Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 744/TTG NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG CẤP TỈNH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện việc hoà giải và giải quyết tranh chấp lao dộng tập thể theo quy định của Bộ Luật Lao động;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng Ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) để hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ hoà giải, giải quyết các vụ tranh chấp lao dộng tập thể giữa tập thể lao dộng và người sử dụng lao động xẩy ra trên địa bàn cấp tỉnh sau khi Hội đồng giải hoà lao dộng cơ sở hoặc hoà giải viên lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) hoà giải không thành.

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh tổ chức việc hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo các nguyên tắc quy định của Bộ luật lao động về hoà giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể

 

Điều 2.-

1. Thành phần của Hội đồng trọng tài lao dộng cấp tỉnh được hình thành theo số lẻ, tối đa không quá 9 thành viên, tối thiểu không dưới 5 thành viên, gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Một thành viên là đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Một thành viên là đại diện của người sử dụng lao dộng.

- Một thư ký Hội đồng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử.

- Một hoặc một số thành viên là luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội có hiểu biết về lĩnh vực lao động xã hội, có uy tín và công tâm.

Thư ký Hội đồng làm việc chuyên trách và làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng, các thành viên khác theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng trọng tài lao đồng cấp tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi thống nhất với các ngành liên quan trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương quyết định.

 

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi thống nhất với Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

 

Điều 4.- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh đặt trụ sở tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có con dấu riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách cấp được tổng hợp trong dự toán kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí địa điểm, phương tiện làm việc và bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài.

 

Điều 5.- Căn cứ Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định cụ thể việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động của tỉnh, thành phố mình.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 744/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/10/1996 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 744-TTg
Hanoi ,August 08, 1996

 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF PROVINCIAL-LEVEL LABOR ARBITRATION COUNCILS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To reconcile and settle collective labor disputes in accordance with the provisions of the Labor Code;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To establish Labor Arbitration Councils in the provinces and cities directly under the Central Government (referred to as the provincial-level Labor Arbitration Councils) to reconcile and settle the collective labor disputes.
The provincial-level Labor Arbitration Council shall perform the task of reconciling and settling labor disputes between a labor collective and the employer arising on the provincial territory after the Labor Reconciliation Council of the establishment or the Labor Reconciliator of the district, town or provincial city (district reconciliator for short) has failed to reconcile or settle them.
The provincial-level Labor Arbitration Council shall organize the reconciliation and settlement of collective labor disputes in accordance with the principles provided for in the Labor Code on the reconciliation and settlement of collective labor disputes.
Article 2.- A provincial-level Labor Arbitration Council is composed of an odd number of members, which shall not exceed 9 or be lower than 5, including:
- The Chairman of the Council who is the Director or a Deputy Director of the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service.
- A member representing the provincial Trade Union Confederation.
- A member representing the employer.
- A Secretary of the Council appointed by the Labor, War Invalids and Social Affairs Service.
- One or a number of members who are lawyers, managers or social activists with good knowledge of social labor, enjoying prestige and reputed for their public-mindedness.
- The Council�s Secretary shall work on a full-time basis as standing member of the Council, the other members shall work on a part-time basis.
The Chairman and members of the provincial-level Labor Arbitration Council shall be appointed by the Director of the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service after consulting the concerned branches and proposing to the President of the People�s Committee of the province or city directly under the Central Government for decision.
Article 3.- The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall provide detailed guidance on the tasks, powers and mode of operation of the provincial-level Labor Arbitration Council.
Article 4.- The provincial-level Labor Arbitration Council shall be based at the Office of the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service and have its own seal; its operating fund shall be allocated by the State budget and included in the draft operating expenditures of the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service. The provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service shall ensure the working place, facilities and other necessary conditions for the operations of the Arbitration Council.
Article 5.- Basing themselves on this Decision and guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government shall make concrete provisions on the establishment of the Labor Arbitration Councils of their own provinces and cities.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
PHAN VAN KHAI

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!