Thông tư 12/2009/TT-BQP chuyển chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------
Số: 12/2009/TT-BQP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN NÂNG, HẠ BẬC, LOẠI, NGẠCH LƯƠNG; CHUYỂN NHÓM, NGẠCH LƯƠNG; CHUYỂN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG; PHONG, PHIÊN, TƯỚC VÀ GIÁNG QUÂN HÀM QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định quyền hạn nâng, hạ bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương; chuyển chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp như sau:
I. Quyền hạn
1. Tổng Tham mưu trưởng
a) Quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương từ 6,80 trở lên, phiên quân hàm cấp Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; nâng bậc lương, chuyển ngạch lương cho công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương từ 6,20 trở lên.
b) Quvết định nâng loại quân nhân chuyên nghiệp, nâng ngạch công nhân viên chức quốc phòng.
c) Quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương, phiên quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp; nâng bậc lương, chuyển ngạch lương cho công nhân viên chức quốc phòng thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng như quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 Mục I và ngoài quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 và 4 Mục I.
d) Quyết định chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng. Phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.
2. Chủ nhiệm các tổng cục; Tổng cục trưởng Tổng cục 2; Tư lệnh: quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn.
Quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80, phiên quân hàm cấp Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trở xuống; nâng bậc lương, chuyển ngạch lương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20 cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền .
3. Tư lệnh: Binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, binh đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng; Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường sỹ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng; Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,10, phiên quân hàm cấp Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp trở xuống; nâng bậc lương, chuyển ngạch lương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 5,42 cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền.
4. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ còn lại
Quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 5,30, phiên quân hàm cấp Đại uý quân nhân chuyên nghiệp, trở xuống; nâng bậc lương, chuyển ngạch lương công nhân viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 4,74 cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc quyền.
5. Cấp có thẩm quyền quyết định phiên quân hàm đến cấp nào thì được quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần đầu đến cấp đó. Quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung tiếp theo do chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quyết định.
6. Cấp có thẩm quyền nâng bậc lương; nâng loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương và phiên quân hàm đến cấp bậc, hộ số lương nào thì được quyền quyết định hạ bậc lương; hạ loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương, giáng cấp quân hàm và cho thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc đến cấp bậc, hệ số lương đó. Đối với các trường hợp quân nhân chuyên nghiệp phải tước lương và quân hàm do Tổng Tham mưu trưởng quyết định.
II. Tổ chức thực hiện
1. Hàng năm căn cứ vào thẩm quyền quy định trong thông tư này chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Bộ Tổng Tham mưu xét, quyết định nâng bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng vào tháng 7; xét nâng lương trước thời hạn mỗi quý một lần vào tháng cuối quý.
2. Các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực): đề nghị nâng bậc lương; nâng loại, nâng ngạch, chuyển nhóm, chuyển ngạch lương trước ngày 20 tháng 5; đề nghị nâng lương trước thời hạn vào tháng đầu quý; báo cáo kết quả nâng bậc, chuyển nhóm, chuyển ngạch lương theo quyền hạn trước 31 tháng 12.
III. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 150/2005/QĐ-BQP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Quốc phòng về việc quyền hạn nâng và hạ bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.
2. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các tổng cục, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 
 
 
 

thuộc tính Thông tư 12/2009/TT-BQP

Thông tư 12/2009/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quyền hạn nâng, hạ bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương; chuyển chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2009/TT-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành:18/03/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 12/2009/TT-BQP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi