Nghị định 102/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang, thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 102/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, Xà THUỘC QUẬN THANH KHÊ VÀ HUYỆN HOÀ VANG; THÀNH LẬP QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang; thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Điều chỉnh 19,20 ha diện tích tự nhiên và 2.815 nhân khẩu của phường An Khê thuộc quận Thanh Khê về phường Thanh Lộc Đán quản lý.

2. Điều chỉnh 32 ha diện tích tự nhiên và 5.742 nhân khẩu của phường Thanh Lộc Đán thuộc quận Thanh Khê về phường An Khê quản lý.

3. Thành lập phường Hoà Khê thuộc quận Thanh Khê trên cơ sở 161,80 ha diện tích tự nhiên và 14.454 nhân khẩu của phường An Khê.

Phường Hoà Khê có 161,80 ha diện tích tự nhiên và 14.454 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Khê: Đông giáp quận Hải Châu; Tây giáp phường An Khê; Nam giáp phường An Khê và quận Hải Châu; Bắc giáp các phường Thanh Khê Đông, Chính Gián.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường Hoà Khê, phường An Khê còn lại 213 ha diện tích tự nhiên và 19.415 nhân khẩu.

4. Chia phường Thanh Lộc Đán thuộc quận Thanh Khê thành phường thanh Khê Đông và phường Thanh Khê Tây.

- Phường Thanh Khê Đông có 82,40 ha diện tích tự nhiên và 12.754 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thanh Khê Đông: Đông giáp phường Chính Gián; Tây giáp phường Thanh Khê Tây; Nam giáp các phường An Khê, Hoà Khê; Bắc giáp phường Xuân Hà và biển Đông.

- Phường Thanh Khê Tây có 121,80 ha diện tích tự nhiên và 11.941 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thanh Khê Tây: Đông giáp phường Thanh Khê Đông; Tây giáp quận Liên Chiểu; Nam giáp phường An Khê và huyện Hoà Vang; Bắc giáp biển Đông.

5. Thành lập xã Hoà An thuộc huyện Hoà Vang trên cơ sở 381,66 ha diện tích tự nhiên và 12.890 nhân khẩu của xã Hoà Phát.

Xã Hoà An có 381,66 ha diện tích tự nhiên và 12.890 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Hoà An, xã Hoà Phát còn lại 538,34 ha diện tích tự nhiên và 9.261 nhân khẩu.

6. Chia xã Hoà Thọ thuộc huyện Hoà Vang thành xã Hoà Thọ Đông và xã Hoà Thọ Tây.

- Xã Hoà Thọ Đông có 234,84 ha diện tích tự nhiên và 11.151 nhân khẩu.

- Xã Hoà Thọ Tây có 871,16 ha diện tích tự nhiên và 8.758 nhân khẩu.

7. Thành lập quận Cẩm Lệ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An, Hoà Xuân thuộc huyện Hoà Vang, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Khuê Trung thuộc quận Hải Châu.

Quận Cẩm Lệ có 3.330 ha diện tích tự nhiên và 71.429 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Cẩm Lệ: Đông giáp quận Ngũ Hành Sơn; Tây và Nam giáp huyện Hoà Vang; Bắc giáp các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu.

8. Thành lập các phường thuộc quận Cẩm Lệ:

a) Thành lập phường Hoà Thọ Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Thọ Đông.

Phường Hoà Thọ Đông có 234,84 ha diện tích tự nhiên và 11.151 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Thọ Đông: Đông giáp phường Khuê Trung; Tây giáp phường Hoà Thọ Tây; Nam giáp huyện Hoà Vang; Bắc giáp phường Hoà Phát và quận Hải châu.

b) Thành lập phường Hoà Thọ Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Thọ Tây.

Phường Hoà Thọ Tây có 871,16 ha diện tích tự nhiên và 8.758 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Thọ Tây: Đông giáp phường Hoà Thọ Đông; Tây và Nam giáp huyện Hoà Vang; Bắc giáp phường Hoà Phát.

c) Thành lập phường Hoà An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà An.

Phường Hoà An có 381,66 ha diện tích tự nhiên và 12.890 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà An: Đông giáp quận Thanh Khê; Tây giáp quận Liên Chiểu; Nam giáp phường Hoà Phát; Bắc giáp các quận Liên Chiểu, Thanh Khê.

d) Thành lập phường Hoà Phát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Phát.

Phường hoà Phát có 538,34 ha diện tích tự nhiên và 9.261 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Phát: Đông giáp quận Thanh Khê; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp các phường Hoà Thọ Tây, Hoà Thọ Đông và quận Hải Châu; Bắc giáp phường Hoà An.

đ) Thành lập phường Hoà Xuân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Xuân.

Phường Hoà Xuân có 990 ha diện tích tự nhiên và 12.605 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Xuân: Đông giáp quận Ngũ Hành Sơn; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hoà Vang; Bắc giáp quận Hải Châu.

Sau khi thành lập các phường thuộc quận Cẩm Lệ:

- Quận Cẩm Lệ có 3.330 ha diện tích tự nhiên và 71.429 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà An, Hoà Phát, Hoà Xuân.

- Huyện Hoà Vang còn lại 70.733 ha diện tích tự nhiên và 106.746 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hoà Tiến, Hoà Châu, Hoà Phước, Hoà Nhơn, Hoà Khương, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Liên, Hoà Sơn, Hoà Bắc.

- Quận Hải Châu còn lại 2.059 ha diện tích tự nhiên và 198.829 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Hoà Cường Nam, Hoà Cường Bắc, Hoà Thuận Đông, Hoà Thuận Tây, Bình Thuận, Bình Hiên, Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước.

Sau khi thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các huyện Hoà Vang, Hoàng Sa.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 102/2005/NĐ-CP

Nghị định 102/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang, thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:102/2005/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:05/08/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Điều chỉnh địa giới hành chính - Ngày 05/8/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang, thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, điều chỉnh 19,20 ha diện tích tự nhiên và 2.815 nhân khẩu của phường An Khê thuộc quận Thanh Khê về phường Thanh Lộc Đán quản lý. Điều chỉnh 32 ha diện tích tự nhiên và 5.742 nhân khẩu của phường Thanh Lộc Đán thuộc quận Thanh Khê về phường An Khê quản lý. Thành lập phường Hoà Khê thuộc quận Thanh Khê trên cơ sở 161,80 ha diện tích tự nhiên và 14.454 nhân khẩu của phường An Khê. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Nghị định102/2005/NĐ-CP tại đây

tải Nghị định 102/2005/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi