Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-4:2015 ISO/IEC 7816-4:2006 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp-Phần 4: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11167-4:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-4:2015 ISO/IEC 7816-4:2006 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp-Phần 4: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi
Số hiệu:TCVN 11167-4:2015Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông
Ngày ban hành:31/12/2015Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11167-4:2015

ISO/IEC 7816-4:2013

THẺ ĐỊNH DANH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 4: TỔ CHỨC, AN NINH VÀ LỆNH TRAO ĐỔI

Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange

Lời nói đầu

TCVN 11167-4:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 7816-4:2013, ISO/IEC 7816-4:2013/Cor.1:2014

TCVN 11167-4:2015 do Tiểu Ban kỹ thut tiêu chun quốc gia TCVN/JTC 1/SC 17 “Thẻ nhận dạng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chun TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp gồm các tiêu chun sau:

- Phần 1: Thẻ tiếp xúc - Đặc tính vật lý;

- Phần 2: Thẻ tiếp xúc - Kích thước và vị trí tiếp xúc;

- Phần 3: Thẻ tiếp xúc - Giao diện điện và giao thức truyền;

- Phần 4: T chức, an ninh và lệnh trao đổi;

- Phần 5: Đăng ký của bên cung cấp ứng dụng;

- Phần 6: Phần tử dữ liệu liên ngành trong trao đi;

- Phần 7: Lệnh liên ngành đối với ngôn ngữ truy vn thẻ có cu trúc;

- Phần 8: Lệnh đối với hoạt động an ninh;

- Phần 9: Lệnh đối với quản lý thẻ;

- Phần 10: Tín hiệu điện và trả lời để thiết lập lại cho thẻ đồng bộ;

- Phần 11: Xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc học;

- Phần 12: Thẻ tiếp xúc - Thủ tục vận hành và giao diện điện tử USB;

- Phần 13: Lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng;

- Phần 15: ng dụng thông tin mã hóa.

 

THẺ ĐỊNH DANH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHN 4: TỔ CHỨC, AN NINH LỆNH TRAO ĐI

Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng trong mọi lĩnh vực. Tiêu chun này qui định:

- Nội dung cặp lệnh-hồi đáp được trao đổi tại giao diện,

- Biện pháp truy lục các phần tử dữ liệu và đối tượng dữ liệu trong th,

- Cấu trúc và nội dung của các byte lịch sử mô tả các đặc tính hoạt động của thẻ,

- Cấu trúc đối với các ứng dụng và dữ liệu trong thẻ, được thể hiện tại giao diện khi xử lệnh,

- Phương pháp truy cập tệp và dữ liệu trong thẻ,

- Kiến trúc an toàn để xác định quyền truy cập tệp và dữ liệu trong thẻ,

- Biện pháp và cơ chế xác định và định địa ch các ứng dụng trong thẻ,

- Phương pháp truyền thông điệp an toàn,

- Phương pháp truy cập thuật toán được thẻ xử lý. Không mô tả các thuật toán này.

Tiêu chun này không bao gồm các phần thực thi trong thẻ hoặc các phần thực thi ca mọi đối tượng bên ngoài.

Tiêu chuẩn này độc lập với công nghệ giao diện vật lý và ch áp dụng đối với thẻ được truy cập theo một hoặc các phương pháp sau: tiếp xúc, kết nối và tn số vô tuyến. Nếu th hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều giao diện vật lý, thì mối quan hệ giữa các sự việc xảy ra trên các giao diện vật lý khác nhau không thuộc phạm vi của tiêu chun này.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rt cần thiết cho việc áp dụng tiêu chun. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nht, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 3: Thẻ tiếp xúc - Giao diện điện và giao thức truyền;

TCVN 11167-6 (ISO/IEC 7811-6), Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 6: Phn tử dữ liệu liên ngành trong trao đổi;

ISO/IEC 8825-1:2002, Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of basic encoding rules (BER), Canonical encoding rules (CER) and distinguished encoding rules (DER) (Công nghệ thông tin - Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc điểm của quy tắc mã hóa cơ bản (BER), quy tắc mã hóa chính tắc (CER) và quy tắc mã hóa phân biệt (DER)).

3  Định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau đây.

3.1

Quy tắc truy cập (access rule)

Phần tử dữ liệu bao gồm một chế độ truy cập liên quan đến hoạt động và các điều kiện an toàn cần thực hiện trước khi hành động.

3.2

Tệp answer-to-reset (answer-to-reset file)

EF tùy chọn chỉ ra các đặc tính hoạt động của thẻ, cũng là tệp thông tin.

3.3

ng dụng (application)

Các cấu trúc, phần t dữ liệu và mô-đun chương trình cần thiết để thực hiện một hàm cụ thể.

3.4

DF ứng dụng (application DF)

Tệp chuyên dụng (DF) để tạo và quản lý ứng dụng trong thẻ.

3.5

Định danh ứng dụng (application identifier)

Phần tử dữ liệu (đến 16 byte) định danh ứng dụng.

3.6

Nhãn ứng dụng (application label)

Phần tử dữ liệu sử dụng tại giao diện người-máy.

3.7

Nhà cung cấp ứng dụng (application provider)

Thực thể cung cp các cu phần tạo nên ứng dụng trong thẻ.

3.8

Khuôn mẫu ứng dụng (application template)

Tp các đối tượng dữ liệu liên quan đến ứng dụng bao gồm một đối tượng dữ liệu định danh ứng dụng

3.9

Kỹ thuật mật mã không đối xứng (asymmetric cryptographic technique)

Kỹ thuật mật mã sử dụng hai phép tính liên quan: phép tính công khai được xác định bi s hiệu công khai hoặc bởi khóa công khai và phép tính riêng được xác định bi số hiệu riêng hoặc bi khóa riêng (hai phép tính đều có thuộc tính là với phép tính công khai cho trước không thể tính ra phép tính riêng)

3.10

Khuôn mẫu cơ s (base template)

Trường giá trị của đi tượng dữ liệu được xây dựng, ngoại trừ các DO là kết quả của việc phân tích tham chiếu gián tiếp.

3.11

Chứng thư (certificate)

Chữ ký số ràng buộc một người hoặc đối tượng nào đó với khóa công khai tương ứng (thực thể phát hành chứng thư là bên có thm quyền cp phát thẻ bài liên quan đến các phần tử dữ liệu trong chứng thư).

3.12

Cặp lnh-hồi đáp (command-response pair)

Tập hai thông điệp tại giao diện: Một APDU lệnh theo sau bởi APDU hồi đáp theo hướng ngược lại.

3.13

Nối chuỗi lệnh (command chaining)

Biện pháp được sử dụng bởi mọi đối tượng bên ngoài để báo cho thẻ rng dữ liệu lệnh của một trình tự các cặp lệnh-hồi đáp phải được xử lý cùng nhau.

3.14

Lp bối cảnh-cụ thể (context-specific class)

Lớp thẻ bài có byte đầu tiên hoặc duy nhất '80' đến ‘BF’.

3.15

Khuôn mẫu hiện hành (current template)

Trình tự các đối tượng dữ liệu có thể được tham chiếu trực tiếp bằng thẻ bài duy nhất ca các đối tượng đó trong một lệnh trao đổi, nghĩa là trường giá trị của DO được xây dựng hiện hành (có thể ảo)

3.16

Phần tử dữ liệu (data element)

Hạng mục thông tin được nhận biết tại giao diện; được qui định một tên, mô tả nội dung lô-gic, định danh và việc mã hóa.

3.17

Đối tượng dữ liệu (data object)

Thông tin được nhận biết tại giao diện bao gồm chuỗi nối kết trường thẻ bài bắt buộc, trường độ dài bắt buộc và trường giá trị có điều kiện.

3.18

Đơn vị dữ liệu (data unit)

Tập nhỏ nhất các bit có thể được tham chiếu rõ ràng trong một EF hỗ trợ các đơn vị d liệu.

3.19

Tệp dành riêng (dedicated file)

Cấu trúc bao gồm thông tin điu khiển tệp, là tùy chọn, sẵn có bộ nhớ để cp phát.

3.20

Tên DF (DF name)

Phần tử dữ liệu (đến 16 byte) định danh duy nhất một DF trong th.

3.21

Chữ ký số (digital signature)

Dữ liệu được nối thêm, hoặc biến đổi mật mã cho một chuỗi dữ liệu để chng minh nguồn gốc và tính toàn vẹn của chuỗi dữ liệu và bảo vệ chống lại việc giả mạo, ví dụ: bởi người nhận chuỗi dữ liệu.

3.22

Tệp thư mục (directory file)

EP tùy chọn bao gồm danh sách các ứng dụng được hỗ trợ bởi thẻ và các phần tử dữ liệu tùy chọn liên quan.

3.23

Tệp sơ cấp (elementary file)

Tập các đơn vị dữ liệu hoặc các bản ghi hoặc đối tượng dữ liệu cùng chia sẻ định danh tệp.

3.24

Tiêu đề m rộng (extended header)

Phn tử dữ liệu tham chiếu một hoặc một vài DO trong DO được xây dựng.

3.25

Danh sách tiêu đề mở rộng (extended header list)

Chuỗi nối kết của các tiêu đề mở rộng.

3.26

Tệp (file)

Một cu trúc cho ứng dụng và/hoặc dữ liệu trong thẻ, được nhận biết tại giao diện khi xử lý các lệnh.

3.27

Định danh tệp (file identifier)

Phần tử dữ liệu (2 byte) được sử dụng đ định địa chỉ tệp.

3.28

Danh sách tiêu đề (header list)

Chuỗi nối kết các cặp trường và độ dài ca thẻ bài mà không cần phân định.

3.29

Tệp thông tin (information file)

EF tùy chọn biểu thị các đặc tính hoạt động của thẻ, cũng là tệp answer-to-reset.

3.30

Liên ngành (interindustry)

Được tiêu chuẩn hóa trong bộ TCVN 11167 (ISO/IEC 7816).

3.31

EF nội bộ (internal EF)

EF để lưu giữ dữ liệu được dịch bởi thẻ.

3.32

Khóa (key)

Trình tự các ký hiệu điều khiển thao tác mật mã (ví d mật hóa, giải mật mã, phép tính riêng hoặc công khai trong xác thực động, tạo chữ ký, xác minh chữ ký)

3.33

Tệp ch (master file)

DF đơn nhất thể hiện gốc trong thẻ có sử dụng hệ phân cp DF.

3.34

ốp-xét (offset)

S tham chiếu theo trình tự đơn vị dữ liệu trong một EF hỗ trợ các đơn v dữ liệu, hoặc một byte trong bản ghi.

3.35

Dữ liệu quá cỡ (oversize payload)

Dữ liệu vượt quá qui định kích cỡ hiện hành của APDU.

3.36

Tệp cha (parent file)

DF ngay trước tệp cho trước trong hệ phân cp DF.

3.37

Mật khẩu (password)

Dữ liệu được yêu cầu bi ứng dụng được thể hiện cho th bởi người sử dụng thẻ với mục đích xác thực.

3.38

Đường dẫn (path)

Chuỗi nối kết định danh tệp mà không cần phân định.

3.39

Dữ liệu (payload)

Dữ liệu chiều dài tùy ý, được gửi tới th hoặc bởi thẻ, được xử lý cùng nhau.

3.40

Khóa riêng (private key)

Khóa trong một cặp khóa không đối xứng của thực thể, ch được sử dụng bởi thực thể đó.

[ISO/IEC 9798-1]

3.41

Nhà cung cấp (provider)

Người có thẩm quyền hoặc người có quyền tạo DF trong thẻ.

3.42

Khóa công khai (public key)

Khóa trong một cặp khóa không đối xứng của thực thể mà có thể công khai.

[ISO/IEC 9798-1]

3.43

Bn ghi (record)

Chuỗi các byte được tham chiếu và xử lý bằng thẻ trong một EF có hỗ trợ bản ghi.

3.44

Định danh bản ghi (record identifier)

Số được sử dụng để tham chiếu một hoặc nhiều bản ghi trong một EF có hỗ trợ bản ghi.

3.45

Số bản ghi (record number)

Số tuần tự để định danh duy nhất từng bản ghi trong EF có hỗ trợ bn ghi.

3.46

Định danh nhà cung cấp ứng dụng đã đăng ký (registered application provider identifier)

Phần tử dữ liệu (5 byte) định danh duy nhất một nhà cung cp ứng dụng.

3.47

Mã thiết lập lại (resetting code)

Dữ liệu được thể hiện cho thẻ để sửa đi giá trị bộ đếm.

3.48

Chuỗi hồi đáp (response chaining)

Biện pháp được sử dụng bằng thẻ để báo cho mọi đối tượng bên ngoài biết rằng dữ liệu hồi đáp của mọi cặp lệnh-hồi đáp được theo sau bởi dữ liệu hồi đáp ca trình tự cặp lệnh-hồi đáp GET RESPONSE nên được xử lý cùng nhau.

3.49

Khóa bí mật (secret key)

Khóa sử dụng các kỹ thuật mật mã hóa đối xứng bởi cặp thực thể xác định.

[ISO/IEC 11770-3]

3.50

Truyền thông điệp an toàn (secure messaging)

Tập các biện pháp bảo vệ mật mã ca (các phần của) cặp lệnh-hồi đáp.

3.51

Thuộc tính an toàn (security attribute)

Điều kiện sử dụng đối tượng trong thẻ bao gồm dữ liệu được lưu giữ và các chức năng xử lý dữ liệu, được biểu thị như một phần t dữ liệu gồm một hoặc nhiều quy tắc truy cập.

3.52

Môi trường an toàn (security environment)

Tập các cấu phần được yêu cầu bởi một ứng dụng trong thẻ đối với việc truyền thông điệp an toàn hoặc cho các thao tác an toàn.

3.53

DO tự điều khiển (self-controlled DO)

DO được xây dựng xếp lồng tại ít nhất một DO'62’ lồng các thuộc tính an toàn.

3.54

Định danh EF ngn (short EF identifier)

Phần tử dữ liệu (5 bit) được sử dụng đ định địa chỉ một tệp sơ cp.

3.55

Cấu trúc (structure)

DF, EF, bản ghi, chuỗi dữ liệu (DataString) hoặc DO.

3.56

Kỹ thuật mật mã đối xứng (symmetric cryptographic technique)

Kỹ thuật mật mã có sử dụng cùng khóa bí mật đối với cả thao tác của người tạo và của người nhận (không có khóa bí mật, không thể tính toán thao tác của người tạo và người nhận).

3.57

Danh sách thẻ bài (tag list)

Chuỗi nối kết các trường thẻ không phân định.

3.58

Trình bao được gắn thẻ (tagged wrapper)

Trình bao cung cấp một th cho việc định địa chỉ cục bộ của DO mà thẻ đó tham chiếu.

3.59

Khuôn mẫu (template)

Chuỗi nối kết đối tượng dữ liệu BER-TLV, hình thành trường giá trị ca một đối tượng dữ liệu được xây dựng BER-TLV.

3.60

Mở rộng khuôn mẫu (template extension)

Phần trường giá trị ca một DO được xây dựng do phân tích tự động ca tham chiếu gián tiếp.

3.61

Lựa chọn tạm thời (transient selection)

Việc lựa chọn cấu trúc cần thiết khi thực hiện một C-RP, không làm thay đổi vùng hiệu lực hiện hành nếu lựa chọn này thành công.

3.62

VA tạm thời (transient VA)

Vùng hiệu lực (VA) được thiết lập tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh xử lý DO.

3.63

Người sử dụng (user)

Người sử dụng th, cũng gọi là chủ thẻ.

3.64

Vùng hiệu lực (validity area)

Kết quả của tất cả các lựa chọn thành công được thực hiện trên kênh lô-gic

3.65

DO gốc o (virtual root DO)

DO’7F70’ được xây dng ảo được thực hiện hiện hành bằng cách lựa chọn một tệp, bản ghi hoặc chuỗi dữ liệu hỗ trợ x lý DO

3.66

trình bao (wrapper)

Chuỗi nối kết các DO tham chiếu DO

3.67

EF hoạt động (working EF)

EF để lưu giữ dữ liệu không được thực hiện bi th.

4  Thuật ngữ viết tắt và kí hiệu

AID

Định danh ứng dụng

AMB

Byte chế độ truy cp

AMF

Trường chế độ truy cập

APDU

Đơn v dữ liệu giao thức ứng dụng

ARR

Tham chiếu quy tắc truy cập

ASN.1

Ký hiệu cú pháp trừu tượng 1 (xem ISO/IEC 8825-1)

AT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với việc xác thực

ATR

Answer-to-Reset (Trả lời-để-Thiết lập)

BER

Quy tắc mã hóa cơ bản ASN.1 (xem ISO/IEC 8825-1)

CCT

Khuôn mẫu tham chiếu điu khiển đối với kiểm tra tng mt mã

CLA

Byte lớp

CRT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển

CT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển dành cho bảo mật

CP

Thông số kiểm soát (thông số kiểm soát tệp hoặc thông số kiểm soát đối tượng dữ liệu)

CP DO

Đối tượng dữ liệu BER-TLV thông số kiểm soát

C-RP

Cặp lệnh-hồi đáp (command-response)

DF

Tệp dành riêng

DIR

Thư mục

DO

Đối tượng dữ liệu BER-TLV

DO'…

Đối tượng dữ liệu BER-TLV, Thẻ bài có giá trị hệ cơ số 16 giữa các du nháy đơn

DST

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đi với chữ ký số

EF

Tệp cơ s

EF.ARR

Tệp tham chiếu quy tắc truy cập

EF.ATR/INFO

Tệp tr lời-để-thiết lập (Answer-to-Reset), hoặc tệp thông tin

EF.DIR

Tệp thư mục

FCI

Thông tin điều khiển tệp

FCP

Thông số kiểm soát tệp

FMD

Dữ liệu qun lý tệp

HT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với mã-băm

INS

Byte ch dẫn

KAT

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với thỏa thuận v khóa

Trường Lc

Trường độ dài đối với mật mã số Nc

LCS

Trạng thái vòng đời

Trường Le

Trường độ dài đối với mật mã số Ne

MF

Tệp chủ

Nc

Số byte trong trường dữ liệu lệnh

Ne

Số byte tối đa của byte được mong đợi trong trường dữ liệu hi đáp

Nr

S byte trong trường dữ liệu hồi đáp

OID

Định danh đối tượng, như được xác định bởi ISO/IEC 8825-1

PIX

M rộng định danh ứng dụng độc quyền

P1-P2

Byte thông số (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang không quan trọng)

RFU

Được giữ lại cho mục đích sử dụng trong tương lai

RID

Định danh nhà cung cấp ứng dụng đã đăng ký

SC

Điều kiện an toàn

SCB

Byte điều kiện an toàn

SCQL

Ngôn ngữ truy vn thẻ có cu trúc

SE

Môi trường an toàn

SEID

Định danh môi trường an toàn

SM

Thông điệp an toàn

SPT

Khuôn mẫu thông số an toàn

SW1-SW2

Byte trạng thái (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang không quan trọng)

TLV

Tệp, độ dài, giá trị

{T-L-V}

Đối tượng dữ liệu (được chèn với mục đích làm sáng tỏ, dấu gạch ngang và du ngoặc không quan trọng)

VA

Vùng hiệu lực

'XY'

Ký hiệu mà chữ in hoa từ G đến Z đại diện cho số hệ cơ số 16 từ ‘0’ đến '9' hoặc 'A' đến 'F, tương đương với XY đến 16

5  Cặp lệnh-hồi đáp

5.1  Điều kiện hoạt động

Giao diện vật lý giữa th và mọi đối tượng bên ngoài phải có khả năng hỗ trợ xử lý cặp lệnh-hồi đáp. Việc đảm bảo quá trình được xác định bng các giao thức giao diện-cụ thể. Với các từ ca các giao thức đó (giữa các ngoặc kép), các tiêu chuẩn sau xác định các th tục trợ giúp:

- TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3) xác định “kích hoạt tiếp xúc”, “thiết lập nguội" hoặc “thiết lập nóng", và có thể “lựa chọn thông s và giao thức".

- TCVN 11167-12 (ISO/IEC 7816-12) xác định “kết nối điện” tiếp xúc tham chiếu với thông số USB, trạng thái “định dạng" và “ban đầu” ca thiết bị, và “ATR".

- ISO/IEC 14443 (tt cả các phần) xác định cách thiết lập thẻ gần với trạng thái “ACTIVE”.

Các tiêu chun này cũng xác định thủ tục và tình huống vô hiệu hóa giao diện vật lý. Một giao diện vật lý bị vô hiệu hóa không hỗ trợ việc xử lý cặp lệnh-hồi đáp.

5.2  Cú pháp

Bảng 1 thể hiện cặp lệnh-hồi đáp (viết tắt trong tiêu chun này là C-RP), được đặt tên là APDU lệnh theo sau bởi một APDU hồi đáp theo hướng ngược lại (xem TCVN 11167-3). Không được có C-RP chen vào qua giao diện đó, nghĩa là APDU hồi đáp phải được nhận trước khi bắt đầu C-RP khác.

Trong mọi APDU lệnh bao gồm các trường Lc và L­e (xem TCVN 11167-3), không kết hợp các trường ngắn và trường độ dài mở rộng, tức là: hoặc c hai trường đều ngắn, hoặc c hai trường đều được mở rộng.

Nếu thẻ ch rõ khả năng xử lý “các trường LeLc được mở rộng" (xem Bảng 119, Bảng chức năng phần mềm thứ ba) trong các byte lịch s (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), thì thẻ xử lý trường độ dài mở rộng và ngắn. Mặt khác (giá trị mặc định), thẻ chỉ xử lý các trường độ dài ngắn. Trong một APDU lệnh dài hơn 5 byte, việc sử dụng trường độ dài m rộng L được biểu thị bng byte đầu tiên sau P2 bằng '00'.

Nc biểu thị số byte trong trường dữ liệu lệnh. Trường Lc mã hóa Nc.

- Nếu không có trường Lc, thì Nc bằng 0;

- Trường Lc ngắn bao gồm một byte không được đặt là '00'. Từ '01' đến 'FF', byte mã hóa Nc từ 1 đến 255.

- Trường Lc m rộng bao gồm ba byte: một byte đặt là '00' sau 2 byte không đặt là '0000’. Từ ‘0001’ đến ‘FFFF’, 2 byte mã hóa Nc từ 1 đến 65 535.

Bảng 1 - Cặp lệnh-hồi đáp (C-RP)

Trường

Mô tả

Số byte

Hướng

Tiêu đề lệnh

Byte lớp được biu thị là CLA

1

Đến thẻ

Byte ch dẫn được biu thị là INS

1

Byte thông số được biểu thị là P1-P2

2

Trường Lc

Không có đối với mã hóa Nc = 0, có đối với mã hóa Nc > 0

0, 1 hoặc 3

Trường dữ liệu lệnh

Không có nếu Nc = 0, có khi là chuỗi byte Nc nếu Nc > 0

Nc

Trường Le

Không có đối với mã hóa Ne = 0, có đối với mã hóa Ne > 0

0, 1, 2 hoặc 3

Trường dữ liệu hồi đáp

Không có nếu Nr = 0, có khi là chuỗi byte Nr nếu Nr > 0

Nr (tối đa Ne)

Từ thẻ

Người dò hi đáp

Byte trạng thái được biểu thị SW1- SW2

2

Ne biểu thị số byte tối đa trong trường dữ liệu hồi đáp, bất kể bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào trong trường này. Trường Le mã hóa là Ne.

- Nếu không có trường Le, khi đó Ne là 0.

- Trường Le ngắn bao gồm một byte có giá trị bt kỳ.

- Từ ‘01' đến 'FF’, byte mã hóa Ne từ 1 đến 255

- Nếu byte được đặt là '00', khi đó Ne là 256

- Trường Le m rộng bao gồm mỗi ba byte (một byte đặt là '00’ sau 2 byte có giá trị bất kỳ) nếu không có trường Lc, hoặc 2 byte (có giá trị bất kỳ) nếu có trường Lc mở rộng.

- Từ '0001’ đến FFFF', 2 byte mã hóa Ne từ 1 đến 65 535

- Nếu 2 byte được đặt là '0000', khi đó Ne là 65 536

Nr biểu thị số byte trong trường dữ liệu hi đáp. Nr phải nhỏ hơn hoặc bằng Ne. Vì vậy trong bt kỳ C-RP, việc không có trường Le là cách thức tiêu chuẩn đối với nhận trường dữ liệu không hồi đáp. Nếu trường Le bao gồm chỉ các byte đặt là ‘00’, khi đó Ne là tối đa, nghĩa là trong giới hạn 256 đối với trường Le ngắn, hoặc 65 536 đối với trường Le mở rộng, tất cả các byte có sẵn phải được hoàn lại.

Nếu thủ tục bị hủy bỏ, khi đó thẻ có thể không hồi đáp. Tuy nhiên, nếu APDU hồi đáp diễn ra, khi đó trường dữ liệu hồi đáp phải không có và SW1- SW2 phải biểu thị lỗi.

P1-P2 biu thị sự điều khiển và lựa chọn đối với xử lý lệnh. Byte thông số P1 hoặc P2 đặt là '00' thường không cung cấp nhiều định tính. Không có quy ước chung khác đối với mã hóa byte thông số. Quy ước chung được xác định sau đây đối với mã hóa byte lớp được biểu thị CLA (xem 5.4), Byte ch dẫn được biểu thị INS (xem 5.5) và byte trạng thái được biểu thị SW1- SW2 (xem 5.6). Trong các byte này, bit RFU phải được đặt là 0 trừ khi có quy định khác.

5.3  Thủ tục nối chuỗi

5.3.1  Tổng quát

Th tục nối chuỗi được sử dụng hoặc đ giúp phân đoạn dữ liệu hoặc đối với thủ tục liên quan đến một số C-RP liên tiếp.

5.3.2  Phân đoạn dữ liệu

Dữ liệu lệnh là dữ liệu có độ dài bất kỳ được gửi đến thẻ để được xử lý cùng nhau. Dữ liệu hi đáp là dữ liệu có độ dài bất kỳ được nhận từ thẻ theo yêu cầu. Dữ liệu b quá tải nếu độ dài lớn hơn độ dài có sẵn trong trường dữ liệu (xem Chú thích); nối chuỗi cần thiết để truyền các dữ liệu như vậy:

- Nối chuỗi lệnh hỗ trợ truyền đến thẻ dữ liệu lệnh quá tải. Dữ liệu được phân đoạn; mỗi đoạn là một trường dữ liệu lệnh tuân theo giới hạn kích cỡ.

- Nối chuỗi hồi đáp hỗ trợ phục hồi từ th dữ liệu hồi đáp quá tải. Dữ liệu đưc phân đoạn; mỗi đoạn là một trường dữ liệu hồi đáp tuân theo giới hạn kích cỡ.

Bộ nhận phải ni với đoạn được truyền tải thành công để phục hồi dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Cú pháp APDU giới hạn kích c ca trường dữ liệu. Nhiều gii hạn kích cỡ hơn có th được chỉ ra (xem 12.7.1); nếu trường Le ('0000' hoặc '000000') biểu th Ne = '010000', khi đó tt cả các thông tin được yêu cầu phải được phục hồi, đến 65 536 byte. Phân đoạn phải xảy ra với trường độ dài có đnh dạng ngắn nếu d liệu lệnh vượt quá 255 byte và/hoặc dữ liệu hồi đáp vượt quá 256 byte. Phân đoạn không xảy ra với trường có độ dài định dạng m rộng nếu dữ liệu tuân theo giới hạn kích cỡ đã được ch ra (xem 12.7.1).

5.3.3  Nối chuỗi lệnh

Điều này xác định cơ chế mà nhờ đó trong lớp liên ngành (CLA < ‘80’, xem Bảng 2 và Bảng 3) C-RP liên tiếp có thể được nối chuỗi. Nếu thẻ hỗ trợ cơ chế này, khi đó thẻ phải biểu thị (xem Bảng 119, Bng chức năng phần mềm thứ ba) trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

CHÚ THÍCH: Nội dung ca điều này không phụ thuộc vào giao thức truyền. TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3) mô t nối chuỗi khi sử dụng giao thức T=0.

Đối với lập chuỗi trong lớp liên ngành, bit b5 ca CLA phải được sử dụng trong khi bảy bit khác không đổi.

- Nếu bit b5 được đặt là 0, khi đó lệnh là duy nhất hoặc lệnh cuối cùng của chuỗi.

- Nếu bit b5 được đặt là 1, khi đó lệnh không phải là lệnh cuối cùng của chuỗi.

Cơ chế có thể được sử dụng:

- Để truyền dữ liệu lệnh quá tải:

- Tất cả các byte CLA ca lệnh phải giống nhau, ngoại tr bit b5 (xem ở trên).

- Nếu bit b5 được đặt là 1, khi đó trường Le phải không có.

- Nếu bit b5 được đặt là 0, khi đó trường Le phải có.

- Tt cả byte INS P1 P2 của lệnh phải giống nhau.

- Như đã được quy định trong tiêu chuẩn này (xem ví dụ trong phụ lục C)

- Đối với bất kỳ th tục xác định ứng dụng liên quan đến một số C-RP liên tiếp

- Bit b5 ca CLA phải được sử dụng như được xác định trên

- Kênh lô-gic được biểu thị bng CLA phải giống nhau

- Không có sự ràng buộc về giá trị của byte INS P1 P2 của lệnh.

Tiêu chun này xác định hoạt động ca thẻ ch trong trường hợp, khi được kích hoạt, chuỗi C-RP được xử lý thành công trước khi bắt đầu C-RP không phải là một phần của chuỗi. Nếu điều kiện này không được tuân theo, hoạt động của thẻ không thuộc phạm vi của tiêu chun này, nhưng có thể được mô ttrong đặc tả.

Để hồi đáp lệnh không phải là lệnh cuối cùng ca chuỗi, thiết lập SW1- SW2 đến ‘9000’ nghĩa là quá trình đã được hoàn thành; sử dụng các ch dấu cảnh báo được xác đnh trong điều 5.6; các điều kiện lỗi cụ thể sau có thể xảy ra.

- Nếu SW1- SW2 được đặt là ‘6883’, khi đó lệnh cuối cùng ca chuỗi được chờ đợi.

- Nếu SW1- SW2 được đặt là '6884', khi đó nối chuỗi lệnh không được hỗ trợ.

5.3.4  Ni chuỗi hồi đáp

SW1 = ‘61’ và GET RESPONSE hỗ trợ truyền dữ liệu hồi đáp quá tải:

- Tất cả các byte CLA của lệnh liên quan đến hồi đáp, nối chuỗi phải giống nhau. Nối chuỗi hồi đáp xác định bắt đầu với C-RP trong đó SW1 được đặt là '61.

- Ngoại trừ lệnh đầu tiên APDU của dãy, tất cả các byte INS P1-P2 của APDU lệnh phải là 'C0 00 00' (GET RESPONSE).

- Trong nối chuỗi lệnh, truyền dữ liệu bị gián đoạn bi bất kỳ C-RP khác với GET RESPONSE, hoặc bởi bất kỳ C-RP nào trên kênh lô-gic khác.

- Ngược với nối chuỗi lệnh, sự kết thúc có thể xảy ra này là bình thường khi mọi đối tượng bên ngoài coi rằng nó đã nhận đủ dữ liệu: sự trao đổi tiếp tục xảy ra bình thường với C-RP tùy ý.

- Tuy nhiên, tiêu chun này không xác định hoạt động của thẻ nếu mọi đối tượng bên ngoài cố nối lại nối chuỗi hồi đáp sau khi thực hiện lệnh trên kênh lô-gic khác. Hoạt động này có thể được xác định bng ứng dụng.

Nếu được xác định bằng ứng dụng, nối chuỗi hồi đáp có thể được sử dụng để kiểm tra tính sẵn sàng của dữ liệu, mà việc này không cần thiết. Th có thể biểu thị tính sẵn sàng bằng SW1- SW2 = '61XY', không gửi bất kỳ dữ liệu hi đáp; mọi đối tượng bên ngoài phải hoặc phải không gửi (a) GET RESPONSE (s).

Trong hình 1, c = 0 và c = 1 biểu thị giá tr của bit b5 ca CLA. Lcmax biểu thị giá trị tối đa của trường Lc mở rộng hoặc ngắn ICC hỗ trợ.

Cảnh báo: Đây là mẫu mà thiết bị giao diện chọn để gửi trường dữ liệu lệnh dài nhất th hỗ trợ và để phục hồi tất cả các dữ liệu đã có sẵn của thẻ. Tất c các lựa chọn này đều không được ủy quyền.

Hình 1 - Việc truyền đến thẻ dữ liệu lệnh quá kích cỡ sử dụng nối chuỗi lệnh, tiếp theo bởi việc truyền bởi thẻ dữ liệu hồi đáp quá kích cỡ có sử dụng nối chuỗi hồi đáp.

5.4  Byte lớp

5.4.1  Mã hóa

CLA biểu thị lớp lệnh. Bit b8 của CLA phân biệt giữa lớp liên ngành và lớp dành riêng.

- Bit b8 đặt là 0 biểu thị lớp liên ngành

- Bit b8 đặt là 1 biểu thị lớp dành riêng, ngoại trừ giá trị ‘FF’ không có hiệu lực do quy định về đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3). Bối cảnh ứng dụng xác định các bit khác ca CLA trong lớp dành riêng.

Giá trị 000x xxxx và 01xx xxxx được xác định sau đây. Giá trị 001x xxxx là RFU.

Bảng 2 xác định 000x xxxx là giá trị liên ngành đầu tiên.

- Bit b8, b7 và b6 được đặt là 000.

- Bit b5 điều khiển nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3)

- Bit b4 và b3 biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b2 và b1 mã hóa số kênh lô-gic từ 0 đến 3 (xem 5.4.2).

Bảng 2 - Giá tr liên ngành đu tiên của CLA

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

X

-

-

-

-

Điều khin nối chui lệnh (xem 5.3.3)

0

0

0

0

-

-

-

-

- lệnh là lệnh cuối cùng hoặc lệnh duy nht của chuỗi

0

0

0

1

-

-

-

-

- lệnh không phải là lệnh cuối cùng của chuỗi

0

0

0

-

x

x

-

-

Ch báo thông điệp an toàn

0

0

0

-

0

0

-

-

- không SM hoặc không ch báo

0

0

0

-

0

1

-

-

- định dạng SM độc quyn

0

0

0

-

1

0

-

-

- SM theo Điều 10,

Tiêu đề lệnh không được xử lý theo 10.2.3.1

0

0

0

-

1

1

-

-

- SM theo Điều 10,

Tu đề lệnh được xác thực theo 10.2.3.1

0

0

0

-

-

-

x

x

Số kênh lô-gic từ không đến ba (xem 5.4.2)

Bảng 3 - Giá trị liên ngành tiếp theo của CLA

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

1

x

-

-

-

-

-

Chỉ báo thông điệp an toàn

0

1

0

-

-

-

-

-

- Không SM hoặc không chỉ báo

0

1

1

-

-

-

-

-

- SM theo Điều 10,

Tiêu đề lệnh không được xử lý theo 10.2.3.1

0

1

-

x

-

-

-

-

Điều khin nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3)

0

1

-

0

-

-

-

-

- lệnh là lệnh cuối cùng hoặc lệnh duy nhất của chuỗi

0

1

-

1

-

-

-

-

- lệnh không phải là lệnh cuối cùng của chuỗi

0

1

-

-

x

x

x

x

Số kênh lô-gic từ bốn đến mười chín (xem 5.4.2)

Bảng 3 xác định 01xx xxxx là giá trị liên ngành hơn nữa

- Bit b8 và b7 được đặt là 01

- Bit b6 biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b5 điều khiển nối chuỗi lệnh (xem 5.3.3).

Bit b4 đến b1 mã hóa số từ không đến mười lăm; số này thêm bốn là số kênh lô-gic từ bốn đến mười chín (xem 5.4.2).

5.4.2  Kênh lô-gic

Điều này xác định cơ chế mà nhờ đó trong lớp liên ngành, C-RP có thể tham chiếu kênh lô-gic. Mỗi kênh lô-gic có trạng thái an toàn riêng (xem 9.3) và vùng hiệu lực (xem 7.2). Cách chia sẻ trạng thái an toàn không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

Nếu thẻ hỗ trợ cơ chế này, khi đó thẻ phải biểu th số tối đa ca kênh lô-gic có sẵn (xem Bảng 119, Bảng chc năng phần mềm thứ ba) trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

- Nếu số được biểu thị là bốn hoặc ít hơn, khi đó ch áp dụng Bảng 2

- Nếu số được biểu thị là năm hoặc nhiều hơn, khi đó áp dụng Bảng 3.

Để tham chiếu kênh lô-gic trong lớp liên ngành, áp dụng các quy tắc sau.

- CLA mã hóa số kênh lô-gic của C-RP

- Giúp giao diện vật lý (xem 5.1) mở kênh lô-gic cơ bản mà kênh này phi mở cho đến khi làm mất khả năng hoạt động của giao diện vật lý. Nó có thể được thiết lập lại (xem bên dưới). Số kênh lô-gic cơ bản là 0.

- Thẻ không hỗ trợ kênh lô-gic bổ sung (giá trị mặc định) ch sử dụng kênh lô-gic cơ bản.

- Bt kỳ kênh lô-gic b sung nào phải được mở bằng cách hoàn tt lệnh hoặc SELECT hoặc SELECT DATA (xem 11.1.1 và 11.4.2) trong đó CLA mã hóa số kênh lô-gic chưa được sử dụng, hoặc lệnh MANAGE CHANNEL có hàm m (xem 11.1.2).

- Bất kỳ kênh lô-gic bổ sung nào đều có thể bị đóng bng cách hoàn tt lệnh MANAGE CHANNEL có hàm đóng. (xem 11.1.2). Sau khi đóng, kênh lô-gic phải luôn sẵn sàng cho việc sử dụng lại.

- Thậm chí nếu có nhiều kênh lô-gic được mở, không có sự đan xen ca C-RP (xem 5.2).

- Nếu không loại bỏ hoàn toàn khả năng có thể chia sẻ bng byte bộ mô tả tệp (xem bit b7 trong Bảng 11), thì kênh lô-gic nhiu có thể được mở cho cùng một cu trúc (xem Điều 7), như là: cho DF, có th cho DF ứng dụng, và có thể cho một EF.

- Nếu không loại bỏ hoàn toàn khả năng có thể chia sẻ bằng byte bộ mô tả tệp (xem bit b7 trong Bảng 13), thì kênh lô-gic nhiều có thể được mở cho cùng một DO

- Bất kỳ kênh lô-gic nào cũng có thể được thiết lập lại bằng cách hoàn tất lệnh MANAGE CHANNEL có hàm thiết lập lại (xem 11.1.2).

5.5  Byte chỉ dẫn

INS biểu thị lệnh xử lý. Do các đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), giá trị '6X’ và ‘9X’ không có hiệu lực.

Bảng 4 liệt kê tt cả các lệnh được quy định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) tại thời điểm ban hành.

- Bảng 4.1, nghĩa là, bên trái, liệt kê các tên lệnh theo thứ tự Bảng chữ cái.

- Bảng 4.2, nghĩa là, bên phải, liệt kê các mã INS theo thứ tự số.

TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) quy định sử dụng các lệnh này trong lớp liên ngành.

- Tiêu chun này xác định lệnh đối với giao diện (xem Điều 11).

- TCVN 11167-7 (ISO/IEC 7816-7) quy định các lệnh đối với ngôn ngữ hỏi thẻ cu trúc (SCQL).

- TCVN 11167-8 (ISO/IEC 7816-8) quy định các lệnh đối với thao tác an toàn.

- TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9) quy định các lệnh đối với quản lý thẻ.

- TCVN 11167-13 (ISO/IEC 7816-13) quy định các lệnh đối vi quản lý ứng dụng trong môi trường nhiều ứng dụng.

Lớp liên ngành, bit b1 của INS biu thị định dạng trường dữ liệu như sau.

- Nếu bit b1 được đặt là 0 (thậm chí mã INS), khi đó không cung cấp chỉ báo

- Nếu bit b1 được đặt là 1 (mã INS lẻ), dữ liệu (nếu có) phải được mã hóa trong BER-TLV (xem 8.1).

5.6  Byte trạng thái

SW1- SW2 biểu thị trạng thái xử lý. Do đặc tính k thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), mọi giá trị khác với ‘6XXX’ và '9XXX' không có hiệu lực; bất kỳ giá trị ‘60XX’ cũng không có hiệu lực.

Các giá trị ‘61XX, ‘62XX’, '63XX', '64XX', '65XX', 66XX’, 68XX‘, 69XX’, ‘6AXX’ và '6CXX' là liên ngành.

Do các đặc tính kỹ thuật trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), các giá trị ‘67XX', '6BXX', '6DXX, '6EXX', ‘6FXX' và ‘9XXX’ là độc quyền, ngoại trừ giá trị '6700', ‘6701’, '6702', ‘6B00', ‘6D00’, '6E00', '6F00' và '9000' là liên ngành.

Hình 2 biểu thị sơ đồ cu trúc ca các giá tr '9000' và ‘61XX’ đến ‘6FXX’ đối với SW1- SW2.

Hình 2 - Sơ đồ cấu trúc các giá trị SW1- SW2

Tt cả các giá trị liên ngành SW1- SW2 không phụ thuộc với bất kỳ giao thức truyền nào. Bảng 5 liệt kê tt cả các giá trị liên ngành ca SW1- SW2 và cho biết ý nghĩa chung ca chúng. Tiểu ban SC 17 giữ lại cho mục đích sử dụng trong tương lai bt kỳ giá trị liên ngành của SW1- SW2 không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816). Bảng 6 liệt tất cả điều kiện lỗi và cảnh báo liên ngành cụ thể được sử dụng trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) tại thời điểm công bố.

Bảng 4.1 - Lệnh theo thứ tự Bảng chữ cái

 

Bảng 4.2 - Lệnh theo thứ tự số

Tên lệnh

INS

Tham

khảo

 

INS

Tên lệnh

Tham

Khảo

ACTIVATE FILE

44'

Phn 9

 

04

DEACTIVATE FILE

Phn 9

ACTIVATE RECORD

08'

11.3.9

 

‘06’

DEACTIVATE RECORD

11.3.10

APPEND RECORD

E2

11.3.6

 

08'

ACTIVATE RECORD

11.3.9

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

‘40’, ‘41’

Phần 13

 

'0C

ERASE RECORD (S)

11.3.8

CHANGE REFERENCE DATA

‘24’, ‘25’

11.5.7

 

‘0E’, ’0F’

ERASE BINARY

11.2.7

COMPARE

33'

11.6.1

 

‘10’

PERFORM SCQL OPERATION

Phần 7

CREATE FILE

‘E0’

Phần 9

 

'12

PERFORM TRANSACTION OPERATION

Phn 7

DEACTIVATE FILE

'04'

Phn 9

 

14‘

PERFORM USER OPERATION

Phần 7

DELETE FILE

‘E4’

7.6.2

 

‘20’, ‘21’

VERIFY

11.5.6

DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

26'

11.5.9

 

‘22’

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

11.5.11

ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

28'

0

 

‘24'

CHANGE REFERENCE DATA

11.5.7

ENVELOPE

‘C2’, ‘C3’

11.7.2

 

26'

DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

11.5.9

ERASE BINARY

‘0E’, ‘0F’

11.2.7

 

'28

ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

0

ERASE RECORD (S)

'0C'

11.3.8

 

2A’,’2B'

PERFORM SECURITY OPERATION

Phn 8

EXTERNAL (/MUTUAL) AUTHENTICATE

'82’

11.5.4

 

2C’,’2D’

RESET RETRY COUNTER

11.5.10

GENERAL AUTHENTICATE

86', 87’

11.5.5

 

‘2E’,’2F’

PERFORM BIOMETRIC OPERATION

Phn 8

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

'46', '47'

Phần 8

 

33’

COMPARE

11.6.1

GET ATTRIBUTE

'34','35'

11.6.2

 

'34’,’35'

GET ATTRIBUTE

11.6.2

GET CHALLENGE

'84'

11.5.3

 

‘40’,’41'

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

Phn 13

GET DATA/GET NEXT DATA

‘CA’/’CC’

11.4.3

 

'44

ACTIVATE FILE

Phần 9

GET DATA/GET NEXT DATA

‘CB’/’CD’

11.4.4

 

'46’,’47’

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

Phần 8

GET RESPONSE

'C0'

11.7.1

 

70'

MANAGE CHANNEL

11.1.2

INTERNAL AUTHENTICATE

'88'

11.5.2

 

'82'

EXTERNAL (/MUTUAL) AUTHENTICATE

11.5.4

LOAD APPLICATION

'EA‘,'EB'

Phần 13

 

'84'

GET CHALLENGE

11.5.3

MANAGE CHANNEL

70'

11.1.2

 

'86', '87’

GENERAL AUTHENTICATE

11.5.5

MANAGE DATA

CF

Phn 9

 

88'

INTERNAL AUTHENTICATE

11.5.2

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

22'

11.5.11

 

‘A0’, ‘A1’

SEARCH BINARY

11.2.6

PERFORM BIOMETRIC OPERATION

‘2E’, ‘2F’

Phần 8

 

A2

SEARCH RECORD

11.3.7

PERFORM SCQL OPERATION

‘10’

Phần 7

 

'A4'

SELECT

11.1.1

PERFORM SECURITY OPERATION

‘2A’,‘2B’

Phn 8

 

'A5'

SELECT DATA

11.4.2

PERFORM TRANSACTION OPERATION

12

Phần 7

 

‘B0’, ‘B1’

READ BINARY

11.2.3

PERFORM USER OPERATION

14'

Phn 7

 

‘B2’, ‘B3’

READ RECORD (S)

11.3.3

PUT DATA

DA', ‘DB

11.4.6

 

‘C0’

GET RESPONSE

11.7.1

PUT NEXT DATA

D8’, ‘D9’

11.4.7

 

‘C2’, ‘C3’

ENVELOPE

11.7.2

READ BINARY

‘B0’, ‘B1

11.2.3

 

‘CA’/’CC’

GET DATA/GET NEXT DATA

11.4.3

READ RECORD (S)

‘B2’, 'B3‘

11.3.3

 

‘CB’/’CD’

GET DATA/GET NEXT DATA

11.4.4

REMOVE APPLICATION

'EC’,‘ED'

Phần 13

 

'CF

MANAGE DATA

Phn 9

RESET RETRY COUNTER

'2C’,'2D’

11.5.10

 

‘D0’, ‘D1’

WRITE BINARY

0

SEARCH BINARY

'A0', 'A1'

11.2.6

 

‘D2’

WRITE RECORD

11.3.4

SEARCH RECORD

‘A2

11.3.7

 

‘D6’, ‘D7’

UPDATE BINARY

11.2.5

SELECT

'A4'

11.1.1

 

‘D8’, ‘D9’

PUT NEXT DATA

11.4.7

SELECT DATA

'A5'

11.4.2

 

‘DA’, ‘DB’

PUT DATA

11.4.6

TERMINATE CARD USAGE

FE'

Phn 9

 

'DC', 'DD’

UPDATE RECORD

11.3.5

TERMINATE DF

'E6'

Phn 9

 

‘DE’, ‘DF’

UPDATE DATA

11.4.8

TERMINATE EF

E8'

Phn 9

 

‘E0’

CREATE FILE

Phn 9

UPDATE BINARY

'D6', 'D7’

11.2.5

 

‘E2’

APPEND RECORD

11.3.6

UPDATE DATA

DE’,’DF’

11.4.8

 

‘E4’

DELETE FILE

Phn 9

UPDATE RECORD

‘DC’, ‘DD’

11.3.5

 

‘E6’

TERMINATE DF

Phần 9

VERIFY

‘20’, ‘21’

11.5.6

 

‘E8’

TERMINATE EF

Phần 9

WRITE BINARY

‘D0’, ‘D1’

0

 

‘EA’, ‘EB’

LOAD APPLICATION

Phần 13

WRITE RECORD

‘D2’

11.3.4

 

’EE’

DELETE DATA

Phần 9

 

 

 

 

‘EC’,ED’

REMOVE APPLICATION

Phần 13

 

 

 

 

‘FE’

TERMINATE CARD USAGE

Phần 9

- Trong lớp liên ngành, bất kỳ mã INS có hiệu lực nào không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) đều là RFU.

Bảng 5 - Ý nghĩa tổng quát của giá trị liên ngành ca SW1- SW2

 

SW1 - SW2

Ý nghĩa

Xử lý thông thường

9000’

Không thêm định tính

‘61XX'

SW2 mã hóa số byte dữ liệu vẫn đang có sẵn (xem phần bên dưới)

Xử lý cảnh báo

‘62XX’

Trạng thái bộ nhớ không khả biến không thay đi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'63XX'

Trạng thái bộ nhớ không khả biến có thể đã thay đổi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

Lỗi thực hiện

'64XX'

Trạng thái bộ nh không khả biến không thay đổi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'65XX'

Trạng thái bộ nhớ không khả biến có thể đã thay đổi

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'66XX’

Các vấn đề liên quan đến an toàn

(thêm định tính trong SW2 là RFU)

Lỗi kiểm tra

'67XX’

Độ dài sai

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'68XX’

Hàm trong CLA không hỗ trợ

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

'69XX'

Lệnh không được phép

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

‘6AXX’

Thông số sai P1-P2

(thêm định tính trong SW2, xem Bảng 6)

‘6B00’

Thông số sai P1-P2

‘6CXX’

Trường Le sai: SW2 mã hóa số chính xác của byte d liệu có sẵn (xem bên dưới)

’6D00’

Mã ch báo không hỗ trợ hoặc không có hiệu lực

'6E00'

Lớp không hỗ trợ

‘6F00'

Không có chuẩn đoán chính xác

Bảng 6 - Các điều kiện lỗi và cảnh báo liên ngành cụ thể

SW1

SW2

Ý nghĩa

62' (cnh báo)

00'

Không có thông tin được đưa ra

02' đến '80'

Gây ra bằng thẻ (xem 12.5.1)

‘81’

Phần dữ liệu phục hồi có thể bị lỗi

82’

Phần cuối của tệp hoặc bản ghi đạt được trước khi đọc byte Ne, hoặc tìm kiếm không thành công

83’

Tệp được lựa chọn bị giải hoạt

'84'

Tệp hoặc thông tin điều khin dữ liệu không được định dạng theo 7.4

'85'

Tệp được lựa chọn trong trạng thái kết thúc

86'

Dữ liệu đu vào không có sẵn từ cảm biến trên thẻ

87'

Ít nhất một trong các bản ghi được tham chiếu b giải hoạt

63' (cảnh báo)

'00'

Không có thông tin được đưa ra

'40'

So sánh không thành công (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

81’

Tệp được làm đầy bởi lần ghi cuối cùng

'CX'

Máy đếm từ 0 đến 15 được mã hóa bng ‘X (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

'64’ (lỗi)

‘00’

Không có thông tin được đưa ra

01'

Hi đáp ngay theo yêu cầu ca thẻ

02’ đến ’80'

Gây ra bng thẻ (xem 12.5.1)

‘81’

Truy cập chia sẻ kênh lô-gic bị từ chối

‘82’

Mở kênh lô-gic bị từ chối

‘65’ (lỗi)

00’

Không có thông tin được đưa ra

'81

Bộ nhớ lỗi

‘66’ (lỗi)

'00'

Không có thông tin được đưa ra, các giá tr khác là RFU

‘67’ (lỗi)

'00'

Không có thông tin được đưa ra

01’

Định dạng APDU lệnh không theo tiêu chun này (xem 5.1)

02'

Giá trị Lc không phải là giá trị được mong đợi

68’ (lỗi)

‘00’

Không có thông tin được đưa ra

81

Kênh lô-gic không được hỗ trợ

82'

Thông điệp an toàn không được hỗ trợ

‘83’

Lệnh cuối cùng ca chuỗi được mong đợi

'84'

Nối chuỗi lệnh không được h trợ

69' (lỗi)

‘00’

Không có thông tin được đưa ra

'81

Lệnh không tương thích với cu trúc tệp

82’

Trạng thái an toàn không thỏa đáng

83'

Phương pháp xác thực b ngăn chặn

'84'

Dữ liệu tham chiếu không th sử dụng được

85’

Điu kiện sử dụng không thỏa đáng

86’

Lệnh không được phép (không EF hiện hành)

87’

DO thông điệp an toàn được mong đợi bị thiếu

88

DO thông điệp an toàn không đúng

6A' (lỗi)

00’

Không có thông tin được đưa ra

‘80’

Thông số không đúng trong trường dữ liệu lệnh

81’

Hàm không được hỗ trợ

‘82’

Tệp hoặc ứng dụng không tìm thy

83'

Bản ghi không tìm thấy

84’

Không đủ dung lượng bộ nh trong tệp

'85'

Nc mâu thun với cấu trúc TLV

86'

Thông số không đúng P1-P2

87'

Nc mâu thun với thông số P1-P2

88'

Dữ liệu đã được tham chiếu hoặc dữ liệu tham chiếu không tìm thấy (ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào lệnh)

89’

Tệp đã tồn tại

'8A'

Tên DF đã tồn tại

Mọi giá trị khác của SW2 là RFU

6  Đối tượng dữ liệu

Mục này xác định hai loại đối tượng dữ liệu: đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV và đối tượng dữ liệu BER-TLV, đối tượng dữ liệu BER-TLV được viết tắt là DO trong tiêu chun này.

6.1  Đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV

Mỗi đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV bao gồm hai hoặc ba trường liên tiếp: trường thẻ bắt buộc, trường độ dài bắt buộc và trường giá tr điều kiện. Bản ghi (xem 11.3.1) có thể là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV.

- Trường th bao gồm một byte đơn nht mã hóa số thẻ từ 1 đến 254. Giá tr ‘00’ và ‘FF’ không có hiệu lực đối với trường thẻ. Nếu bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV, khi đó thẻ có thể được sử dụng là định danh bản ghi.

- Trường độ dài bao gồm một hoặc ba byte liên tiếp.

- Nếu byte đầu tiên không được đặt là 'FF’, khi đó trường độ dài bao gồm một byte đơn nhất mã hóa số từ không đến 254 và được biểu thị là N.

- Nếu byte đầu tiên được đặt là 'FF’, khi đó trường độ dài tiếp tục trên 2 byte tiếp sau có bt kỳ giá trị nào mã hóa số từ không đến 65 535 và được biểu thị là N.

- Nếu N là 0, không có trường giá trị, nghĩa là đối tượng dữ liệu trống. Mặt khác (N > 0), trường giá trị bao gồm các byte N liên tiếp.

CHÚ THÍCH: Tiêu chun này không xác định giá tr thẻ cũng không xác định trường giá trị của đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV. Do đó, xử lý đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV không thể dùng được đi với sự hoán đổi.

6.2  Đối tượng dữ liệu BER-TLV

Mỗi đối tượng dữ liệu BER-TLV (DO) bao gồm hai hoặc ba trường liên tiếp (xem quy tắc mã hóa cơ bản của ASN.1 trong ISO/IEC 8825-1): trường thẻ bắt buộc, trường độ dài bắt buộc và trường giá trị điều kiện. Bt kỳ DO không trống nào đều được biểu thị {T-L-V}.

Trường thẻ bao gồm một hoặc nhiều byte liên tiếp. Nó biểu th một lớp và một mã hóa và mã hóa số thẻ. Giá trị '00’ không có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ. ISO/IEC 7816 hỗ trợ trường thẻ của một, hai và ba byte; trường thẻ dài hơn là RFU.

Trường độ dài mã hóa độ dài, nghĩa là một s được biểu thị N, theo ISO/IEC 8825-1. Nếu N là 0, không có trường giá tr, nghĩa là DO trống, và được Chú thích {T-‘00’}. Mặt khác (N > 0), trường giá tr bao gồm các byte liên tiếp N, và DO được Chú thích {T-L-V}. TCVN 11167 (ISO/IEC 7816).

a) Ngăn ngừa sử dụng "độ dài không xác định” (mã hóa '80’), theo quy tắc mã hóa DER;

b) Khuyến ngh sử dụng mã có thể ngắn nhất của trường độ dài, theo quy tắc mã hóa DER (xem ISO/ICE 8825-1);

c) Sử dụng trường độ dài bao gồm một đến 5 byte, trường độ dài dài hơn là RFU.

Chú thích 1: Đ xác định độ dài ca trường độ dài, đặc tả có thể theo khuyến ngh b), nghĩa là sdụng trường độ dài ngắn nht đối với mã độ dài được cho.

Chú thích 2: TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4) sử dng '80' có ý nghĩa cụ th trong trường giá tr của DO tiêu đề mở rộng (xem 8.4.5)

Chú thích 3: Phụ lục E cung cp mã chi tiết của thẻ và trường độ dài.

6.3  DO được xây dựng so với DO ban đầu

Như được được xây dựng, DO không trống được biểu thị {T-L-{T1-L1-V1}...-{Tn-Ln-Vn}}. Thẻ T biểu thị cu trúc ca trường giá trị (xem phụ lục E). Trường giá trị này được gọi là bản mẫu, có thể:

- Hoặc bao gồm một DO, được gọi là “t" trong DO được xây dựng.

- Hoặc bao gồm sự kết ni ca một số DO tổ, (n DO trong ví dụ ở trên), mà không có phần đệm (xem 8.1.1).

Trừ khi có quy định khác (ví dụ trình bao (xem 8.4.8) hoặc bộ bọc thẻ (xem 8.4.9), TCVN 11167-15 (ISO/IEC 7816-15), ISO/IEC 24727), thứ tự của DO trong bản mu không được xác định trong tiêu chun này.

Xem phụ lục E đối với việc nhn dạng đối tượng dữ liệu ban đầu và được xây dựng bng byte đầu tiên của thẻ. Cấu trúc hợp lý ca trường giá trị ca đối tượng dữ liệu ban đầu được xác định ở nơi khác.

7  Cấu trúc đối với ứng dụng và dữ liệu

7.1  Cấu trúc có sẵn

Mục này xác định cấu trúc đối với các ứng dụng và dữ liệu, như được nhận biết tại giao diện khi xử lý lệnh trong lớp liên công nghiệp. Vị trí lưu giữ thực sự của dữ liệu và thông tin cấu trúc ngoài cái được miêu tả trong mục này không thuộc phạm vi ca ISO/IEC 7816. Cấu trúc sau được hỗ trợ:

- Tệp dành riêng (DF):

DF chủ các ứng dụng và/hoặc tập hợp tệp và/hoặc lưu giữ các DO. DF ứng dụng là DF chủ một ứng dụng. Một DF có th là cha của các cấu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DF, EF, DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới DF.

- Tệp cơ s (EF)

EF lưu giữ dữ liệu. Một EF có thể là cha của các cu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DO, Record, DataString}. Những cu trúc khác này được cho là ngay dưới EF. Hai loại EF được xác định.

- EF trong lưu giữ dữ liệu được thực hiện bởi thẻ, nghĩa là dữ liệu được s dụng bi thẻ dành cho mục đích điều khiển và quản lý.

- EF hoạt động lưu giữ dữ liệu không được thực hiện bởi thẻ, nghĩa là dữ liệu được sử dụng bởi mọi đối tượng bên ngoài.

- Bản ghi:

Bản ghi lưu giữ dữ liệu. Một bản ghi có thể là cha ca các cu trúc khác mà loại ca chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cu trúc khác này được cho là ngay dưới bản ghi.

- Chuỗi dữ liệu:

Chuỗi dữ liệu lưu giữ dữ liệu. Một chuỗi dữ liệu là một chuỗi các byte trong EF trong suốt. Một chuỗi dữ liệu có thể là cha của các cấu trúc khác mà loại của chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới chuỗi dữ liệu.

- Đối tượng dữ liệu (DO)

DO lưu giữ dữ liệu. Một DO có thể là cha của các cấu trúc khác mà loại của chúng thuộc về tập hợp sau {DO}. Những cấu trúc khác này được cho là ngay dưới DO.

Hai loại tổ chức lô-gic được cung cp.

Hình 3 miêu t hệ phân cp của DF có cu trúc an toàn tương ứng (xem mục 9). Trong tổ chức thẻ như vậy, DF tại gốc được gọi là tệp ch (MF); bt kỳ DF nào cũng có thể là DF ứng dụng, có hoặc không có hệ phân cp ca chính nó thuộc các DF.

Hình 3 - Ví dụ về hệ phân cấp của các DF

- Hình 4 mô tả các DF ứng dụng song song, không có MF hiển thị tại giao diện, nghĩa là 0 có hệ phân cp trong suốt của các DF. Tổ chức như vậy hỗ trợ các ứng dụng độc lập trong thẻ mà bất kỳ DF ứng dụng nào có thể có hệ phân cấp của chính nó thuộc các DF có cu trúc an toàn tương ứng.

Hình 4 - Ví dụ về các DF ứng dụng độc lập

7.2  Vùng hiệu lực

7.2.1   Định nghĩa và thuộc tính

Vùng hiệu lực (VA) trên kênh lô-gic là kết quả của tất cả các lựa chọn thành công được thực hiện trên kênh lô-gic đó. Nó tạo ra khái niệm v tệp hiện hành được xác định trong bản trước thuộc TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4). VA xác định sự giải của thẻ DO và định danh tệp. VA bao gồm:

- curAppDF: tham chiếu hoặc DF hoặc DF ứng dụng. Luôn được thiết lập.

- curDF: tham chiếu DF, cái mà có thể là DF ứng dụng. Luôn được thiết lập.

- curEF: tham chiếu EF thuộc về DF hiện hành. Không luôn được thiết lập.

- curFile: tham chiếu tệp, luôn được thiết lập. Giá trị của nó phải đồng nhất với curDF nếu curDF không được thiết lập và đồng nht với curEF nếu curEF được thiết lập.

- curRecord: tham chiếu với bản ghi, thuộc về EF hiện hành được cu trúc trong các bản ghi. Không luôn được thiết lập.

- curDataString: tham chiếu chuỗi các byte là phần của EF hiện hành trong suốt. Không luôn được thiết lập.

- curConstructedDO: được thiết lập để xử lý DO. Khi được thiết lập, nó tham chiếu DO được xây dựng. Không luôn được thiết lập.

- curPrimitiveDO: tham chiếu DO ban đầu mà cha của DO ban đầu được tham chiếu bằng curConstructedDO. Không luôn được thiết lập.

- curDO: được thiết lập để xử lý DO. Khi được thiết lập, nó tham chiếu một DO, giá tr của nó phải đồng nhất với curConstructedDO nếu curPrimitiveDO không được thiết lập, và đồng nht với curPrimitiveDO nếu curPrimitiveDO được thiết lập.

Chú thích 1: curFile có th được tính từ curDF và curEF và ngược lại. Do vậy hoặc là curFile có th bỏ qua hoặc curDF curEF có thể bỏ qua. Lý do cho việc dư thừa này là một số hàm dễ dàng hơn mô tả bng curFile (ví dụ ACTIVATE, DEACTIVATE) và các hàm khác dễ dàng hơn mô tả bng curDF và curEF.

Chú thích 2: curDo có thể được tính từ curConstructedDO và curPrimitiveDO và ngược lại. Do vậy hoặc curDo có th bỏ qua hoặc curConstructedDO và curPrimitiveDO có thể bỏ qua. Lý do cho việc dư thừa này là một s hàm dễ dàng hơn mô tả bằng curDO và các hàm khác dễ dàng hơn mô tả bng curConstructedDO và curPrimitiveDO.

Chú thích 3: SE hiện hành không thuộc VA hiện hành.

7.2.2  Quy tắc cơ bản đối với sử dụng và xử lý VA

Liệt kê sau bao gồm liệt kê đầy đ các quy tắc mô tả việc sử dụng VA. Các quy tắc khác được đưa ra trong các điều bao gồm sự mô tả lệnh:

a) Hỗ trợ giao diện vật lý (xem 5.1), m kênh lô-gic cơ bản, thiết lập các giá trị ca curAppDF và curDF đến giá trị đồng nht, nghĩa là chúng tham chiếu hoặc MF hoặc ứng dụng hoàn toàn được lựa chọn.

b) Việc thiết lập lại kênh lô-gic thiết lập lại VA đến cùng tập hợp giá trị khi mở kênh lô-gic đó. Xem đối với các kết quả thiết lập lại khác.

c) M kênh lô-gic thiết lập các giá trị ca curAppDF và curDF đến giá trị đồng nhất (xem 11.1.1 và 11.1.2).

d) Lựa chọn một DF ứng dụng thiết lập curDF và curAppDF sao cho chúng tham chiếu DF ứng dụng được lựa chọn.

e) Lựa chọn một DF không phải là DF ứng dụng thiết lập curDF sao cho nó tham chiếu DF được lựa chọn. Nó thiết lập hoặc xác nhận curAppDF sao cho curAppDP tham chiếu hoặc DF ứng dụng gần nhất (nếu có) trong các tệp thủy tổ (cha, ông...) của DF được lựa chọn, hoặc MF nếu DF không ứng dụng tồn tại trong tệp thủy tổ.

f) Lựa chọn một EF thiết lập curEF sao cho nó tham chiếu EF được lựa chọn, và curDF sao cho nó tham chiếu tệp cha của EF được lựa chọn (xem quy tắc e)). Khi lựa chọn EF xuất hiện là tác động phụ ca C-RP sử dụng tham chiếu bằng định danh EF ngắn, curEF có thể thay đổi trong khi curDF không thay đi.

g) Lựa chọn bản ghi thiết lập curRecord sao cho nó tham chiếu bản ghi được lựa chọn làm bn ghi hiện hành, và curEF sao cho nó tham chiếu cha ca bản ghi lựa chọn (xem quy tắc f)

h) Lựa chọn chuỗi dữ liệu trong EF trong suốt thiết lập curDataString sao cho nó tham chiếu DataString được lựa chọn và curEF sao cho nó tham chiếu cha của chuỗi dữ liệu được lựa chọn (xem quy tắc f).

a. Lựa chọn cấu trúc bao gồm DO thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu DO được lựa chọn theo cấu trúc quy định. Nếu cu trúc được lựa chọn là DO được xây dựng, nó thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu DO được lựa chọn. Nếu cu trúc được quy định là {Application DF, DF, EF, record or DataString}, lựa chọn cu trúc thiết lập curConstructedDO sao cho nó tham chiếu gốc ảo DO’7F70‘ làm DO được xây dựng hiện hành. DO này kết hợp với cấu trúc ... cuối cùng hỗ trợ DO trong danh sách trên.

i) Lựa chọn DO ban đầu thiết lập curPrimitiveDO sao cho nó tham chiếu DO xác định là Primitive DO hiện hành, và curConstructionDo sao cho nó tham chiếu cha của DO ban đầu được lựa chọn.

j) Đối với xử lý DO, khuôn mẫu hiện hành là giá trị ca DO được tham chiếu bng curConstructedDO (xem quy tắc i).

Lựa chọn hiện có thể thay đổi các phn tử ca VA ngoài lựa chọn hiện do sự đệ quy. Lựa chọn n có cùng kết quả như lựa chọn hiện.

Ví dụ: Lựa chọn DO được xây dựng trong bản ghi phi thiết lập curConstructed DO (quy tc i) hiện. Nó phải thiết lập n hoặc xác nhận curRecord (quy tắc g)), curEF (quy tc f)), curDF (quy tc e)) và curAppDF (quy tắc d)).

7.3  Lựa chọn cấu trúc

7.3.1  Phương pháp lựa chọn cu trúc

Lựa chọn cu trúc cho phép truy cập dữ liệu và kết cu bên dưới, nếu có. Các cu trúc có thể được lựa chọn n, nghĩa là tự động (xem 7.2.2, quy tắc a), g)) sau khi cho phép giao diện vật lý (xem 5.1). Khi một cu trúc không thể được lựa chọn n, nó phải được lựa chọn hiện, nghĩa là ít nhất một trong bốn phương pháp sau.

Lựa chọn theo tên DF - tên DF có thể tham chiếu bất kỳ DF. Nó là một chuỗi đến 16 byte. Bất kỳ định danh ứng dụng nào (AID, xem 12.2.3) có thể được sử dụng làm tên DF. Để lựa chọn rõ ràng theo tên DF, ví dụ khi lựa chọn theo phương thức định danh ứng dụng, mỗi tên DF phải đơn nhất trong thẻ được cho.

Lựa chọn theo định danh tệp - định danh tệp có thể tham chiếu bất kỳ tệp nào. Nó bao gồm 2 byte. Giá tr '3F00' được lưu trữ (xem phần dưới và 11.4.1). giá trị ‘0000’ được lưu trữ (xem 11.2.2 và 11.4.1). Để lựa chọn trong suốt bt kỳ tệp nào bằng định danh của chúng, tất cả các EF và DF ngay dưi DF được cho phi có định danh tệp khác nhau.

Lựa chọn theo đường dẫn - đường dẫn có th tham chiếu bất kỳ tệp nào. Nó là sự kết nối định danh tệp. Đường dẫn bắt đầu bằng định danh DF (MF đối với đường dẫn tuyệt đối hoặc DF hiện hành đối với đường dẫn tương đối) và kết thúc bằng định danh của chính tệp đó. Giữa hai định danh này, đường dẫn bao gồm định danh ca DF cha kế tiếp, nếu có. Thứ tự của định danh tệp luôn theo hướng cha đến con. Nếu định danh của DF hiện hành không biết, khi đó giá trị '3FFF' (giá trị lưu trữ) có thể được sử dụng tại điểm đầu tiên của đường dẫn, giá trị ‘3F002F00 và ‘3F002F01’ được lưu trữ (xem và 12.2.2). Đường dẫn cho phép lựa chọn rõ rệt bất kỳ tệp nào từ MF hoặc từ DF hiện hành (xem 12.3).

Lựa chọn theo định danh EF ngắn - đnh danh EF ngắn có th tham chiếu bất kỳ EF nào. Nó bao gồm năm bit không bằng nhau, nghĩa là bất kỳ số nào từ 1 đến bao mươi. Khi được sử dụng làm định danh EF ngắn, số không, nghĩa là 00000 trong nhị phân, tham chiếu EF hiện hành. Tại mức MF, số ba mươi, nghĩa là 11110 trong nhị phân, được lưu trữ (xem 12.2.1). Định danh EF ngắn không thể được sử dụng trong đường dẫn hoặc làm định danh EF (ví dụ trong lệnh SELECT). Tt c các định danh EF ngắn của EF ngay dưới DF được cho cùng với tất cả định danh EF ngắn được biểu thị trong FCP DO’A2’ đi cùng với DF này phải đơn nhất.

Nếu được hỗ trợ, lựa chọn theo định danh EF ngắn phải được biểu thị.

- Nếu Bảng chức năng phần mềm đầu tiên (xem Bảng 117) có trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), khi đó chỉ báo có hiệu lực tại mức thẻ.

- Nếu định danh EF ngắn DO'88’ (xem 10.2.3.1 và Bảng 10) có trong CP của EF, khi đó chỉ báo có hiệu lực tại mức EF.

Lựa chọn theo thẻ - DO có thể được lựa chọn theo thẻ đơn nhất, mà không cần thêm thông tin trên VA, nếu và chỉ khi nó thuộc về khuôn mẫu cơ sở của khuôn mẫu hiện hành nghĩa là giá trị của DO được xây dựng hiện hành.

Lựa chọn theo số bản ghi - nếu EF được chỉ theo curEF có hỗ trợ bn ghi, khi đó số bản ghi tham chiếu một bn ghi cụ thể trong EF đó. Số bn ghi là số nguyên dương.

Lựa chọn theo khoảng cha trống - nếu EF được chỉ theo curEF trong suốt, khi đó khoảng chừa trống tham chiếu khởi đầu chuỗi của các byte trong EF đó. Khoảng chừa trống là số nguyên 0.

7.3.2  Phần tử dữ liệu tham chiếu tệp và DO

DO’51’ liên ngành này (xem Bảng 7) tham chiếu một tệp. nó có thể có độ dài bất kỳ.

- DO trống tham chiếu MF

- Nếu độ dài là một và nếu bit b8 đến b4 của phần t dữ liệu không bằng nhau và nếu bit b3 đến b1 được đặt là 000, khi đó bit b8 đến b4 mã hóa một số từ 1 đến ba mươi đó là định danh EF ngắn.

- Nếu độ dài là hai, khi đó phần tử dữ liệu là định danh tệp.

- Nếu độ dài nhiều hơn hai, khi đó phần tử dữ liệu là đường dẫn.

- Nếu độ dài chẵn và nếu 2 byte đầu tiên được đặt là '3F00', khi đó đường dẫn là tuyệt đối. Phần tử dữ liệu là kết nối của ít nht hai định danh tệp bít đầu bng định danh MF.

- Nếu độ dài chẵn và nếu 2 byte đầu tiên không được đặt là ‘3F00’, khi đó đường dẫn là tương đối. Phần tử dữ liệu là kết nối ca ít nhất hai định danh tệp bắt đầu bng định danh DF hiện hành.

- Nếu độ dài lẻ, khi đó đường dẫn được định tính. Phần tử dữ liệu hoặc là đường dẫn tuyệt đối không có ‘3F00', hoặc là đường dẫn tương đi không có định danh của DF hiện hành, theo sau byte sử dụng làm P1 trong một hoặc nhiều lệnh SELECT (xem 11.1.1 và 12.3).

Bảng 7 - Mã tham chiếu tệp DO'51

Thẻ

Độ dài

Giá trị

51’

0

Đối tượng dữ liệu trống tham chiếu MF

1

Định danh EF ngắn (bit b8 đến b4 mã hóa một số từ 1 đến ba mươi; bit b3 đến b1 được đặt là 000)

2

Định danh tệp

 

Đường dẫn tuyệt đối (2 byte đu tiên được đặt là '3F00')

 

Đường dẫn tương đối (2 byte đu tiên không được đặt là ‘3F00’)

Lẻ, >2

Đường dẫn định tính (byte cuối cùng được sử dụng làm P1 trong một hoặc nhiều lệnh SELECT)

7.3.3  Phần tử dữ liệu tham chiếu chung và DO

DO’60' liên ngành này (xem Bảng 86) và DO'7F72’ (xem bng 37) có thể tham chiếu bt kỳ cấu trúc nào trong thẻ. Giá trị của DO'60’ được sử dụng trong trường dữ liệu lệnh của nhiều CR-P xử lý DO (xem 11.4.2). Trong một số trường hợp, các lệnh này tác động tạm thời VA; trong các trường hợp khác, chúng sửa đổi VA.

7.3.4  Phương pháp tham chiếu d liệu trong tệp cơ s

1) Cấu trúc trong suốt

2) Cấu trúc tuyến tính với bản ghi có kích cỡ cố đnh

3) Cấu trúc tuyến tính với bản ghi có kích cỡ thay đổi

4) Cấu trúc tuần hoàn với bản ghi có kích cỡ cố định (mũi tên tham chiếu bản ghi được viết gần nht)

5) Cấu trúc SIMPLE-TLV or BER-TLV

Hình 5 - Cấu trúc EF

Phương pháp tham chiếu dữ liệu là một đặc tính phụ thuộc EF. EF hỗ trợ ít nhất một trong số các cấu trúc sau:

- Cấu trúc trong suốt - EF được nhận biết tại giao diện là chuỗi đơn đánh số, liên tục ca đơn v dữ liệu có thể truy cập được bằng lệnh xử lý đơn vị dữ liệu (xem 11.2). Kích cỡ đơn vị dữ liệu là một đặc tính phụ thuộc EF.

- Cấu trúc bản ghi - EF được nhận biết tại giao diện là chuỗi đơn liên tục ca bản ghi định danh được có thể truy cập được bằng lệnh xử lý bản ghi (xem 11.3). Phương pháp đánh số bản ghi, cấu trúc SIMPLE-TLV hoặc BER-TLV của bản ghi là các đặc tính phụ thuộc EF. Ba đặc tính này được xác định: kích c bản ghi, tổ chức bản ghi và bản ghi LCS.

- Kích cỡ của bản ghi hoặc cố định, hoặc thay đổi

- T chức bn ghi hoặc chuỗi (cấu trúc tuyến tính) hoặc hình tròn (cấu trúc tuần hoàn).

- Bản ghi có thể có vòng đời bn ghi. Khi bản ghi có vòng đời, bản ghi LCS phân biệt ít nhất các trạng thái sau: ACTIVATED và DEACTIVATED. Mã bản ghi LCS không thuộc phạm vi của phần này thuộc ISO/IEC 7816. Trong phạm vi EF được cho, hoặc tất cả các bản ghi có vòng đời bản ghi hoặc không có bn ghi nào có vòng đời bản ghi. Sự có mặt của vòng đời bản ghi được biểu thị bằng CP (xem Bảng 10).

- Cấu trúc SIMPLE-TLV - EF được nhận biết tại giao diện khi tập hợp các đối tượng dữ liệu SIMPLE- TLV có thể truy cập được bằng các lệnh xử lý đối tượng dữ liệu (xem 11.4). Cấu trúc này ngăn cn cu trúc BER-TLV

- Cấu trúc BER-TLV - EF được nhận biết tại giao diện khi tập hợp các DO có thể truy cập được bng các lệnh xử lý DO (xem 11.4). Cấu trúc này ngăn cn cu trúc SIMPLE-TLV.

Trong DF hoặc các ứng dụng, dữ liệu có thể được tham chiếu là DO (xem 6.2), cách thức tương tự như trong EF. Nếu EF, DF hoặc ứng dụng hỗ trợ tham chiếu này, sự lựa chọn của nó thiết lập curConstructedDO (xem 7.2.2 và 8.2.1).

7.4  Thông tin điều khiển dữ liệu và tệp

7.4.1  Phục hồi thông tin điều khiển tệp

Theo định nghĩa, thông tin điều khiển tệp là chuỗi byte có sẵn hồi đáp lệnh SELECT (xem 11.1.1); nó có thể có mặt trong bất kỳ tệp nào, nghĩa là bt kỳ DF và bất kỳ EF.

- Nếu byte đu tiên được trị số từ '00' đến 'BF’, khí đó chuỗi byte phải là BER-TLV được mã hóa. Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ cho mục đích sử dụng trong tương lai tất cả các giá trị trong dãy '00' đến 'BF’ các giá trị không được xác định trong tiêu chun này.

