Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:904/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:11/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm tra đột xuất doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nửa cuối năm 2018

Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuât cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH ngày 11/07/2018.

Theo kế hoạch, tháng 12/2018, sẽ trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với vụ Hợp tác quốc tế kiện toàn, mở mới Ban quản lý lao động tại một số nước có đông người lao động Việt Nam. Và từ 06-12/2018, thực hiện ký kết, đàm phán các thỏa thuận (MOC về thực tập sinh điều dưỡng; thực tập sinh nông nghiệp với Israel…), thúc đẩy hợp tác song phương với các nước tiếp nhận thông qua Hiệp định hợp tác song phương…

Đặc biệt, cũng trong khoảng thời gian này, Cục Quản lý lao động ngoài nước triển khai kế hoạch thanh tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ và xử lý các vi phạm (nếu có). Trong tháng 9/2018, xây dựng biện pháp tăng cường quản lý lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập Xê út.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 904/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 2018)

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ để triển khai nội dung được giao trong Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, phân công các cơ quan, đơn vị phối hợp để thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng, quyền hạn;

II. Nội dung, thời gian thực hiện

STT

NI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN

1

Trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2018

2

Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2018

3

Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công khai minh bạch thông tin nhằm hạn chế việc người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Từ tháng 6-12/2018

4

Xây dựng kế hoạch triển khai MOU (Phụ lục MOU) với Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Tháng 07/2018

5

Xây dựng biện pháp tăng cường quản lý lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập Xê út

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

Tháng 09/2018

6

Triển khai kế hoạch thanh tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ và xử lý các vi phạm (nếu có)

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Thanh tra Bộ

Từ tháng 6-12/2018

7

Ký kết, đàm phán các thỏa thuận (MOC về thực tập sinh điều dưỡng; thực tập sinh nông nghiệp với Israel...), thúc đẩy hợp tác song phương với các nước tiếp nhận thông qua Hiệp định hợp tác song phương, Ủy ban liên Chính phủ, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Hợp tác quốc tế

Từ 06-12/2018

8

Tổng hợp cung cấp tình hình lao động bỏ hợp đồng ra ngoài cho Bộ Công An, Bộ Ngoại giao

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Định kỳ 3 tháng

9

Tiếp tục hướng dẫn 07 tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc ký kết/thực hiện biên bản hợp tác với các địa phương của Trung Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

10

Kiện toàn, mở mới Ban quản lý lao động tại một số nước có đông người lao động Việt Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Hợp tác quốc tế

Thường xuyên

11

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

Tháng 11/2018

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi