Quyết định 348/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Liên hiệp lâm - công nghiệp Sông Hiếu do Bộ Lâm nghiệp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 348/TTG NGàY 9 THáNG 6 NăM 1995

Về VIệC CHUYểN GIAO LIêN HIệP LâM - CôNG NGHệ SôNG HIếU

DO Bộ LâM NGHIệP QUảN Lý CHO Uỷ BAN NHâN DâN
TỉNH NGHệ AN QUảN Lý

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 12/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ, ban hành bản quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước và Quyết định số 329/TTg ngày 27 tháng 5 năm 1995 cảu Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển giao các nông trường, lâm trường cho địa phương quản lý;

Theo đề nghị của Bộ Lâm nghiệp,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Bộ Lâm nghiệp chuyển giao theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 2 Quyết định số 329/TTg ngày 27 tháng 5 năm 1995 toàn bộ Liên hiệp lâm - công nghiệp Sông Hiếu do Bộ đang quản lý, bao gồm 8 (tám) lâm trường quốc doanh, Công ty khai thác vận tải chế biến lâm sản, các đơn vị kinh doanh, sự nghiệp, chủ dự án Chương trình 327 đang trực thuộc Liên hiệp và Văn phòng Liên hiệp, cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý kể từ ngày ban hành Quyết định này.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc giao nhận xong trước ngày 30 tháng 6 năm 1995.

 

Điều 3.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì cùng với Bộ Lâm nghiệp và các Bộ có liên quan lập đề án tổ chức lại sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 1995.

 

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ: Lâm nghiệp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 348/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Liên hiệp lâm - công nghiệp Sông Hiếu do Bộ Lâm nghiệp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 348/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 09/06/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 348-TTg
Hanoi, June 09, 1995

DECISION
ON HANDING OVER THE MANAGEMENT OF THE SONG HIEU UNION OF INDUSTRIAL - SILVICUTURAL ENTERPRISES PREVIOUSLY UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF FORESTRY TO THE PEOPLE'S COMMITTEE OF NGHE AN PROVINCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No.12-CP on the 2nd of March 1993 of the Government promulgating the Regulation on the re-arrangement of organization and the renovation of the management structure of State-owned agricultural enterprises, and Decision No.329-TTg on the 27th of May 1995 of the Prime Minister on handing over the management of agricultural and forestry farms to the local authorities;
At the proposal of the Ministry of Forestry,
DECIDES:
Article 1.- The Ministry of Forestry shall, in accordance with principles stipulated in Article 2 of Decision No.329-TTg on the 27th of May 1995, hand over to the People's Committee of Nghe An province as from the promulgation of this Decision: the whole Song Hieu Union of Industrial-Silvicultural Enterprises under the management of the Ministry, including 8 (eight) State forestry farms; the Forest Products Exploitation-Transport-Processing Company; business and public service units, and the manager of Project No.327 now run by the Union and the Union Office.
Article 2.- The Minister of Forestry and the President of the People's Committee of Nghe An province shall have to complete the delivery and take-over of the Union before the 30th of June 1995.
Article 3.- The Nghe An People's Committee shall preside over and coordinate with the Ministry of Forestry and other relevant ministries in working out a plan of restructuring the forestry production in the province to submit it to the Prime Minister before the 15th of July 1995.
Article 4.- The Minister of Forestry, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the General Director of the General Land Administration, the President of the People's Committee of Nghe An province, the concerned ministers and the heads of the relevant branches shall have to implement this Decision.

  
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!