Quyết định 921/QĐ-LĐTBXH 2022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khoẻ NCC Sầm Sơn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 921/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 921/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khoẻ người có công Sầm Sơn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:921/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành:05/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe Sầm Sơn

Ngày 05/10/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 921/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn.

Cụ thể, 04 gói thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe Sầm Sơn cần lựa chọn nhà thầu như sau: gói thầu điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công Trạm biến áo và đường dâu trung thế trị giá 13.440.000 đồng được chỉ định thầu rút gọn và thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày; gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh Trạm biến áp và đường dây trung thế có nguồn vốn là ngân sách Nhà nước chi trả 4.320.000 đồng được tổ chức lựa chọn nhà thầu bắt đầu vào Quý II/2022;…

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt, chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 921/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 921/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công
Sầm Sơn

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đấu thu v lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Quyết định s 1696/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sm Sơn;

Căn cứ Quyết định s 1669/QĐ-LĐTBXH ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTĐDSS ngày 26/8/2022 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn v việc phê duyệt điu chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án “Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn ”;

Căn cứ Công văn s 3665/LĐTBXH-KHTC ngày 20/10/2021 của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục “Trạm biến áp” dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Căn cứ Công văn s 3265/LĐTBXH-KHTC ngày 23/8/2022 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Sm Sơn;

Xét Tờ trình s 123/TTr-TTĐDSS ngày 26/8/2022 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Trạm biến áp và đường dây trung thế thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành k ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bá Hoan

 

Phụ lục

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 921/QĐ-LĐTBXH ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Số TT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công Trạm biến áp và đường dây trung thế

13.440.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2022

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự đoán điều chỉnh Trạm biến áp và đường dây trung thế

4.320.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2022

Trọn gói

15 ngày

3

Thẩm định giá phần thiết bị Trạm biến áp và đường dây trung thế

5.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2022

Trọn gói

15 ngày

4

Trạm biến áp và đường dây trung thế

966.911.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2022

Trọn gói

02 tháng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 916/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 225/NQ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Quyết định 916/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 225/NQ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Lao động-Tiền lương

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi