Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2007/TTLT/ BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC

NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ

TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC

CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM

 

 

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm như sau:

I . PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn sự phối hợp giữa Đoàn điều tra tai nạn lao động (trừ Đoàn điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM

1. Trách nhiệm phối hợp chung

1.1. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo có tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền phải đến ngay hiện trường để phối hợp giải quyết vụ tai nạn lao động; đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

1.2. Trường hợp Đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đến nơi xảy ra tai nạn lao động, thì cơ quan đến trước có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chưa đến (Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho Đoàn điều tra tai nạn lao động thông qua Thanh tra lao động cấp tỉnh). Sau khi thông báo, nếu Đoàn điều tra tai nạn lao động chưa đến kịp, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thông báo cho Đoàn điều tra tai nạn lao động những công việc thuộc phạm vi quan hệ phối hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành.

1.3. Khi Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giao nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động quy định tại các mục 2.2; 3.1; 3.2 của Thông tư này phải lập biên bản theo mẫu biên bản ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Đoàn điều tra tai nạn lao động

2.1. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các thông tin, tài liệu liên quan khác phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ tai nạn lao động.

2.2. Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền, nếu phát hiện tình tiết mới có dấu hiệu tội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động gửi văn bản kiến nghị kèm theo bản chính các tài liệu, chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan (nếu có) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi bản kiến nghị khởi tố đó cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

3. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra

3.1. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, thì theo yêu cầu của Đoàn điều tra tai nạn lao động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý với quyết định đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp và chuyển giao cho Đoàn điều tra tai nạn lao động bản sao các tài liệu, đồ vật, phương tiện sau:

a) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

b) Biên bản khám nghiệm hiện trường;

c) Sơ đồ hiện trường;

d) Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân (nếu có);

đ) Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể; biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có);

e) Biên bản lấy lời khai của nạn nhân (nếu có), của người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ tai nạn lao động;

g) Kết quả trưng cầu giám định (nếu có);

h) Đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động (nếu có) thuộc diện được phép chuyển giao theo quy định của pháp luật, kèm theo biên bản thu giữ, tạm giữ.

3.2. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thì theo đề nghị của Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm gửi bản sao quyết định khởi tố vụ án hình sự đó cho Đoàn điều tra tai nạn lao động; đồng thời khi kết thúc điều tra phải gửi bản sao Bản kết luận điều tra cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. Trong trường hợp đình chỉ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm gửi bản sao các tài liệu và chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h mục 3.1 của Thông tư này cùng bản sao quyết định đình chỉ điều tra, bản sao Bản kết luận điều tra cho Đoàn điều tra tai nạn lao động.

3.3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu liên quan của Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. Trường hợp vụ tai nạn lao động có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

4. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

4.1. Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi tố của Đoàn điều tra tai nạn lao động; kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm sát các hoạt động điều tra khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật

4.2. Định kỳ hàng năm, theo đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp tình hình khởi tố và truy tố các vụ án hình sự liên quan đến tai nạn lao động trong phạm vi cả nước cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 08/TT-LB ngày 7/4/1982 của Liên Bộ Lao động, Nội vụ (nay là Công an) và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Lao động - Nội vụ (nay là Công an) - Viện kiểm sát nhân dân trong việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

2. 5 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

KT.VIỆN TRƯỞNG

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Lê Thế Tiệm

Dương Thanh Biểu

Lê Bạch Hồng

 

 

 

Mẫu biên bản kèm theo TTLT số 01/2007/TTLT-BLĐ-BCA-VKSNDTC ngày 12/1/2007

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ án tai nạn lao động

 

Hồi  .... giờ..........., ngày ...... tháng ..... năm ......, tại ...........................1..................................

 

Chúng tôi gồm:

Người giao:.........................................................         Chức vụ:...................................................

thuộc cơ quan:..............................................................................................................................

Người nhận:........................................................          Chức vụ:...................................................

thuộc cơ quan:..............................................................................................................................

            Tiến hành giao nhận:

Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra ngày ....... tháng ....... năm ........  tại:....................................................2.........................................................................

Họ và tên người bị nạn:................................................................................................................

Sinh ngày ..... tháng ...... năm ....... tại..........................................................................................

Nơi ĐKNKTT:.............................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:...........................................................................

cấp ngày ..... tháng ..... năm ........ Nơi cấp:..................................................................................

Cơ quan, đơn vị, cơ sở quản lý người bị nạn:..............................................................................

......................................................................................................................................................

● Tài liệu gồm có:......................................... tập, tổng số...................................................trang

(Kèm theo bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ tai nạn lao động).

● Kèm theo các đồ vật, phương tiện:...........................................................................................

 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

BÊN GIAO                                                                             BÊN NHẬN

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


1 Địa điểm bàn giao

2 Nơi xảy ra tai nạn

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Bạch Hồng; Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS-THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY-THE PEOPLE'S SUPREME PROCURACY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 01/2007/TTLT/ BLDTBXH-BCA-VKSNDTC
Hanoi, January 12, 2007

 
JOINT CIRCULAR
GUIDANCE ON THE COORDINATION TO SETTLE OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSING DEATHS, OCCUPATIONAL ACCIDENTS WITH CRIMINAL SIGNS
Pursuant to Code of Criminal Procedure, Decree No. 06/CP dated 20/01/1995 of the Government detailing some Articles of the Labour Code for occupational health and safety, and Decree No. 110/2002/ND-CP dated 27/12/2002 of the Government about amending and supplementing some articles of Decree No. 06/CP dated 20/01/1995 of the Government, Ministry and Labour, Invalids and Social Affairs, Ministry of Public Security, People's Supreme Procuracy are unanimous in coordinating to guide the settlement of occupational accidents causing deaths, and other occupational accidents of criminal signs as follows:
I . SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION
This Circular guides the coordination between commissions for occupational accidents inspection (except for inspection commissions for occupational accidents occurring in armed services) with Investigation Police Organization Organization and People's Procuracies at the same levels in settling occupational accidents causing deaths and other occupational accidents of criminal signs.
II. CONTENTS OF COORDINATION TO SETTLE OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSING DEATHS AND OTHER OCCUPATIONAL ACCIDENTS OF CRIMININAL SIGNS
1. General responsibility for coordination
1.1. Under circumstances information on occupational accidents causing deaths, and other occupational accidents of criminal signs is received, competent commissions for occupational accidents inspection and the Investigation Police Organization Organization shall timely come on the scene to coordinate the settlement of occupational accidents; At the same time, the Investigation Police Organization shall notify the same level People's Procuracy to control the scene inspection and autopsy.
1.2. Under circumstances either the commision for occupational accidents inspection or the Investigation Police Organization has not come on the scene where occupational accidents occured, the organization who arrives first shall be responsible for informing the other (The Investigation Police Organization informing the commission for occupational accidents through the provincial labour inspection). After the announcement, if the commission for occupational accidents has not arrived at the scene, the Investigation Police Organization shall examine the scene, make autopsy and collect information and evidence according to lawful stipulations and has responsibility for notifying commissions for occupational accidents inspection the duties within the scope of coordination relationship as guided in this Circular.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!