- Nếu byte đầu tiên được trị số từ ‘C0’ đến ‘FF’, khi đó chuỗi byte không được mã hóa theo tiêu chun này.

Bảng 8 cho thấy ba khuôn mẫu liên ngành:

- Khuôn mẫu FCP là tập hợp ca CP DO thích hợp với các tệp, nghĩa là các thuộc tính an toàn và cấu trúc, lô-gic như được liệt kê trong ‘Bảng 10’ và được xác định sau đây. Trong khuôn mẫu FCP, lớp ngữ cnh cụ thể được lưu trữ đối với FCP; thẻ ‘85’ và 'A5' tham chiếu thông tin độc quyền.

- Khuôn mẫu FMD là tập hợp của dữ liệu quản lý tệp, nghĩa là DO liên ngành như định danh ứng dụng như được xác định trong 12.2.3 và nhãn ứng dụng như được xác đnh trong 12.2.4 và ngày hết hạn ứng dụng như được xác định trong ISO/IEC 7816-6, khả năng lồng vào trong khuôn mẫu ứng dụng như được xác định trong 12.2.4. trong khuôn mẫu FMD, thẻ ‘53’ và '73' tham chiếu dữ liệu tùy ý.

- Khuôn mẫu FCI là tập hợp ca tệp CP và dữ liệu quản lý tệp.

Bảng 8 - Khuôn mẫu liên ngành đối với thông tin điều khiển tệp

Thẻ

Giá trị

62'

Tập hợp các thông số kiểm soát tệp (khuôn mẫu FCP)

'64'

Tập hợp d liệu quản lý tệp (khuôn mu FMD)

‘6F'

Tập hợp các thông số kim soát tệp và dữ liệu quản lý tệp (khuôn mẫu FCI)

Ba khuôn mẫu có thể phục hi theo lựa chọn của lệnh SELECT (xem Bảng 62).

- Nếu lựa chọn FCI được thiết lập, khi đó thẻ FCI tùy ý đưa vào khuôn mẫu trong trường dữ liệu hồi đáp.

- Nếu lựa chọn CP hoặc FMD được thiết lập, khi đó thẻ tương ứng bắt buộc đưa vào khuôn mẫu. Phần thông tin điều khiển của DF có thể có mt bổ sung trong EF dưới điều khiển ứng dụng và được tham chiếu bằng thẻ '87' trong tệp CP. Nếu có EF, thông tin điều khiển tệp phải được đưa vào bng thẻ thích hợp, hoặc thẻ CP, hoặc thẻ FCI.

7.4.2  Phục hồi thông tin điều khiển dữ liệu

Theo định nghĩa, thông tin điều khin dữ liệu là chuỗi byte có sẵn hồi đáp lệnh SELECT có P1='10' hoặc P1='13’ (xem 11.1.1) hoặc lệnh SELECT DATA nếu bit b3 của P2 được đặt là 1 (xem 11.4.2); nó có thể có mặt đối với bất kỳ DO.

Bảng 9 - Khuôn mẫu liên ngành đối với thông tin điu khiển d liệu

Th

Giá trị

'62'

Tập hợp thông số kiểm soát dữ liệu (CP DO, có khả năng bao gồm DO'62')

DO’62’ xếp lồng CP DO

- Nó có thể có trong thông tin điều khiển dữ liệu của bất kỳ cu trúc nào (tệp hoặc ứng dụng h trợ cấu trúc BER-TLV, DO được xây dựng). Nó thuộc về và áp dụng đối với khuôn mẫu hiện hành sau khi lựa chọn cấu trúc.

- Khi có mặt trong khuôn mẫu cơ s hiện hành (xem 8.2.2), nó áp dụng vi, nó có thể được phục hi bằng GET DATA hoặc GET NEXT DATA.

- Khi nó có trong khuôn mẫu khác, nó có thể được tham chiếu gián tiếp bằng trình bao thẻ (xem 8.4.8).

7.4.3  Thông s kiểm soát

Bảng 10 liệt kê CP DO đối với tệp và đối tượng dữ liệu, tất cả trong lớp ngữ cảnh cụ thể. Khi có CP, Bảng chỉ ra liệu xẩy ra chỉ một lần (chỉ báo hiện) hoặc có thể được lặp lại (không ch báo).

Bng 10 - Đối tượng dữ liệu tham chiếu tệp tin

Th

Độ dài

Giá trị

Áp dụng với

80'

Thay đổi

Số byte dữ liệu trong tệp, không bao gồm thông tin cu trúc

Bt kỳ EP*

‘81’

Thay đổi

Số byte dữ liệu trong tệp hoặc DO, bao gồm thông tin cu trúc, nếu có

Tệp* hoặc DO*

'82'

1

Byte bộ mô tả tệp (xem 7.4.5 và Bảng 11)

Tệp*

2

Byte bộ mô tả tệp và byte mã dữ liệu (xem Bảng 118)

3 hoặc 4

Byte bộ mô tả tệp, byte mã hóa dữ liệu, kích cỡ bản ghi tối đa trên một hoặc 2 byte

EF* hỗ trợ bản ghi

5 hoặc 6

Byte bộ mô tả tệp, byte mã hóa dữ liệu, kích c bản ghi tối đa trên 2 byte và số bản ghi trên một hoặc 2 byte (xem Chú thích)

83’

2

Định danh tệp

Tệp*

84’

Đến 16

Tên DF

DF

85'

Thay đổi

Thông tin độc quyền không được mã hóa trên BER-TLV

Tệp

‘86

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng độc quyền

Tệp

87'

2

Đnh danh ca EF bao gồm m rộng thông tin điều khiển tệp

DF*

'88'

0 hoặc 1

Định danh EF ngắn (xem 7.4.4)

EF*

‘8A‘

1

Trạng thái vòng đời (LCS, xem 7.4.10 và Bảng 14)

Tệp* hoặc DO*

8B'

Thay đổi

Thuộc tính an toàn tham chiếu định dạng m rộng (xem 9.3.3 và Bảng 38)

Tệp*

‘8C’

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng khối, SE định hưng (xem Bảng 30)

Tệp*

8D'

2

Định danh của một EF bao gồm khuôn mẫu môi trường an toàn (xem 10.3.3)

DF

'8E'

1

Thuộc tính an toàn kênh lô-gic (xem 9.3.7 và Bảng 47)

Tệp* hoặc DO*

8F'

1

Chỉ báo tiết diện (xem Bảng 12)

EF có hỗ trợ bn ghi*

‘92’

1

Byte bộ mô tả dữ liệu (xem 7.4.7)

DO* hoặc EF* hỗ trợ cu trúc BER-TLV

'96'

Thay đổi

Như được xác định trong ISO/IEC 7816-11

Xem ISO/IEC 7816-11

97’

Thay đổi

Danh sách DF (xem 7.4.8)

DF*

98’

Thay đổi

Số phiên bn (mã nhị phân)

DO*

Số EF trong DF (mã nh phân) DF*'99'

Thay đổi

Số DO trong khuôn mẫu hiện hành sau khi lựa chọn DO hoặc tệp (mã nhị phân, xem 7.2.2 quy tắc i))

Tệp* hoặc DO*

'9B'Thay đổi

Thay đổi

Danh sách EF (xem 7.4.8)

DF*

'9A'

 

 

 

‘9C’

Thay đổi

Thuộc tính an toàn trong định dạng khối, SPT định hướng (xem Bảng 30).

Chú thích chủ yếu dành cho xử lý DO

Tệp* hoặc DO*

‘9D’

Thay đổi

Thẻ DO mà DO'62' áp dụng

DO

A0'

Thay đổi

Khuôn mẫu thuộc tính an toàn đối với DO (xem 9.3.5)

Tệp* hoặc DO

'A1'

Thay đổi

Khuôn mẫu thuộc tính an toàn trong định dạng độc quyền

Tệp

A2'

Thay đi

Khuôn mẫu bao gồm một hoặc nhiều cặp DO: định danh EF ngắn (DO'88') - tham chiếu tệp (DO'51’, L > 2, xem 7.3.2)

DF

A3’

Thay đi

Giao diện và thuộc tính an toàn phụ thuộc LCS (xem 7.4.12)

Tệp hoặc DO

‘A5’

Thay đổi

Thông tin độc quyền được mã hóa trong BER- TLV

Tệp

‘A6’

Thay đổi

Như được xác định trong ISO/IEC 7816-11

Xem ISO/IEC 7816-11

‘AB’

Thay đổi

Khuôn mẫu thuộc tính an toàn trong định dạng mở rộng (xem 9.3.3)

Tệp*

'AC'

Thay đổi

Khuôn mu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2)

DF

‘AD’

Thay đi

Khuôn mẫu thông số an toàn (xem 9.3.6.1)

DO

'AF'

Thay đi

Khuôn mẫu tóm lược một hoặc nhiều DO’06' (OID) liên quan đến ứng dụng

DF*

* biểu thị rng DO xut hiện chỉ một ln dưới DO'62’.

Hồi đáp SELECT và dưới thẻ '62' và '6F’, Tổ chức có trách nhiệm lưu tr bất kỳ DO khác của lớp ngữ cảnh cụ th.

7.4.4  Định danh EF ngắn

Các quy tắc sau áp dụng cho việc sử dụng DO'88' trong CP của bất kỳ EF.

- Nếu thẻ hỗ trợ lựa chọn theo định danh EF ngắn (xem 7.3.1) và nếu DO’88’ không có, khi đó trong byte thứ hai của định danh tệp (tag '83'), bit b5 đến b1 mã hóa định danh EF ngắn.

- Nếu DO’88' có mặt có độ dài đặt là 0, khi đó EF không hỗ trợ định danh ngắn.

- Nếu DO’88' có mặt có độ dài đặt là một và nếu bit b8 đến b4 ca phần tử dữ liệu không bằng và nếu bit b3 đến b1 được đặt là 000, khi đó bit b8 đến b4 mã hóa định danh EF ngắn (số từ 1 đến ba mươi).

7.4.5  Byte bộ mô tả tệp

DO’82’ có thể xuất hiện trong CP của bt kỳ tệp nào (xem Bảng 10).

- Byte đầu tiên ca giá trị là byte bộ mô tả tệp (xem Bng 11).

- Nếu giá trị bao gồm hai hoặc nhiều byte hơn, khi đó byte thứ hai là byte mã dữ liệu (xem Bảng 118)

- Nếu thẻ cung cp byte mã dữ liệu một số nơi, khi đó hiệu lực ch báo đối với tệp được cho là trong vị trí gần nht vi tệp đó trong đường dẫn đến tệp đó từ:

1) MF, nếu có

2) DF tham chiếu với curAppDF, nếu có MF

3) Trong trường hợp không có chỉ báo trong đường dẫn, kích cỡ đơn vị dữ liệu được đặt là giá trị mặc định (xem Bảng 118).

Bảng 11 - Mã hóa byte bộ mô tả tệp

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

x

-

-

-

-

-

-

Tính có th truy cập được tệp

0

0

-

-

-

-

-

-

- tệp không th chia sẻ

0

1

-

-

-

-

-

-

- tệp có th chia sẻ được

0

-

1

1

1

0

0

0

DF

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

-

-

-

Loại EF

0

-

0

0

0

-

-

-

- EF để lưu giữ dữ liệu không được thực hiện bằng thẻ (EF hoạt động)

0

-

0

0

1

-

-

-

- EF đ lưu giữ dữ liệu được thực hiện bằng thẻ (EF trong)

0

-

Mọi giá tr khác

-

-

-

- Loại EF độc quyền

0

-

 

 

 

 

Cu trúc EF

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

0

0

0

Không có thông tin được cho

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

0

0

1

Cấu trúc trong suốt

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

0

1

0

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ cố định, không có thêm thông tin

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

0

1

1

Cấu trúc tuyến tính, kích c cố định, cu trúc TLV

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

1

0

0

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ thay đổi, không có thêm thông tin

0

-

Không phải tt cả đặt là 1

1

0

1

Cấu trúc tuyến tính, kích cỡ thay đổi, cấu trúc TLV

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

1

1

0

Cấu trúc tuần hoàn, kích cỡ cố định, không có thêm thông tin

0

-

Không phải tất cả đặt là 1

1

1

1

Cấu trúc tuần hoàn, kích cỡ cố định, cấu trúc TLV

0

-

1

1

1

0

0

1

Cấu trúc BER-TLV

0

-

1

1

1

0

1

0

Cu trúc SIMPLE-TLV

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

- "Có thể chia sẻ được nghĩa là tệp hỗ trợ truy cập đồng thời trên các kênh lô-gic khác nhau

7.4.6  Ch báo tiết diện

Các quy tắc sau áp dụng đối với sử dụng DO’8F' trong tệp CP của bất kỳ bản ghi hỗ trị EF:

- Nếu DO'8F’ có mặt, khi đó trường giá trị chứa chỉ báo tiết diện theo Bảng 12;

- Nếu DO'8F’ không có, khi đó tt cả các bn ghi trong EF ẩn trong trạng thái không thay đi ACTIVATED

Bảng 12 - Mã hóa ch báo tiết diện

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

x

x

x

x

x

x

x

Mã hóa chỉ báo tiết diện được xác định bởi T chức có trách nhiệm

0

-

-

-

-

-

-

x

Bản ghi LCS

0

-

-

-

-

-

-

0

Tất cả bản ghi trong tệp này đều trong trạng thái không thay đổi ACTIVATED

0

-

-

-

-

-

-

1

Mỗi bản ghi trong EF này có bản ghi riêng LCS, không thay đi theo lệnh ACTIVATE RECORD, DEACTIVATE RECORD và ACTIVATE FILE

1

x

x

x

x

x

x

x

Mã hóa độc quyền chỉ báo tiết diện

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

7.4.7  Byte bộ mô tả dữ liệu

Được tham chiếu theo thẻ '92’, phn tử dữ liệu liên ngành là CP DO bao gồm thông tin liên quan đến xử lý DO (xem Bảng 13). Thông tin có hiệu lực đối với tất cả các trường hợp (nếu nhiều hơn 1) của DO trong khuôn mẫu có liên quan. Nếu DO được tuyên bố là “không thể chia sẻ’, chỉ một trường hợp của DO này có thể truy cập được trên một kênh lô-gic.

Bảng 13 - Mã hóa byte bộ mô tả dữ liệu

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

x

-

-

-

-

-

-

Tính có th truy cập được dữ liệu

0

0

-

-

-

-

-

-

- DO không th chia sẻ

0

1

-

-

-

-

-

-

- DO có thể chia sẻ được

0

-

x

x

-

-

-

-

Cấu trúc của DO trong khuôn mẫu

0

-

0

0

-

-

-

-

- không có thông tin được cho (mặc định)

0

-

0

1

-

-

-

-

- quản lý tuyến tính (xem 11.4.7)

0

-

1

0

-

-

-

-

- quản lý tuần hoàn đối với các trường hợp (xem 11.4.7)

0

-

1

1

-

-

-

-

- RFU

0

-

-

-

x

-

-

-

Các trường hợp

0

-

-

-

0

-

-

-

- thẻ xuất hiện chỉ một lần trong khuôn mẫu

0

-

-

-

1

-

-

-

- thẻ có thể xuất hiện nhiều lần trong khuôn mẫu (mặc định)

0

-

-

-

-

x

x

x

Đặc tính DO

0

-

-

-

-

0

0

0

- không có thông tin được cho

0

-

-

-

-

-

-

1

- có danh sách thẻ (DO được xây dựng) hoặc có trong danh sách thẻ (DO ban đu)

0

-

-

-

-

-

1

-

- khuôn mẫu cơ sthể mở rộng được bng trình bao (DO được xây dựng) hoặc phần mở rộng khuôn mẫu (DO ban đầu)

0

-

-

-

-

1

1-

-

- Giải tự động trình bao

- Giá trị bt kỳ khác là RFU

- “Có th chia sẻ được" nghĩa là DO hỗ trợ truy cập đồng thời trên các kênh lô-gic khác nhau

7.4.8  Phần tử dữ liệu liệt kê DF và EF

Được tham chiếu theo thẻ '97', phần tử dữ liệu liên ngành liệt kê DF là một tệp CP cho biết các DF được chứa trong DF hoặc DF ứng dụng, và đnh danh EF ngắn của chúng. Thông tin của mỗi tệp được mã hóa trên ba byte liên tiếp. 2 byte đầu tiên bao gồm định danh tệp của một EF. Byte thứ ba hoặc là định danh EF ngắn của EF được mã hóa theo 7.4.4 hoặc byte được mã hóa ‘00' nếu tệp cơ s không có định danh EF ngắn.

7.4.9  Phần tử dữ liệu số trường hợp

Được tham chiếu theo thẻ ‘98', phần tử dữ liệu liên ngành là CP DO, có thể xuất hiện chỉ khi có một số trường hợp DO trong khuôn mẫu. Giá trị của nó phải là số chuỗi dương được mã hóa nhị phân như được xác định theo ISO/IEC 8825-1 đối với loại INTEGER. Giản đồ số đối với quản lý tuần hoàn các trường hợp giống như đối với quản lý số bản ghi (xem 11.3.6). Xem 11.4.7 để biết thêm thông tin về giản đồ số.

7.4.10  Trạng thái vòng đời

Thẻ, tệp và các đối tượng khác, mỗi cái có vòng đời; trạng thái vòng đời (LCS) cho phép thẻ và thiết bị giao diện xác định trạng thái an toàn lô-gic khác nhau của thẻ, tệp và các đối tượng khác trong thẻ.

Đ hỗ trợ qun lý thuận lợi vòng đời ca tệp, bản ghi hoặc DO với tư cách là thuộc tính (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9)), điều này xác định bốn trạng thái ban đầu của vòng đời theo trật tự sau.

1) Trạng thái tạo lập

2) Trạng thái giá trị ban đầu

3) Trạng thái hoạt động: được kích hoạt hoặc không được kích hoạt

4) Trạng thái kết thúc

LCS (1 byte) phải được thực hiện theo Bảng 14.

- Giá tr '00' đến ‘0F’ là liên ngành

- Giá trị '10' đến ‘FF’ là độc quyền

Trạng thái mặc đnh là trạng thái hoạt động (đã được kích hoạt).

Bảng 14 - Mã hóa byte LCS d liệu hoặc tệp

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

0

0

0

Không có thông tin được cho

0

0

0

0

0

0

0

1

Trạng thái tạo lập

0

0

0

0

0

0

1

1

Trạng thái giá tr ban đầu

0

0

0

0

0

1

-

1

Trạng thái hoạt động (được kích hoạt)

0

0

0

0

0

1

-

0

Trạng thái hoạt động (không được kích hoạt)

0

0

0

0

1

1

-

-

Trạng thái kết thúc

Không phải tất cả bằng 0

x

x

x

x

Độc quyền

- Giá trị bất kỳ khác là RFU

Theo thẻ ‘8A’, LCS có thể xut hiện trong CP của bất kỳ tệp hoặc DO (xem Bảng 10). Thẻ LCS có thể xuất hiện trong byte lịch sử (xem 12.1.1.11). Theo thẻ ‘48’, thẻ LCS có thể xut hiện trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2). Khi nó có MF, th ít nhất trong trạng thái tạo lập.

Chú thích: trừ khi có quy định khác, thuộc tính an toàn có hiệu lực đối với trạng thái hoạt động ca tệp và trạng thái ACTIVATED ca DO.

7.4.11  Tham chiếu gián tiếp theo đnh danh EF ngắn sử dụng DO’A2’

DO’88’ dưới DO’A2' trong FCP của DF biểu thị rằng định danh EF ngắn lồng vào có hiệu lực khi DF là hiện hành. Lệnh sử dụng nó phải lựa chọn tạm thời EF được tham chiếu bằng đường dẫn lồng vào trong DO'51’ sau DO’88’. Sự thành công ca nó không có tác động đối với curDF và curAppDP (xem 7.2.2 quy tắc f)). Tác động đối với curEF được mô tả trong các phần giải quyết các lệnh sử dụng đnh danh EF ngắn (xem ví dụ 11.2.2 hoặc 11.3.2).

7.4.12  Khuôn mẫu thuộc tính an toàn phụ thuộc trạng thái vòng đời và giao diện

DO’A3’ có thể xuất hiện trong CP ca bất kỳ tệp hoặc DO và trong các khuôn mẫu có thể xuất hiện hơn một lần (xem Bảng 10).

DO'A3’ bao gồm tối đa một DO’91’ (xem 7.4.12.1). Nếu DO’91’ không có, khi đó thuộc tính an toàn bao gồm trong DO'A3’ áp dụng với tt cả các giao diện. Nếu DO'A3' gồm có DO’91’, nó phải là DO đầu tiên trong khuôn mẫu.

DO’A3' bao gồm tối đa một DO'8A' (xem 7.4.12.2). Nếu DO’8A’ không có khi đó thuộc tính an toàn bao gồm trong DO'A3’ áp dụng với tất cả trạng thái vòng đời. Nếu DO'A3' bao gồm DO’8A' khi đó nó phải là

- DO đầu tiên trong khuôn mẫu nếu DO’91’ xuất hiện, hoặc

- DO thứ hai trong khuôn mẫu nếu DO'91’ không xuất hiện.

DO'A3' có thể bao gồm bất kỳ số nào của DO’8B’, DO’8C’, DO’9C’, DO'A0', DO'AB’ trong bt kỳ trật tự nào có cùng ý nghĩa và mã hóa như được xác định trong Bảng 10.

7.4.12.1  Bộ mô tả loại vận tải

Được tham chiếu theo thẻ '91' dưới DO’A3’, phần tử dữ liệu này biểu thị cho giao diện thuộc tính an toàn bao gồm trong cùng DO’A3’ áp dụng.

Bảng 15 - Mã hóa bộ mô tả loại vn chuyển (DO’91' dưới DO‘A3')

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

-

-

-

-

-

-

-

0, các giá trị khác là RFUa

-

x

x

-

-

-

-

-

00, các giá trị khác là RFU

-

-

-

1

-

-

-

-

Giao tiếp bằng tiếp xúc C6 (xem TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3))

-

-

-

-

1

-

-

-

Giao tiếp trường gần (xem ISO/IEC 18092)

-

-

-

-

-

1

-

-

Giao diện USB (xem ISO/IEC 7816-2)

-

-

-

-

-

-

1

-

Giao diện không tiếp xúc đối vi thẻ gần (xem ISO/IEC 14443)

-

-

-

-

-

-

-

1

Giao diện tiếp xúc (xem TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3))

a bản này xác định trường hợp khi một byte đủ đ tham chiếu giao diện liên quan. Trong tương lai có thể cần thiết có nhiều byte

Nếu trong phần tử dữ liệu này một bit được thiết lập đến

- 1 khi đó đối với giao diện tương ứng thuộc tính an toàn phải áp dụng

- 0 khi đó đối với giao diện tương ứng DO’A3’ không liên quan

7.4.12.2  Biểu thị trạng thái vòng đời

Được tham chiếu theo thẻ ‘8A’ dưới DO'A3', phần t dữ liệu này biểu thị cho trạng thái vòng đời thuộc tính an toàn bao gồm trong cùng DO’A3’ áp dụng. Phần tử dữ liệu này bao gồm một hoặc nhiều byte và mỗi byte phải được mã hóa và thực hiện theo 7.4.10 và Bảng 14, nghĩa là mỗi byte mã hóa một trạng thái vòng đời và tất cả các byte của phần tử dữ liệu tạo nên một tập hợp trạng thái vòng đời. Nếu vòng đời của tệp hoặc DO, được đưa ra trong DO’8A’ trong khuôn mẫu thông số kiểm soát (nghĩa là khuôn mẫu có thẻ ‘62’)

- Là phần tử của tập hợp này khi đó thuộc tính an toàn áp dụng đối với tệp hoặc DO

- Không phải là phần tử của tập hợp này khi đó DO'A3’ không liên quan với tệp hoặc DO.

8  Sử dụng đặc thù DO và các khái niệm liên quan

8.1  Đệm và dữ liệu BER-TLV

Dữ liệu hoặc trường dữ liệu mã hóa BER-TLV là kết nối ca BER-TLV DO, có khả năng đệm trước hoặc sau bất kỳ các DO nào.

Có hai phương thức tiêu chun thể hiện mã hóa BER-TLV của một lệnh hoặc trường dữ liệu hồi đáp hoặc dữ liệu:

- CLA biểu thị thông điệp an toàn (xem Điều 10)

- Bit b1 của INS được đặt là 1 (mã INS lẻ).

Lệnh có mã INS chẵn có thể xác định mã hóa BER-TLV của trường dữ liệu và dữ liệu.

Trong dữ liệu lệnh, tiêu chuẩn này có thể xác định trật tự của DO (xem ví dụ Bảng 87). Trong dữ liệu hồi đáp, trật tự của DO hoặc không được xác định hoặc được kế thừa từ trật tự của DO có trong thẻ.

Do mã hóa trường độ dài BER-TLV (xem E.2) DO có th n byte không thể có tổng độ dài ví dụ (n+1+128) byte hoặc (n+2+256) byte hoặc (n+3+65536) byte, vv... Trạng thái tổng độ dài không hiệu lực cũng có thể xảy ra nếu một số DO được truyền và DO cuối cùng tạo ra vn đề tương tự. Trong tt cả các trường hợp này, nếu nhận lệnh Ne thiết lp với tổng độ dài không hiệu lực như vậy thẻ có thể gửi trong trường dữ liệu hồi đáp bao gồm DO byte Ne đầu tiên được yêu cầu theo lệnh và kết thúc bằng SW1-SW2 đặt là ‘61XY', trong đó 'XY' mã hóa số byte còn lại. Sau đấy chuỗi hồi đáp (xem 5.3.4) áp dụng.

8.1.1  Các điều kiện đệm

Khả năng đệm trong trường dữ liệu phụ thuộc vào lệnh. Thuật ngữ “kết nối DO" loại bỏ sự đệm. Đệm được phép:

- Khi xử lý cấu trúc dữ liệu qua đơn vị dữ liệu; ví dụ đệm có thể xut hiện trong trường dữ liệu hồi đáp READ BINARY do xóa b hoặc sửa đổi DO trong đơn vị dữ liệu hỗ trợ EF.

- Khi xử lý cu trúc dữ liệu qua bản ghi; ví dụ đệm có thể xuất hiện trong trường dữ liệu hồi đáp READ RECORD do định dạng cố định của bản ghi trong bản ghi hỗ trợ EF.

- Khi được cho phép bởi tiêu chuẩn C-RP (CLA<’80')

- Khi được cho phép theo đặc tả ca C-RP (CLA>'7F).

Nếu mã hóa BER-TLV được ch rõ, dữ liệu dữ liệu phải là BER-TLV được mã hóa, không có đệm. Mã hóa BER-TLV không áp dụng đối với trường dữ liệu đơn lẻ (a.k.a đoạn dữ liệu) ca lệnh mà trong đó dữ liệu bị phân đoạn do sự phân đoạn dữ liệu khiến cho DO tách ra. Chèn vẫn bị loại b trong đoạn dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Thông điệp an toàn có thể yêu cu mã hóa BER-TLV ca đoạn dữ liệu (xem 10.1).

8.1.2  Thủ tục đệm

Khi đệm được phép trong dữ liệu BER-TLV, byte đặt là '00' có thể có trước, giữa hoặc sau DO.

Khi có trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2) hoặc trong thông tin điều khiển ca bất kỳ tệp nào (xem thẻ ‘82’ trong Bảng 10), byte mã hóa dữ liệu (xem Bảng 118) biểu thị liệu giá tr ‘FF’:

- Có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ dài của lớp riêng, mã hóa được xây dựng (câu lệnh rõ ràng), hoặc

- Không có hiệu lực đối với byte đầu tiên của trường thẻ (giá trị mặc định), nghĩa là được sử dụng cho cùng mục đích (đệm) và theo cùng điều kiện như giá trị '00".

8.2  Khuôn mẫu hiện hành và hệ số đối tượng dữ liệu

8.2.1  Khuôn mẫu hiện hành và DO hiện hành

Nếu được thiết lập, curConstructedDO tham chiếu DO được xây dựng. Trường giá trị ca nó, như được xác định trong 7.2.2 quy tắc k), được gọi là khuôn mẫu hiện hành.

Bt kỳ DO nào trong khuôn mẫu hiện hành có thể được tham chiếu trực tiếp bằng thẻ đơn nhất trong lệnh chuyển đi mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào trên VA cùng với thẻ này.

Nếu bất kỳ DO nào được xây dựng, khuôn mẫu hiện hành không bao gồm bất kỳ DO xếp lồng trong DO được xây dựng.

Gốc ảo DO’7F70' thuộc về hệ 0, và là DO duy nhất trong hệ đó. Nếu curConstructed DO tham chiếu DO'XY" được xây dựng hệ nth, khuôn mẫu hiện hành là chuỗi DO hệ (n+1)th lồng vào trong DO’XY’. Khuôn mẫu hiện hành không bao gồm DO có thể lồng vào trong bất kỳ DO hệ (n+1)th. Ví dụ được đưa ra trong ph lục F.

curDO (xem 7.2.1-9) được thiết lập bằng lệnh SELECT (xem 11.1.1) hoặc lệnh SELECT DATA (xem 11.4.2). Lựa chọn DO cũng xảy ra là tác động phụ của lệnh xử lý Do khác và được mô tả trong các phần liên quan, ví dụ 11.4.3 và 11.4.4 đối với lệnh GET DATA.

Để hỗ trợ phương pháp tham chiếu được xác định trong bản in này thuộc ISO/IEC 7816-4, thẻ phải có khả năng giải thẻ ‘7F70’.

Ngay sau khi hỗ trợ giao diện (xem 5.1), trước bất kỳ lựa chọn nào, khuôn mẫu hiện hành phụ thuộc vào ứng dụng được lựa chọn n hoặc DF (curAppDF trong VA). Nó có thể bao gồm DO đặc thù để hỗ trợ ví dụ cho chế khám phá được xác định trong ISO/IEC 24727-2.

Nhiều lệnh xử lý DO bao hàm một hoặc một vài lựa chọn trong. Các lựa chọn này được cho là “tạm thời" và thiết lập “tệp hiện hành tạm thời” hoặc “khuôn mẫu hiện hành tạm thời”, và “VA tạm thời”. Trong một số trường hợp, tác động phụ của thành công lệnh có thể xác nhận các lựa chọn trong này, do vậy thiết lập VA tạm thời là VA hiện hành.

8.2.2  Mở rộng khuôn mẫu

M rộng khuôn mẫu là phần khuôn mẫu có thể truy cp được ch bằng giải tự động ca trình bao thẻ, nhờ đó mở rộng khuôn mẫu cơ sở (xem phụ lục G hoặc ví dụ). tất cả trình bao DO’63‘ là phần khuôn mẫu cơ sở.

Nếu giải tự động ca trình bao thẻ không được hỗ trợ, mở rộng khuôn mẫu trống. Tham chiếu gián tiếp ch mang tính cung cp thông tin. Nếu cần thiết, mọi đối tượng bên ngoài có thể thực hiện thủ tục hai giai đoạn:

- Lựa chọn cấu trúc nơi DO được lưu giữ, khi cu trúc này khác với cấu trúc hiện hành;

- Sau đó xử lý DO trong cấu trúc được lựa chọn.

8.2.3  Cây con đối tượng dữ liệu

DO được xây dựng có cấu trúc cây. Cây con của cấu trúc cây này đạt được bằng cách hủy b DO lồng vào cây. Tiêu đề mở rộng cùng với DO được xây dựng tham chiếu cây con của DO (xem 8.4.6 và 8.4.7).

Ví dụ: DO hệ nth được cho được biểu thị {T-L {T1-L1-(T2-L2-V2}-{T3-L3-V3}}-{T4-L4-V4}-(T5-L5-V5}}. Loại b DO T2 hệ (n+2)th và DO T4 hệ (n+1)th đạt được cây con: {T-L'-{T1-L1'-{T3-L3-V3}}-{T5-L5-V5}}. L và L1 được thay bng L' và L1' do hy bỏ DO từ khuôn mẫu tác động đến độ dài ca nó.

8.2.4  Vòng đời đối tượng dữ liệu

Bất kỳ DO nào lưu giữ trong thẻ đều có thể có vòng đời DO. Khi DO có vòng đời, LCS phải phân biệt ít nhất hai trạng thái: ACTIVATED và DEACTIVATED. Mã hóa LCS ca DO và mã hóa LCS của tệp tương tự nhau (xem Bảng 14). Sự có mặt của LCS ca DO được biểu thị trong DO'62' khuôn mẫu CP (xem Bảng 10).

8.3  Nhận dạng phần tử dữ liệu và đối tượng dữ liệu

8.3.1  Nguyên tắc

Tại giao diện giữa thẻ và thiết b giao diện, phần tử dữ liệu thường xuất hiện trong trường giá trị ca DO. Phần tử dữ liệu được cho là "dưới" thẻ ca DO.

Nếu số bit đại diện phần tử dữ liệu không phải là bội số của tám, có thể sử dụng BITSTRING DO chung như ví dụ trong TCVN 11167-15 (ISO/IEC 7816-15). Nếu không, ánh xạ vào một byte hoặc một chuỗi byte phải được xác định cùng nhau với phần tử dữ liệu riêng. Trừ khi có quy định khác, số bit thích hợp được đặt là 1 trong byte cuối cùng bắt đầu từ bit b1.

Đối với mục đích phục hồi và tham chiếu trong trao đổi, phần tử dữ liệu phải được kết hợp với thẻ của đối tượng dữ liệu BER-TLV và phần tử dữ liệu có thể được gói gọn trong đối tượng dữ liệu này.

Phần t dữ liệu có thể được tham chiếu trực tiếp bằng thẻ BER-TLV liên kết. Nó có thể được liên kết với phần tử dữ liệu khác mà phần tử dữ liệu này thiết lập ngữ cảnh nó thuộc về.

Một hoặc nhiều đối tượng dữ liệu lệnh để thực hiện có thể tham chiếu gián tiếp phần tử dữ liệu.

Lệnh liên ngành hỗ trợ nhiều phiên bản có cùng DO trong khuôn mẫu, như vậy trong ứng dụng và trong th.

Tiêu chun hoặc ứng dụng có thể giới hạn hoặc ngăn cm nhiều phiên bản có cùng DO trong khuôn mẫu, trong cu trúc hoặc trong ứng dụng.

8.3.2  Diễn giải thẻ trong trường d liệu hồi đáp và lệnh hoặc dữ liệu

DO có lớp chung (byte đầu tiên từ '01' đến '3F', xem phụ lục E) luôn có ý nghĩa chung của chúng.

Ý nghĩa của DO của lớp ứng dụng (byte đầu tiên từ ‘40’ đến ‘7’, xem phụ lục E) được xác định theo các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mặc định là các tiêu chuẩn TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) và Tổ chức có trách nhiệm (xem 8.3.3). Ý nghĩa ca các DO này luôn giống nhau, mặc dù hàm ca chúng được xác định theo lệnh chúng được sử dụng.

Cách thức th hiện DO ca lớp ngữ cnh cụ thể (byte đầu tiên từ ‘80’ đến 'BF’, xem phụ lục E) được xác định:

- Bằng tổ của nó trong DO được xây dựng được xác định theo tiêu chun, ví dụ DO lồng vào trong DO’62' (xem Bảng 10). Quy tc này đệ quy và áp dụng, ví dụ với DO lồng vào trong DO’A0’ lồng vào trong DO’62’.

- Bằng CLA: biểu thị thông điệp an toàn (xem 5.4 và 10.1).

- Bằng INS: lệnh có thể xác định các DO như vậy của lớp ngữ cnh cụ thể đối với sử dụng cụ thể.

- Trong các trường hợp khác, diễn giải các DO này được xác định theo ứng dụng.

8.3.3  Phân phối th

Tiêu chun này xác định nhiều DO liên ngành và phân phối thẻ đối với lập mã BER-TLV của các DO này. Để xác định hơn nữa DO liên ngành, ISO/IEC 7816-6 duy trì một danh sách toàn diện bộ dữ liệu (tên ca DO liên ngành, thẻ phân phi) được xác định trong ISO/IEC 7816 tại thời điểm công bố. Thẻ được phân phối trong tiêu chuẩn Tổ chức có trách nhiệm thuộc về:

- Hoặc lớp ứng dụng;

- Hoặc lớp ngữ cảnh cụ thể, khi DO tương ứng có thể được lồng vào trong DO được xây dựng thẻ đã được phân phối theo tiêu chun.

Khi thẻ được xác định bng tiêu chun khác, cơ quan chức năng có trách nhiệm đối với tiêu chun phải tìm kiếm thông tin của Tổ chức có trách nhiệm/WG 4 đối với thẻ hoặc các thẻ cần thiết, và phải chú giải kịp thời để bổ sung thể hoặc các thẻ này trong ISO/IEC 7816-6.

Được mô t trong phụ lục A, cụm từ tiếp sau xác định sơ đồ phân phối thẻ định danh DO liên ngành trong trường dữ liệu. Khi cần thiết, sơ đồ phân phối thẻ này sử dụng DO liên ngành được thể hiện trong Bảng 16 để thông báo thm quyền có trách nhiệm đối với việc phân phối thẻ.

Bảng 16 - Đối tượng dữ liệu liên ngành đối với quyền phân phối thẻ

Th

Giá trị

‘06’

Định danh đối tượng (OID), mã hóa được xác định trong ISO/IEC 8825-1), xem ví dụ trong phụ lục A

‘41’

Mã nước (mã hóa được xác định trong ISO 3166-1) và dữ liệu quốc gia tùy chọn

42'

Số nhận dạng người phát hành (mã hóa và đăng ký được xác định trong ISO/IEC 7812-1 và dữ liệu người phát hành tùy chọn

'4F'

Định danh ứng dụng (AID, mã hóa được xác định trong 12.2.3)

'5F29'

Tiết diện trao đổi

8.3.4  Sơ đ phân phối thẻ tiêu chuẩn

Trong lớp ứng dụng, Tổ chức có trách nhiệm phân phối hoặc lưu trữ s dụng bất kỳ số thẻ lớp ứng dụng nào trong dải 0-127 hoặc lớn hơn 511 (số thập phân).

Số thẻ lớp ứng dụng trong dải 128 đến 511 (số thập phân) có th được phân phối bằng bất kỳ tiêu chun hoặc đặc tả nào được tham chiếu bằng OID, hoặc bng ứng dụng được tham chiếu bi AID.

Đ định danh quyền phân phối thẻ trong dải này, DO'78' được xây dựng được sử dụng. DO này tạo t DO'80' trống sau hoặc DO’06’ hoặc DO’4F'. Nếu DO’78' xuất hiện

- Trong chuỗi dữ liệu ban đầu (xem 12.1.2) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), khi đó quyền phải có hiệu lực đối với toàn bộ thẻ, ngoại trừ nếu bị bác bỏ bởi DO’78' khác trong tệp hoặc DO được xây dựng.

- Trong dữ liệu quản lý của EF hoặc DF, có khả năng hỗ trợ ứng dụng (xem 7.4) hoặc trong khuôn mẫu được thực hiện hiện hành bng cách lựa chọn bất kỳ tệp nào, khi đó quyền phải có hiệu lực trong tệp đó hoặc ứng dụng, ngoại trừ nếu nó bị bác bỏ bởi DO'78’ khác trong DO được xây dựng.

- Trong khuôn mẫu, nó phải có hiệu lực đối với tt cả các DO trong khuôn mẫu, và tất cả đối tượng bao gồm trong DO được xây dựng, (bt luận hệ ca chúng), ngoại trừ nếu nó b bác b bởi DO’78' khác trong khuôn mẫu.

8.3.5  Sơ đồ phân phối thẻ tương thích

Các sơ đồ phân phối th này sử dụng DO liên ngành và DO hơn nữa.

Các DO hơn nữa này phải được lồng vào trong DO liên ngành được tham chiếu bằng thẻ '70’ đến ‘72’ hoặc thẻ ‘74’ đến ‘77’. Trong các DO này, ý nghĩa ca thẻ lớp ứng dụng không được xác định trong ISO/IEC 7816 ngoại trừ đối với thẻ '41', '42’ và ‘4F’ để định danh quyền phân phối thẻ (xem Bảng 16).

Khi các DO hơn nữa sử dụng thẻ lớp ngữ cnh cụ thể và thuộc về khuôn mẫu liên ngành được xác định trên, ý nghĩa của chúng được xác định bằng quyền phân phối thẻ.

Sử dụng lớp ngữ cnh cụ thể trong khuôn mẫu liên ngành với thẻ '65’ (dữ liệu liên quan đến người giữ thẻ), '66' (dữ liệu thẻ), ‘67’ (dữ liệu xác thực) b phản đối.

Đ định danh sơ đồ phân phối thẻ tương thích và quyền trách nhiệm đối với sơ đ, DO’78' liên ngành có thể được sử dụng. Khả năng xuất hiện và bác bỏ tương tự như trong 8.3.4. Nếu xuất hiện, giá trị của nó phải bao gồm một trong các DO liên ngành được thể hiện trong Bảng 16, để đnh danh quyền phân phối thẻ.

8.3.6  Sơ đồ phân phối thẻ cùng tồn tại

Trong sơ đồ như vậy, tt cả các DO liên ngành phải được lồng vào trong các DO'7E' liên ngành. Hơn nữa, thẻ ‘79’ và; 7E’ không được đưa lại sự diễn giải khác, cũng như thẻ ‘62’, '64', '6F' (khuôn mẫu CP, FMD và FCI, xem 7.4) và 7D’ (khuôn mẫu SM, xem 10.1).

Các sơ đồ phân phối thẻ này có thể sử dụng thể có sự diễn giải không được xác định trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816). Để định danh sơ đồ phân phối thẻ cùng tồn tại và quyền trách nhiệm đối với sơ đồ, DO'79' liên ngành được sử dụng. DO này phải tạo tổ một trong các DO liên ngành được thể hiện trong Bng 16.

- Nếu quyền có hiệu lực đối với toàn bộ thẻ, khi đó DO’79' xuất hiện trong chuỗi dữ liệu ban đầu (xem 12.1.2) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2).

- Nếu quyền có hiệu lực trong tệp hoặc ứng dụng, khi đó DO’79’ xuất hiện trong dữ liệu quản lý DF ứng dụng hoặc EF, DF (xem 7.4) hoặc trong khuôn mẫu hiện hành được thiết lập bi bất kỳ lựa chọn tệp nào.

8.3.7  Tránh sơ đồ phân phối th độc lập

Bất kỳ sơ đồ phân phối thẻ độc lập nào sử dụng thẻ có sự diễn gii khác ISO/IEC 7816, nhưng không tuân theo 8.3.6. Các sơ đồ phân phi thẻ như vậy không tuân theo tiêu chuẩn này và không được phép trao đi.

Bên cạnh việc sử dụng tính nht quán sơ đồ phân phối cùng tồn tại và tương thích, có ba cách dành cho ứng dụng để tránh trạng thái như vậy và vẫn phù hợp với tiêu chuẩn này:

- Sử dụng các DO'53’ tùy ý liên ngành để trình diễn DO tùy ý, và các DO’73' để tạo tổ DO độc quyền trong khuôn mẫu tùy ý.

- Sử dụng thẻ 3 byte được lưu trữ cho mục đích này (xem 8.3.4).

- Sử dụng DO có lớp ngữ cảnh cụ thể (xem 8.3.2).

8.4  Tham chiếu và phục hồi phần tử dữ liệu và DO

8.4.1  Tổng quát

Th ‘XY’ tham chiếu trực tiếp phn tử dữ liệu mà là giá trị ca DO’XY’. Đối với phục hi DO trước khi lựa chọn ứng dụng xem 12.4.

Thông số kiểm soát và dữ liệu quản lý tệp có thể được phục hồi trong hồi đáp vi lệnh SELECT hoặc SELECT DATA (xem 11.1.1, 11.4.2.1 và Bảng 87).

Ngay khi ứng dụng được lựa chọn, bt kỳ DO nào phải được phục hi trực tiếp hoặc gián tiếp:

- Trong dữ liệu quản lý tệp (xem 7.4) của DF ứng dụng và từ EF cụ thể trong DF hiện hành.

- Trong khuôn mẫu hiện hành (xem 8.2) sau khi lựa chọn ứng dụng, sử dụng lệnh GET DATA hoặc GET NEXT DATA (xem 11.4.3) và 11.4.4). Dữ liệu quản lý tệp và/hoặc DO'62’ (CP lồng) phải bao gồm trong khuôn mẫu này, để đảm bảo rng các DO cụ thể này liên quan với ứng dụng.

Danh sách phần tử, danh sách thẻ, danh sách tiêu đề, tiêu đề mở rộng và danh sách tiêu đề m rộng là các DO liên ngành tham chiếu gián tiếp phần tử dữ liệu, do vậy tham chiếu DO trong bất kỳ tệp nào. Các phần tử dữ liệu như vậy ch báo th thể hiện một trường dữ liệu lệnh hoặc dựng một trường dữ liệu hồi đáp. Tính toán sự kết nối của phần tử dữ liệu hoặc DO từ tham chiếu gián tiếp được gọi là giải (hoặc phân tích) tham chiếu gián tiếp.

Sự diễn giải danh sách thẻ, danh sách tiêu đề, tiêu đề m rộng hoặc danh sách tiêu đề m rộng phụ thuộc vào khuôn mẫu mà trong đó chúng được xác định. Lồng một trong các DO này trong trình bao (cái xác định khuôn mẫu này), cho phép tham chiếu bt kỳ nơi nào trong thẻ. Thẻ tùy chọn trong trình bao cho phép tham chiếu kết quả của giải tham chiếu gián tiếp bằng th này.

Cú pháp trường dữ liệu lệnh trong SELECT DATA, GET DATA, GET NEXT DATA thể hiện sử dụng các DO mà có thể gần với cú pháp ca trình bao.

8.4.2  Danh sách phần tử

Dưới thẻ ‘5F41', phần tử dữ liệu liên ngành này biểu thị rằng thông tin để phục hồi không xuất hiện là DO, mà dưới điều khiển ứng dụng. Nó được sử dụng chỉ trong khuôn mẫu trình bao. Cấu trúc của nó và thông tin hồi đáp không thuộc phạm vi của ISO/IEC 7816.

8.4.3  Danh sách thẻ

Được tham chiếu bng thẻ '5C', phần tử dữ liệu liên ngành này là kết nối của trường th không phân định. Nó tham chiếu sự kết nối ca các DO bằng thẻ riêng, theo cùng trật tự như trong danh sách thẻ.

8.4.4  Danh sách tiêu đề

Dưới thẻ '5D', phần tử dữ liệu liên ngành này là kết nối của các bộ (trường thẻ T, trường độ dài L) không phân định. Chuỗi byte như được xác định trong danh sách th ngoại trừ cắt cụt các giá trị. Khi L = ‘00’, không xảy ra cắt cụt. Khi L > '00', giá trị bị cắt đến byte L, ngoại trừ khi nó đã ngắn hơn hoặc bằng với byte L. Mã hóa L là độ dài BER.

Cảnh báo: trong danh sách tiêu đề, tất cả các DO được tham chiếu b cắt cụt phải là ban đầu do DO được xây dựng bị cắt cụt không phi là DO. Trích các phn của DO được xây dựng cần sử dụng tiêu đề m rộng.

8.4.5  Tiêu đề mở rộng và danh sách tiêu đề mở rộng

Dưới thẻ ‘4D’, '5F60' hoặc ‘5F61' (xem 8.4.8 đối với các khác biệt giữa các thẻ khác nhau), phần tử dữ liệu liên ngành này là danh sách tiêu đề mở rộng.

Danh sách tiêu đề m rộng là

- Hoặc một tiêu đề mở rộng

- Hoặc kết nối ca các tiêu đề mở rộng

Tiêu đề m rộng là kết nối của các bộ (trường thẻ T, trường độ dài L) không phân định. Tiêu đề m rộng tham chiếu thông tin trong DO mục tiêu. Một tiêu đề mở rộng hoàn toàn phải được suy ra từ DO mục tiêu theo thủ tục sau:

a) DO ban đầu không được tham chiếu:

Nếu tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bằng

1) '4D’, xóa b thẻ, trường giá tr và độ dài.

2) '5F60' hoặc ‘5F61‘, xóa bỏ trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng '00’.

b) DO ban đầu được tham chiếu mà không bị cắt bớt:

Xóa bỏ trường giá trị. Nếu tiêu đề m rộng được gắn thẻ bằng

1) '4D', thay thế trường độ dài bằng ‘00'

2) ‘5F60’ hoặc '5F61’, thay thế trường độ dài bằng '80’.

c) DO ban đầu được tham chiếu b cắt cụt

Xóa b trường giá tr và thay thế trường độ dài bằng ch dấu cắt cụt (xem 8.4.6)

d) DO được xây dựng không được tham chiếu một chút nào

Xóa b trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng ‘00'.

e) DO được xây dựng được tham chiếu toàn bộ

Xóa bỏ trường giá trị và thay thế trường độ dài bằng ‘80’

f) DO được xây dựng mà phần thông tin được tham chiếu

Điều chỉnh giá tr của trường độ dài theo kết quả của việc áp dụng các thủ tục trên.

Như được thể hiện trong F.2, tham chiếu rõ ràng của DO mà không có gì được tham chiếu là 0 cần thiết, thậm chí khi một số phiên bn của DO như vậy tồn tại trong khuôn mẫu được cho. Tiêu chuẩn này cho phép loại bỏ tham chiếu không sử dụng.

8.4.6  Giải tiêu đề m rộng

Để giải tiêu đề mở rộng, chuỗi byte tham chiếu cần được xây dựng như sau.

- Nếu thẻ biểu thị một mã hóa ban đầu, khi đó cặp trường th và trường độ dài được thay thế bằng dữ liệu được thay thế bằng thẻ. Nếu tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bằng ‘4D’, độ dài '00' nghĩa là phn tử/DO hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte. Nếu tiêu đề m rộng được gắn thẻ bằng '5F60’ hoặc '5F61’, độ dài '80’ có nghĩa là phần t/DO hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte. Độ dài không phải là '00’ trong tiêu đề mở rộng được gắn thẻ bng '4D', không phải ‘80’ trong tiêu đề m rộng được gắn thẻ bng ‘5F60’ hoặc ‘5F61’, biểu thị số tối đa các byte dữ liệu được phục hồi và do vậy có thể đòi hỏi cắt cụt như được xác định trong 8.4.4. Nếu chbáo cắt cụt biểu thị nhiều byte hơn sẵn có trong DO, cách xử lý phụ thuộc vào gắn thẻ:

- Dưới thẻ '4D’, nằm ngoài phạm vi của tiêu chun này.

- Dưới thẻ '5F60 và 5F61’ tiêu đề mở rộng không hiệu lực. Nếu được sử dụng trong APDU lệnh, lệnh phải bị không chp nhận bởi SW1-SW2 = ‘6985’.

- Th biểu thị Bảng mã được xây dựng theo sau bi độ dài không bằng 0, ngoại trừ ‘80’, giới thiệu trường giá trị tiếp sau là danh sách tiêu đề mở rộng. Thẻ biểu th Bảng mã được xây dựng theo sau bởi độ dài bằng 0 bị bỏ qua. Thẻ biểu thị Bảng mã được xây dựng theo sau bi ‘80’ có nghĩa là DO được xây dựng hoàn toàn/khuôn mẫu hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte.

- Thẻ bỏ qua các phần tử của tiêu đề m rộng không hợp với cu trúc mục tiêu.

Vì lý do an toàn, thẻ có thể không chấp nhận lệnh SW1-SW2 = '6985’ do thiếu tính nhất quán giữa cấu trúc được sử dụng trong trường dữ liệu lệnh và nội dung ca thẻ. Điều này có thể làm mất hiệu lực thuộc tính an toàn.

Chuỗi byte bao gồm:

- Trường giá trị của DO ban đầu, có thể bị cắt cụt theo độ dài biểu thị (trường hợp 1), hoặc

- DO ban đầu, có th bị cắt cụt theo độ dài biểu thị, và được lồng trong khuôn mẫu riêng, độ dài của nó tuân th theo quy tắc BER-TLV (trường hợp 2).

- Nếu xuất hiện, độ dài ’80’ phải được thay thế bằng độ dài thực tế. DO được xây dựng hoàn toàn/khuôn mẫu hoàn thiện được bao gồm trong chuỗi byte.

Mã hóa chuỗi byte tham chiếu, được đặt tên là DO (có khả năng được xây dựng) hoặc kết nối các phần tử dữ liệu (có khả năng b cắt cụt), được biểu thị:

- Bằng mã INS thích hợp (lẻ/chẵn)

- Hoặc bằng thông số lệnh thích hợp, ví dụ hoặc mã hóa thích hợp trường dữ liệu (hoặc được xây dựng cho các cái bao gồm DO hoặc nguyên thủy đối với các cái chứa phn tử dữ liệu).

- Hoặc bằng cách gắn thẻ danh sách tiêu đề m rộng theo th khác ‘4D’, như được thể hiện trong 8.4.8 và lệnh PERFORM SECURITY OPERATION (xem TCVN 11167-8 (ISO/IEC 7816-8)).

8.4.7  Giải danh sách tiêu đề m rộng

Chuỗi byte được tham chiếu bằng danh sách tiêu đề m rộng là kết nối của chuỗi byte được tham chiếu bằng các tiêu đề m rộng, theo cùng trật tự như trong danh sách tiêu đề m rộng. Khi phân tích danh sách tiêu đề m rộng:

- Độ phân tích của một tiêu đề m rộng phải được theo sau bởi độ phân tích ca tiêu đề m rộng tiếp theo nếu có.

- Trật tự trong chuỗi byte vì vậy được xác định theo trật tự của các tiêu đề mở rộng trong danh sách tiêu đề mở rộng mà hợp với trật tự trong mục tiêu (khuôn mẫu) để tránh vấn đề sau: như trong phân tích của tiêu đề m rộng, thẻ bỏ qua các phần tử (các tiêu đề mở rộng) ca danh sách tiêu đề m rộng không tương thích cu trúc mục tiêu (khuôn mẫu).

8.4.8  Trình bao

Dưới thẻ '63', DO liên ngành này phải lồng hai hoặc nhiều DO.

a) Do đầu tiên là tham chiếu gián tiếp bắt buộc. Chỉ một tham chiếu gián tiếp được cho trong trình bao. Nó là lựa chọn giữa:

1) Danh sách phần tử (th ‘5F41 hoặc ‘53’);

2) DO lồng danh sách phần tử (thẻ '73');

3) Danh sách thẻ (th ‘5C’);

4) Danh sách tiêu đề (thẻ ‘5D’);

5) Danh sách tiêu đề m rộng (thẻ '4D');

6) Danh sách tiêu đề mở rộng tham chiếu chuỗi byte không có cu trúc trạng thái (thẻ ‘5F60‘);

7) Danh sách tiêu đề m rộng tham chiếu một DO hoặc kết nối ca các DO (thẻ '5F61');

8) Chuỗi byte đồng nhất với dữ liệu hồi đáp của lệnh thực hiện cuối cùng (thẻ ‘80', DO trống), xem bên dưới.

Có thể theo sau bi DO’7F71' bộ lọc (xem 11.4.2.3) trong trường hợp danh sách th hoặc danh sách tiêu đề mở rộng. Sử dụng DO'5F60‘ hoặc sử dụng DO'5F61’ cho phép bỏ qua chỉ báo DO ban đầu theo 8.4.5.

b) Số dư của trường giá trị trình bao phi là:

1) Hoặc định danh ứng dụng DO’4F' (xem 12.2.3). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong khuôn mẫu hiện hành sau khi lựa chọn ng dụng.

2) Hoặc tham chiếu tệp DO'51' (xem 7.3.2 và Bảng 7). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong tệp được lựa chọn; nếu nó trống, nó có hiệu lực trong khuôn mẫu hiện hành.

3) Hoặc DO'4F’ theo sau bởi DO'51’ không trống tham chiếu tệp phải tồn tại trong ứng dụng. Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong tệp này.

4) Hoặc một DO'52' (lệnh thực hiện). Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong dữ liệu hồi đáp ca lệnh này.

5) Hoặc một số DO’52’. Lệnh thực hiện được xử lý theo thứ tự trình bày. Tham chiếu gián tiếp có hiệu lực trong dữ liệu hồi đáp của lệnh cuối cùng hoặc trong VA tạm thời được thiết lập theo lệnh này.

Giải trình bao:

- Bắt đầu bằng giải phần thứ hai ca trình bao, là cu trúc tiêu chuẩn hoặc APDU hồi đáp. Nó kết thúc đó nếu tham chiếu gián tiếp là DO’80’.

- Nếu tham chiếu gián tiếp không phải là DO’80’, nó kết thúc bằng giải tham chiếu gián tiếp được xác định trong 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5.

Ví dụ: DO trình bao sau lồng danh sách thẻ và một lệnh thực hiện.

{'63'-L-{'5C’-L-(Tag 1-Tag2-Tag3)}-{'52'-L-Command APDU}}

8.4.9  Trình bao được gắn thẻ

Dưới thẻ ‘63’, DO m rộng khuôn mẫu trong th mà hỗ trợ giải tự động trình bao.

DO đầu tiên trong trường giá trị của DO’63’ trình bao được gắn thẻ là DO’XY’ trống. Thẻ 'XY’ có hiệu lực trong GET DATA hoặc GET NEXT DATA C-RP khi khuôn mẫu m rộng là khuôn mẫu hiện hành; 'XY' tôn trọng sơ đồ phân phối thẻ hiện hành. Số dư giá trị là giá trị của DO trình bao (xem 8.4.8). Kết quả của giải tham chiếu gián tiếp là giá trị ca DO’XY' khi được giải quyết trong khuôn mẫu nó m rộng (xem 8.2.2):

- Nếu trình bao tham chiếu DO’ZT‘, giá trị của DO’XY' là giá trị của DO'ZT' này (xem phụ lục G). Trình bao chỉ tham chiếu một DO, có khả năng được xây dựng.

- Nếu trình bao tham chiếu một chuỗi byte, giá trị của DO’XY' là chuỗi byte đó.

Chú thích 1: Cả ký hiệu ‘XY’ và ‘ZT đều không loại bỏ việc sử dụng thẻ bao gồm nhiều byte.

Chú thích 2: Giải tự động trình bao được gắn thẻ tạo ra trong khuôn mẫu hiện hành DO ảo. Thẻ của DO ảo này được ly từ DO đu tiên trong trình bao được gắn thẻ. Trưng độ dài của DO này mã hóa độ dài ca nội dung thao tác gián tiếp được giải. Giá trị ca DO là nội dung của chính nó (xem ví dụ trong phụ lục G).

9  Cấu trúc an toàn

9.1  Tổng quát

Điều này mô tả trạng thái an toàn, thuộc tính an toàn và cơ chế an toàn.

Trạng thái an toàn - trạng thái an toàn mô tả trạng thái hiện hành có khả năng đạt được trên kênh lô-gic sau khi giao diện vật lý kích hoạt (xem 5.1) hoặc thiết lập lại kênh lô-gic và/hoặc thực hiện một hoặc một vài C-RP trên kênh lô-gic này có khả năng thực hiện th tục xác thực. Trạng thái an toàn cũng có thể dẫn đến hoàn thành th tục an toàn liên quan đến nhận dạng các thực thể liên quan, nếu có, ví dụ bằng cách chứng minh mật lệnh (ví dụ sử dụng lệnh VERIFY) hoặc khóa (ví dụ sử dụng lệnh GET CHALLENGE theo sau lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE, hoặc sử dụng chuỗi lệnh GENERAL AUTHENTICATE) hoặc bằng thông điệp an toàn (ví dụ xác thực thông điệp). Năm trạng thái an toàn được xem xét.

- Trạng thái an toàn chung - trong thẻ sử dụng trật tự các DF, nó có thể được sửa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến MF (ví dụ xác thực thực thể bằng mật lệnh hoặc khóa đi kèm với ứng dụng); nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn ứng dụng; sự sửa đi này có thể chỉ liên quan đến ứng dụng mà thủ tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn ứng dụng cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn tệp cụ thể - nó có thể được sửa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến DF (ví dụ xác thực thực thể bằng mật lệnh hoặc khóa đi kèm vi DF c thể); nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn tệp; sự sửa đi này có thể chỉ liên quan đến các tệp trong ứng dụng mà thủ tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn tệp cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn DO cụ thể - nó có thể được sa đổi bằng cách hoàn thành thủ tục xác thực liên quan đến DO; nó có thể được duy trì, phục hồi hoặc bị mất do lựa chọn; sự sửa đổi này có thể chỉ liên quan đến DO trong ứng dụng mà th tục xác thực thuộc về. Nếu kênh lô-gic áp dụng, khi đó trạng thái an toàn DO cụ thể có thể phụ thuộc vào kênh lô-gic.

- Trạng thái an toàn lệnh cụ thể - nó chỉ tồn tại trong khi xử lý lệnh sử dụng thông điệp an toàn và xác thực bao hàm; lệnh như vậy có thể khiến cho trạng thái an toàn không đi.

Thuộc tính an toàn - các thuộc tính an toàn, khi chúng tồn tại, xác định hành động nào được cho phép và theo điều kiện nào. Thuộc tính an toàn của cấu trúc phụ thuộc vào:

- Loại ca chúng (DF, EF hoặc DO);

- CP tùy chọn trong DO'62' khuôn mu CP và/hoặc trong cấu trúc cha của nó;

Thuộc tính an toàn cũng có thể kết hợp với các lệnh, DO và Bảng và hin thị. Đặc biệt, thuộc tính an toàn có thể

- Xác định trạng thái an toàn ca thẻ có hiệu lực trước khi truy cập dữ liệu;

- Ngăn cản truy cập dữ liệu đến hàm cụ thể (ví dụ ch đọc) nếu thẻ có trạng thái cụ thể;

- Xác định hàm an toàn nào được thực hiện để đạt được trạng thái an toàn cụ thể.

Cơ chế an toàn - điều này xem xét cơ chế an toàn sau.

- Xác thực thực thể bng mật lệnh - thẻ so sánh dữ liệu nhận được từ mọi đối tượng bên ngoài với dữ liệu mật bên trong. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ quyn của người sử dụng.

- Xác thực thực thể bng khóa - thực thể xác thực phải chứng minh sự nhận biết về khóa riêng hoặc bí mật có liên quan trong thủ tục xác thực (ví dụ lệnh GET CHALLENGE theo sau bởi lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE, chuỗi các lệnh GENERAL AUTHENTICATE).

- Xác thực dữ liệu - sử dụng dữ liệu trong, hoặc khóa bí mật hoặc khóa công khai, thẻ kiểm tra dữ liệu dư nhận được từ mọi đối tượng bên ngoài. Cách khác, sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, thẻ tính phần t dữ liệu (kiểm tra tổng mã hóa hoặc chữ ký số) và chèn nó trong dữ liệu được gửi ra mọi đối tượng bên ngoài. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ quyền của nhà cung cấp.

- Mã hóa dữ liệu - sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, thẻ gii mã mật mã nhận được trong trường dữ liệu. Cách khác, sử dụng dữ liệu mật bên trong, hoặc khóa mật hoặc khóa riêng, th tính tài liệu mã hóa và chèn vào trong trường dữ liệu, có thể cùng với dữ liệu khác. Cơ chế này có thể được s dụng để cung cp dịch vụ bo mật, ví dụ quản lý khóa và truy cập có điều kiện. Cùng với cơ chế tài liệu mã hóa, tính bảo mật dữ liệu có th đạt được bằng cách giấu dữ liệu. Trong trường hợp này, thẻ tính chuỗi byte n và bổ sung nó bng lệnh loại tr -or đối với byte nhận được từ hoặc được gửi tới mọi đối tượng bên ngoài. Cơ chế này có thể được sử dụng để bảo vệ tính riêng tư và là biện pháp đối phó với nhận dạng mẫu.

Kết quả xác thực có thể được ghi bên trong theo các yêu cầu ứng dụng.

9.2  Khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã

Một hoặc nhiều DO'AC' định danh cơ chế mật mã có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ DF (xem Bảng 10). Mỗi cái biểu thị rõ ràng ý nghĩa của tham chiếu cơ chế mật mã trong DF và hệ phân cấp của nó.

Khuôn mẫu bao gồm hai hoặc nhiều DO.

- DO đầu tiên là tham chiếu cơ chế mật mã, DO'80’ (xem Bảng 55).

- DO thứ hai là định danh đối tượng, DO'06', như được xác định trong ISO/IEC 8825-1. Đối tượng định danh là cơ chế mật mã được xác định hoặc đăng ký trong tiêu chun, ví dụ tiêu chun ISO. Ví dụ về cơ chế mật mã là thuật giải mã hóa (ví dụ ISO/IEC 18033), mã xác thực thông điệp (ví dụ ISO/IEC 9797), giao thức xác thực (ví dụ ISO/IEC 9798), chữ ký số (ví dụ ISO/IEC 9796 hoặc ISO/IEC 14888), thuật giải mã hóa được đăng ký (ví dụ ISO/IEC 9979), vv...

- Nếu xuất hiện, một hoặc nhiều DO tiếp theo (DO'06‘ hoặc DO’13’) hoặc định danh cơ chế được sử dụng bng cơ chế trước đó (nghĩa là phương thức lựa chọn, ví dụ ISO/IEC 10116, hoặc hàm băm, ví dụ ISO/IEC 10118), hoặc thông số biu th (th phụ thuộc vào cơ chế trước đó).

DO'13‘ đưa lại OID tương đối bt rễ tại DO’06' gần nhất trước đy như được xác định trong ISO/IEC 8825-1.

Ví dụ (xem giải thích trong phụ lục A và phụ lục B)

{‘AC-'0B'-{'80’-'01’-‘01’}-{‘06’-‘06’-‘28818C710201’}}

Khuôn mẫu cùng với tham chiếu địa phương '01’ đối với thuật giải mã hóa đầu tiên trong ISO/IEC 18033-2 {‘AC’-'11’-{‘80’-‘01’-‘02}-{‘06'-,05’-‘28CC460502’}-{'06’-'05’-‘28CF060303’}}

Định danh đối tượng đầu tiên tham chiếu cơ chế xác thực thứ hai trong ISO/IEC 9798. Định danh đối tượng thứ hai tham chiếu hàm băm chuyên dụng thứ ba trong ISO/IEC 18033-3. Vì vậy, khuôn mẫu kết hợp tham chiếu địa phương '02' đến GQ2 sử dụng SHA-1.

9.3  Thuộc tính an toàn

Điều này xác định mã dữ liệu liên quan đến thuộc tính an toàn, và hai định dạng kết buộc thuộc tính an toàn và đối tượng: định dạng khối dựa trên ánh xạ bit và định dạng mở rộng mà mở rộng định dạng khối bằng quản lý danh sách TLV. Định dạng mở rộng có thể sử dụng mã được xác định đối với định dạng khối dưới các v bọc khác nhau.

9.3.1  Mục tiêu thuộc tính an toàn

Được tham chiếu theo thẻ ‘86’, '8B’, ‘8C', ‘8E’, '9C’, ‘A0’, ‘A1’, 'A3’, ‘AB’, thuộc tính an toàn có thể xuất hiện trong CP ca bất kỳ tệp hoặc DO nào (xem Bảng 10). Bất kỳ đối tượng nào trong th (ví dụ lệnh, tệp, DO, Bảng và hiển thị) có thể liên kết với hơn một thuộc tính an toàn và/hoặc với tham chiếu được bao gồm trong thuộc tính an toàn.

Trong môi trường SCQL (xem TCVN 11167-7 (ISO/IEC 7816-7), lệnh đối với ngôn ngữ hỏi thẻ cấu trúc), thuộc tính an toàn có thể được xác định trong hoạt động SCQL, ví dụ lệnh CREATE TABLE và CREATE VIEW. Nếu thuộc tính an toàn dựa trên mệnh đề này được sử dụng, khi đó chúng được truyền trong DO có thẻ ‘8B’, ‘8C’ hoặc ‘AB’ trong thông số thuộc tính an toàn của hoạt động SCQL.

Thuộc tính an toàn đối với DO BER-TLV được xác định trong 9.3.5. Thuộc tính an toàn đối với kênh lô-gic được xác định trong 9.3.7.

9.3.2  Định dạng khối

Trong định dạng khối, quy tắc truy cập bao gồm trường chế độ truy cập theo một hoặc nhiều byte điều kiện an toàn. Thuộc tính an toàn bao gồm một hoặc một số quy tắc truy cập kết nối.

Nếu một số quy tắc truy cập xuất hiện trong trường giá trị DO’8C’ hoặc ‘9C’ (xem Bảng 10), chúng đại diện cho điều kiện OR.

Trường chế độ truy cập - trường chế độ truy cập bao gồm hoặc một hoặc nhiều byte. Nếu trường chế độ truy cập bao gồm

- Một AMB, khi đó bit b7 đến b1 biểu thị hoặc không có byte điều kiện an toàn khi đặt là 0, hoặc có byte điều kiện an toàn trong cùng thứ tự (bit b7 đến b1) khi đặt là 1. Khi bit b8 được đặt là 1, bit b7 đến b4 có thể được sử dụng cho lệnh bổ sung, ví dụ lệnh ứng dụng cụ thể.

- Nhiều byte, byte đầu tiên ca trường chế độ truy cp được đặt là ‘00’. Byte thứ hai và khả năng byte hơn nữa (xem Chú thích bên dưới) trong trường chế độ truy cập là AMB. Mỗi AMB biểu thị trong bit b8 liệu nó có là AMB cuối cùng hay không. Bit b8 được đặt là 0 trong AMB cuối cùng. Bit b8 được đặt là 1 trong tt cả các AMB khác. Bit b6 đến b1 biểu thị hoặc không có byte điều kiện an toàn khi đặt là 0, hoặc có byte điều kiện an toàn trong cùng thứ tự (bit b6 đến b1) khi đặt là 1 và trong cùng thứ tự như AMB. Khi bit b7 được đặt là 1, bit b6 đến b1 có thể được sử dụng cho lệnh bổ sung, ví dụ lệnh ứng dụng cụ thể.

Chú thích: AMB hơn nữa không được xác định trong ISO/IEC 7816-4, và có thể được xác định trong bản in trong tương lai hoặc các phn khác của tiêu chuẩn này.

Bảng 17 đến Bảng 29 xác định byte chế độ truy cập riêng cho DF, EF, DO và Bảng và hiển thị.

Bảng 17 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

-

-

-

DELETE FILE (bản thân)

0

-

1

-

-

-

-

-

TERMINATE CARD USAGE (MF), TERMINATE DF

0

-

-

1

-

-

-

-

ACTIVATE FILE

0

-

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE

-

-

-

-

-

1

-

-

CREATE FILE (tạo DF)

-

-

-

-

-

-

1

-

CREATE FILE (tạo EF)

-

-

-

-

-

-

-

1

DELETE FILE (con)

Bng 18 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với EF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

-

-

-

DELETE FILE

0

-

1

-

-

-

-

-

TERMINATE EF

0

-

-

1

-

-

-

-

ACTIVATE FILE, ACTIVATE RECORD

0

-

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE, DEACTIVATE RECORD

-

-

-

-

-

1

-

-

WRITE BINARY, WRITE RECORD, APPEND RECORD

-

-

-

-

-

-

1

-

UPDATE BINARY, UPDATE RECORD, ERASE BINARY, ERASE RECORD

-

-

-

-

-

-

-

1

READ BINARY/RECORD, SEARCH BINARY/RECORD, COMPARE BINARY/RECORD

Bảng 19 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với DO

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

-

-

-

DELETE DATA

0

-

1

-

-

-

-

-

MANAGE DATA Hủy bỏ

0

-

-

1

-

-

-

-

MANAGE DATA Kích hoạt

0

-

-

-

1

-

-

-

MANAGE DATA Giải hoạt

-

-

-

-

-

1

-

-

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

-

-

-

-

-

-

1

-

PUT DATA/PUT NEXT DATA/UPDATE DATA

-

-

-

-

-

-

-

1

GET DATA/GET NEXT DATA/COMPARE DATA

Bng 20 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với đối tượng an toàn

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

x

-

-

-

-

-

-

0 (mọi giá tr khác là RFU)

0

-

1

-

-

-

-

-

TERMINATEa

0

-

-

1

-

-

-

-

ACTIVATEa

0

-

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATEa

-

-

-

-

-

x

-

-

0 (mọi giá trị khác là RFU)

-

-

-

-

-

-

1

-

PUT/UPDATEa

-

-

-

-

-

-

-

1

GETa

a mô tả trong định dạng in nghiêng có nghĩa là hoạt động và không phải là lệnh

Bảng 21 - Mã hóa byte đơn trong trường chế độ truy cập đối với Bảng và hiển thị

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

CREATE USER, DELETE USER1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

01
0

-

1

-

-

-

-

-

GRANT, REVOKE

0

-

-

1

-

-

-

-

CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE DICTIONARY

0

-

-

-

1

-

-

-

DROP TABLE, DROP VIEW

0

-

-

-

-

1

-

-

INSERT

-

-

-

-

-

-

1

-

UPDATE, DELETE

-

-

-

-

-

-

-

1

FETCH

Bảng 22 - Mã hóa byte th hai trong trường chế độ truy cập (AMB đu tiên) đối vi DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Byte cuối cùng của trường chế độ truy cập

1

-

-

-

-

-

-

-

Byte khác theo trong trường chế độ truy cập

-

0

-

-

-

-

-

-

Bit b6 đến b1 theo tiêu chun này

-

1

 

-

-

-

-

-

Bit b6 đến b1 độc quyền

-

0

1

-

-

-

-

-

TERMINATE CARD USAGE (MF), TERMINATE DF

-

0

-

1

-

-

-

-

ACTIVATE FILE

-

0

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE

-

0

-

-

-

1

-

-

CREATE FILE (tạo DF)

-

0

-

-

-

-

1

-

CREATE FILE (tạo EF)

-

0

-

-

-

-

-

1

DELETE FILE

Bng 23 - Mã hóa byte thứ ba trong trường chế độ truy cập (AMB thứ hai) đối với DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

DELETE FILE (bản thân)

-

0

-

1

-

-

-

-

APPLICATION MANAGEMENT REQUEST

-

0

-

-

1

-

-

-

REMOVE APPLICATION

-

0

-

-

-

x

x

x

000 (mọi giá tr khác là RFU)

Bảng 24 - Mã hóa byte thứ tư trong trường chế độ truy cập (AMB thứ ba) đối với DF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

x

x

x

x

-

-

000 (mọi giá tr khác là RFU)

-

0

-

-

-

-

1

-

Đối tượng d liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

-

-

-

-

-

1

DELETE DATA

Bảng 25 - Mã hóa byte thứ hai trong trường chế độ truy cập (AMB đầu tiên) đối vi EF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

TERMINATE EF

-

0

-

1

-

-

-

-

ACTIVATE FILE, ACTIVATE RECORD

-

0

-

-

1

-

-

-

DEACTIVATE FILE, DEACTIVATE RECORD

-

0

-

-

-

1

-

-

APPEND RECORD

-

0

-

-

-

-

1

-

UPDATE BINARY, UPDATE RECORD

-

0

-

-

-

-

-

1

READ BINARY/RECORD, SEARCH BINARY/RECORD

Bảng 26 - Mã hóa byte thứ ba trong trường chế độ truy cập (AMB thứ hai) đối với EF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

DELETE EF

-

0

-

x

x

-

-

-

00 (mọi giá trị khác là RFU)

-

0

-

-

-

1

-

-

WRITE BINARY, WRITE RECORD

-

0

-

-

-

-

1

-

ERASE BINARY, ERASE RECORD

-

0

-

-

-

-

-

1

COMPARE BINARY/RECORD

Bng 27 - Mã hóa byte thứ tư trong trường chế độ truy cập (AMB thứ ba) đối với EF

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

x

x

x

x

-

-

0000 (mọi giá tr khác là RFU)

-

0

-

-

-

-

1

-

Đi tượng dữ liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

-

-

-

-

-

1

DELETE DATA

Bảng 28 - Mã hóa byte thứ hai trong trường chế độ truy cập (AMB đầu tiên) đi với DO

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mã và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

MANAGE DATA Hủy bỏ

-

0

-

1

-

-

-

-

MANAGE DATA Kích hoạt

-

0

-

-

1

-

-

-

MANAGE DATA Giải hoạt

-

0

-

-

-

1

-

-

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

-

0

-

-

-

-

1

-

PUT DATA/UPDATE DATA

-

0

-

-

-

-

-

1

GET DATA/GET NEXT DATA

Bng 29 - Mã hóa byte thứ ba trong trường chế độ truy cập (AMB thứ hai) đi với DO

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

-

-

-

-

-

-

Cùng mà và ý nghĩa như trong Bảng 22

-

0

1

-

-

-

-

-

DELETE DATA

-

0

-

1

-

-

-

-

Đối tượng dữ liệu tạo lệnh (xem TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9))

-

0

-

-

x

x

-

-

00 (mọi giá trị khác là RFU)

-

0

-

-

-

-

1

-

PUT NEXT DATA

-

0

-

-

-

-

-

1

COMPARE DATA

Byte điều kiện an toàn - mỗi byte điều kiện an toàn xác định cơ chế an toàn nào cần thiết thích hợp vi quy tắc truy cập. Bảng 30 th hiện byte điều kiện an toàn. Bit b8 đến b5 biu thị điều kiện an toàn yêu cầu. Nếu không phải là tất cả bằng nhau, bit b4 đến b1 định danh:

- Hoặc môi trường an toàn (xem 10.3.3, SEID từ '01' đến '0E‘).

- Hoặc DO’AD’ (xem 9.3.6) theo số của nó từ ‘01' đến '0E'. DO'AD’ là CP dưới cùng DO’62' thuộc tính an toàn.

Bảng 30 - Mã hóa byte điều kiện an toàn

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

0

0

0

Luôn luôn

1

1

1

1

1

1

1

1

Không bao giờ

-

-

-

-

0

0

0

0

Không tham chiếu với môi trường an toàn, không tham chiếu với DO'AD'

-

-

-

-

Không phi là tt cả bằng nhau

Dưới thẻ '8C'1 hoặc ‘9E’2

SEID (xem 10.3.3)

Dưới thẻ '9C’1 hoặc ‘9D2

Số chuỗi của SPT DO’AD' (xem Bảng 38)

0

-

-

-

-

-

-

-

Ít nht một điều kiện

1

-

-

-

-

-

-

-

Tất cả các điều kiện

-

1

-

-

-

-

-

-

Thông điệp an toàn

-

-

1

-

-

-

-

-

Xác thực ngoài

-

-

 

1

-

-

-

-

Xác thực người sử dụng (ví d. mật lệnh)

1 đối với sử dụng trong định dạng khối (dưới thẻ '62', xem Bảng 10).

2 đối với sử dụng trong định dạng mở rộng (xem Bảng 33).

Cơ chế được xác định trong môi trường an toàn, hoặc trong DO’AD’ được sử dụng theo chỉ báo trong bit b7 đến b5 đối với bảo vệ lệnh và/hoặc xác thực bên ngoài và/hoặc xác thực người sdụng.

- Nếu bit b8 được đặt là 1, khi đó tất c các điều kiện được thiết lập trong bit b7 đến b5 được tha mãn.

- Nếu bit b8 được đặt là 0, khi đó ít nhất một trong các điều kiện được thiết lập trong bit b7 đến b5 được thỏa mãn.

- Nếu bit 7 được đặt là 1, trong điều kiện an toàn tham chiếu môi trường an toàn, khi đó khuôn mẫu tham chiếu điều khiển (xem 10.3.1) của môi trường an toàn mô tả liệu SM áp dụng với trường dữ liệu lệnh và/hoặc với trường dữ liệu hồi đáp (xem byte định tính sử dụng, Bảng 57). Nếu điều kiện an toàn biểu thị một số DO’AD’, SEID liên quan khả dụng hoặc trong DO’AD’ hoặc trong m rộng thuộc tính an toàn lồng trong DO’AD’.

- Nếu b8 = b7 = b6 = b5 = 0, và nếu b4 b3 b2 b1 biểu thị số DO’AD’ hiệu lực, DO biu thức Boole xuất hiện trong DO’AD' (xem 9.3.6.11).

9.3.3  Định dạng m rộng

9.3.3.1  Tổng quát

Trong định dạng mở rộng, quy tắc truy cp bao gồm DO chế độ truy cp theo sau bi một hoặc nhiều DO điều kiện an toàn. Điều khiển truy cập đối với một đối tượng được quản lý bằng cách tham chiếu quy tắc truy cập từ đối tượng liên quan. DO'AB" có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ tệp nào (xem Bng 10) đối với các quy tc truy cập như vậy.

DO chế độ truy cập - DO chế độ truy cập bao gồm hoặc trường chế độ truy cập (xem Bảng 17 đến Bảng 29 và Bảng 41 đến Bảng 44) hoặc danh sách các mô tả lệnh hoặc mô tả máy trạng thái độc quyền; DO điều kiện an toàn tiếp theo thích hợp với tất cả các lệnh biểu thị. Bảng 31 thể hiện DO chế độ truy cập.

Bảng 31 - Mã hóa DO chế độ truy cập

Thẻ

Độ dài

Giá trị

Ý nghĩa

80’

Thay đổi

Trường chế độ truy cập

Xem Bảng 17 đến Bảng 29 và Bảng 41 đến Bảng 44

81' đến '8F'

Thay đổi

Mô tả tiêu đề lệnh

Danh sách (phn) tiêu đề lệnh (xem Bảng 32)

'9C'

Thay đổi

 

Mô tả máy trạng thái độc quyền

Nếu thẻ từ '81’ đến '8F', khi đó phần tử dữ liệu chế độ truy cập đại diện danh sách các tập hợp có thể ca giá trị bốn byte CLA, INS, P1 và P2 trong tiêu đề lệnh. Phụ thuộc vào bit b4 đến b1 của thẻ, danh sách bao gồm chỉ các giá trị như được mô tả trong Bảng 32. Một số nhóm có thể xuất hiện đ xác định tập hợp lệnh, ví dụ giá trị ca INS P1 P2, INS P1 P2,.. đối với thẻ ‘87’.

Bảng 32 - Mã hóa thẻ ‘81’ đến 8F’ đối với DO chế độ truy cp

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

1

0

0

0

x

x

x

x

Mô tả lệnh bao gồm

1

0

0

0

1

-

-

-

- (CLA), nghĩa là giá trị của CLA

1

0

0

0

-

1

-

-

- (INS), nghĩa là giá tr của INS

1

0

0

0

-

-

1

-

- (P1), nghĩa là giá trị của P1

1

0

0

0

-

-

-

1

- (P2), nghĩa là giá tr của P2

- Giá tr của CLA mã hóa không là số dành cho kênh lô-gic có ý nghĩa là mô tả độc lp với kênh lô-gic

Đối tượng dữ liệu điều kiện an toàn - theo Bảng 33, DO điều kiện an toàn xác đnh hành động an toàn được yêu cầu để truy cập đối tượng được bảo vệ qua DO chế độ truy cập đặc biệt. Nếu được sử dụng là điều kiện an toàn, khuôn mẫu tham chiếu điều khiển (xem 10.3.1) được tham chiếu bởi thẻ ‘A4’ (AT), ‘B4’ (AT), 'B6' (DST) hoặc ‘B8’ (CT) bao gồm một DO định danh sử dụng (xem Bng 57) biểu thị hành động an toàn.

Bảng 33 - Mã hóa DO điều kiện an toàn

Th

Độ dài

Giá trị

Ý nghĩa

‘90’

0

-

Luôn luôn

‘97’

0

-

Không bao giờ

'9D’, '9E’

1

Byte điu kiện an toàn

Xem Bảng 30

A4’

Thay đổi

Khuôn mẫu tham chiếu điu khiển

Xác thực người sử dụng hoặc bên ngoài phụ thuộc vào định tính sử dụng

‘AB

Thay đổi

Khuôn mẫu điều kiện trạng thái đi tượng

Xem 9.3.3.2

'B4’, B6', 'B8'

Thay đi

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển

SM trong lệnh và/hoặc hồi đáp phụ thuộc vào định tính sử dụng

A0'

Thay đổi

DO điều kiện an toàn

Ít nhất một điều kiện an toàn được thực hiện (khuôn mẫu OR)

A7'

Thay đi

DO điu kiện an toàn

Nghịch đảo của điu kiện an toàn (khuôn mẫu OR)

‘AF'

Thay đổi

DO điu kiện an toàn

Mọi điu kiện an toàn được thực hiện (khuôn mẫu AND)

BE’

Thay đổi

Khuôn mẫu điều kiện an toàn Boole.

Tham chiếu giá trị của các điều xuất hiện trong thẻ

Một số DO điều kiện an toàn có thể được gắn với cùng hoạt động.

- Nếu DO điều kiện an toàn được lồng trong khuôn mu OR (th 'A0'), khi đó ít nhất một điều kiện an toàn được thực hiện trước khi hành động.

- Nếu DO điều kiện an toàn không được lồng trong khuôn mẫu OR (thẻ ‘A0’) hoặc nếu chúng được lồng trong khuôn mẫu AND (thẻ 'AF'), khi đó mọi điều kiện an toàn được thực hiện trước khi hành động.

- Giá trị ca điều kiện an toàn NOT (thẻ ‘A7’) là nghịch đảo lô-gic của giá trị ca điều kiện an toàn nó lng vào.

9.3.3.2  Khuôn mẫu điều kiện trạng thái đối tượng

Khuôn mẫu cung cp khả năng khiến cho điều kiện an toàn phụ thuộc:

- Giá trị hiện hành của một đối tượng (EF, DO), được tham chiếu trong khuôn mẫu điều kiện trạng thái đối tượng.

- Giá trị hiện hành của một thuộc tính liên quan đến (EF, DF, DO, khóa hoặc mật lệnh) được tham chiếu trong khuôn mẫu điều kiện trạng thái đối tượng.

- Giá trị hiện hành của dữ liệu trong OS (ví dụ đồng hồ hệ thống)

- Giá trị hiện hành của (phần của) thông điệp lệnh

Khuôn mẫu được lập thành bốn phn khác nhau:

- Đối tượng dữ liệu điều kiện bắt buộc xác định hoạt động được thực hiện để so sánh giá trị tham chiếu với dữ liệu so sánh được cho trong khuôn mẫu.

- DO định vị đối tượng bắt buộc: bộ đnh vị đối tượng định danh rõ ràng dữ liệu được sử dụng để so sánh.

- Dữ liệu so sánh bắt buộc được so sánh với giá trị của đối tượng tham chiếu hoặc giá trị của một thuộc tính liên quan đến đối tượng tham chiếu.

- Bộ lọc nhị phân tùy chọn được áp dụng với dữ liệu để được so sánh (AND lô-gic) trước khi so sánh.

Bng 34 thể hiện khuôn mẫu điều kiện trạng thái đối tượng

Bảng 35 cùng với Bng 36 thể hiện đối tượng dữ liệu điều kiện

Bảng 34 - SC-DO giành cho mô tả các điều kiện truy cập phụ thuộc vào thuộc tính đi tượng

Bảng 34 - SC-DO giành cho mô tả

Thẻ

Độ dài

Giá trị

Ý nghĩa

'AB'

Thay đi

Điều kiện DO'9E'

Bộ định vị đối tượng theo Bảng 37 (thẻ ‘7F72’)

Bộ lọc nhị phân DO’5F71' (tùy chọn)

Dữ liệu so sánh (thẻ '53')

Điều kiện trạng thái đối tượng

Bảng 35 - Mã hóa đối tượng dữ liệu điều kiện

Thẻ Độ dài

Giá trị

 

‘9E‘

’01'

Quy tc xác minh thuộc tính đối tượng (xem Bảng 36)

Bng 36 - Giá tr mã hóa điều kiện

Giá trị

Điều kiện được thực hiện nếu

01'

<", giá trị ca thuộc tính/đối tượng tham chiếu nhỏ hơn giá trị được cho

'02'

≤”, giá trị ca thuộc tính/đối tượng tham chiếu nh hơn hoặc bằng giá trị được cho

03'

=, giá trị của thuộc tính/đối tượng tham chiếu bằng d liệu so sánh được cho

'04'

≥”, giá trị ca thuộc tính/đi tượng tham chiếu lớn hơn hoặc bng dữ liệu so sánh được cho

05'

>, giá tr ca thuộc tính/đối tượng tham chiếu lớn hơn dữ liệu so sánh được cho

'06'

#, giá trị ca thuộc tính/đối tượng tham chiếu không bằng dữ liệu so sánh được cho

Theo độ dài bằng ca đối tượng

Điều kiện an toàn được mô tả theo khuôn mẫu điều kiện trạng thái đối tượng không được thực hiện nếu giá trị thuộc tính/đối tượng tham chiếu không thực hiện điu kiện được xác định bởi DO điều kiện.

9.3.3.3  Bộ định vị đối tượng

Bộ định v đối tượng cung cp tham chiếu đối với đối tượng được lưu trữ trong thẻ. Loại đi tượng sau có thể được tham chiếu:

- Khóa cụ thể MF hoặc DF

- Mật lệnh cụ thể MF hoặc DF

- Đối tượng dữ liệu ứng dụng cụ thể

- EF hoặc DF

- Dữ liệu hệ thống đặc biệt được quản lý bằng thẻ

- Phần tử dữ liệu ca thông điệp lệnh

Bộ định vị đối tượng được đại diện bng khuôn mẫu ‘7F72‘. Khuôn mẫu được soạn thảo bng một DO tham chiếu đối tượng (bắt buộc) theo sau bởi DO tham chiếu thuộc tính (có điều kiện). Loại DO tham chiếu đối tượng phụ thuộc vào đối tượng được tham chiếu (EF, DF, DO, khóa, mật lệnh). Bảng 37 liệt kê DO tham chiếu đối tượng phụ thuộc vào loại đối tượng tham chiếu.

Khuôn mẫu tham chiếu mật mã (CRT) theo 10.3.1 được sử dụng để tham chiếu khóa hoặc mật lệnh. CRT phải chứa ít nhất một đối tượng dữ liệu tham chiếu (DO'83’ hoặc ‘84’). Đối tượng dữ liệu hơn nữa từ Bảng 51 có thể được sử dụng (ví dụ định tính sử dụng) nếu được yêu cầu định tính tham chiếu hơn nữa. DO bắt buộc (trống) sau tham chiếu bng thẻ ca mình cho thuộc tính khóa dự định từ Bảng 40.

Bộ định vị đối tượng theo Bng 37 được sử dụng để tham chiếu hoặc

- Một thông số kiểm soát của DF, EF hoặc DO

- (phần của) nội dung dữ liệu trong EF trong suốt

- (phần của) nội dung dữ liệu trong bản ghi EF cấu trúc

- Trường giá tr ca DO

Nếu tham chiếu DF được xác định, đối tượng dữ liệu thứ hai phải tuân theo, biểu thị đối tượng thông số kiểm soát từ Bảng 10. Nếu EF hoặc DO được tham chiếu, DO thứ hai là tùy chọn. Nếu xuất hiện, nó phải biểu thị thông số kiểm soát ca EF hoặc DO theo cùng cách thức như đối với DF. Nếu không xuất hiện, bộ định v đối tượng tham chiếu nội dung dữ liệu của EF (EF trong suốt), nội dung dữ liệu ca bản ghi trong EF hoặc trường giá trị của DO.

Để tham chiếu với dữ liệu hệ thống trong OS, DO'80’ trống được sử dụng. DO bắt buộc sau biểu thị phần nào của APDU lệnh được thực hiện. DO'A1’ được sử dụng để giải quyết hoặc

- (một phần ca) trường dữ liệu, được xác định bằng khoảng chừa trống và độ dài

- (một phần của) trường dữ liệu của đối tượng dữ liệu được chứa trong trường dữ liệu.

Đối tượng dữ liệu dự định trong trường dữ liệu được xác định bằng danh sách thẻ. Nếu không có danh sách thẻ được cho, trường dữ liệu lệnh nằm trong phạm vi tiêu điểm của bộ định vị đối tượng. Sử dụng DO khoảng chừa trống và/hoặc DO độ dài, vùng liên quan đến trường dữ liệu lệnh/trường giá trị DO có th bị cm. Nếu DO khoảng chừa trống b thiếu, giá trị khoảng chừa trống bằng 0 mặc nhiên được sử dụng. Nếu DO độ dài bị thiếu bộ đnh vị đối tượng tham chiếu với vùng đầy đủ bắt đu từ vị trí được biểu thị bằng khoảng chừa trống đến cuối trường dữ liệu của APDU lệnh/trường giá trị của đối tượng dữ liệu.

Bảng 37 - Mã hóa bộ định vị đối tượng DO’7F72’

Loại đối tượng

DO tham chiếu đối tượng

DO tham chiếu thuộc tính

Khóa

CRT chứa ít nht một DO(‘83’ hoặc '84') tham chiếu khóa

DO trống (bắt buộc), thẻ tham chiếu thuộc tính khóa liên quan (xem Bng 40)

Mật lệnh

CRT chứa ít nhất một DO’83’ tham chiếu mật lệnh và DO’95’ định tính sử dụng

DO trống (bắt buộc), th tham chiếu thuộc tính khóa liên quan (xem Bảng 40)

DF

Khuôn mẫu tham chiếu chung '60' (xem Bảng 86) biểu thị một DF

DO trống (bắt buộc), th tham chiếu đối tượng thông số kiểm soát liên quan (xem Bảng 10)

CP ca EF hoặc DO

Khuôn mu tham chiếu chung '60' (xem Bảng 86) biểu thị một EF hoặc DO

DO trống (bắt buộc), thẻ tham chiếu đối tượng thông số kiểm soát liên quan (xem Bảng 10)

Bản ghi, chuỗi dữ liệu hoặc phần tử dữ liệu

Khuôn mẫu tham chiếu chung '60' (xem Bảng 86) biểu thị một bản ghi hoặc chuỗi dữ liệu n EF hoặc trường giá trị ca đối tượng dữ liệu (có khả năng định v trong EF)

Không có

Dữ liệu h thng

DO'80' (trống) biểu thị vùng dữ liệu hệ thống bên trong

Đối tượng dữ liệu (trống) biểu thị phần tử dữ liệu hệ thống dự định (độc quyền)

Thông điệp lệnh

DO'81' (trống) biu thị APDU lệnh

Một trong các đối tượng dữ liệu sau (bắt buộc):

'89': tham chiếu tiêu đề lệnh (DO trống)

'96': tham chiếu giá trị Ne của APDU lệnh (DO trng)

‘A1’: Do dữ liệu lệnh; có thể chứa DO sau theo thứ tự được cho

- Danh sách thẻ biểu thị một DO của trường dữ liệu lệnh (tùy chọn)

- DO'54' khoảng chừa trống (tùy chọn)

- DO’02' độ dài (tùy chọn)

DO'A1’ trống tham chiếu trường dữ liệu hoàn thành ca APDU lệnh

9.3.3.4  Giá trị bộ lọc nhị phân (tùy chọn)

DO'5F71' bộ lọc nhị phân cung cp mặt nạ nhị phân được sử dụng trong hoạt động AND lô-gic với dữ liệu được so sánh trước khi so sánh.

9.3.3.5  Dữ liệu so sánh

DO’53' dữ liệu so sánh cung cp đại diện nhị phân của giá tr được so sánh với dữ liệu được xác định bng bộ đnh vị.

9.3.4  Tham chiếu quy tắc truy cập

Quy tắc truy cập trong định dạng mở rộng có th được lưu trữ trong EF hỗ trợ cu trúc tuyến tính có bản ghi có kích cỡ biến đổi. EF như vậy được gọi là EF.ARR. Một hoặc nhiều quy tắc truy cập có thể được lưu trữ trong mỗi bản ghi được tham chiếu bằng số bản ghi. Số bản ghi như vậy được gọi là byte ARR. Bảng 38 mô tả bố cục của một EF.ARR.

Bảng 38 - Bố cục EF.ARR

Số bản ghi (byte ARR)

Nội dung bản ghi (một hoặc nhiều quy tc truy cp)

1

DO chế độ truy cp, một hoặc nhiều DO điu kiện an toàn, DO chế độ truy cp....

2

DO chế độ truy cập, một hoặc nhiều DO điều kiện an toàn,...

...

...

N

DO chế độ truy cập, một hoặc nhiu DO điu kiện an toàn,...

DO’8B' thuộc tính an toàn tham chiếu định dạng m rộng (xem Bảng 39) có thể xut hiện trong CP của bt kỳ tệp nào hoặc DO (xem Bng 10).

- Nếu độ dài là một, khi đó trường giá trị là một byte ARR tham chiếu bản ghi trong EP.ARR đã hoàn toàn biết.

- Nếu độ dài là ba, khi đó trường giá trị là một đnh danh tệp theo sau bởi một byte ARR; định danh tệp tham chiếu EF.ARR và byte ARR là s bản ghi trong EF.ARR.

- Nếu độ dài là chẵn và ít nhất là bốn, khi đó trường giá trị là định danh tệp theo sau bởi một hoặc nhiều cặp byte. Mỗi cặp bao gồm một SEID theo sau bởi một byte ARR; SEID định danh môi trường an toàn mà quy tắc truy cập được tham chiếu bằng byte ARR áp dụng.

Bảng 39 - DO thuộc tính an toàn tham chiếu đnh dạng m rộng

Thẻ

Độ dài

Giá trị

'8B'

1

Byte ARR (một byte)

 

3

Định danh tệp (2 byte) - byte ARR (một byte)

 

Chẵn, > 3

Định danh tệp (2 byte) - SEID (một byte) - byte ARR (một byte) - (byte SEID - byte ARR) -...

Byte ARR của SE hiện hành biểu thị quy tắc truy cập có hiệu lực đối với truy cập hiện hành vào DF ứng dụng.

CHÚ THÍCH: Nếu không SE được thiết lập trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT trước đó, khi đó SE mặc định là SE hiện hành.

9.3.5  Thuộc tính an toàn đối với đối tượng dữ liệu

Chi tiết các đặc tính liên quan đến an toàn là DO, được định danh theo thẻ của nó trong khuôn mẫu hiện hành đi cùng với VA. Bt kỳ DO nào có thể có thông số kiểm soát được th hiện tại giao diện thẻ là DO’62' lồng đặc tính an toàn đối với DO đó. Khi DO không có đặc tính thông số kiểm soát, thuộc tính an toàn của tệp cha phải được kế thừa.

Khi nó thuộc về mở rộng tệp, thuộc tính an toàn ca DO phải không kế thừa từ tệp cha trình bao gắn thẻ. Thuộc tính an toàn ca nó là các thuộc tính được xác định mà tham chiếu gián tiếp hướng vào. Dưới thẻ ‘A0’, khuôn mẫu thuộc tính an toàn đối với DO có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ tệp hoặc DO (xem Bảng 10). Khuôn mẫu như vậy:

- Bắt đầu với DO thuộc tính an toàn (thẻ '86', '8B', '8C’, '8E', '9C’, ‘A0', ‘A1’, ‘AB');

- Kết thúc với DO'5C' danh sách thẻ có thể để trống.

Danh sách thẻ chỉ bao gồm thẻ thuộc về khuôn mẫu cơ s mà DO‘62' lồng trong DO'A0' thuộc về, hoặc thẻ ca DO được mong đợi bổ sung vào khuôn mẫu này. Khi danh sách thẻ trống, khuôn mẫu thuộc tính an toàn có hiệu lực đối với toàn bộ khuôn mẫu cơ s mà DO’62’ thuộc về.

9.3.6  Khuôn mẫu thông số an toàn

9.3.6.1  Đặc tính chung

Khuôn mẫu thông số an toàn, DO’AD' dưới DO’62’, cung cp sự m rộng của thuộc tính an toàn đi cùng với đối tượng an toàn (ví dụ khóa, mật lệnh...) hoặc một DO chứng thực xử lý an toàn (xem 9.3.6.2). Bất kỳ DO'AD’ nào hỗ trợ hàm này phải bao gồm hoặc trình bao hoặc trình bao được gắn th DO'63’ (xem 8.4.9 và 9.3.6.2) đưa lại tham chiếu gián tiếp với đối tượng an toàn hoặc DO. Nó có thể đưa lại thông số sử dụng dữ liệu mô tả đặc tính và điều kiện sử dụng ca DO này.

Một DO’AD’ lồng trong DO’AD' có cùng mã hóa như DO’AD' lồng trong DO'62’.

Như bt kỳ khuôn mu nào, khuôn mẫu thông số an toàn có thể lồng vào một DO’62. Trong DO này, thuộc tính an toàn đối với DO có ý nghĩa được xác định trong 9.3.5. Tt cả các thuộc tính an toàn khác áp dụng đối với đối tượng an toàn (xem Bảng 20 về mã hóa byte chế độ truy cập).

Ví dụ: trong DO'62' dưới DO’AD’, DO sau có thể xuất hiện c:

- DO {A0 06 {8CXYZT}{5C01B3}có ý nghĩa thông thường, nghĩa là thuộc tính an toàn đ truy cập DO’B3" bao gm DO được xác định bng một OID.

- DO {8CXYZ} hoặc {ABXY...} mã hóa thuộc tính an toàn để truy cập DO lồng trong đối tượng an toàn (xem Bảng 20).

DO'AD’ cũng có thể được tham chiếu bng bất kỳ lệnh nào sử dụng DO này hoặc đối tượng an toàn mà DO’AD’ được kết nối.

Nếu biểu thức Boole được là TRUE để cho phép thực hiện C-RP, DO xác định biểu thức Boole này phải xut hiện trong DƠAD' (xem 9.3.6.11).

9.3.6.2  M rộng thuộc tính an toàn

Tất cả các DO có th t ‘A0’ đến ‘A5’ định danh loại đối tượng an toàn. Mỗi loại có byte chế độ truy cập cụ thể (xem Bảng 41 đến Bảng 44). Thuộc tính an toàn đối với khóa Diffie-Hellman không liên quan, do vậy DO’A5’ luôn trống.

Bt kỳ DO có thẻ từ ‘A0’ đến 'A4' phải lồng vào:

- Hoặc một DO’8C’ lồng thuộc tính an toàn trong định dạng khối (xem 9.3.2), tham chiếu SE.

- Hoặc DO‘9C’ lồng thuộc tính an toàn trong đnh dạng khối (xem 9.3.2), tham chiếu SPT.

- Hoặc DO’AB’ lồng thuộc tính an toàn trong định dạng mở rộng (xem 9.3.3), mà DO’9D' byte điều kiện an toàn có thể được sử dụng để tham chiếu SPT.

Bảng 40 - Thông số sử dụng dữ liệu trong khuôn mẫu thông số an toàn (th 'AD' dưới thẻ ‘62’)

Th

Độ dài

Giá trị

Ln xuất hiện

06'

Biến đi

OID của tài liệu mô tả, ví dụ thuật giải và/hoặc sử dụng DO'B3’

Nhiều nht là một ln

63'

Biến đi

Trình bao

Nhiu nht là một lần

‘7B’

Biến đi

DO môi trường an toàn (xem Bảng 59)

Một ln

80'

1

Số chui (bt buộc)

Một lần

82'

Biến đổi

Đối tượng an toàn (mật lệnh/loại dữ liệu tham chiếu) số (mã nhị phân)

Nhiu nht là một lần

83’

Biến đi

Đối tượng an toàn (khóa/loại chng nhn) số (mã nhị phân)

Nhiu nhất là một lần

84’

1

SEID

Bất kỳ

'86‘

1

Bộ chỉ báo hạn chế sử dụng khóa (xem 9.3.6.4)

Nhiu nhất là một lần

'8A'

1

Byte LCS của đối tượng an toàn

Nhiều nhất là một ln

90'

Biến đi

Số tối đa của các lần thử ca thủ tục xác thực (mã nhị phân)

Thay đi được

Nhiều nht là một ln

91

Không thay đi được

92’

Biến đi

Số còn loại của các lần thử của thủ tục xác thực (mã nhị phân)

Thay đi được

Nhiu nhất là một lần

'93'

Không thay đi được

94'

Biến đi

Bộ đếm sử dụng tối đa (mã nhị phân)

Thay đi được

Nhiều nht là một lần

95

Không thay đi được

96’

Biến đi

Bộ đếm sử dụng còn lại (mã nhị phân)

Thay đổi được

Nhiều nht là một lần

97’

Không thay đi được

98’

Biến đi

Số tối đa ca tạo chữ ký (mã nhị phân)

Thay đi được

Nhiều nht là một lần

‘99’

Không thay đi được

’9A'

Biến đổi

Số còn lại của tạo chữ ký (mã nh phân)

 

Nhiều nht là một lần

'9B'

 

’9C’

1

Cờ không phn đối (không được chứng thực nếu giá trị = 00’)

Nhiều nht là một lần

‘9D’

Biến đi

Số tối đa ca tạo khóa (mã nhị phân)

Nhiều nht là một lần

9E'

Biến đi

Số còn lại ca tạo khóa (mã nhị phân)

Nhiều nht là một lần

A0

Biến đi

Mở rộng thuộc tính an toàn đối với đối tượng xác thực

Nhiều nhất là một lựa chọn trong số các giá trị này

'A1'

Biến đi

Mở rộng thuộc tính an toàn đối với khóa riêng

'A2'

Biến đổi

Mở rộng thuộc tính an toàn đối với khóa công khai

'A3'

Biến đổi

M rộng thuộc tính an toàn đối với chứng nhận

'A4'

Biến đi

Mở rộng thuộc tính an toàn đối với khóa bí mật

A5'

0

Mở rộng thuộc tính an toàn đối với khóaa Diffie-Hellman riêng

'AD'

Biến đổi

Khuôn mẫu thông số an toàn

Bất kỳ

‘AF

Biến đi

Khuôn mu đặc tính mật lệnh (xem 9.3.6.12)

Bt kỳ

'B3'

Biến đi

DO được xác định bng DO '06‘

Bất kỳ

BE'

Biến đổi

Biểu thức Boole

Nhiều nhất là một lần

- Các th khác trong lp ngữ cnh cụ thể là RFU

- Giá trị của bộ đếm không thay đổi được không liên quan với kênh vật lý hoạt động và không hoạt động

- Giá trị của bộ đếm thay đi được bị tác động bi kênh vật lý hoạt động và không hoạt động

- a s dụng khóa như vy không thuộc điều kiện sử dụng do nó thuộc v thông số miền công cộng

Khi DO’AD’ được tham chiếu trong DO’9C' hoặc DO'9D’, DO’AD’ này hoặc trình bao được gắn thẻ tham chiếu nó phải thuộc về cùng khuôn mẫu như mở rộng thuộc tính an toàn.

Byte chế độ truy cập trong m rộng thuộc tính an toàn biểu thị các hàm hoặc lệnh nào được hỗ trợ bởi đối tượng an toàn. Khi nó không được sử dụng trong DO’AD’, byte chế độ truy cập cũng có thể biểu thị những hoạt động nào có thể được thực hiện trên đối tượng an toàn.

Nếu không có SEID được cung cấp trong thuộc tính an toàn tham chiếu DO'AD’, sự mở rộng thuộc tính an toàn này có thể cung cp SEID nếu cần thiết.

Bảng 41 - Mã hóa byte chế độ truy cập đối với đối tượng xác thực

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b3 đến b1 theo Bảng này (bit b7 đến b4 độc quyền)

0

1

-

-

-

-

-

-

ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

0

-

1

-

-

-

-

-

DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

0

-

-

1

-

-

-

-

Sử dụng độc quyền

0

-

-

-

1

-

-

-

Sử dụng độc quyền

-

-

-

-

-

1

-

-

RESET RETRY COUNTER

-

-

-

-

-

-

1

-

CHANGE REFERENCE DATE

-

-

-

-

-

-

-

1

VERIFY

Bảng 42 - Mã hóa byte chế độ truy cập đối vi khóa không đối xứng riêng

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b5 độc quyền, tất cả các bit khác theo Bảng này

-

1

-

-

-

-

-

-

PSO Tính chữ ký số

-

-

1

-

-

-

-

-

PSO Giải mã

0

-

-

x

-

-

-

-

0 (mọi giá trị khác là RFU)

-

-

-

-

1

-

-

-

GENERAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

1

-

-

INTERNAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

-

1

-

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

-

-

-

-

-

-

-

1

Độc quyền khi được sử dụng trong SPT, GET ATTRIBUTE khi được sử dụng ở nơi khác

Bng 43 - Mã hóa byte chế độ truy cập đối với khóa không đối xng công khai và chng nhn

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

-

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

-

Bit b5 độc quyền, tt cả các bit khác theo Bảng này

-

1

-

-

-

-

-

-

PSO xác minh chữ ký số, xác minh chứng nhận

-

-

1

-

-

-

-

-

PSO Mã hóa

0

-

-

x

-

-

-

-

0 (mọi giá trị khác là RFU)

-

-

-

-

1

-

-

-

GENERAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

1

-

-

EXTERNAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

-

1

-

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR

-

-

-

-

-

-

-

1

Độc quyền khi được sử dụng trong SPT, GET ATTRIBUTE khi được sử dụng nơi khác

Bảng 44 - Mã hóa byte chế độ truy cập đối với khóa bí mật

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

-

-

-

-

-

-

 

Bit b7 đến b1 theo Bảng này

1

-

-

-

-

-

-

 

Bit b4 độc quyền, tt cả các bit khác theo Bng này

-

1

-

-

-

-

-

-

PSO mã hóa, tính kiểm tra tổng mật mã

-

-

1

-

-

-

-

-

PSO giải mã, xác minh kiểm tra tổng mật mã

-x---0

(mọi giá tr khác là

RFU)-

-

-

1

-

-

-

-

MUTUAL AUTHENTICATE/ GENERAL AUTHENTICATE

--

0

-

-

-

-

1

-

-

EXTERNAL AUTHENTICATE/ MUTUAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

-

1

-

INTERNAL AUTHENTICATE

-

-

-

-

-

-

-

1

Độc quyn khi được sử dụng trong SPT, GET ATTRIBUTE khi được sử dụng ở nơi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.6.3  S chuỗi

Phiên bản liên tiếp ca DO’AD’ tương ứng với giá trị gia tăng của số chuỗi. Giá tr DO'80’ được mã hóa trong nhị phân, trên một byte. Các DO’AD' được tham chiếu trong byte điều kiện an toàn (xem Bảng 30) có số nằm trong dãy '01 đến ’0E’.

9.3.6.4  Bộ chỉ báo hạn chế sử dụng khóa

Phần tử dữ liệu trong DO'86’ biểu thị các hạn chế cụ thể đối với với sử dụng khóa (xem Bảng 45). Trong điều này, các định nghĩa sau được sử dụng:

- Giai đoạn chuẩn bị: giai đoạn chun bị bao gồm một C-RP hoặc một chuỗi C-RP. Bn chất của lệnh được gửi trong giai đoạn chuẩn bị không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

- Giai đoạn sử dụng: giai đoạn sử dụng bao gồm một C-RP hoặc một chuỗi C-RP. Bản chất ca lệnh được gửi trong giai đoạn sử dụng không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

Bng 45 - Mã hóa các hạn chế s dụng khóa

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

1

-

-

-

-

-

-

-

Nhiều nht là một lần sử dụng

-

1

-

-

-

-

-

-

Sử dụng ngay lp tức

-

-

1

-

-

-

-

-

Chi tiết được cung cấp trong tham chiếu OID

-

-

-

x

x

x

x

x

00000 (mọi giá trị khác là RFU)

Nếu bit b8 được thiết lập đến

- 1 điều này biểu thị rằng đối với mỗi sử dụng khóa giai đoạn chuẩn bị phải được thực hiện

- 0 điều này biểu thị rằng khóa có thể sử dụng được hơn một lần đối với giai đoạn chun bị.

Nếu bit b7 được thiết lập đến

- 1 điều này biểu thị rằng thiết bị giao diện không được phép gửi C-RP giữa giai đoạn chun bị và giai đoạn sử dụng trên kênh lô-gic được sử dụng cho sử dụng khóa.

- 0 điều này biểu thị rằng thiết bị giao diện có thể gửi một hoặc một số C-RP giữa giai đoạn chun bị và giai đoạn sử dụng, trên kênh lô-gic tùy ý.

Nếu bit b6 được thiết lập đến

- 1 khi đó SPT bao gồm DO'86' phải chứa DO'06’ và tham chiếu OID phải cung cp chi tiết cho hạn chế sử dụng khóa.

- 0 khi đó SPT bao gồm DO'86’ có thể hoặc có thể không bao gồm DƠ06'.

Bit b5 đến b1 ca bộ chỉ báo hạn chế sử dụng khóa là RFU.

DỤ 1: Đối với khóa chữ ký cp không phản đối giai đoạn chun bị điển hình bao gồm xác nhn người sử dụng (ví dụ lệnh VERIFY) và giai đoạn s dụng điển hình bao gồm ví dụ các lệnh số không, một hoặc nhiều PSO dữ liệu hỏng theo sau bởi ví dụ lệnh PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE.

VÍ DỤ 2: Đối với khóa được sử dụng trong thủ tục xác nhận chứng minh tính xác thực ca một thực thể bên ngoài giai đoạn chuẩn bị điển hình bao gồm sự phục hồi ca th thách từ thẻ (ví dụ bằng phương pháp lệnh GET CHALLENGE) và giai đoạn sử dụng điển hình bao gm thủ tục xác nhận (ví dụ lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE).

9.3.6.5  Số thử

Khi đối tượng an toàn được sử dụng để xác nhận, số thử được giới hạn đến giá trị của DO’90’ hoặc ‘91’ trong thông số sử dụng dữ liệu được lồng trong DO’AD’. Số thử còn lại cho phép được cho bi giá trị ca DO'92’ hoặc ‘93’. Giá tr của DO’90', ‘91’, ‘92' và '93' được mã hóa trong nhị phân.

9.3.6.6  Số sử dụng

Số sử dụng của đối tượng an toàn được giới hạn đến giá trị của DO'94' hoặc ‘95' trong thông ssử dụng dữ liệu được lng trong DO'AD’.  Số sử dụng còn lại cho phép được cho bởi giá trị của DO'96‘ hoặc ‘97’. Giá trị của DO’94', ‘95’, '96' và '97' được mã hóa trong nhị phân.

9.3.6.7  Không phản đối

Khi cấp không phản đối, một hàm có thể dựa vào DO đối tượng an toàn có cờ này thiết lập trong DO’9C’, nghĩa là đến giá trị > 0. Nếu giá trị này là '00', DO ('9C 01 00’) không thể chứng thực không phản đối.

9.3.6.8  Đánh số đối tượng an toàn

Nếu cần thiết, đối tượng an toàn (mật lệnh/dữ liệu tham chiếu hoặc khóa/chứng nhận) có thể có số được chứa trong DO’82’ ('83’). Giá trị của DO’82' và ‘83' được mã hóa trong nhị phân, trên một hoặc một s byte. Byte đầu tiên ca giá trị có th được sử dụng làm tham chiếu đối tượng trong lệnh xử lý an toàn cơ bản (xem 11.5 và Bảng 94). Trường giá trị cũng có thể được sử dụng khi tham chiếu đối tượng dữ liệu an toàn bằng CRT (xem DO'83’, ‘84’ trong Bảng 55).

CHÚ THÍCH: Hạn chế từ Bảng 94 giới hạn dãy các giá trị có thể đối với byte đu tiên ca trường giá trị nếu byte đó được dự định sử dụng làm tham chiếu đối tượng trong lệnh xử lý an toàn cơ bn.

9.3.6.9  Tạo chữ ký

Nếu cần thiết, số tạo chữ ký bằng đối tượng an toàn được giới hạn đến giá trị ca DO'98' hoặc '99' trong thông số sử dụng dữ liệu được lồng trong DO'AD'. Số tạo còn lại được phép được cho bằng giá trị ca DO’9A’ hoặc ‘9B‘. Giá trị của DO’98’, '99’, '9A' và ‘9B’ được mã hóa trong nhị phân.

9.3.6.10  Tạo khóa

Nếu cần thiết, số tạo khóa bằng đối tượng an toàn được giới hạn đến giá trị ca DƠ9D’ trong thông số sử dụng dữ liệu được lồng trong DO'AD'. Số tạo còn lại được phép được cho bằng giá trị ca DO'9E‘. Giá trị ca DO’9D’ và ‘9E’ được mã hóa trong nhị phân.

9.3.6.11  Biểu thức Boole

DO’BE' biểu thức Boole dưới DO‘AD’ bao gồm:

- DO’06’ định danh đối tượng bắt buộc xác định sử dụng các DO như thế nào để xây dựng biểu thức Boole

- Một hoặc một số DO thuộc lớp ngữ cảnh cụ thể, dữ liệu tham chiếu hoặc DO có cùng cú pháp như DO'60' tham chiếu chung (xem 11.4.2.1) hoặc DO'7F72’ bộ định vị đối tượng (xem 9.3.3.3).

CHÚ THÍCH: Trong 9.3.2, gạch ngang cuối cùng bao gồm yêu cu đối vi sự xuất hiện của DƠBE'.

9.3.6.12  Khuôn mẫu đặc tính mật lệnh

DO'AF‘ khuôn mẫu đặc tính các mật lệnh dưới DO'AD’ bao gồm các đặc tính mật lệnh. DO'06' có thể xuất hiện trong khuôn mẫu các đặc tính mật lệnh.

Nếu khuôn mẫu mật lệnh

- Bao gồm một OID trong DO’06, DO’06’ đó là DO đầu tiên trong khuôn mẫu mật lệnh. Tiêu chun hoặc đặc tả được tham chiếu bng OID này xác định đối tượng dữ liệu hơn nữa đi kèm theo trong khuôn mẫu các đặc tính mật lệnh.

- Không bao gồm một DƠ06' khi đó khuôn mẫu tuân theo TCVN 11167-15 (ISO/IEC 7816-15) và có thể bao gồm bất kỳ DO nào từ Bảng 46 theo bt kỳ thứ tự nào có ý nghĩa và mã hóa được xác định trong Bảng 46.

Bảng 46 - Khuôn mẫu các đặc tính mật khẩu (DO’AF’ dưới thẻ ‘AD’)

Thẻ

Độ dài

Mô tả

81

1

Độ dài lịch sử dữ liệu xác minh: số tối đa của các giá tr dữ liệu xác minh được ghi lại và duy trì. Khi dữ liệu xác minh được thiết lập, nó phải khác vi tất c các giá trị trong lịch sử dữ liệu xác minh.

Giá trị của độ dài lịch sử dữ liệu xác minh phải trong khoảng đóng [0, 8].

82’

1

Định dạng vận chuyển đối với dữ liệu xác minh và dữ liệu tham chiếu mới

- ‘00', trực tiếp: dữ liệu được truyền đến ICC được lấy nguyên như vậy (mã hóa nhị phân)

- '01', bằng số: mỗi ký tự được mã hóa theo ISO/IEC 10646 (UTF-8) và là phần tử ca khoảng đóng [‘30‘, '39']. Dữ liệu được truyền đến ICC được đệm bng 'FF' cho đến khi các ký tự có độ dài tối đa có sẵn.

- '03', theo chữ cái con s, nghĩa là chữ số, ký tự viết hoa và ký tự thường ASCII: mỗi ký tự được mã hóa theo ISO/IEC 10646 (UTF-8) và phải là phần tử ca khoảng đóng [‘30’, '39'] hoặc [‘41’, '5A'] hoặc ['61', ’7A']. Dữ liệu được truyền đến ICC được đệm bằng ‘FF’ cho đến khi các ký tự có độ dài tối đa có sẵn.

- Các giá tr khác là RFU

'83'

1

Độ dài tối thiểu: số tối thiểu các ký tự trong dữ liệu xác minh

84'

1

Độ i tối đa: số tối đa các ký tự trong dữ liệu xác minh

- Các thẻ khác trong lớp ngữ cnh cụ thể là RFU

9.3.7  Thuộc tính an toàn đối với kênh lô-gic

DO'8E’ thuộc tính an toàn kênh lô-gic (nhiều nhất là một lần) có thể xuất hiện trong CP của bất kỳ tệp hoặc DO (xem Bảng 10) và trong bất kỳ môi trường an toàn thích hợp nào (SE, xem 10.3.3). Nó phải được thể hiện theo Bảng 47, trong đó:

- “không thể chia sẻ" có nghĩa là nhiều nht một kênh lô-gic phải có sẵn. Công nghệ vật lý của kênh lô-gic có thể bị giới hạn.

- “bảo đảm an toàn" nghĩa là khóa SM (xem điều 10) phải có sẵn (ví dụ được thiết lập bằng xác thực trước).

- “người sử dụng được xác thực” nghĩa là người sử dụng phải được xác thực (ví dụ xác minh mật lệnh thành công)

Bảng 47 - Mã hóa thuộc tính an toàn kênh lô-gic

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

-

-

1

Không thể chia sẻ

0

0

0

0

0

-

1

-

Bo đảm an toàn

0

0

0

0

0

1

-

-

Người sử dụng được xác thực

- Mọi giá tr khác là RFU

9.4  Phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn

Điều này xác định tập hợp các phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn có các quy tắc quy định cách thức các giá trị của chúng được xử lý. Các phần t dữ liệu hỗ trợ an toàn mở rộng và làm mịn DO tham chiếu điều khiển. Thẻ có thể cung cp chúng làm hỗ trợ chung đối với cơ chế an toàn được thực hiện bằng một ứng dụng. Các ng dụng có thể tham chiếu chúng về thông điệp an toàn và các thao tác an toàn (xem ISO/IEC 7816-8). Điều này không xác định một số đặc tính ca phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn, ví dụ độ dài của chúng, và không xác định thuật giải mà làm thay đi giá trị của chúng.

Bảng 48 - DO hỗ trợ an toàn

 

Th

Giá trị

 

‘7A’

Tập hợp ca DO hỗ trợ an toàn có các thẻ sau

 

'80'

Bộ đếm giao tiếp thẻ

 

'81'

Định danh giao tiếp th

 

'82' đến ‘8E’

Bộ đếm lựa chọn tệp

 

'93'

Bộ đệm chữ ký số

 

9F2X’

Giá trị cp số trong (‘X' là ch báo cụ thể, ví dụ chỉ báo tham chiếu bộ đếm lựa chọn tệp)

 

‘9F3Y’

Giá trị cp số ngoài (Y là ch báo cụ thể, ví dụ chỉ báo tham chiếu dấu thời gian bên ngoài)

- Dưới thẻ '7A', Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ bất kỳ DO nào khác ca lớp ngữ cảnh cụ thể

Nguyên tắc - thẻ phải duy trì và sử dụng giá tr của phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn như sau.

- Cập nhật được thực hiện bng các giá tr mới hoặc được tính bằng thẻ, hoặc được cung cấp bởi mọi đối tượng bên ngoài, phù hợp với quy tắc cụ thể đối với loại phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn cụ thể.

- Cập nhật được thực hiện trước bất kỳ kết quả nào được sản sinh đối với lệnh tạo ra cập nhật. Cập nhật không phụ thuộc vào trạng thái hoàn thiện của lệnh. Nếu giá trị được sử dụng bằng ứng dụng trong hoạt động gây ra cập nhật, cập nhật được thực hiện trước khi giá trị được sử dụng.

- Truy cập phần tử dữ liệu hỗ trợ ứng dụng - an toàn cụ thể bị hạn chế đối với các hàm được thực hiện bằng ứng dụng cụ thể.

CHÚ THÍCH: An toàn thực sự cuối cùng đạt được trong C-RP phụ thuộc vào thuật gii và giao thức được xác định bởi ứng dụng; thẻ chỉ cung cấp hỗ trợ bng các phần tử dữ liệu này và các quy tắc sử dụng đi cùng.

Phần tử dữ liệu - thẻ có th hỗ trợ an toàn C-RP bằng phần tử dữ liệu được gọi là giá trị cấp số. Được gia tăng tại sự kiện cụ thể xuyên suốt đời thẻ, các giá trị này khác nhau mỗi thời điểm thẻ được kích hoạt. Hai giá trị cp số được xác định: bộ đếm phiên thẻ và định danh phiên.

- Bộ đếm phiên thẻ được gia tăng ngay trong quá trình kích hoạt thẻ

- Định danh phiên được tính từ bộ đếm phiên thẻ và từ dữ liệu được cung cp bởi mọi đối tượng bên ngoài.

Hai loại giá trị cp số được xác định.

- Giá trị cp số bên trong, nếu được xác định đối với một ứng dụng, đăng ký số lần sự kiện cụ thể được thực hiện. Phần tử dữ liệu được gia tăng sau sự kiện; thẻ có thể cung cấp hàm thiết lập lại cho các bộ đếm này mà nếu được xác định đối với một ứng dụng thiết lập giá trị ca nó đến không. Giá trị cấp số trong không th bị điều khiển bởi mọi đối tượng bên ngoài và phù hợp với việc sử dụng làm đại diện gần đúng trong thẻ được đảm bảo an toàn có thời gian thực. Giá trị của chúng có thể được sử dụng trong tính toán mật mã

- Các giá trị cấp số bên ngoài, nếu được xác định đối với một ứng dụng, phải ch được cập nhật bằng giá trị dữ liệu từ mọi đối tượng bên ngoài. Giá trị mới về số lượng lớn hơn giá trị hiện hành được lưu giữ trong thẻ.

Tham chiếu - thẻ có thể cung cp truy cập đến giá trị phần tử dữ liệu hỗ trợ an toàn như sau.

- Một EF có thể xuất hiện trong MF, dụ đối với bộ đếm phiên thẻ, hoặc trong DF ứng dụng, ví dụ đối với các giá trị cp số ứng dụng cụ thể.

- DO phụ, có thẻ ‘88’, ‘92’ và ‘93’ (xem Bảng 54) có thể xuất hiện trong khuôn mẫu tham chiếu điều khiển. Các DO này có thể được sử dụng nếu SE hỗ trợ sử dụng rõ ràng các phần tử dữ liệu này.

- Trong DO’7A' liên ngành, lớp ngữ cảnh cụ thể được lưu tr đối với DO hỗ trợ an toàn như được liệt kê trong Bảng 48.

10  Thông điệp an toàn

Thông điệp an toàn (SM) bảo vệ tất hoặc một phần của C-RP, hoặc kết nối các trường dữ liệu liên tiếp (phân đoạn dữ liệu, xem 5.3), bằng cách đảm bảo hai hàm an toàn cơ bản: bo mật dữ liệu và xác nhận dữ liệu. Thông điệp an toàn đạt được bng cách áp dụng một hoặc nhiều cơ chế an toàn. Có thể định danh rõ ràng bằng khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2) trong CP của bất k DF nào (xem 7.4), mỗi cơ chế an toàn bao gồm một thuật giải mật mã, chế độ hoạt động, khóa, đối số (dữ liệu đu vào) và dữ liệu ban đu, luôn luôn.

- Truyền và nhận của trường dữ liệu có thể được đan xen với việc xử lý của cơ chế an toàn. Đặc tả này không loại trừ sự xác định bằng phân tích chuỗi ca các cơ chế và điều an toàn được sử dụng để x lý phn còn lại ca trường dữ liệu.

- Hai hoặc nhiều cơ chế an toàn có thể sử dụng cùng thuật giải mật mã có chế độ hoạt động khác nhau. Quy tắc đệm xác đnh sau đây không loại trừ đặc tính như vậy.

10.1  Trường SM và SM DO

10.1.1  Bảo vệ SM thuộc dữ liệu lệnh

Dữ liệu SM là lệnh SM hoặc trường SM hồi đáp, không kể độ dài ca nó. Nếu bảo vệ dữ liệu bằng thông điệp an toàn diễn ra trước khi có thể phân đoạn, dữ liệu SM quá khổ là trường hợp đặc biệt của dữ liệu được mã hóa BER-TLV quá khổ, mà theo đó các quy tắc được đưa ra trong 5.3 áp dụng.

Định dạng của dữ liệu được xác định như bên dưới (xem 10.4), ngoại tr độ dài ca nó không bị giới hạn bi các hạn chế và định dạng độ dài được qui định nối chuỗi (xem 5.3).

10.1.2  Việc bảo vệ SM ca hồi đáp và lệnh được nối chuỗi

Nếu có nhu cầu bảo vệ lệnh SM nối chuỗi hoặc trường dữ liệu hồi đáp, phân đoạn theo 5.3 phải diễn ra trước khi bảo vệ C-RP. Mỗi C-RP khi đó được bảo vệ (xem 10.4) theo các yêu cầu ca môi trường an toàn.

Phân đoạn phải đạt được chuỗi lệnh hoặc các trường dữ liệu hồi đáp không cu trúc chc chắn.

Byte CLA INS P1 P2 phải tuân theo quy tắc nối chuỗi được sử dụng cho phân đoạn (xem 5.3).

10.1.3  SM DO

Bảng 49 cho thấy SM DO được xác đnh trong tiêu chuẩn này, tất cả trong lớp ngữ cảnh cụ thể. Một số SM DO (SM thẻ '82', '83’, 'B0’, ’B1’) đệ quy, nghĩa là trường giá tr đơn giản (dễ hiểu) là trường SM.

Trong mỗi trường SM, bit b1 của byte cuối cùng của trường thẻ (tính chẵn lẻ thẻ) của mỗi SM DO (lớp ngữ cảnh cụ thể) biểu thị liệu SM DO được bao gồm (bit b1 đặt là 1, số thẻ lẻ) hoặc không bao gồm (bit b1 đặt là 0, số thẻ chẵn) trong tính toán phần tử dữ liệu đối với xác nhận: kiểm tra tổng mật mã (xem 10.2.3.1), hoặc chữ ký số (xem 10.2.3.2). Nếu xuất hiện, DO của các lớp khác (ví dụ DO liên ngành) phải được bao gồm trong phép tính. Nếu phép tính như vậy xảy ra, phần tử dữ liệu là trường giá tr của một SM DO đối với xác nhận (thẻ SM '8E’, '9E’) tại cuối trường SM.

Có hai loại SM DO

- Mỗi SM DO cơ bản (xem 10.2) truyền một giá trị đơn giản (dễ hiểu), hoặc một đầu vào hoặc kết quả của cơ chế an toàn.

- Mỗi SM DO phụ (xem 10.3) truyền một khuôn mẫu tham chiếu điều khiển, hoặc định danh môi trường an toàn, hoặc khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp.

CHÚ THÍCH: SM DO cơ bản cũng được sử dụng để điều khiển thao tác an toàn (xem ISO/IEC 7816-6). SM DO phụ cũng được sử dụng để qun lý môi trường an toàn (xem 11.5.11). Cách tiếp cận chung đối với an toàn bng thông điệp an toàn chia s một số vấn đề liên quan đến an toàn với thao tác an toàn, nghĩa là tiếp cận nguyên tử đối với an toàn. Phụ lục B mô tả tính đồng vận giữa hai cách tiếp cận.

Bảng 49 - Đối tượng dữ liệu SM

Thẻ

Giá trị

80', '81'

Giá trị đơn giản (dễ hiu) không được mã hóa trong BER-TLV

82', '83'

Tài liệu viết bằng mật mã (giá trị đơn giản (dễ hiểu) được mã hóa trong BER-TLV và bao gồm SM DO nghĩa là trường SM)

84', '85'

Tài liệu viết bng mật mã (giá trị đơn giản (dễ hiểu) được mã hóa trong BER-TLV, nhưng không bao gồm SM DO)

'86', '87'

Byte bộ ch báo nội dung đệm theo sau bởi tài liệu viết bng mt mã (giá tr đơn giản (dễ hiểu) không được mã hóa trong BER-TLV)

'89'

Tiêu đề lệnh (CLA INS P1 P2, bốn byte)

8E'

Kim tra tng mật mã t nht bốn byte)

'90', '91'

Chế độ băm

'92', '93'

Chứng nhận (dữ liệu không được mã hóa trong BER-TLV)

94', '95'

Định danh môi trường an toàn (SEID)

96', '97'

Một hoặc 2 byte mã hóa Le trong C-RP không an toàn (có thể để trống)

'99'

Trạng thái xử lý (SW1-SW2, 2 byte, có thể để trống)

‘9A', '9B'

Phần tử dữ liệu đầu vào để tính toán chữ ký số (trường giá trị được ký)

'9C’, ’9D’

Khóa công khai

'9E'

Chữ ký số

'A0', ‘A1

Khuôn mẫu đầu vào đ tính toán chế độ băm (khuôn mẫu được băm)

'A2'

Khuôn mẫu đu vào đ xác minh kiểm tra tổng mật mã (khuôn mẫu được bao gồm)

A4', 'A5'

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đ xác thực (AT)

A6’, ‘A7‘

Khuôn mẫu tham chiếu điều khin đối với thỏa thuận khóa (KAT)

'A8'

Khuôn mẫu đầu vào đ xác minh chữ ký số (khuôn mẫu được bao gồm)

'AA', 'AB'

Khuôn mu tham chiếu điều khiển đối với chế độ băm (HT)

‘AC’, ‘AD’

Khuôn mẫu đầu vào để tính toán chữ ký số (trường giá trị kết nối được ký)

‘AE’, 'AF'

Khuôn mẫu đầu vào để xác minh chứng nhận (trường giá trị kết nối được chứng nhn)

B0', ‘B1’

Giá trị đơn giản (dễ hiểu) được mã hóa trong BER-TLV và bao gồm SM DO, nghĩa là trường SM

'B2’, 'B3'

Giá trị đơn giản (dễ hiểu) được mã hóa trong BER-TLV, nhưng không bao gồm SM DO

'B4’, B5’

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với tổng kiểm tra mật mã (CCT)

'B6’, B7'

Khuôn mu tham chiếu điều khiển đối với chữ ký số (DST)

'B8', ‘B9’

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với tính bảo mật (CT)

'BA', 'BB’

Khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp

‘BC’, 'BD'

Khuôn mẫu đầu vào để tính toán chữ ký số (khuôn mẫu được ký)

BE'

Khuôn mu đầu vào đ xác minh chứng nhận (khuôn mẫu được chứng nhận)

- Trong trường SM, Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ bt kỳ DO khác ca lớp ngữ cảnh cụ thể.

- Để sử dụng các SM DO ngoài SM C-RP này, chúng phải được bao bọc trong DO'7D'

10.2  SM DO cơ bản

10.2.1  SM DO để bao gói giá trị đơn giản (dễ hiểu)

Bao gói là bắt buộc đối với trường SM và đi với dữ liệu không được mã hóa trong BER-TLV. Nó mang tính tùy chọn đối với BER-TLV, không bao gồm SM, DO. Bảng 50 thể hiện SM DO để bao gói các giá trị đơn giản (dễ hiểu).

Bảng 50 - SM DO để bao gói các giá trị đơn giản (d hiểu)

Th

Giá trị

‘B0‘, 'B1'

Giá trị đơn giản (dễ hiu) được mã hóa trong BER-TLV và bao gồm SM DO (nghĩa là trường SM)

‘B2’, ‘B3'

Giá trị đơn giản (dễ hiu) được mã hóa trong BER-TLV, nhưng không bao gồm SM DO

‘80’, ‘81’

Giá trị đơn giản (dễ hiu) không được mã hóa trong BER-TLV

89’

Tiêu đề lệnh (CLA INS P1 P2, bốn byte)

96’, ‘97'

Một hoặc 2 byte mã hóa Le trong C-RP không an toàn (có thể đ trống)

‘99’

Trạng thái xử lý (SW1-SW2, 2 byte, có thể để trống)

10.2.2  SM DO đối với tính bảo mật

Bng 51 thể hiện SM DO đối với tính bo mật. Cơ chế an toàn đối với tính bảo mật bao gồm thuật giải mật mã thích hợp trong chế độ hoạt động thích hợp. Trong trường hợp không có ch báo rõ rệt và khi không có cơ chế nào được lựa chọn hoàn toàn đối với tính bảo mật, cơ chế mặc phải áp dụng.

- Để tính toán tài liệu viết bằng mật mã được đứng trước bằng một chỉ báo đệm, cơ chế mặc định là mật mã khối trong chế độ “sách mã điện tử” có th bao gồm phần đệm. phần đệm đối với tính bảo mật có thể có ảnh hưởng đối với sự truyền: tài liệu viết bng mật mã (một hoặc nhiều khối) có thể dài hơn giá tr đơn giản (dễ hiểu).

- Để tính toán tài liệu viết bng mật mã không được đứng trước bằng một ch báo đệm, cơ chế mặc định là mật mã luồng. Trong trường hợp này, tài liệu viết bằng mật mã là loại tr or của chuỗi các byte dữ liệu để giấu bằng chuỗi giấu có cùng độ dài. Do vậy, giu yêu cầu không có phần đệm và chuỗi các byte dữ liệu được phục hồi bằng cùng hoạt động.

Nội dung đệm và/hoặc được biểu thị khi giá trị đơn giản (dễ hiểu) không được mã hóa trong BER-TLV.

Nếu đệm áp dụng nhưng không được biểu thị, quy tắc được xác định trong 10.2.3.1 áp dụng.

Bảng 52 thể hiện byte bộ chỉ báo nội dung đệm

Bng 51 - SM DO đối với tính bảo mật

Th

Giá trị

82’, '83'

Tài liệu viết bng mật mã (giá trị đơn giản (d hiu) được mã hóa trong BER-TLV và bao gồm SM DO nghĩa là trường SM)

'84’, 85’

Tài liệu viết bằng mật mã (giá trị đơn giản (dễ hiu) được mã hóa trong BER-TLV, nhưng không bao gồm SM DO)

86’, '87'

Byte bộ ch báo nội dung đệm theo sau bởi tài liệu viết bng mật mã (giá trị đơn giản (dễ hiểu) không được mã hóa trong BER-TLV)

Bảng 52 - Byte bộ ch báo nội dung đệm

Giá tr

Ý nghĩa

00

Không có thêm chỉ báo

01’

Đệm như được xác định trong 10.2.3.1

02'

Không đệm

1X'

Một đến bn khóa bí mật đ mã hóa thông tin, không phải các khóa ('X' là ánh xạ bit với bt kỳ giá tr nào từ '0' đến 'F’.

'11' biu thị khóa đầu tiên (ví dụ từ điều khiển "số chẵn' trong hệ thống TV trả giá

'12' biểu thị khóa thứ hai (ví dụ từ điều khiển “số lẻ" trong hệ thống TV trả giá

'13’ biểu thị khóa đầu tiên theo sau bởi khóa thứ hai (ví dụ một cặp từ điều khiển trong hệ thống TV trả giá

2X

Khóa bí mật để mã hóa các khóa, không phải thông tin (‘X’ là tham chiếu với bt kỳ giá trị nào từ '0' đến ‘F’

(ví dụ trong hệ thống TV trả giá, hoặc khóa hoạt động để mã hóa các từ điều khin hoặc khóa quản lý để mã hóa các khóa hoạt động)

'3X'

Khóa riêng ca cặp khóa không đối xứng ('X’ là tham chiếu với bất kỳ giá trị nào từ '0' đến ‘F

‘4X’

Mật lệnh (‘X’ là tham chiếu với bất kỳ giá trị nào từ ‘0’ đến 'F'

'80' đến '8E'

Độc quyn

- Mọi giá trị khác là RFU

10.2.3  SM DO để xác nhận

Bảng 53 thể hiện SM DO để xác nhận

Bng 53 - SM DO để xác nhn

Th

Giá trị

‘8E’

Kim tra tổng mật mã (ít nhất bn byte)

90', '91'

Chế độ băm

92’, '93’

Chứng nhận (dữ liệu không được mã hóa trong BER-TLV)

'9C’, ‘9D’

Khóa công khai

‘9E’

Chữ ký số

DO đầu vào (xem ISO/IEC 7816-8)

‘9A’, ‘9B

Phần tử dữ liệu đầu vào đ tính toán chữ ký số (trường giá tr được ký)

‘A0’, ‘A1’

Khuôn mu đầu vào để tính toán chế độ băm (khuôn mu được băm)

A2'

Khuôn mẫu đầu vào đ xác minh kim tra tng mật mã (khuôn mẫu được bao gồm)

'A8'

Khuôn mẫu đầu vào để xác minh chữ ký số (khuôn mẫu được bao gồm)

‘AC’, ‘AD’

Khuôn mẫu đầu vào đ tính toán chữ ký số (trường giá tr kết nối được ký)

'AE’, ‘AF’

Khuôn mẫu đầu vào để xác minh chứng nhận (trường giá trị kết nối được chứng nhận)

'BC’, ‘BD'

Khuôn mẫu đầu vào để tính toán chữ ký số (khuôn mẫu được ký)

'BE'

Khuôn mẫu đầu vào đ xác minh chng nhn (khuôn mẫu được chứng nhận)

10.2.3.1  Phần tử dữ liệu kiểm tra tổng mật mã

Tính toán kiểm tra tng mật mã bao gồm khối kiểm tra ban đầu, khóa bí mật và hoặc thuật giải mật mã khối (xem ISO/IEC 18033) hoặc hàm băm (xem ISO/IEC 10118).

Phương pháp tính toán có thể là phần đặc t hệ thng, khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2) có thể định danh một tiêu chun (ví dụ ISO/IEC 9797-1) quy định phương pháp tính toán.

Trừ khi có quy định khác, phương pháp tính toán sau được sử dụng. Thông s được s dụng trong phương pháp tính toán này có thể được xác định trong CRT liên quan (xem Bảng 55). Tiêu chun này không xác định CRT mặc định.

Dưới sự điều khiển của khóa, thuật giải về cơ bản biến đổi khối đầu vào hiện hành của k byte (điển hình là 8, 16 hoặc 20) thành khối đầu ra hiện hành có cùng kích cỡ. Phép tính được thực hiện trong các cp liên tiếp sau.

- Khối vô hiệu, nghĩa là k byte được đặt là ‘00’

- Khối chuỗi, nghĩa là kết quả từ các phép tính trước, đối với lệnh, khối kiểm tra cuối cùng của lệnh trước và đối với hồi đáp, khối kiểm tra cuối cùng của hồi đáp trước đó.

- Khối giá trị ban đầu được cung cp, ví dụ bi mọi đối tượng bên ngoài.

- Khối phụ do biến đổi dữ liệu phụ dưới điều khiển ca khóa. Nếu các dữ liệu phụ nhỏ hơn k byte, khi đó các bít được đặt là 0 hướng đến kích cỡ khối.

Cấp độ dãy - tiêu đề lệnh (CLA INS P1 P2) có thể được bao gói vì mục đích bảo vệ (thẻ SM ‘89'). Tuy nhiên, nếu bit b8 đến b6 của CLA được đặt là 000 và bit b4 và b3 đến 11 (xem 5.1), khi đó khối dữ liệu đầu tiên bao gồm tiêu đề lệnh (CLA INS P1 P2) theo sau bởi một byte đặt là ‘80’ và k-5 byte đặt là ‘00'.

Kiểm tra tổng mật mã phải bao gồm bất kỳ DO thông điệp an toàn nào có số thẻ lẻ và bất kỳ DO nào có byte đầu tiên không phải từ ‘80’ đến 'BF’. Các DO này phải được chứa theo từng khối dữ liệu theo khối dữ liệu trong khối kiểm tra hiện hành. Sự chia tách thành các khối dữ liệu được thực hiện như sau.

- Tạo khối phải tiếp tục tại biên giữa các DO liền kề để bao gộp

- Đệm phải áp dụng tại cuối mỗi Do để bao gộp hoặc bởi một DO không bao gộp, hoặc bởi DO không có thêm. Đệm bao gồm một byte bắt buộc đặt là ‘80’ được theo sau, nếu cần thiết, bng byte đến k-1 được đặt là '00', cho đến khi khối dữ liệu tương ứng được lấp đầy đến byte k. Đệm để xác nhận không có ảnh hưởng đối với sự truyền do byte đệm không được truyền.

Trong cơ chế này, chế độ hoạt động là “chuỗi khối mã hóa" (xem ISO/IEC 10116). Đầu vào đầu tiên là lệnh loại trừ - or ca khối kiểm tra ban đầu với khối dữ liệu đầu tiên. Đầu ra đầu tiên là kết quả của đầu vào đầu tiên. Đầu vào hiện hành là lệnh loại trừ - or của đầu ra trước với khối dữ liệu hiện hành. Đầu ra hiện hành là kết quả từ đầu vào hiện hành.

Cấp độ cuối cùng - khối kiểm tra cuối cùng là đầu ra cuối cùng. Cấp độ cuối cùng trích kiểm tra tổng mật mã (byte m đầu tiên, ít nhất là bốn) từ khối kiểm tra cuối cùng.

10.2.3.2  Phần tử dữ liệu chữ ký số

Sơ đồ chữ ký số dựa vào kỹ thuật mật mã không đối xứng (xem ISO/IEC 9796, ISO/IEC 14888). Phép tính bao hàm hàm băm (xem ISO/IEC 10118). Đầu vào dữ liệu bao gồm trường giá tr của DO đầu vào chữ ký số, hoặc ca kết nối các trường giá trị của DO tạo thành khuôn mẫu đu vào chữ ký số. Nó có thể được xác định bằng cơ chế được quy định trong 10.2.3.1.

10.3  SM DO phụ

Bảng 54 thể hiện SM DO phụ

Bng 54 - SM DO phụ

Th

Giá trị

'94', '95'

Định danh môi trường an toàn (SEID)

A4', ‘A5‘

Khuôn mẫu tham chiếu điu khiển đ xác thực (AT)

A6’, 'A7'

Khuôn mẫu tham chiếu điu khin đối với thỏa thuận khóa (KAT)

'AA’,  'AB'

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với chế độ băm (HT)

B4’, B5‘

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với tổng kiểm tra mật mã (CCT)

'B6', B7’

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với chữ ký số (DST)

‘B8’, 'B9’

Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với tính bảo mật (CT)

'BA', 'BB'

Khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp

10.3.1  Khuôn mẫu tham chiếu điều khiển

Sáu khuôn mu tham chiếu điều khiển được xác định, có hiệu lực đối với xác nhận (AT), thỏa thuận khóa, mã-băm (HT), kiểm tra tổng mật mã (CCT), chữ ký số (DST) và tính bảo mật (CT) sử dụng hoặc kỹ thuật mật mã đối xứng hoặc kỹ thuật mật mã không đối xứng (CT-sym và CT-asym).

Mỗi cơ chế an toàn bao gồm một thuật giải mật mã trong chế độ hoạt đng và s dụng một khóa, và có khả năng, dữ liệu ban đầu. Các điều như vậy được lựa chọn hoặc n, nghĩa là đã biết trước khi ban hành lệnh, hoặc hiện, nghĩa là bng DO tham chiếu điều khiển được lồng trong khuôn mẫu tham chiếu điều khin. Trong khuôn mẫu tham chiếu điều khiển, lớp ngữ cnh cụ thể được lưu trữ đối với DO tham chiếu điều khiển.

Trong trường SM, vị trí có khả năng cuối cùng của khuôn mẫu tham chiếu điều khiển ch ngay trước DO đầu tiên mà cơ chế tham chiếu áp dụng. Ví dụ, v trí có khả năng cuối cùng ca khuôn mẫu có hiệu lực đối với kiểm tra tổng mật mã (CCT) ch ngay trước DO đầu tiên bao gồm trong phép tính.

Mỗi tham chiếu điều khiển giữ nguyên hiệu lực cho đến khi một tham chiếu điều khiển mới được cung cấp đối với cùng cơ chế. Ví dụ, một lệnh được cung cp tham chiếu điều khiển cho lệnh tiếp theo.

10.3.2  DO tham chiếu điều khiển trong khuôn mu tham chiếu điều khiển

Mỗi khuôn mu tham chiếu điều khiển (CRT) là tập hợp ca các DO tham chiếu điều khiển: tham chiếu cơ chế mật mã, tham chiếu khóa và tệp, tham chiếu dữ liệu ban đầu, định tính sử dụng và, ch trong khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với tính bảo mt, tham chiếu nội dung mật mã.

- Tham chiếu cơ chế mt mã biểu thị thuật giải mật mã trong chế độ hoạt động. CP hoặc bất kỳ DF (xem thẻ ‘AC' trong Bảng 10) có thể bao gồm khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2). Mỗi cái biểu thị ý nghĩa của tham chiếu cơ chế mật mã.

- Tham chiếu tệp (ging như mã hóa trong 7.3.2) biểu thị tệp mà tham chiếu khóa có hiệu lực. Nếu tham chiếu tệp không xut hiện, khi đó tham chiếu khóa có hiệu lực trong DF hiện hành, có khả năng là DF ứng dụng. Tham chiếu khóa đnh danh rõ ràng khóa sử dụng.

- Tham chiếu dữ liệu ban đầu, khi được áp dụng với kim tra tổng mật mã, biểu thị khối kiểm tra ban đầu. Nếu tham chiếu dữ liệu ban đầu không xuất hiện và khối kiểm tra ban đầu không được la chọn, khi đó khối trống áp dụng. Hơn nữa, trước khi truyền DO đầu tiên đối với tính bảo mật sử dụng mật mã luồng, khuôn mẫu đối với tính bảo mật phải cung cấp dữ liệu phụ để thiết lập ban đầu phép tính của dòng byte giấu.

Bảng 55 liệt kê các DO tham chiếu điều khiển và biểu thị khuôn mẫu tham chiếu điều khiển có liên quan. Tất cả các DO tham chiếu điều khiển thuộc lớp ngữ cảnh cụ thể.

Một CRT có thể bao gồm các DO liên ngành, ví dụ, quyền hạn người giữ chứng nhận (th '5F4C’, xem 10.3.3) trong AT, danh sách tiêu đề hoặc danh sách tiêu đề m rộng (th '5D’ và '4D’, xem 8.4.4 đến 8.4.7) trong HT hoặc DST. Trong bất kỳ khuôn mẫu tham chiếu điều khiển nào, khuôn mẫu sử dụng khóa dưới thẻ 'A3' có thể kết hợp một tệp và tham chiếu khóa với bộ đếm sử dụng khóa và/hoặc bộ đếm thử lại khóa. Khuôn mẫu sử dụng khóa bao gồm tập hợp các DO sử dụng khóa (xem Bảng 56)

Bảng 55 - DO tham chiếu điều khiển trong khuôn mu tham chiếu điều khiển

Thẻ

Giá trị

AT

KAT

HT

CCT

DST

CT-asym

CT-sym

80’

Tham chiếu cơ chế mật mã

x

x

x

x

x

x

x

Tham chiếu đối tượng an toàn và tệp

81

-tham chiếu tệp (đ mã hóa, xem 7.3.2)

x

x

x

x

x

x

x

‘82’

-tên DF (xem 7.3.1)

x

x

x

x

x

x

x

83’

-tham chiếu khóa bí mật (đ sử dụng trực tiếp)

x

x

x

x

 

 

x

-tham chiếu khóa công khai

x

x

x

 

x

x

 

-d liệu tham chiếu

x

 

 

 

 

 

 

‘84'

-tham chiếu để tính khóa phiên

x

x

 

x

 

 

x

-tham chiếu khóa riêng

x

x

 

 

x

x

 

‘A3’

Khuôn mẫu sử dụng khóa (xem phần bên dưi)

x

x

x

x

x

x

x

Tham chiếu dữ liệu ban đu: khối kim tra ban đầu

'85'

-L=0, khối trng

 

 

x

x

 

 

x

'86

-L=0, khối chuỗi

 

 

x

x

 

 

x

87'

-L=0, khối giá trị ban đầu trước cộng với một

L=k, khối giá trị ban đầu

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

x

Tham chiếu dữ liệu ban đầu: phn tử dữ liệu phụ (xem 10.2.3.1)

88’

-L=0, thách thức trao đổi trước cộng với một L>0, không thêm chỉ báo

 

 

 

x

x

x

x

‘89'

đến

'8D'

-L=0, chỉ báo của phần tử dữ liệu độc quyền

L>0, giá trị của phần tử dữ liệu độc quyền

 

 

 

x

 

x

 

 

x

‘90’

-L=0, chế độ băm được cung cấp bởi thẻ

 

 

x

 

x

 

 

91’

-L=0, số ngẫu nhiên được cung cấp bởi thẻ

L>0, s ngu nhiên

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

‘92’

-L=0, dấu thời gian được cung cấp bởi thẻ

L>0, dấu thời gian

 

x

 

 

x

 

x

x

 

x

 

93'

-L=0, bộ đếm chữ ký s trước cộng với một

L>0, bộ đếm chữ ký số

 

x

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

94'

Thách thức hoặc phn tử dữ liệu để suy ra khóa

x

 

 

x

 

 

x

 

95'

Byte định lượng sử dụng (xem phần bên dưới)

x

x

 

x

x

x

x

8E'

Tham chiếu nội dung mật mã (xem phần bên dưới)

 

 

 

 

 

x

x

Trong khuôn mu tham chiếu điều khiển. T chức có trách nhiệm lưu tr bất kỳ DO nào khác của lp ngữ cảnh cụ thể.

Bảng 56 - DO sử dụng khóa

Th

Giá trị

80' đến '84'

Tham chiếu khóa và tệp như được xác định trong Bảng 55

‘90’

Bộ đếm sử dụng khóa

91'

Bộ đếm thử lại khóa

- Trong ngữ cảnh này, Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ bt kỳ DO nào khác của lớp ngữ cảnh cụ thể

Trong bất kỳ khuôn mẫu tham chiếu điều khiển để xác nhận (AT), đối với thỏa thuận khóa (KAT), đối với kiểm tra tổng mật mã (CCT), đối với tính bảo mật (CT) hoặc đối với chữ ký số (DST), byte định tính sử dụng (thẻ '95') có thể xác định sử dụng khuôn mẫu hoặc như điều kiện an toàn (xem 9.3.3 và Bảng 33), hoặc theo lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT (xem 11.5.11). Bảng 57 thể hiện byte định tính sử dụng.

Bảng 57 - Mã hóa byte đnh tính s dụng

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

1

-

-

-

-

-

-

-

Xác minh (DST, CCT), mã hóa (CT),

Xác nhận ngoài (AT), thỏa thuận khóa (KAT)

-

1

-

-

-

-

-

-

Phép tính (DST, CCT), giải mã (CT)

Xác nhận trong (AT), thỏa thuận khóa (KAT)

-

-

1

-

-

-

-

-

Thông điệp an toàn trong trường dữ liệu hồi đáp (CCT, CT, DST)

-

-

-

1

-

-

-

-

Thông điệp an toàn trong trường dữ liệu lệnh (CCT, CT, DST)

-

-

-

-

1

-

-

-

Xác nhận người sử dụng, trên cơ sở mật lệnh (AT)

-

-

-

-

-

1

-

-

Xác nhận người sử dụng, trên cơ s sinh trc học (AT)

-

-

-

-

-

-

x

x

00 (mọi giá trị khác là RFU)

Trong bt kỳ khuôn mẫu tham chiếu điu khiển nào đối với tính bảo mật (CT), tham chiếu nội dung tài liệu viết bằng mật mã (thẻ ‘8E') có thể xác định nội dung của tài liệu viết bằng mật mã. Byte đầu tiên của trường giá trị là bắt buộc, tên của nó là byte bộ mô tả tài liệu viết bằng mật mã. Bảng 58 thể hiện byte bộ mô tả tài liệu viết bằng mật mã.

Bảng 58 - Byte bộ mô tả tài liệu viết bằng mật mã

Giá tr

Ý nghĩa

‘00’

Không có thêm chỉ báo

‘1X’

Một đến bốn khóa bí mật để mã hóa thông tin, không phải các khóa (‘X' là ánh xạ bit với bt kỳ giá tr nào t ‘0’ đến 'F

‘11’ biểu th khóa đầu tiên (ví dụ, từ điều khiển 'số chẵn” trong hệ thống TV trả giá

'12' biểu thị khóa thứ hai (ví dụ, từ điều khiển “số lẻ" trong hệ thống TV trả giá)

‘13’ biểu thị khóa đu tiên theo sau bi khóa thứ hai (ví dụ, một cp từ điều khiển trong hệ thống TV trả giá)

‘2X’

Khóa bí mật để mã hóa các khóa, không phải thông tin (‘X’ là tham chiếu với bt kỳ giá trị nào từ ‘0’ đến 'F')

(ví dụ trong hệ thống TV trả giá, hoặc khóa hoạt động để mã hóa các từ điều khiển hoặc khóa quản lý để mã hóa các khóa hoạt động)

‘3X’

Khóa riêng ca cặp khóa không đối xứng ('X' là tham chiếu vi bất kỳ giá tr nào từ ‘0’ đến F)

4X’

Mật lệnh ('X' là tham chiếu với bất kỳ giá tr nào từ ‘0’ đến ‘F’)

80' đến ‘FF’

Độc quyền

- Mọi giá tr khác là RFU

10.3.3  Môi trường an toàn

Điều này xác định môi trường an toàn (SE) để tham chiếu thuật giải mật mã, chế độ hoạt động, giao thức, thủ tục, khóa và bất kỳ dữ liệu bổ sung cần thiết nào đối với thông điệp an toàn và đối với thao tác an toàn (xem ISO/IEC 7816-8). Một SE bao gồm các phn tử dữ liệu được lưu giữ trong thẻ hoặc có kết quả từ một số phép tính, được xử lý bằng thuật giải xác định. Một SE có thể bao gồm cơ chế thiết lập ban đu dữ liệu không ổn định được sử dụng trong môi trường, ví dụ, khóa phiên. Một SE có thể cung cấp hướng để xử lý kết quả phép tính, ví dụ lưu giữ trong th. Khuôn mẫu SE liên ngành (th ‘7B‘) mô tả một SE.

Định danh SE - một định danh SE (SEID) có thể tham chiếu bất kỳ môi trường an toàn nào, ví dụ đối với thông điệp an toàn và đối với lưu giữ và hồi phục bng lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT (xem 11.5.11).

- Trừ khi có quy định khác theo ứng dụng, giá trị '00' biểu thị môi trường trống mà thông điệp an toàn và xác nhận không được xác định.

- Giá tr ‘FF’ biểu thị rng không có hoạt động nào có thể được thực hiện trong môi trường này.

- Trừ khi có quy định khác theo ứng dụng, giá trị ‘01' được lưu giữ đối với SE mặc đnh, luôn có sẵn. Điều này không xác định nội dung của SE mặc định; nó có thể trng.

- Giá tr‘EF’ là RFU.

Các hợp phần - khuôn mẫu tham chiếu điều khiển (CRT) có thể mô t các hợp phần khác nhau của một SE. Bt kỳ tham chiếu điều khiển tương đối nào (tệp, khóa hoặc dữ liệu) được xác định bng cơ chế trong định nghĩa môi trường được giải đối với curDF được lựa chọn trước khi sử dụng cơ chế này. Tham chiếu điều khiển tuyệt đối (ví dụ đường dẫn tuyệt đối) không cần phải giải. Trong SE, các hợp phần có thể có hai dạng: một là có hiệu lực đối với SM trong trường dữ liệu lệnh và đối với SM trong trường dữ liệu hồi đáp.

Tại bất k thời điểm nào trong suốt quá trình hoạt động ca thẻ, SE hiện hành hoạt động, hoặc theo mặc định hoặc do lệnh được thực hiện bằng thẻ. SE hiện hành bao gồm một hoặc nhiều hợp phần trong số các hợp phần sau.

- Một số hợp phần thuộc về SE mặc định kết hợp với curDF.

- Một số hợp phần được truyền trong lệnh sử dụng thông điệp an toàn.

- Một số hợp phần được truyền trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT.

- Một số hợp phần được dẫn ra bi SEID trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT.

SE hiện hành có hiệu lực cho đến khi

- Ngăn chặn giao diện vật lý (xem 5.1), hoặc

- Thiết lập lại kênh lô-gic (xem 11.1.2), hoặc

- Thay đổi VA (ví dụ thay đổi curDF), hoặc

- Lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT. (xem 11.5.11) thiết lập hoặc thay thế SE hiện hành.

Trong SM, DO tham chiếu điều khiển được truyền trong CRT được quyền ưu tiên đối với bất kỳ DO tham chiếu điều khiển tương ứng xuất hiện trong SE hiện hành.

Quyền hạn người giữ chứng nhận - thủ tục xác thực có thể sử dụng chứng nhận có thể xác minh được thẻ, nghĩa là khuôn mẫu mà có thể được giải thích và xác minh bởi thẻ bằng hoạt động VERIFY CERTIFICATE sử dụng khóa công khai (xem ISO/IEC 7816-8). Trong các chứng nhận như vậy, quyền hạn người giữ chứng nhận (ví dụ định danh vai trò) có thể được truyền trong DO’5F4C' liên ngành. Nếu phần tử dữ liệu như vậy được sử dụng trong điều kiện an toàn để thực hiện truy cập dữ liệu hoặc hàm, khi đó DO’5F4C' phải xuất hiện trong khuôn mẫu tham chiếu điều khiển đối với xác thực (AT) mô tả th tục xác thực.

CHÚ THÍCH: Trong bản in đầu tiên ca TCVN 11167-9 (ISO/IEC 7816-9)), thẻ '5F4B' tham chiếu quyền hạn người giữ chứng nhn (phần t dữ liệu của năm hoặc nhiều byte hơn nữa), trong bản sửa đổi bổ sung 1 của bản in đu tiên của ISO/IEC 7816-6, th '5F4B' tham chiếu định danh nhà sản xut mạch tích hp (phn tử dữ liệu 1 byte). Kết quả là thẻ '5F4B' bị phn đối trong TCVN 11167 (ISO/IEC 7816).

Điều khiển truy cập - thẻ có thể lưu giữ môi trường an toàn được sử dụng đối với điều khiển truy cập trong EF (xem thẻ ‘8D' trong Bảng 10) bao gồm khuôn mẫu SE liên ngành (th '7B’). ng dụng có thể lưu giữ các DO’7B’ trong VA được thiết lập bởi lựa chọn ứng dụng (ví dụ DO thế hệ đầu tiên). Trong khuôn mẫu SE liên ngành (th '7B’), lớp ngữ cnh cụ thể được lưu giữ đối với DO môi trường an toàn. Như được liệt kê trong Bảng 59 đối với mỗi SE được bao gộp, khuôn mẫu môi trường an toàn bao gồm một SEID DO'80’, LCS DO’8A’ tùy chọn, một hoặc nhiều khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã (thẻ ‘AC') và một hoặc nhiều CRT (thẻ 'A4’, ‘A6’, ‘AA’, 'B4', ‘B6’, 'B8 như thẻ SM).

Bảng 59 - DO môi trường an toàn

Th

Giá trị

80'

SEID (1 byte, bt buộc)

8A'

LCS (1 byte, xem 7.4.10 và Bảng 14), tùy chọn

‘AC'

Khuôn mẫu định danh cơ chế mật mã (xem 9.2), tùy chọn

‘A4’, 'A6’, 'AA', 'B4', B6’, ‘B8'

CRT (xem 10.3.1)

- Dưới th 7B’, Tổ chức có trách nhiệm lưu trữ bt kỳ DO nào khác của lớp ngữ cảnh cụ thể

Một khuôn mẫu SE có thể áp dụng đối với cấu trúc (xem điều 7) ch khi giá trị của DO‘8A’ của khuôn mẫu SE đó tương thích LCS của cu trúc (ví dụ, xem DO’8A' trong Bảng 10). Nếu không có DO’8A’ xuất hiện trong khuôn mẫu SE, khi đó khuôn mẫu SE đó có hiệu lực ch với trạng thái hoạt động đã được kích hoạt.

10.3.4  Khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp

Mỗi trường dữ liệu lệnh có thể bao gồm một khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp, nếu xut hiện trong trường dữ liệu lệnh, khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp biểu thị SM DO được yêu cầu trong trường dữ liệu hồi đáp. Trong khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp, cơ chế an toàn không được áp dụng; thực thể nhận phải áp dụng chúng để xây dựng trường dữ liệu hồi đáp. Các điều an toàn (thuật giải, chế độ hoạt động, khóa và dữ liệu ban đầu) được sử dụng để xử lý trường dữ liệu lệnh có thể khác với các điều được sử dụng để sản sinh trường dữ liệu hồi đáp. Các quy tắc sau áp dụng.

- Thẻ phải ph đầy mỗi DO SM cơ bản ban đầu trống

- Mỗi CRT xuất hiện trong khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp phải xuất hiện trong hồi đáp tại cùng địa điểm với cùng DO tham chiếu điều khiển đối với cơ chế an toàn, tập và khóa.

- Nếu khuôn mẫu mô tả hồi đáp cung cp dữ liệu phụ, khi đó DO tương ứng phải trống trong hồi đáp.

- Nếu DO tham chiếu trống đối với dữ liệu phụ xuất hiện trong khuôn mẫu bộ mô tả hồi đáp, khi đó nó phải đầy trong hồi đáp.

- Theo cơ chế an toàn thích hợp, có các điều an toàn được lựa chọn, thẻ phải sản sinh tất các SM DO cơ bn được yêu cầu.

10.4  Tác động SM đối với cặp lệnh-hồi đáp

Hình 6 mô tả một C-RP

Hình 6 - Cặp lệnh-hồi đáp

Các quy tắc sau áp dụng để đảm bảo C-RP của lớp liên ngành (xem 5.4.1), nghĩa là khi chuyển hoặc bit b4 từ 0 đến 1 trong CLA mà tại đó bit b8, b7 và b6 được đặt là 000, hoặc bit b6 từ 0 đến 1 trong CLA mà tại đó bit b8 và b7 được đặt là 1. Ký hiệu CLA nghĩa là thông điệp an toàn được biểu th bằng CLA.

- Trường dữ liệu lệnh an toàn là trường SM; nó được hình thành như sau.

- Nếu một trường dữ liệu lệnh xuất hiện (Nc>0), khi đó hoặc DO giá trị trống (thẻ SM ‘80’, ‘81’, 'B2’, ‘B3’), hoặc DO đối với tính bảo mật (thẻ SM '84', '85', '86', '87') phải truyền byte Nc.

- Tiêu đề lệnh (bốn byte) có thể được bao gói để bảo vệ (thẻ SM ‘89').

- Nếu trường Le xuất hiện, khi đó trường Le mới (chỉ bao gồm các byte được đặt là ‘00’) và Le DO (thẻ SM ‘96’, '97') phải xuất hiện. Nếu xuất hiện, giá trị ca Le DO phải cung cấp Le cho hồi đáp không được bảo vệ. Le DO trống (‘9600’ hoặc '9700’) có nghĩa là tối đa, nghĩa là 256 hoặc 65 536 phụ thuộc vào liệu trường Le mới ngắn hoặc mở rộng. Mặt khác, nếu trường Le đi với hồi đáp không bảo vệ bao gồm:

- Một byte, byte này phải trở thành trường giá trị ca Le DO.

- 2 byte, 2 byte này phải tr thành trường giá trị ca Le DO.

- Ba byte, nghĩa là một byte được đặt là '00' theo sau bởi 2 byte có giá trị bt kỳ, 2 byte phải trở thành trường giá trị của Le DO.

Cảnh báo - một số hệ thống xử lý mã hóa trường Le ba byte trong một Le DO có trường giá trị 3 byte.

- Trường dữ liệu hồi đáp an toàn là trường SM; nó được diễn giải như sau.

- Nếu xuất hiện, DO giá trị trống (th SM ‘80’, '81', ‘B2’, ‘B3') hoặc DO đối với tính bảo mật (th SM '84', '85', '86’, ‘87') truyền byte dữ liệu hi đáp.

- Nếu xuất hiện, DO trạng thái xử lý (thẻ SM ‘99’) truyền SW1- SW2 được bao gói để bảo vệ. DO trạng thái xử lý trống có nghĩa là SW1- SW2 được đặt là '9000'.

Hình 7 thể hiện C-RP an toàn tương ứng

Hình 7 - Cặp Iệnh-hồi đáp an toàn

Khi bit b1 của INS được đặt là 1 (chế độ INS lẻ, xem 5.5), trường dữ liệu không an toàn được mã hóa trong BER-TLV và thẻ SM 'B2', 'B3’, ‘84’ và '85' được sử dụng đối với trình bao gói của chúng; tr khi sử dụng thẻ '80', '81', ‘86' và '87’ được xác định tại mức ứng dụng.

Cách khác (chế độ INS chẵn, xem 5.5), do định dạng của trường dữ liệu để bảo vệ luôn không biểu kiến, thẻ SM '80', '81', ‘86’ và '87' được khuyến nghị.

- Trường dữ liệu an toàn là trường SM; chúng có thể bao gồm các DO SM khác hoặc hơn nữa, ví dụ kiểm tra tổng mật mã (thẻ SM '8E') hoặc chữ ký số (thẻ SM ‘9E’) cuối.

- Trường Lc mới mã hóa số byte trong trường dữ liệu lệnh an toàn.

- Trường L­e mới không xuất hiện khi không có trường dữ liệu nào được mong đợi trong trường dữ liệu hồi đáp an toàn; mặt khác, nó phải bao gồm chỉ các byte được đặt là '00’.

- Bản ghi cuối hồi đáp biểu thị trạng thái ca thực thể nhận sau khi x lý lệnh an toàn. Các điều kiện lỗi cụ thể sau có thể xảy ra.

- Nếu SW1-SW2 được đặt là ‘6987', khi đó DO thông điệp an toàn được mong đợi bị thiếu.

- Nếu SW1-SW2 được đặt là '6988', khi đó DO thông điệp an toàn không đúng.

Phụ lục B cung cấp ví dụ mô tả thông điệp an toàn.

11  Lệnh trao đổi

Điều này xác định lệnh trao đổi. Nó không mang tính bt buộc đối với tất cả các thẻ tuân theo tiêu chuẩn này để hỗ trợ tất cả các lệnh hoặc tất cả các lựa chọn của lệnh được hỗ trợ. Khi trao đổi được yêu cầu, tập hợp cung cấp thẻ ng dụng độc lập và các lệnh liên quan và các lựa chọn được sử dụng như được xác định trong điều 12.

11.1  Lựa chọn

Sau khi kích hoạt giao diện vật lý (xem 5.1), VA trên kênh lô-gic cơ bản như được xác định trong 7.2.2. Byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc chuỗi dữ liệu ban đầu (xem 12.1.2) có thể biểu thị ứng dụng được lựa chọn n.

Tiểu điều 11.1.1 bao gồm lựa chọn các tệp, ứng dụng và DO. Hàm lựa chọn DO bổ sung được bao gồm trong 11.4.2.

Chú thích: Do không thể sử dụng định danh EF ngắn trong lệnh SELECT/SELECT DATA, FCP DO'A2' của DF không liên quan với lệnh SELECT/SELECT DATA. Do vậy, tham chiếu tệp gián tiếp (xem 7.4.11) không bao giờ xảy ra trong suốt quá trình xử lý lệnh SELECT/SELECT DATA.

11.1.1  Lệnh SELECT

Khi hoàn thành, lệnh m kênh lô-gic (xem 5.4.2) được đánh số trong CLA (xem 5.4.1), nếu không được m, và thiết lập cấu trúc hiện hành trong kênh lô-gic đó. Lệnh tiếp theo có thể tham chiếu ẩn với cấu trúc hiện hành qua kênh lô-gic.

DF được lựa chọn (MF, DF ứng dụng, DF) trở thành hiện hành trong kênh lô-gic (xem 7.2.2 các quy tắc d) và e)). DF được lựa chọn trước, nếu có, không được tham chiếu qua kênh lô-gic đó. Sau khi lựa chọn, EF hiện hành n có thể được tham chiếu qua kênh lô-gic đó.

Lựa chọn EF thiết lập cặp tệp hiện hành: EF và DF cha của nó (xem 7.2.2 quy tắc f)).

Bảng 60 - Cặp lệnh-hồi đáp SELECT

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘A4’

P1

Xem Bảng 61

P2

Xem Bảng 62

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc= 0, xut đối với mã hóa Nc> 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện hoặc định danh tệp hoặc đường truyền hoặc tên DF hoặc tệp (theo P1)

Trường L­e

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0, xuất đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện hoặc thông tin điều khin (theo P2)

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6283’, ‘6284’, 6A81’, ‘6A82’, ‘6A86’, 6A87’, ‘6A88’

Bng 61 - Mã hóa P1 trong lệnh SELECT

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

Trường dữ liệu lệnh

0

0

0

0

0

0

x

x

Lựa chọn theo định danh tệp

0

0

0

0

0

0

0

0

Lựa chọn MF, DF hoặc EF

Định danh tệp hoặc không xut hiện

0

0

0

0

0

0

0

1

Lựa chọn DF con

Định danh tệp tham chiếu DF

0

0

0

0

0

0

1

0

Lựa chọn EF dưới DF hiện hành

Định danh tệp tham chiếu EF

0

0

0

0

0

0

1

1

Lựa chọn DF cha ca DF hiện hành

Không xuất hiện

0

0

0

0

0

1

x

x

Lựa chọn theo tên DF

0

0

0

0

0

1

0

0

Lựa chọn theo tên DF

Ví dụ định danh ứng dụng (ct cụt)

0

0

0

0

1

0

x

x

Lựa chọn theo đường dn

0

0

0

0

1

0

0

0

Lựa chọn từ MF

Đường dẫn không có định danh MF

0

0

0

0

1

0

0

1

Lựa chọn từ DF hiện hành

Đưng dẫn không có định danh DF hiện hành

0

0

0

1

0

0

x

x

Lựa chọn DO

0

0

0

1

0

0

0

0

Lựa chọn Do trong khuôn mẫu hiện hành

Thẻ thuộc khuôn mẫu hiện hành

0

0

0

1

0

0

1

1

Lựa chọn DO cha của DO được xây dựng thiết lập khuôn mẫu hiện hành

Không xut hiện

- Mọi giá trị khác là RFU

- Khi xut hiện trong byte lịch sử (xem 12.1.1) hoặc trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2), Bảng chức năng phần mm đầu tiên (xem Bảng 117) biểu thị phương pháp lựa chọn được hỗ trợ bng thẻ.

Bng 62 - Mã hóa P2 trong lệnh SELECT

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

-

-

x

x

Tệp hoặc số lần DO

0

0

0

0

-

-

0

0

- Số lần đầu tiên hoặc duy nht

0

0

0

0

-

-

0

1

- Số ln cuối cùng

0

0

0

0

-

-

1

0

- Số lần tiếp theo

0

0

0

0

-

-

1

1

- Số lần trước

0

0

0

0

x

x

-

-

Yêu cầu trường d liệu hồi đáp (xem 7.4.2 và Bảng 8)

0

0

0

0

0

0

-

-

- phục hồi khuôn mẫu FCI, sử dụng tùy chọn của độ dài và thẻ FCI

0

0

0

0

0

1

-

-

- phục hồi khuôn mu CP, sử dụng bắt buộc ca độ dài và thẻ CP

0

0

0

0

1

0

-

-

- phục hồi khuôn mẫu FMD, sử dụng bắt buộc ca độ dài và thẻ FMD

- phục hồi thẻ thuộc khuôn mẫu được thiết lp bởi lựa chọn DO được xây dựng làm danh sách thẻ

0

0

0

0

1

1

-

-

- không có dữ liệu hồi đáp nếu trường Le không xut hiện, hoặc độc quyền nếu trường Le xuất hiện

- Mọi giá trị khác là RFU

Trừ khi có quy định khác, các quy tắc sau áp dụng với mỗi kênh lô-gic mở trong hệ phân cp DF.

- Nếu EF hiện hành b thay đổi, hoặc khi không có EF hiện hành, khi đó trạng thái an toàn, nếu có, đặc thù đối với EF được lựa chọn trước phải bị hủy bỏ.

- Nếu DF hiện hành là con, hoặc đồng nht với DF được lựa chọn trước, khi đó trạng thái an toàn đặc thù với DF lựa chọn trước phải bị hủy bỏ. Trạng thái an toàn chung đối với tất cả thủy tổ của DF được lựa chọn trước và DF hiện hành mới phải được duy trì.

Nếu P1 được đặt là '00', khi đó thẻ biết liệu tệp lựa chọn là MF, DF hoặc EF, hoặc do mã hóa đặc thù định danh tệp, hoặc do ngữ cảnh xử lý lệnh. Nếu P2 cũng được đặt là ‘00’ và trường dữ liệu lệnh

- Cung cp định danh tệp, khi đó định danh tệp đó phải duy nhất trong ba môi trường sau: con trực tiếp của DF hiện hành, DF cha và con trực tiếp của DF cha.

- Xuất hiện hoặc được đặt là ‘3F00’, khi đó MF phải được lựa chọn.

Nếu P1 được đặt là '04', khi đó trường dữ liệu lệnh là tên DF mà có thể là định danh tệp (xem 12.2.3) có khả năng bị cắt cụt. Nếu được hỗ trợ, kế tiếp, các lệnh như vậy có trường dữ liệu như nhau phải lựa chọn DF mà tên ca chúng thích hợp với trường dữ liệu, nghĩa là bắt đầu với trường dữ liệu lệnh. Nếu thẻ chấp nhận lệnh SELECT mà không có trường dữ liệu, khi đó tt cả hoặc tập hợp con ca các DF có thẻ được lựa chọn liên tiếp.

Nếu P1 được đặt là ‘10', khi đó trường dữ liệu lệnh là thẻ thuộc về khuôn mẫu hiện hành. DO được lựa chọn tr thành DO hiện hành. Nếu DO được lựa chọn được xây dựng, nó thiết lập khuôn mẫu của mình làm khuôn mẫu hiện hành. Để xử lý các nhiều phiên bản ca DO, sử dụng bit b1 b2 trong P2 (xem Bảng 62) là bắt buộc.

Nếu trường Le bao gồm chỉ các byte được đặt là '00', khi đó tất cả các byte tương ứng với sự lựa chọn phải quay lại trong giới hạn của 256 đối với trường Le ngắn, hoặc 65 536 đối với trường Le m rộng. Nếu trường Le không xut hiện, thông tin điều khiển có sẵn (CP và/hoặc FMD) của cấu trúc được lựa chọn có thể được phục hồi qua xử lý DO (xem 11.4.3 và 11.4.4).

11.1.2  Lệnh MANAGE CHANNEL

Khi hoàn thành, lệnh m hoặc đóng kênh lô-gic (xem 5.4.2) ngoại trừ lệnh cơ bản, nghĩa là kênh lô-gic được đánh số từ 1 đến mười chính (số lớn hơn là RFU). Hàm thiết lập lại có thể áp dụng đối với bất kỳ kênh lô-gic nào.

Hàm m m kênh lô-gic bổ sung ngoại trừ kênh lô-gic cơ bản. Các lựa chọn được cung cp cho thẻ quy định số kênh, hoặc số kênh được cung cp cho thẻ.

- Nếu bit b8 và b7 của P1 được đặt là 00 (nghĩa là P1 được đặt là '00' do sáu bit khác là RFU), khi đó MANAGE CHANNEL phải mở kênh lô-gic được đánh số từ 1 đến mười chín như sau.

- Nếu P2 được đặt là '00', khi đó trường L­e phải là ‘01’ (định dạng ngắn) hoặc '000001’ (định dạng m rộng), và trường dữ liệu hồi đáp phải bao gồm một byte đơn lẻ mã hóa số kênh không phải là 0 được quy định bởi thẻ từ '01' đến ‘13’.

- Nếu P2 được thiết lập từ ‘01’ đến '13’, khi đó nó mã hóa số kênh không phải là 0 được quy định ngoài và trường Le xut hiện.

- Sau khi một hàm mở được thực hiện từ kênh lô-gic cơ bn (CLA mã hóa không làm số kênh), MF hoặc DF ứng dụng mặc định phải được lựa chọn ẩn làm DF hiện hành trên kênh lô-gic mới.

- Sau khi một hàm m được thực hiện từ kênh lô-gic không cơ bản (CLA mã hóa số kênh không phải là 0), DF hiện hành trên kênh lô-gic được đánh s trong CLA phải được lựa chọn theo 7.2.2 quy tắc e) trên kênh lô-gic mới.

Hàm đóng đóng rõ ràng kênh lô-gic ngoại trừ kênh cơ bản. Trường e phải xuất hiện. Sau khi đóng, kênh lô-gic phải sẵn sàng để tái sử dụng. Nếu bit b8 và b7 của P1 được đặt là 10 (nghĩa là P1 được đặt là '80’ do sáu bit khác là RFU), khi đó MANAGE CHANNEL phải đóng kênh lô-gic được đánh số từ 1 đến mười chín như sau.

- Nếu P2 được đặt là ‘00’, khi đó kênh lô-gic được đánh số trong CLA (số kênh không phải là 0) phải được đóng

- Nếu P2 được thiết lập từ ‘01’ đến '13', khi đó kênh lô-gic được đánh số trong P2 phải được đóng.

Cảnh báo - hàm đóng có thể b hủy nếu CLA không biểu th kênh lô-gic cơ bản và kênh lô-gic được đánh số trong P2. Mã hóa P1-P2 trong dãy ‘8001’ đến ‘8013’ phải bị phản đối trong tương lai.

Hàm thiết lập lại đóng và mở rõ ràng bt kỳ kênh lô-gic nào được xác định bằng CLA. Trường Le phải không xut hiện. Sau khi thiết lập lại, VA trên kênh lô-gic được xác định theo 7.2.2. Trạng thái an toàn được thiết lập trên kênh lô-gic phải bị thu hồi.

Lệnh thiết lập lại kênh lô-gic cơ bản và đóng tt cả các kênh lô-gic bổ sung phải được gửi trên kênh lô-gic cơ bản.

CHÚ THÍCH: Tại mức APDU, hàm (P1-P2=’4001') tương đương với cho phép giao diện vt lý (xem 5.1).

Bảng 63 - Cặp lệnh-hi đáp MANAGE CHANNEL

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'70'

P1-P2

‘0000'

M kênh lô-gic được đánh số trong trường dữ liệu hi đáp

‘0001' đến ‘0013’

M kênh lô-gic được đánh số trong P2

'8000'

Đóng kênh lô-gic được đánh số trong CLA (ngoại trừ kênh lô-gic cơ bản)

'8001' đến '8013'

Đóng kênh lô-gic được đánh số trong P2

'4000'

Thiết lập lại kênh lô-gic được đánh số trong CLA

4001’

Thiết lập kênh lô-gic cơ bản và đóng tất cả kênh lô-gic bổ sung

Các giá trị khác

RFU

Trường dữ liệu

Xuất hiện

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0, xuất hiện đối với mã hóa Ne = 1

Trường dữ liệu

Xuất hiện (P1-P2 không đặt là 0000’), hoặc ‘01’ đến ‘13' (P1-P2 đặt là 0000'),

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6200’, ‘6482’, '6881', '6A81’

11.2  Xử lý đơn vị dữ liệu

11.2.1  Đơn vị dữ liệu

Trong mỗi đơn vị dữ liệu hỗ trợ EF, khoảng chừa trống phải tham chiếu mỗi đơn vị dữ liệu. Từ không đối với đơn vị dữ liệu đầu tiên ca EF, khoảng chừa trống được gia tăng theo một cho mỗi đơn v dữ liệu tiếp theo. Phần tử dữ liệu khoảng chừa trống là nhị phân đưc mã hóa trên số byte tối thiểu. Tham chiếu với đơn vị dữ liệu không được bao gồm trong EF là sai số.

Th có thể cung cp byte mã hóa dữ liệu (xem Bảng 118) trong byte lịch sử (xem 12.1.1) trong EF.ATR/INFO (xem 12.2.2) và trong thông tin điều khiển của bt kỳ tệp nào (xem DO'82' trong Bảng 10). Byte mã hóa dữ liệu cố định kích cỡ đơn vị dữ liệu. Nếu th cung cp byte mã hóa dữ liệu trong một số địa điểm, khi đó 7.4.5 xác đnh byte mã hóa dữ liệu nào phải được tính đến.

11.2.2  Tổng quát

Bt kỳ lệnh nào ca nhóm này phải bị hủy nếu được áp dụng với một EF không hỗ trợ đơn vị dữ liệu. Nó có thể được thực hiện trên EF chỉ khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn được xác định đối với hàm, tên, đọc, viết, cập nhật, xóa, tìm kiếm hoặc so sánh.

Mỗi lệnh ca nhóm này có thể sử dụng hoặc một định danh EF ngắn hoặc một định danh tệp. Nếu có một EF hiện hành tại thời điểm ban hành lệnh, khi đó quá trình có thể hoàn thành trên EF đó bằng cách thiết lập tất cả các bit tương ứng đến 0. Nếu quá trình hoàn thành, khi đó EF định danh trở thành hiện hành.

INS P1 P2 - tt cả các lệnh ca nhóm này sử dụng bit b1 của INS và bit b8 của P1 như sau.

- Nếu bit b1 của INS được đặt là 0 và bit b8 của P1 đến 1, khi đó bit b7 và b6 của P1 được đặt là 00 (các giá trị khác là RFU), bit b5 đến b1 ca P1 mã hóa định danh EF ngắn và P2 (tám bit) mã hóa khoảng chừa trống từ 0 đến 255 trong EF được tham chiếu bằng lệnh.

- Nếu bit b1 của INS được đặt là 0 và bit b8 của P1 đến 0, khi đó P1-P2 (mười lăm bit) mã hóa khoảng chừa trống trong EF hiện hành từ 0 đến 32 767.

- Nếu bit b1 của INS được đặt là 1, khi đó P1-P2 phải định danh một EF. Nếu bảy bit đầu tiên ca P1-P2 được đặt là 0 và nếu bit b5 đến b1 của P2 không phải tt cả đều bằng nhau và nếu thẻ và/hoặc EF hỗ trợ lựa chọn bằng định danh EF ngn, khi đó bit b5 đến b1 ca P2 mã hóa định danh EF ngắn (số từ 1 đến ba mươi). Mặt khác, P1-P2 là một định danh tệp. P1-P2 được đặt là '0000' định danh EF hiện hành. Ít nht một khoảng chừa trống DO’54' xut hiện trong trường dữ liệu lệnh. Khi xut hiện trong trường dữ liệu hồi đáp hoặc lệnh, dữ liệu phải được bao gói trong DO'53' tùy ý. (‘73’ bị phản đối đối với việc sử dụng này).

Trong nhóm lệnh này:

- SW1-SW2 được đặt là ‘63CX’ biểu thị sự thay đổi thành công trạng thái nhớ, nhưng sau đoạn chương trình thử lại bên trong; 'X' > ‘0’ mã hóa số ln thử lại; 'X' = ‘0' có nghĩa là bộ đếm không được cung cp.

- SW1-SW2 được đặt là ‘6B00’ được sử dụng để biểu thị rng khoảng chừa trống chỉ bên ngoài của EF.

11.2.3  Lệnh READ BINARY

Trường dữ liệu hồi đáp mang lại (phần của) nội dung của đơn vị dữ liệu hỗ trợ EF. Nếu trường Le bao gồm ch các byte được đặt là ‘00', khi đó tt cả các byte cho đến cuối của tệp được đọc trong giới hạn của 256 đối với trường Le ngắn, hoặc 65 536 đối với trường L mở rộng.

Bảng 64 - Cặp lnh-hi đáp READ BINARY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'B0' hoặc ’B1’

P1-P2

INS = 'B0'

Khoảng chừa trống bắt buộc, định danh EF ngắn có khả năng

Xem 11.2.2

INS = 'B1'

Định danh EF, hoặc định danh EF ngn

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0, xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = B0’

Xut hiện

INS = ‘B1‘

DO khoảng chừa trống

Trường Le

Xut hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

INS = 'B0’

Đọc dữ liệu

INS = 'B1'

DO tùy ý bao gói đọc dữ liệu

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6281’, ‘6282', '6700’, ‘6981’, ‘6982, '6986, '6A81', ‘6A82’, ‘6B00’

11.2.4  Lệnh WRITE BINARY

Lệnh kích hoạt một trong các hoạt động sau trong EF theo thuộc tính tệp:

1) Lô-gic OR của các bit đã xuất hiện trong thẻ có bit được cho trong trường dữ liệu lệnh (trạng thái xóa b lô-gic ca các bit có tệp bng 0);

2) Ghi một lần ca các bit được cho trong trường dữ liệu lệnh (lệnh bị hủy nếu chuỗi đơn vị dữ liệu không trong trạng thái xóa b lô-gic);

3) Lô-gic AND của các bit đã xut hiện trong thẻ có bit được cho trong trường dữ liệu lệnh (trạng thái xóa bỏ lô-gic của các bit có tệp bằng một).

Theo mặc định, nghĩa là khi byte mã hóa dữ liệu không có sẵn (xem 11.2.1), hoạt động 1) phi áp dụng trong EF đó.

Bng 65 - Cặp lệnh-hồi đáp WRITE BINARY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'D0' hoặc 'D1'

P1-P2

INS = ‘D0

Khoảng chừa trống bắt buộc, định danh EF ngắn có kh năng

Xem 11.2.2

 

INS = ‘D1’

Định danh EF, hoặc định danh EF ngắn

 

Trường

Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = D0

Chuỗi đơn v dữ liệu được viết

INS = 'D1'

DO khoảng chừa trống và DO tùy ý bao gói chuỗi đơn vdữ liệu được viết

Trường

e

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bng 6 khi có liên quan, ví dụ '63CX' (xem 11.2.2), ‘6581’, '6700’, ‘6981', '6982', ‘6B00’

11.2.5  Lệnh UPDATE BINARY

Lệnh kích hoạt cập nhật các bit đã xuất hiện trong một EF có các bit được cho trong trường dữ liệu lệnh. Khi quá trình hoàn thành, mỗi bit của tng đơn vị dữ liệu xác định phải có giá trị được xác đnh trong trường dữ liệu lệnh.

Bảng 66 - Cặp lệnh-hi đáp UPDATE BINARY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'D6' hoặc 'D7'

P1-P2

INS = 'D6'

Khoảng chừa trống bắt buộc, định danh EF ngắn có khả năng

Xem 11.2.2

INS = ‘D7‘

Định danh EF, hoặc định danh EF ngn

Trường

Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘D6'

Chuỗi đơn vị dữ liệu được cập nhật

INS = ‘D7'

DO khoảng chừa trng và DO tùy ý bao gói chuỗi đơn vị dữ liệu cập nhật

Trường

Le

Xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Xut hiện

SW1-SW2

Xem Bng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '63CX' (xem 11.2.2), '6581', '6700', ‘6981’, ‘6982’, ‘6B00’

11.2.6  Lệnh SEARCH BINARY

Lệnh kích hoạt tìm kiếm trong đơn vị dữ liệu hỗ trợ EF. Trường dữ liệu hồi đáp mang lại khoảng chừa trống ca đơn vị dữ liệu: chuỗi byte tại khoảng chừa trống được phục hồi trong EF phi có cùng giá trị như chuỗi tìm kiếm trong trường dữ liệu lệnh. Trường dữ liệu hồi đáp xuất hiện hoặc do trường Le xuất hiện, hoặc do không tìm thấy sự tương thích. Nếu chuỗi tìm kiếm không xuất hiện, khi đó trường dữ liệu hồi đáp mang lại khoảng chừa trống của đơn vị dữ liệu đầu tiên trong trạng thái xóa b lô-gic.

Bng 67 - Cặp lệnh-hồi đáp SEARCH BINARY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'A0' hoặc 'A1'

P1-P2

INS = 'A0'

Khoảng chừa trống bt buộc, định danh EF ngn có khả năng

Xem 11.2.2

INS = ‘A1

Định danh EF, hoặc định danh EF ngn

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0, xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = 'A0'

Không xuất hiện hoặc chuỗi tìm kiếm

INS = 'A1’

DO khoảng chừa trống và DO tùy ý bao gói chuỗi đơn vị tìm kiếm

Trường

Le

Không xuất hiện đối với mã hóa N­e = 0, xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘A0’

Không xut hiện hoặc khoảng chừa trống của đơn vị dữ liệu đu tiên khớp với trường dữ liệu lệnh

INS = 'A1'

DO khong chừa trống biểu th đơn v dữ liệu đầu tiên khớp với chuỗi tìm kiếm

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6282’, ‘6982', '6B00', ‘6982’, ‘6B00’

11.2.7  Lệnh ERASE BINARY

Lệnh thiết lp (phần ca) nội dung của một EF với trạng thái xóa bỏ lô-gic, liên tục, bt đầu từ  khoảng chừa trống được cho.

- Nếu INS = ‘0E', khi đó, nếu xut hiện, trường dữ liệu lệnh mã hóa khoảng chừa trống của đơn vị dữ liệu đầu tiên không bị xóa. Khoảng chừa trống này phải cao hơn khoảng chừa trống được mã hóa trong P1-P2. Nếu trường dữ liệu không xuất hiện, khi đó lệnh xóa đến cuối tệp.

- Nếu INS = ‘0F’, khi đó, nếu xuất hiện, trường dữ liệu lệnh phải bao gồm không, một hoặc hai DO khoảng chừa trống. Nếu không có khoảng cha trống, khi đó lệnh xóa tt cả các đơn vị dữ liệu trong tệp. Nếu có một khoảng chừa trống, nó biểu thị đơn vị dữ liệu đu tiên bị xóa; khi đó lệnh xóa đến cuối tệp. Hai khoảng chừa trống xác định một chuỗi các đơn v dữ liệu: khoảng chừa trống thứ hai biểu thị đơn vị dữ liệu đầu tiên bị xóa; nó phải cao hơn khoảng chừa trống đầu tiên.

Bảng 68 - Cặp lệnh-hồi đáp ERASE BINARY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'0E' hoặc '0F'

P1-P2

INS = ‘0E’'

Khong chừa trống bắt buộc, định danh EF ngắn có khả năng

Xem 11.2.2

INS = '0F’

Định danh EF, hoặc định danh EF ngắn

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0, Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘0E'

Không xuất hiện hoặc khoảng chừa trống của đơn v dữ liệu đầu tiên không bị xóa

INS = '0F'

Không xut hiện hoặc một hoặc hai DO khoảng chừa trống

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

 

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '63CX' (xem 11.2.2), ‘6581', '6700', '6981', '6982', 6B00'

11.2.8  Hàm COMPARE BINARY

Hàm này được hỗ trợ bằng lệnh COMPARE (xem 11.6.1).

11.3  Xử lý bản ghi

11.3.1  Bản ghi

Trong mỗi bản ghi hỗ trợ EF, số bản ghi và/hoặc định danh bản ghi phải tham chiếu từng bản ghi.

Tham chiếu đến một bản ghi không bao gồm trong EF là một sai số.

Tham chiếu bằng số bản ghi - mỗi số bản ghi là đơn nht và liên tiếp.

- Trong mỗi EF hỗ trợ cu trúc tuyến tính, số bản ghi được gán liên tiếp khi viết hoặc thêm vào, nghĩa là theo trật tự được tạo ra, bản ghi đầu tiên (số một) là bản ghi được tạo ra đầu tiên.

- Trong mỗi EF hỗ trợ cu trúc tuần hoàn, số bản ghi được gán liên tiếp trong trật tự đối nhau, nghĩa là bản ghi đầu tiên (số một) là bản ghi được tạo ra gn nht.

Quy tắc sau được xác định đối với cấu trúc tuyến tính và đối với cu trúc tun hoàn.

- Số không phải tham chiếu bản ghi hiện hành, nghĩa là bản ghi đó được tham chiếu bng con trỏ bản ghi.

Tham chiếu bằng định danh bản ghi - mỗi định danh bản ghi được cung cấp bằng một ứng dụng. Một số bản ghi có thể có cùng định danh bản ghi, mà trong đó dữ liệu trường hợp chứa trong bn ghi có thể được sử dụng để phân biệt chúng. Nếu một bản ghi là một đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV trong trường dữ liệu, khi đó định danh bản ghi là byte đầu tiên của đối tượng dữ liệu, nghĩa là th SIMPLE-TLV.

