Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS Danh sách cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản đợt II 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

Số: 794/QĐ-BNN-TCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

Xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt II năm 2021 Danh sách 03 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác - Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá được chỉ định, tổ chức quản lý cảng cá có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xác nhận nguyên liệu thủy sản; kịp thời rà soát, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa ra khỏi Danh sách khi cảng cá không đáp ứng đủ điều kiện thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá được chỉ định; Giám đốc tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);

- UBND các tỉnh, thành phố ven biển;

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;

- Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định;

- TT Thông tin Thủy sản (đăng Website);

- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến

Phụ lục:
DANH SÁCH CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH CÓ ĐỦ HỆ THỐNG XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC
(Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tỉnh/TP

Tên cảng cá

Địa chỉ

Cảng cá loại

Điện thoại

Số quyết định công bố mở cảng cá

1

Hà Tĩnh

Xuân Hội

Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

II

02393-651-272

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Cửa Sót (Thạch Kim)

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

II

02393-651-272

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

2

Bà Rịa Vũng Tàu

Tân Phước

E2 ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

II

02543-841-277

Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt II năm 2021)
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 794/QĐ-BNN-TCTS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!