Quyết định 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1440/QĐ-TTg

Quyết định 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1440/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:16/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 1440/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYỀN
VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL.
- Lưu: Văn thư, QHQT (3)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN
 HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam)
 
 
BỐI CẢNH, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Ngày 17 tháng 9 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Ngày 28/9/2012, Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Hội nghị và chính thức trở thành thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế vào ngày 10/4/2013.
Trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:
Về quyền: Được tham gia quyết định chính sách, xây dựng các công ước hợp tác về các vấn đề tư pháp quốc tế và phương hướng tương lai của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Có quyền bỏ phiếu hàng năm trong Hội đồng Thường vụ và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Được mời tham dự mọi hoạt động, Phiên họp ngoại giao, Ủy ban đặc biệt; Được nhận thông tin cập nhật về tất cả các công việc đang diễn ra tại Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Được hưởng các dịch vụ hậu gia nhập bao gồm: hỗ trợ và xây dựng mạng lưới quốc tế các cơ quan trung ương, hưởng hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thành viên, hưởng các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ của Trung tâm quốc tế về nghiên cứu tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật (do Hội nghị thành lập).
Về trách nhiệm và nghĩa vụ: Việt Nam phải chỉ định Cơ quan Quốc gia làm đầu mối liên lạc với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và Ban Thường trực của Hội nghị; Cử đại diện tham gia các hoạt động của Hội nghị; Có nghĩa vụ đóng góp niên liễm cho Hội nghị khoảng 6.000 Euro/năm; Tự chi trả các chi phí đi lại và ăn ở cho các đại biểu tham gia các hoạt động của Hội nghị.
Để có thể thực hiện tốt quy chế thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế sau khi chính thức trở thành viên của Hội nghị và mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
a) Mục tiêu dài hạn
- Xây dựng và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đa dạng hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.
- Hỗ trợ cho việc hài hòa hóa pháp luật và thể chế trong nước về tư pháp quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
b) Mục tiêu cụ thể
- Khai thác tối đa các lợi ích, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam
2. Yêu cầu
Quá trình triển khai Kế hoạch phải chủ động, đồng bộ với lộ trình cụ thể, khả thi để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp tại các Văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về cải cách pháp luật và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về việc ban hành Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
Việc triển khai kế hoạch cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Bộ Tư pháp - Cơ quan quốc gia với các Bộ, ngành hữu quan trong nước và giữa các cơ quan của Việt Nam với các cơ quan, các nước thành viên của Hội nghị trong quá trình thực hiện Quy chế thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CƠ QUAN THAM GIA THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức về tư pháp quốc tế, Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị
Nhiệm vụ này nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tư pháp quốc tế.
Để thực hiện nhiệm vụ này cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế nói chung và Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế với các công ước của Hội nghị nói riêng; quan tâm và đầu tư cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức, chuyên gia làm việc trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương liên quan về các nội dung về tư pháp quốc tế được điều chỉnh trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (như các ngành Tư pháp, Ngoại giao, Tòa án, Công thương; giới luật gia, kinh doanh) về vai trò, vị trí của tư pháp quốc tế trong các quan hệ dân sự, thương mại và hoạt động tố tụng có yếu tố nước ngoài, về vị trí vai trò và tác động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cũng như các công ước của Hội nghị đến hợp tác trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.
a) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế, Hội nghị La Hay và các công ước của Hội nghị
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư, các viện nghiên cứu khoa học xã hội.
Thời gian thực hiện: Lâu dài.
Kết quả đầu ra: Các đề tài, tài liệu nghiên cứu chuyên sâu cập nhật về những phát triển mới trong tư pháp quốc tế nói chung và trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói riêng.
b) Tuyên truyền, phổ biến về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, các công ước của Hội nghị và vai trò của tư pháp quốc tế, sự cần thiết đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng về tư pháp quốc tế
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương.
Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.
Kết quả đầu ra: Các tài liệu về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và một số công ước quan trọng của Hội nghị được phát hành, phổ biến, các hội nghị, hội thảo được tổ chức cho các đối tượng có liên quan.
c) Tuyên truyền, phổ biến về các Kế hoạch, Đề án, các hoạt động của Việt Nam nhằm thực thi Quy chế Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và việc nghiên cứu, gia nhập, thực thi các Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Kết quả đầu ra: các hội thảo, tọa đàm, các chương trình truyền thông về các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay được thực hiện để cung cấp và cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cho các cơ quan, tổ chức và đối tượng có liên quan.
d) Xây dựng dữ liệu thông tin về tư pháp quốc tế
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Kết quả đầu ra: Một hệ thống pháp luật trong nước và quốc tế, các tài liệu nghiên cứu, thông tin được cập nhật về tư pháp quốc tế được xây dựng và đưa vào sử dụng.
Nhiệm vụ này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp quốc tế có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tham gia một cách chủ động và tích cực vào các hoạt động pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói chung và trong quan hệ hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói riêng.
Để thực hiện nhiệm vụ này cần xây dựng và thực hiện một kế hoạch tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về tư pháp quốc tế dưới nhiều hình thức với lộ trình phù hợp, kiện toàn và nâng cao năng lực cho Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
a) Kiện toàn và tổ chức thực hiện, phát huy tốt vai trò của Cơ quan Quốc gia
Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/09/2012 của Chính phủ về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế đã giao cho Bộ Tư pháp Việt Nam là cơ quan quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Cơ quan thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp cần thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế như thiết lập và duy trì hoạt động hợp tác với các cơ quan của Hội nghị, các nước thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp và điều phối các cơ quan liên quan tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đơn vị đảm nhận vai trò là Cơ quan Quốc gia
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.
Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 - Quý I/2014.
Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toàn về tổ chức, nhân lực và tài chính để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Quốc gia.
- Tổ chức thực hiện, phát huy tốt vai trò của Cơ quan Quốc gia
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chủ trì, điều phối đảm bảo sự phối hợp và thực hiện đầy đủ của các cơ quan có liên quan.
b) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư làm việc trong lĩnh vực liên quan về tư pháp quốc tế và chuẩn bị đội ngũ cán đủ trình độ ứng cử vào các vị trí của các cơ quan thuộc Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
Để thực hiện nhiệm vụ này cần có kế hoạch cụ thể xác định nội dung, hình thức, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư có đủ trình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư pháp quốc tế để có thể xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế. Đồng thời, nhiệm vụ này nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, chuyên gia pháp lý về tư pháp quốc tế đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phát huy và nâng cao được vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Liên đoàn Luật sư.
Thời gian thực hiện: Năm 2014.
Kết quả đầu ra: Dự thảo Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về tư pháp quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Liên đoàn Luật sư.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.
Kết quả đầu ra: Cán bộ, chuyên gia được tham gia đào tạo theo Kế hoạch được phê duyệt, có đủ tiêu chuẩn để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế.
- Bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay và ứng cử vào một số vị trí tại các cơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.
Kết quả đầu ra: Đội ngũ cán bộ, chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư pháp quốc tế, kỹ năng hợp tác để tham gia vào các hoạt động của Hội nghị, về lâu dài sẽ ứng cử vào một số vị trí trong các cơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
- Đưa các nội dung của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị vào giáo trình tư pháp quốc tế của các trường đại học, cơ sở đào tạo luật trên cả nước.
Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ sở đào tạo luật.
Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.
Kết quả đầu ra: Tài liệu giảng dạy về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị được xây dựng và đưa vào sử dụng tại các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.
Nhiệm vụ này nhằm khai thác một cách tối đa các lợi ích mà Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mang lại cho Việt Nam, đồng thời cũng tạo sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thành viên của Hội nghị, qua đó dần nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói chung và trong khu vực nói riêng.
Để thực hiện nhiệm vụ này Việt Nam cần tích cực cử đại biểu tham gia đầy đủ các Phiên họp và buổi làm việc của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Tham gia tích cực vào việc đàm phán, xây dựng các điều ước quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; phối hợp với Ban Thường trực của Hội nghị tổ chức các Hội nghị khu vực, Tọa đàm trong nước và quốc tế về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các Công ước của Hội nghị nhằm nâng cao vị trí vai trò của Việt Nam đối với Hội nghị cũng như trên trường quốc tế.
a) Cử cán bộ tham gia vào các nhóm công tác đàm phán, các diễn đàn, hội nghị của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; các đoàn chuyên gia đi trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên của Hội nghị
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Kết quả đầu ra: Sự tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào các hoạt động của Hội nghị La Hay.
b) Phối hợp với Ban Thường trực của Hội nghị đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.
Thời gian thực hiện: Năm 2015.
Kết quả đầu ra: Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Hội nghị La Hay tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay có 38 công ước điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của tư pháp quốc tế. Nhiệm vụ này nhằm xây dựng một lộ trình nghiên cứu gia nhập các công ước quan trọng của Hội nghị cần thiết đối với Việt Nam theo thứ tự ưu tiên phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện của Việt Nam.
Để thực hiện nhiệm vụ này cần tiến hành rà soát và nghiên cứu sơ bộ toàn bộ các công ước của Hội nghị La Hay để xác định những công ước mà Việt Nam cần ưu tiên nghiên cứu gia nhập, lộ trình và cơ quan chủ trì việc nghiên cứu, gia nhập cũng như thực thi sau này. Trên cơ sở Lộ trình đã được phê duyệt, các Bộ, ngành liên quan thực hiện hoạt động nghiên cứu sâu để gia nhập công ước cụ thể.
Đối với Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài và Công ước Tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ với thời gian cụ thể, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất gia nhập theo đúng kế hoạch.
a) Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và thực hiện nghiên cứu, gia nhập các công ước cụ thể được đưa vào lộ trình gia nhập của Việt Nam
- Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.
Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 đến Quý III/2014.
Kết quả đầu ra: Dự thảo Lộ trình gia nhập các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ. Lộ trình sẽ xác định cụ thể những công ước Việt Nam nên nghiên cứu gia nhập; dự kiến thời gian nghiên cứu gia nhập; phân công cơ quan chủ trì thực hiện.
- Nghiên cứu, gia nhập các công ước theo Lộ trình được phê duyệt
Cơ quan chủ trì: Bộ/ngành theo phân công tại Lộ trình đã được phê duyệt phù hợp với chức năng, thẩm quyền.
Cơ quan phối hợp: Theo phân công tại Lộ trình đã được phê duyệt.
Thời gian thực hiện: Lâu dài theo Lộ trình.
Kết quả đầu ra: Các báo cáo đề xuất gia nhập hoặc hồ sơ trình Chính phủ về việc gia nhập các công ước cụ thể theo quy trình của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.
b) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp
- Giai đoạn 1: Nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình (Hoạt động này đã được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ năm 2013).
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.
Thời gian thực hiện: Năm 2013.
Kết quả đầu ra: Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Giai đoạn 2: Tiến hành các thủ tục gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quy trình của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.
Thời gian thực hiện: Năm 2014.
Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quy trình của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được trình lên Chính phủ xem xét.
c) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài (hoạt động này đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2012-2016)
Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính.
Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.
Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài được trình lên Chính phủ xem xét.
Nhiệm vụ này nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và thực tiễn thi hành so với yêu cầu phát triển của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế, từ đó đề xuất việc hoàn thiện pháp luật trong nước về tư pháp quốc tế.
Để thực hiện nhiệm vụ này, cần hệ thống hóa và rà soát toàn bộ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đánh giá thực tiễn áp dụng, đề xuất, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.
a) Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật trong nước và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp quốc tế
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.
Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến tư pháp quốc tế trong đó đánh giá về những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế hiện hành cũng như thực tiễn thực thi so pháp luật và thực tiễn quốc tế về tư pháp quốc tế, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luật trong nước hoặc ký kết các điều ước quốc tế về tư pháp quốc tế trình lên Chính phủ.
b) Nghiên cứu về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.
Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu về pháp luật về tư pháp quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam trình Chính phủ.
Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính của thành viên Hội nghị theo quy định; kinh phí thường xuyên để duy trì các hoạt động của Cơ quan quốc gia trong quan hệ với Hội nghị và các thành viên của Hội nghị; kinh phí để triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch này.
a) Đóng niên liễm hàng năm cho Hội nghị La Hay
Việt Nam có nghĩa vụ đóng góp niên liễm hàng năm là khoảng 6.000 Euro.
Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính.
Thời gian thực hiện: Hàng năm theo quy định của Hội nghị La Hay.
b) Bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị
Để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Việt Nam cần đảm bảo kinh phí cho các đại biểu tham gia các hoạt động của Hội nghị như tham gia Phiên họp của Hội nghị, Hội đồng và các Ủy ban Đặc biệt của Hội nghị; Ngân sách cho hoạt động của Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị.
Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
c) Bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động cụ thể theo Kế hoạch được phê duyệt
Nhằm thực hiện Kế hoạch này, cần bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động để cụ thể hóa Kế hoạch.
Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành được giao chủ trì hoạt động cụ thể trong Kế hoạch.
Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch được phê duyệt.
d) Tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực thi quy chế thành viên Hội nghị La Hay
Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và đầu tư,
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; có trách nhiệm ban hành kế hoạch chi tiết, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì thực hiện theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này.
2. Các Bộ, ngành hữu quan
Các cơ quan có liên quan, căn cứ Kế hoạch này và kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp, có trách nhiệm ban hành kế hoạch của Bộ, ngành mình và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo quy định tại mục II của Kế hoạch này.
Bộ Tài chính có trách nhiệm kịp thời bố trí ngân sách bảo đảm cho các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo quy định tại Mục II của Kế hoạch.
Bộ Tư pháp căn cứ vào Quy chế Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội nghị, nghĩa vụ tài chính hàng năm của Việt Nam, Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam, tổng hợp vào dự toán hàng năm của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính tổng hợp.
Các Bộ, ngành có liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này, dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan mình gửi Bộ Tài chính tổng hợp.
Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam do các Bộ, ngành đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
Định kỳ sơ kết hằng năm và tổng kết 5 năm để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch là hoạt động quan trọng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trên thực tế, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp mới nhằm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam. Việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cần được tiến hành cùng với việc đánh giá thực hiện các đề án, chiến lược, Kế hoạch về gia nhập và thực thi các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Trong khi đánh giá cần bám sát và so sánh, đối chiếu với các yêu cầu Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp của Việt Nam, kết hợp nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của các nước thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế để bổ sung các giải pháp mới, phù hợp với yêu cầu của tình hình phát triển đất nước trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.
Bộ Tư pháp chủ trì sơ kết hằng năm và tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và Văn phòng Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi