Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thi hành Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Đối tượng tăng tiền lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 đang hưởng lương hưu hàng tháng do Ngân sách Nhà nước cấp.
II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:
Các đối tượng quy định tại Mục I nói trên được hưởng thêm 25.000đ/tháng ngoài mức lương hưu hàng tháng hiện hưởng sau khi đã được điều chỉnh theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ như sau:

Mức lương hưu của người nghỉ hưu trước 1/9/1985 thực hiện từ 1/1/2000

 


=

 

Mức lương hưu đã tính theo NĐ 175/1999/NĐ-CP

 


+

 


 25.000 đồng

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 (theo mẫu đính kèm Thông tư này) và tính tổng quỹ lương hưu tăng thêm từ tháng 1/2000 trở đi gửi Bộ Tài chính xét duyệt, đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
Sau khi được Bộ Tài chính duyệt cấp kinh phí tăng thêm lương hưu theo Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả cho các đối tượng thuộc diện áp dụng quy định tại Thông tư này.
2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết quyền lợi đúng đối tượng, đúng chính sách.
3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2000. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, giải quyết.

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ...........................................

Danh sách những người nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 được tăng thêm 25.000 đ/tháng
(Lập riêng danh sách hưu trí CNVC và hưu quân đội theo đơn vị  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

STT

 

Số sổ

 

Họ và tên

 

Nơi đăng ký lĩnh lương hưu

 

Ngày nghỉ hưu

 

Mức hưởng lương hưu tháng 12/1999

 

Mức hưởng lương hưu theo
Nghị định 175/1999/NĐ-CP

 

Mức hưởng lương hưu sau khi tăng thêm 25.000đ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ......... tháng ........ năm......
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Ký, đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2000/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:18/01/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 02/2000/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/1999/QĐ-TTG
NGÀY 22/12/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG
TIỀN LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC NGÀY 01/09/1985

 

Thi hành Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

 

Đối tượng tăng tiền lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 đang hưởng lương hưu hàng tháng do Ngân sách Nhà nước cấp.

 

II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

 

Các đối tượng quy định tại Mục I nói trên được hưởng thêm 25.000đ/tháng ngoài mức lương hưu hàng tháng hiện hưởng sau khi đã được điều chỉnh theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ như sau:

 

Mức lương hưu của người nghỉ hưu trước 1/9/1985 thực hiện từ 1/1/2000


=

Mức lương hưu đã tính theo NĐ 175/1999/NĐ-CP


+


25.000 đồng

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 (theo mẫu đính kèm Thông tư này) và tính tổng quỹ lương hưu tăng thêm từ tháng 1/2000 trở đi gửi Bộ Tài chính xét duyệt, đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Sau khi được Bộ Tài chính duyệt cấp kinh phí tăng thêm lương hưu theo Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả cho các đối tượng thuộc diện áp dụng quy định tại Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết quyền lợi đúng đối tượng, đúng chính sách.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2000.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BẢO HIỂM Xà HỘI VIỆT NAM

...........................................

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC NGÀY 1/9/1985 ĐƯỢC TĂNG THÊM 25.000 Đ/THÁNG
(Lập riêng danh sách hưu trí CNVC và hưu quân đội theo đơn vị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 

STT

Số sổ

Họ và tên

Nơi đăng ký lĩnh lương hưu

Ngày nghỉ hưu

Mức hưởng lương hưu tháng 12/1999

Mức hưởng lương hưu theo
Nghị định 175/1999/NĐ-CP

Mức hưởng lương hưu sau khi tăng thêm 25.000đ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Ngày ......... tháng ........ năm......

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Ký, đóng dấu)

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi