Chữ thập I, Chữ thập II, Rạch Bưng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

VI

Hệ thống Hàm Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Đại An

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

Cho ra không cho vào

 

17

Hàm Giang

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

18

La Bang

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

Đóng trữ

- Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

VII

Hệ thống Trà Cú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Trà Cú

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

VIII

Hệ thống Vàm Buôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2 cống: Vàm Buôn, Mù U

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

IX

Hệ thống Bắc Trang - Trẹm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3 cống: Bắc Trang, Trẹm, Trẹm Nhỏ

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

X

Hệ thống Cần Chông

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Cần Chông

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

23

2 cống: Cầu Sắt, Út Cầm

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

X.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

24

7 cống: Trinh Phụ, Đại Trường, T15-2, T4-9, T4-5, T4-6, Ô Đung

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

XI

Hệ thống Mỹ Văn - Rùm Sóc

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2 cống: Tân Dinh, Bông Bót

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

26

12 cống: Mỹ Văn, Rạch Rum, Bà Lưới, Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, Sáu A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đừng, Út Xụ, Sáu Dũng

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

- Chủ động tiêu nước khi mưa to tập trung

XI.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6 cống: Kênh Giữa I, Hàng Me, T1, Kênh Giữa 2, Kênh Giữa, Bến Lộ

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

 

XII

Hệ thống Tầm Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.1

Cống đầu mối

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Tầm Phương

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

- Đóng trữ -Tiêu nước ô nhiễm khi cần thiết

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

Vào ra

- Đóng cống khi có lũ lớn, triều cường

-Tiêu nước khi mưa to tập trung

XII.2

Cống cấp II

 

 

 

 

 

 

 

 

29

48 cống: Bắc Phèn 1 đến Bắc Phèn 12; Thanh Nguyên 1 đến Thanh Nguyên 18; T1 đến T4; Ô Xây 1, Ô Xây 3, Ô Xây 5, 3 Châu, 5 Bắc, 4 Bừng, Tầm Phương 1 đến Tầm Phương 6; Cầu Xây, Bắc Phèn

Vào ra

Vào ra

Vào ra