Tham chiếu bằng định danh bản ghi mang lại sự quản lý con trỏ bản ghi. Kích hoạt giao diện vật lý, thiết lập lại kênh lô-gic, lệnh SELECT và bt kỳ lệnh nào sử dụng định danh EF ngắn có hiệu lực để truy cập một EF có thể tác động đến con trỏ bản ghi. Tham chiếu bằng số bn ghi phải không ảnh hưởng con tr bản ghi.

Mỗi khi tham chiếu được thực hiện bng định danh bản ghi, vị trí lô-gic của bản ghi mục tiêu được biểu thị: số lần đầu tiên hoặc cuối cùng, s lần tiếp theo hoặc trước đó liên quan đến con trỏ bản ghi.

- Trong mỗi EF hỗ trợ cấu trúc tuyến tính, vị trí lô-gic được gán liên tiếp khi viết hoặc thêm vào, nghĩa là theo trật tự được tạo ra. Bản ghi được tạo ra đầu tiên nm ở vị trí -gic đu tiên.

- Trong mỗi EF hỗ trợ cấu trúc tuần hoàn, vị trí lô-gic được gán liên tiếp trong trật tự đối nhau, nghĩa là bản ghi được tạo ra gần nht nằm ở vị trí lô-gic đầu tiên.

Quy tắc sau được xác định đối với cu trúc tuyến tính và đối với cu trúc tuần hoàn.

- Số lần đầu tiên phải là bản ghi có định danh xác định và ở v trí lô-gic đầu tiên; số lần cuối cùng phải là bản ghi có định danh xác định và v trí lô-gic cuối cùng.

- Nếu có bản ghi hiện hành, khi đó số lần tiếp theo phải là bản ghi gần nht có định danh xác định nhưng ở vị trí lô-gic lớn hơn bn ghi hiện hành; số lần trước phải là bản ghi gần nht có định danh xác định nhưng ở vị trí lô-gic nh hơn bản ghi hiện hành.

- Nếu không có bản ghi hiện hành, khi đó số lần tiếp theo phải tương đương với số lần đầu tiên; số lần trước phải tương đương với số lần cuối cùng.

- Số không tham chiếu bản ghi đầu tiên, cuối cùng, tiếp theo hoặc trước đó theo chuỗi số, độc lập với định danh bn ghi.

11.3.2  Tổng quát

Bt kỳ lệnh nào ca nhóm này phải bị hủy nếu được áp dụng với EF không hỗ trợ bản ghi. Nó có thể được thực hiện trên một EF ch khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn được xác định đối với hàm, tên, đọc, viết, thêm vào, cp nhật, tìm kiếm, xóa, kích hoạt hoặc giải hoạt.

Các bản ghi trong EF có thể hỗ trợ vòng đời bản ghi. Nếu vậy, nhìn chung các bản ghi được kích hoạt không thể truy cập được bằng lệnh READ RECORD, WRITE RECORD, UPDATE RECORD, ERASE RECORD, APPEND RECORD và COMPARE (RECORD). Nếu lệnh như vậy được sử dụng, lệnh tương ứng phục hồi với byte trạng thái '6287' (ít nht một trong các bản ghi được tham chiếu b giải hoạt). Hơn nữa, các bản ghi b giải hoạt phải bị b qua khi thực hiện lệnh SEARCH RECORD. Chi tiết hơn nữa và các ngoại lệ đối với các quy tắc chung được đề cp trên được đưa ra dưới đây.

Hai lệnh ca nhóm này (READ, UPDATE) có thể sử dụng một chế độ INS lẻ (trường dữ liệu được mã hóa trong BER-TLV) để kích hoạt một hành động trên phần của bản ghi được cho (đọc một phần, cp nht một phần). Sau đó, khoảng chừa trống phải tham chiếu mỗi byte trong bản ghi: từ 0 đối với byte đầu tiên của bản ghi, khoảng chừa trống được gia tăng theo một cho mỗi byte tiếp theo của bản ghi. Tham chiếu đến một byte không bao gồm trong bn ghi là một sai số. Khi cần thiết, phần tử dữ liệu khoảng chừa trống là nhị phân được mã hóa và tham chiếu bi thẻ '54'. Khi xut hiện trong trường dữ liệu hồi đáp hoặc lệnh, dữ liệu phải được bao gói trong DO'53’ tùy ý (‘73’ bị phn đối đối với việc sử dụng này).

Mỗi lệnh ca nhóm này có thể sử dụng định danh EF ngắn. Nếu quá trình hoàn thành, khi đó EF định danh trở thành hiện hành và con trỏ bản ghi được thiết lập lại. Nếu có EF hiện hành tại thời điểm ban hành lệnh, khi đó quá trình có thể được hoàn thành mà không biểu thị EF (bng cách thiết lập năm bit tương ứng đến 0).

P1 - mi số bản ghi hoặc đnh danh là một số từ 1 đến 254, được mã hóa bằng một giá trị ca P1 từ '01' đến 'FE’. 0 (được mã hóa ‘00’) được lưu trữ cho mục đích đặc biệt. 255 (được mã hóa ‘FF’) là RFU.

CHÚ THÍCH: Nếu số bản ghi vượt quá dãy số ('01' đến 'FE') ca bản ghi xử lý lệnh, bản ghi có thđược xử lý, ví dụ bằng cách sử dụng la chọn số lần tiếp theo ca định danh bản ghi.

P2 - bit b8 đến b4 là định danh EF ngắn theo Bảng 69. Bit 3 đến 1 phụ thuộc vào lệnh.

Bảng 69 - Mã hóa định danh EF ngn trong P2

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

-

-

-

EF hiện hành

Không phải tt cả đều bng nhau

-

-

-

Định danh EF ngắn (một số từ 1 đến ba mươi)

1

1

1

1

1

-

-

-

RFU

Trong nhóm lệnh này, SW1-SW2 được đặt là ‘63CX’ biểu thị sự thay đi thành công của trạng thái nhớ, nhưng sau khi đoạn chương trình thử lại bên trong; ‘X’ > ‘0’ mã hóa số lần thử lại; 'X' = ‘0’ có nghĩa là bộ đếm không được cung cấp.

11.3.3  Lệnh READ RECORD

Trường dữ liệu hồi đáp mang lại (một phần) nội dung của bản ghi được xử lý (hoặc phần đầu của một bản ghi) trong một EF.

Nếu bất kỳ bản ghi nào được tham chiếu bi P1 và P2 trong bản ghi LCS DEACTIVATED, lệnh được xử lý với cảnh báo '6287' và trường dữ liệu hồi đáp phải trống.

Nếu INS = 'B2' và nếu bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV (xem 6.1), khi đó hình 8 mô tả trường d liệu hồi đáp. So sánh N­r với cu trúc TLV biểu thị liệu bn ghi đơn nht (đọc một bản ghi) hoặc bản ghi cuối cùng (đọc tt cả bản ghi) là chưa hoàn thành, hoàn thành hoặc được đệm.

CHÚ THÍCH: Nếu bản ghi không phải là đối tượng dữ liệu, khi đó hàm đọc tất cả bn ghi đưa lại việc nhận bản ghi mà không phân định.

Nếu INS = ‘B3’, khi đó lệnh không hỗ trợ lựa chọn "đọc tất cả bản ghi” trong P2. Nó đọc một phần bản ghi được tham chiếu bởi P1. Trường dữ liệu lệnh phải bao gồm DO’54' khoảng chừa trống biểu thị byte đầu tiên được đọc trong bn ghi. Trường dữ liệu hồi đáp phải bao gồm DO'53' tùy ý bao gói đọc dữ liệu.

Bảng 70 - Cặp lệnh-hồi đáp READ RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

B2' hoặc ‘B3’

P1

Số bản ghi hoặc định danh bản ghi hoặc '00' tham chiếu bản ghi hiện hành

P2

Xem Bảng 71

Trường

Lc

Không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0, xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = 'B2'

Không xuất hiện

INS = 'B3'

DO khoảng chừa trống

Trường Le

Xuất hiện đi với mã hóa Ne > 0

 

Trường dữ liệu

INS = ‘B2’

Đọc dữ liệu

INS = ‘B3’

DO tùy ý bao gói đọc dữ liệu

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6281', '6282', ‘6700', '6981', '6982', '6A81’, ‘6A821, '6A83'

Bảng 71 - Mã hóa P2 trong lệnh READ RECORD

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định danh EF ngn theo Bng 69

-

-

-

-

-

0

x

x

Định danh bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

0

0

0

- Đọc số lần đầu tiên

-

-

-

-

-

0

0

1

- Đọc số ln cuối cùng

-

-

-

-

-

0

1

0

- Đọc số lần tiếp theo

-

-

-

-

-

0

1

1

- Đọc số ln trước

-

-

-

-

-

1

x

x

Số bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Đọc bn ghi P1

-

-

-

-

-

1

0

1

- Đọc tất cả các bản ghi từ P1 cho đến bản cuối cùng (chỉ đối với INS = 'B2')

-

-

-

-

-

1

1

0

- Đọc tất cả các bản ghi từ bản cuối cùng cho đến P1 (ch đối với INS = 'B2')

 

 

 

 

 

1

1

1

RFU

Nếu trường Le bao gồm ch các byte được đặt là '00', khi đó lệnh phải đọc toàn bộ hoặc bản ghi được yêu cu đơn l, hoặc chuỗi các bản ghi được yêu cầu, phụ thuộc vào bit 3, 2 và 1 của P2 và trong giới hạn ca 256 đối với trường Le ngắn, hoặc 65 536 đối với trường Le m rộng.

Hình 8 - Trường dữ liệu hồi đáp có INS = ‘B2’ khi bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV

11.3.4  Lệnh WRITE RECORD

Lệnh kích hoạt một trong số các hoạt động sau trong EF theo thuộc tính tệp:

1) Ghi một lần bản ghi được cho trong trường dữ liệu lệnh (lệnh bị hủy nếu bản ghi không trạng thái xóa lô-gic);

2) Lô-gic OR ca byte dữ liệu của bản ghi đã xuất hiện trong th với byte dữ liệu của bản ghi được cho trong trường dữ liệu lệnh;

3) Lô-gic AND của byte dữ liệu ca bản ghi đã xuất hiện trong thẻ với byte dữ liệu của bản ghi được cho trong trường dữ liệu lệnh.

Theo mặc định, nghĩa là khi byte mã hóa dữ liệu không có sẵn (xem 11.2.1), hoạt động 1) phải áp dụng trong EF đó.

Nếu bản ghi được tham chiếu bằng P1 và P2 nằm trong bản ghi LCS DEACTIVATED, lệnh được xử với cảnh báo ‘6287’ mà không thay đổi nội dung bản ghi.

Khi sử dụng định địa chỉ bản ghi hiện hành, lệnh phải thiết lập con tr bản ghi trên bản ghi được viết thành công.

Nếu được áp dụng với EF hỗ trợ cấu trúc tuần hoàn có bản ghi có kích cỡ cố định, lựa chọn “trước" (bit 3, 2 và 1 của P2 được đặt là 011) hoạt động là APPEND RECORD.

Bảng 72 - Cặp lệnh-hi đáp WRITE RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘D2’

P1

Số bản ghi hoặc '00' tham chiếu bản ghi hiện hành

P2

Xem Bảng 73

Trường Lc

xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Bản ghi được viết

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường d liệu

Xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘63CX’ (xem 11.3.2), ‘6581’, '6700', '6981', ‘6982’, '6986’, '6A81', ‘6A82’, '6A83', '6A84', ‘6A85'

Bng 73 - Mã hóa P2 trong lệnh WRITE RECORD

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định dạng EF ngn theo Bảng 69

-

-

-

-

-

0

x

x

P1 được đặt là ‘00'

-

-

-

-

-

0

0

0

- Bản ghi đầu tiên

-

-

.

-

-

0

0

1

- Bản ghi cuối cùng

.

.

-

-

-

0

1

0

- Bản ghi tiếp theo

-

-

-

-

-

0

1

1

- Bản ghi trước

-

-

-

-

-

1

0

0

S bản ghi trong P1

- Mọi giá trị khác là RFU

Nếu bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV (xem 6.1), khi đó hình 9 mô tả trường dữ liệu lệnh

Hình 9 - trường d liệu APDU (một bản ghi hoàn chnh lồng trong đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV)

11.3.5  Lệnh UPDATE RECORD

Lệnh kích hoạt cập nhật bản ghi cụ thể với byte được cho trong trường dữ liệu lệnh. Khi sử dụng định địa ch bn ghi hiện hành, lệnh phải thiết lập con trỏ bản ghi trên bản ghi được cập nhật.

Nếu được áp dụng với EF hỗ trợ cấu trúc tuần hoàn hoặc tuyến tính có bản ghi có kích cỡ cố định, khi đó lệnh bị hủy nếu kích cỡ bản ghi sau khi cập nhật khác với kích cỡ của bản ghi đang có.

Nếu được áp dụng với EF hỗ trợ cấu trúc tuyến tính có bản ghi có kích cỡ thay đổi, khi đó lệnh có thể được thực hiện khi kích c bản ghi sau khi cập nhật khác với kích cỡ của bản ghi đang có.

Nếu được áp dụng với EF hỗ trợ cu trúc tuần hoàn có bản ghi có kích cỡ cố định, lựa chọn “trước" (bit 3, 2 và 1 của P2 được đặt là 011) hoạt động là APPEND RECORD

Nếu bn ghi được tham chiếu bằng P1 và P2 trong bản ghi LCS DEACTIVATED, lệnh được xử lý với cảnh báo '6287' mà không thay đi nội dung bản ghi.

Nếu INS = ‘DC’ và nếu bn ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV (xem 6.1), khi đó hình 9 mô tả trường dữ liệu lệnh.

Nếu INS = ‘DD’, khi đó lệnh cập nhật một phần bản ghi được tham chiếu bằng P1. Trường dữ liệu lệnh phải bao gồm DO’54’ khoảng chừa trống để biểu thị byte đầu tiên được cập nhật trong bản ghi và DO'53’ ('73' bị phn đối đối với việc sử dụng này) để bao gói dữ liệu cập nhật.

Bng 74 - Cặp lệnh-hồi đáp UPDATE RECORD

CLA

Được xác định trong 5.4.1

INS

'DC hoặc 'DD'

P1

S bản ghi hoặc '00' tham chiếu bn ghi hiện hành

P2

Xem Bảng 73 (INS = ‘DC‘) hoặc Bng 75 (INS = ‘DD’)

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘DC’

Dữ liệu cập nhật

INS = 'DD’

DO khoảng cha trống và Do tùy ý để bao gói dữ liệu cập nhật

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘63CX’ (xem 11.3.2), ‘6581’, '6700', '6981', '6982', ‘6986', ‘6A81’, ‘6A82’, ‘6A83’, '6A84’, '6A85'

Bảng 75 - Mã hóa ca P2 trong lệnh UPDATE RECORD có INS = ‘DD’

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định dạng EF ngắn theo Bảng 69

-

-

-

-

-

1

x

x

Số bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Thay thế

-

-

-

-

-

1

0

1

- Lô-gic AND

-

-

-

-

-

1

1

0

- Lô-gic OR

-

-

-

-

-

1

1

1

- Lô-gic XOR

- Mọi giá trkhác là RFU

11.3.6  Lệnh APPEND RECORD

Lệnh kích hoạt hoặc viết bản ghi mới tại cuối ca cấu trúc tuyến tính, hoặc tại đầu của cấu trúc tuần hoàn. Khi sử dụng định địa chỉ bản ghi hiện hành, lệnh phải thiết lập con trỏ bản ghi trên bản ghi được thêm vào thành công.

Nếu lệnh áp dụng với cấu trúc tuyến tính đủ các bản ghi, khi đó lệnh bị hủy do không có đ không gian bộ nhớ trong tệp.

Nếu lệnh áp dụng với cấu trúc tuần hoàn đcác bản ghi, khi đó bản ghi có số bản ghi cao nhất bị xóa. Tt c các số bản ghi khác được tăng theo một. Bản ghi thêm vào trở thành bản ghi số một. Nếu bản ghi có số bản ghi cao nhất nằm trong bản ghi LCS DEACTIVATED lệnh được xử lý với cảnh báo '6287' mà không thay đổi bất kỳ nội dung bản ghi hoặc số bản ghi.

Nếu các bản ghi trong EF có vòng đời bản ghi, LCS của bản ghi thêm vào được đặt là ACTIVATED trừ khi có quy định khác.

Nếu bản ghi là đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV (xem 6.1), khi đó hình 9 mô tả trường dữ liệu lệnh.

Bảng 76 - Cặp lệnh-hồi đáp APPEND RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'E2'

P1

'00' (mọi giá trị khác đều không có hiệu lực)

P2

Xem Bảng 73 với bit 3 đến 1 được đặt là 000 (mọi giá trị khác là RFU)

Trường Lc

xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Bn ghi được thêm vào

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘63CX' (xem 11.3.2), ‘6287', '6581', 6700', '6981’, 6982', '6986', '6A81', '6A82', '6A83’, 6A84', '6A85'

11.3.7  Lệnh SEARCH RECORD

Lệnh kích hoạt tìm kiếm đơn giản hoặc nâng cao hoặc độc quyền trên các bản ghi được lưu giữ trong EF. Tìm kiếm có thể bị giới hạn đối với các bản ghi có định danh được cho hoặc đối với các bản ghi có số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số đã cho. Nó có thể được thực hiện trong trật tự tăng hoặc giảm của số bản ghi. Tìm kiếm bắt đầu hoặc từ byte đầu tiên của bản ghi (tìm kiếm đơn giản), hoặc từ khoảng chừa trống đã cho trong bản ghi (tìm kiếm nâng cao), hoặc từ số lần đầu tiên ca byte được cho trong bản ghi (tìm kiếm nâng cao). Trường dữ liệu hồi đáp mang lại số bản ghi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm trong bản ghi hỗ trợ EF. Lệnh phải thiết lập con trỏ bản ghi trên bản ghi đầu tiên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Trong một bn ghi hỗ trợ EF có kích cỡ thay đổi với cấu trúc tuyến tính, tìm kiếm phải không tính đến các bản ghi ngắn hơn chuỗi tìm kiếm. Trong bản ghi hỗ trợ EF có kích cỡ cố định với cu trúc tuyến tính hoặc tuần hoàn, nếu chuỗi tìm kiếm dài hơn bản ghi, khi đó thẻ phải hủy lệnh.

Các bản ghi có LCS bản ghi được đặt là DEACTIVATED phải bị bỏ qua trong quá trình tìm kiếm.

Bng 77 - Cặp lệnh-hồi đáp SEARCH RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘A2’

P1

Số bản ghi hoặc định danh bản ghi ('00' tham chiếu bản ghi hiện hành)

P2

Xem Bảng 78

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Bit 3 và 2 của P2 không được đặt là 11, tìm kiếm đơn giản

Chuỗi tìm kiếm

Bit 3 và 2 và 1 của P2 được đặt là 110, tìm kiếm nâng cao

Chỉ báo tìm kiếm (2 byte, xem Bảng 79) theo sau bởi chuỗi tìm kiếm

Bit 3 và 2 và 1 của P2 được đặt là 111, tìm kiếm độc quyền

Độc quyn

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0, xut hiện đối vi mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Xut hiện hoặc số bản ghi

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6282’, '6982’

- Trường dữ liệu hi đáp xut hiện hoặc do trường Le xut hiện, hoặc do không tìm thy sự tương thích

- Trường dữ liệu hồi đáp không mang lại định danh bản ghi do chúng có thể không phải là độc nht.

Trong tìm kiếm nâng cao (bit 3, 2 và 1 ca P2 được đặt là 110), trường dữ liệu lệnh bao gồm một ch báo tìm kiếm trên 2 byte theo sau bởi chuỗi tìm kiếm. Bảng 79 xác định Byte ch dẫn tìm kiếm đầu tiên. Theo byte đu tiên của ch báo tìm kiếm, byte thứ hai hoặc là khoảng chừa trống hoặc là một giá trị, nghĩa là tìm kiếm trong bản ghi phải bắt đầu hoặc từ khoảng chừa trống này (xem 11.3.2) hoặc sau số lần đầu tiên ca giá trị này.

Bảng 78 - Mã hóa của P2 trong lệnh SEARCH RECORD

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định danh EF ngn theo Bảng 69

-

-

-

-

-

0

x

x

Tìm kiếm đơn giản bng định danh bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

0

0

0

- Chuyển tiếp từ số lần đầu tiên

-

-

-

-

-

0

0

1

- Phục hồi t số lần cuối cùng

-

-

-

-

-

0

1

0

- Chuyn tiếp từ số ln tiếp theo

-

-

-

-

-

0

1

1

- Phục hồi từ số lần trước

-

-

-

-

-

1

0

x

Tìm kiếm đơn giản bằng số bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Chuyển tiếp từ P1

-

-

-

-

-

1

0

1

- Phục hồi từ P1

-

-

-

-

-

1

1

0

Tìm kiếm nâng cao

-

-

-

-

-

1

1

1

Tìm kiếm độc quyền

Bảng 79 - Mã hóa của byte đầu tiên của chỉ báo tìm kiếm

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

-

-

-

Byte tiếp theo là một khoảng chừa trống (bắt đu từ vị trí đó)

0

0

0

0

1

-

-

-

Byte tiếp theo là một giá tr (bắt đu sau số ln đầu tiên)

-

-

-

-

-

0

x

x

Định danh bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

0

0

0

- Chuyển tiếp từ số lần đầu tiên

-

-

-

-

-

0

0

1

- Phục hồi từ số lần cuối cùng

-

-

-

-

-

0

1

0

- Chuyển tiếp từ số lần tiếp theo

-

-

-

-

-

0

1

1

- Phục hồi từ s lần trước

-

-

-

-

-

1

x

x

Số bn ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Chuyển tiếp từ P1

-

-

-

-

-

1

0

1

- Phục hồi từ P1

-

-

-

-

-

1

1

0

- Chuyển tiếp từ bản ghi tiếp theo

-

-

-

-

-

1

1

1

- Phục hồi từ bản ghi tớc

- Mọi giá trị khác là RFU

11.3.8  Lệnh ERASE RECORD

Lệnh thiết lập một hoặc nhiều bản ghi của một EF đến trạng thái xóa bỏ lô-gic, hoặc bản ghi được tham chiếu bằng P1, hoặc chuỗi bản ghi từ P1, liên tục, cho đến cuối tệp. Bản ghi bị xóa không được bỏ đi, và vẫn có thể truy cập được bằng lệnh WRITE RECORD và UPDATE RECORD.

Nếu bất kỳ bản ghi nào được tham chiếu bằng P1 và P2 nằm trong bản ghi LCS DEACTIVATED, lệnh được xử lý với cảnh báo '6287' mà không thay đổi bất kỳ nội dung bản ghi nào.

Bảng 80 - Cặp lệnh-hồi đáp ERASE RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘0C’

P1

Số bản ghi

P2

Xem Bảng 81

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0

Trường dữ liệu

Xut hiện

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6287', ‘63CX’ (xem 11.3.2), '6581', '6700’, '6981', '6982', ‘6986’, '6A81’, ‘6A82', '6A83', '6A84’, '6A85'

Bảng 81- Mã hóa của P2 trong lệnh ERASE RECORD

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định danh EF ngắn theo Bng 69

-

-

-

-

-

1

x

x

Số bn ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Xóa bản ghi P1

-

-

-

-

-

1

0

1

- Xóa tất cả các bản ghi từ P1 cho đến bn cuối cùng

- Mọi giá trị khác là RFU

11.3.9  Lệnh ACTIVATE RECORD

Lệnh thiết lập bản ghi được tham chiếu bằng P1 và P2 với bản ghi LCS ACTIVATED. Lệnh không ảnh hưng đến con trỏ bn ghi.

Nếu EF được tham chiếu bằng P2 không hỗ trợ vòng đời bản ghi, lệnh phải bị hủy với byte trạng thái 6981'.

Nếu một bản ghi được xử lý đã được kích hoạt, lệnh phải phục hồi byte trạng thái ‘9000’.

Đối với việc kích hoạt tất c các bản ghi trong bản ghi LCS DEACTIVATED, lệnh ACTIVATE FILE có thể được sử dụng. Không phụ thuộc vào sửa đổi của LCS tệp xuất hiện tùy chọn (xem 7.4.10) tất cả các bản ghi phải được kích hoạt.

Bng 82 - Cặp lệnh-hi đáp ACTIVATE RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

08’

P1

Số bản ghi

P2

Xem Bảng 83

Trường Lc

Không xut hiện

Trường dữ liệu

Không xut hiện

Trường Le

Không xuất hiện

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6981’, '6982’, '6986', '6A82', ‘6A83’

Bảng 83 - Mã hóa của P2 trong lệnh ACTIVATE RECORD hoặc DEACTIVATE RECORD

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

x

x

x

x

x

-

-

-

Định danh EF ngn theo Bảng 69

-

-

-

-

-

1

x

x

Số bản ghi trong P1

-

-

-

-

-

1

0

0

- Kích hoạt hoặc giải hoạt bản ghi P1

-

-

-

-

-

1

0

1

- Kích hoạt hoặc giải hoạt tt cả các bản ghi từ P1 cho đến bn cuối cùng

- Mọi giá tr khác là RFU

11.3.10  Lệnh DEACTIVATE RECORD

Lệnh thiết lập bn ghi được tham chiếu bằng P1 và P2 với bản ghi LCS DEACTIVATED. Lệnh không ảnh hưởng đến con trỏ bản ghi.

Nếu EF được tham chiếu bằng P2 không hỗ trợ vòng đời bản ghi, lệnh phải b hủy với byte trạng thái '6981'.

Nếu một bản ghi được x lý đã được kích hoạt, lệnh phải phục hồi byte trạng thái ‘9000’.

Bảng 84 - Cặp lệnh-hồi đáp DEACTIVATE RECORD

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'06'

P1

Số bản ghi

P2

Xem Bảng 83

Trường Lc

Không xuất hiện

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

Trường L­­e

Không xut hiện

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6981’, '6982', '6986', '6A82', ‘6A83'

11.3.11  Hàm COMPARE RECORD

Hàm này được hỗ trợ bằng lệnh COMPARE (xem 11.6.1).

11.4  Xử lý đối tượng dữ liệu

11.4.1  Tổng quát

Trong nhóm lệnh này, SW1-SW2 được đặt là ‘63CX' biểu th sự thay đổi thành công trạng thái bộ nh, nhưng sau đoạn chương trình thlại bên trong; 'X' > ‘0’ mã hóa số lần thử lại; 'X' = '0' có nghĩa là bộ đếm không được cung cp.

11.4.1.1  Mã hóa của P1-P2 đối vi mã INS chẵn

Bảng 85 - Mã hóa của P1-P2 xlý đối tượng dữ liệu có mã INS chẵn

Giá tr của P1-P2

Ý nghĩa

0000’

Kết xut tệp (xem 12.4)

Phục hồi truy vấn thẻ có nguồn gốc từ một thẻ hoặc gửi phản hồi đến th (xem 12.5)

0001’ đến '00FE'

Thẻ BER-TLV (một byte) trong P2

00FF

Hàm đặc biệt (xem Bảng 89, Bảng 91, Bảng 92 và Bảng 93)

‘0100' đến '01FF'

Độc quyền

'0200'

RFU

0201’ đến ‘02FE'

Thẻ SIMPLE-TLV trong P2

‘02FF

Hàm đặc biệt (xem 11.4.1.1)

‘1F1F’ đến 'FFFF'

Thẻ BER-TLV (2 byte) trong P1-P2

- Thẻ BER-TLV không hiệu lực trong dãy ‘01 đến 'FE' và ‘1F1F đến ‘FFFF’ là RFU

- Mọi giá trị khác là RFU

Nếu P1 được đặt là '00', khi đó P2 từ ‘01 đến 'FE' phải là th BER-TLV trên byte đơn.

Nếu P1 được đặt là '01', khi đó P2 từ ‘00' đến ‘FF phải là đnh danh đối với kiểm tra bên trong thẻ và đối với dịch vụ độc quyền có ý nghĩa trong ứng dụng được cho.

Nếu P1 được đặt là '02', khi đó P2 từ '01’ đến ‘FE’ phải là thẻ SIMPLE-TLV. Giá trị '0200’ là RFU. Giá trị ‘02FF’ được sử dụng hoặc đ đạt được tt cả các đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV thông thường có thể đọc được trong ngữ cảnh hoặc để biểu thị rằng trường dữ liệu lệnh được mã hóa trong SIMPLE-TLV.

Nếu P1-P2 nằm từ ‘1F1F’ đến ‘FFFF’, khi đó chúng chỉ mã hóa thẻ BER-TLV có hiệu lực trên 2 byte.

Chú thích: Nhiều giá tr trong dãy 1F1F‘ đến 'FFFF' là các thẻ BER-TLV có hiệu lực (xem phụ lục E).

11.4.1.2  Mã hóa của P1-P2 đối với mã INS lẻ

Nếu bit b1 của INS được đặt là 1, khi đó, ngoại trừ lệnh SELECT DATA, P1-P2 không được đặt là ‘0000' hoặc ‘FFFF’ phải định danh tệp:

- Nếu mười một bit đầu tiên của P1-P2 được đặt là 0 và nếu bit b5 đến b1 của P2 không phải tất cả bằng nhau và nếu thẻ và/hoặc tệp hỗ trợ lựa chọn theo định danh EF ngắn, khi đó bit b5 đến b1 của P2 mã hóa định danh EF ngắn (một s từ 1 đến ba mươi). Mặt khác, P1-P2 là định danh tệp 2 byte.

- P1-P2 được đặt là ‘3FFF’ định danh DF hiện hành.

P1-P2 được đặt là '0000' định danh EF hiện hành, trừ khi trường dữ liệu lệnh cung cp DO'51’ tham chiếu tệp để định danh một tệp.

P1-P2 được đặt là ‘FFFF’ định danh khuôn mẫu hiện hành, trừ khi trường dữ liệu lệnh cung cấp tham chiếu của khuôn mẫu khác (xem đối số 1, 2 và 3 trong Bảng 86).

11.4.1.3  Trường dữ liệu

Nếu bit b1 của INS được đặt là 0, nếu DO được yêu cầu hoặc được cung cp trong khuôn mẫu hiện hành, khi đó dữ liệu phải bao gồm trường giá trị ca đối tượng dữ liệu, nghĩa là hoặc phần tử dữ liệu được tham chiếu trong trường hợp đối tượng dữ liệu SIMPLE-TLV hoặc đối tượng dữ liệu BER-TLV ban đầu, hoặc khuôn mẫu được tham chiếu trong trường hợp DO được xây dựng.

Không kể bit b1 trong INS, nếu một tập hợp các DO được cung cp hoặc nếu nội dung của EF được yêu cầu, khi đó trường dữ liệu thích hợp phải bao gồm DO.

11.4.1.4  Truy cập phần m rộng của khuôn mẫu hiện hành

Khi khuôn mẫu được mở rộng bằng trình bao được gắn thẻ (xem 8.4.8), phần mở rộng này chỉ có hiệu lực đối với lệnh GET DATA và GET NEXT DATA. Tất c các lệnh khác xử lý DO bằng thẻ của chúng chỉ bị giới hạn đến khuôn mẫu cơ s. Giải tự động của trình bao được gắn thẻ (xem 8.4.8) không làm biến đi khuôn mẫu hiện hành.

Nếu khuôn mẫu bao gồm một hoặc một số trình bao, 8.4.8 mô tả cách phục hồi DO được mong đợi có liên quan với khuôn mẫu.

11.4.1.5  Các điều kiện phản đối hoặc thực hiện

Bất kỳ lệnh nào của nhóm này phải bị hủy nếu thông số lựa chọn DO được truy cập không tương thích với cu trúc thực tế trong thẻ, ví dụ:

- Nếu được áp dụng với một cu trúc (DF hoặc EF) không hỗ trợ đối tượng dữ liệu

- Nếu thông số không tương thích với cấu trúc đối tượng dữ liệu thực tế

Nó có thể được thực hiện chỉ khi trạng thái an toàn thỏa mãn điều kiện an toàn được xác định bằng ứng dụng trong ngữ cảnh đối với hàm.

11.4.2  Lệnh SELECT DATA

11.4.2.1  Tổng quát

Miễn là 0 làm biến đổi LCS ca DO, lệnh SELECT DATA luôn được đưa ra.

Hàm của lệnh này là

- Để thiết lập DO lựa chọn đơn nhất, nghĩa là mục tiêu của lệnh, là DO hiện hành;

- Đ thiết lập khuôn mẫu hiện hành làm trường giá trị của DO được lựa chọn nếu DO này được cu trúc;

- Để thiết lập dữ liệu tham chiếu được so sánh, ví dụ với dữ liệu so sánh bng lệnh COMPARE tiếp theo (xem 11.6.1);

- Để sửa đổi VA (xem 7.2.1) nếu DO được lựa chọn không thuộc VA hiện hành ca khuôn mẫu hiện hành. Nếu lệnh truyền

- DO'4F' định danh ứng dụng, và DO’51' không tham chiếu tệp, nó lựa chọn DF ứng dụng (xem 7.2.2 quy tắc d)).

- Không phải DO’4F’, mà là DO'51’, nó lựa chọn một tệp (xem 7.2.2 quy tắc e) hoặc f)).

- DO'4F’ và DO'51’, nó lựa chọn DF ứng dụng (xem 7.2.2 quy tắc d)), và một tệp (xem 7.2.2 quy tắc e) hoặc f)).

- Số bản ghi (xem đối số 3 trong Bảng 86) nó sửa đổi curRecord (xem 7.2.2 quy tắc g)

- Khoảng chừa trống (xem đối số 3 trong Bảng 86) nó sửa đổi curDataString (xem 7.2.2 quy tắc h)

Bảng 86 - Giá tr của DO’60' tham chiếu chung (khuôn mẫu tham chiếu chung)

Arg

DO được lồng

Chú giải

1

DO’4F định danh ứng dụng

Tùy chọn

2

DO’51' tham chiếu tệp
(xem Bảng 7)

Tùy chọn, số byte chẵn. Có hiệu lực nếu đường dẫn tương thích với cu tc tệp ca ứng dụng hiện hành, hoặc của ứng dụng được tham chiếu bằng DO'4F

3

Lựa chọn giữa

DO'02’ số bản ghi theo sau bởi độ dài DO'02'

Tùy chọn. Tham chiếu một bản ghi hoặc DO'7F70' ảo giá tr ca nó là bản ghi trong một EF

DO’54' khoảng chừa trống theo sau bởi độ dài DO'02’

Tùy chn. Tham chiếu một chuỗi dữ liệu hoặc DO’7F70' ảo giá trị ca nó là chuỗi dữ liệu trong một EF trong suốt

4

Lựa chọn giữa

DO'5C' danh sách thẻ

Lồng một thẻ xuất hiện trong khuôn mẫu hiện hành

Đối số 4, bắt buộc trong DO tham chiếu. Áp dụng với khuôn mu hiện hành hoặc khuôn mẫu hiện hành tạm thời được thiết lập bởi đối số trước

DO’4D' tiêu đề mở rộng hoặc ‘5F61’ (xem 8.4.5 đối với tính hợp lý ca lựa chọn)

Giá trị của tiêu đề mở rộng bắt đu với thẻ xut hiện trong khuôn mẫu hiện hành

DO’5F8400 thẻ che

Tham chiếu một DO bằng một phần thẻ

DO’7F71’ bộ lọc

Tham chiếu một DO được xây dựng bằng nội dung của nó

5

Số tùy ý ca DO'5F8400 thẻ che và/hoặc DO'7F71’ bộ lọc trong bất kỳ thứ tự nào; kết quả của áp dụng tt cả mạng che và tt cả bộ lọc là giao cắt của tất cả các tập hợp con đó

DO'5F8400’ tham chiếu một DO bằng một phần thẻ; DO’7F71' tham chiếu DO được xây dựng bng nội dung của nó

Tùy chọn nếu DO được tham chiếu bằng đối số 4 được cu trúc

Bng 87 - Cặp lệnh-hồi đáp SELECT DATA

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘A5’

P1

< ‘F0’

Số lần xut hiện của phiên bản

‘F0’

Lựa chọn cha ca DO được tham chiếu bng DO curConstructed

>‘F0’

RFU

P2

Xem Bng 88

Trường Lc

Không xut hiện đối với mã hóa Nc > 0, xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Có th trống nếu P1 = 'F0’. Trong các trường hợp khác, ít nhất số đối 4 ca DO’60' tham chiếu chung (xem Bảng 86).

Các số đối khác tùy chọn.

Tt cả các số đối phải theo cùng trật tự như trong khuôn mẫu tham chiếu chung.

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0, xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0 nếu dữ liệu hồi đáp được yêu cầu bởi P2 (xem Bảng 88)

Trường dữ liệu

Không xuất hiện hoặc thông tin theo P2

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bng 6 khi có liên quan, ví dụ '6202’ đến '6280', '6281’, '6700', '6981', ‘6982’, '6985', '6A81', '6A88' (DO không tìm thấy, nghĩa là dữ liệu được tham chiếu không tìm thấy

Bảng 88 - Mã hóa của P2 trong lệnh SELECT DATA

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

-

-

-

x

x

Số lần DO hoặc tệp trong khuôn mu hiện hành

0

0

0

-

-

-

0

0

- Số lần đầu tiên hoặc duy nhất của một DO sau khi bỏ qua số lần P1

0

0

0

-

-

-

0

1

- Số lần cuối cùng ca một DO sau khi bỏ qua số lần P1

0

0

0

-

-

-

1

0

- Số lần tiếp theo ca một DO sau khi b qua số ln P1

0

0

0

-

-

-

1

1

- Số lần trước đó của một DO sau khi bỏ qua số lần P1

0

0

0

x

x

x

-

-

Các yêu cầu trường dữ liệu hồi đáp (xem 7.4.2 và Bảng 8)

0

0

0

0

0

1

-

-

Phục hồi thông tin điu khiển dữ liệu (DO’62’)

0

0

0

0

1

0

-

-

Phục hồi danh sách th của khuôn mẫu hiện hành (DO’5C') (hàm DIR)

0

0

0

1

0

0

-

-

Phục hồi danh sách thẻ của khuôn mẫu hiện hành (DO'5C') (hàm VIEW)

0

0

0

1

1

0

-

-

Phục hi danh sách thẻ của khuôn mu hiện hành (DO'5C’) (hàm DIR) theo sau bởi danh sách th của khuôn mẫu hiện hành (DO'5C’) (hàm VIEW)

- Mọi giá trị khác là RFU

Ngoại tr khi P1 được đặt là 'F0’, xử lý lệnh này bao gồm một chuỗi các tìm kiếm tương thích trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời. Tìm kiếm tương thích cuối cùng phải xảy ra:

- Trong DO được xây dựng hiện hành tạm thời cuối cùng (hệ cao nht) được xác định bng đối số, khi thẻ cuối cùng tham chiếu một DO được xây dựng bằng lựa chọn “next" hoặc “previous”. Nếu sự tương thích được tìm thấy, DO được lựa chọn là anh em của DO được xây dựng tạm thời cuối cùng;

Trong ví dụ sau, “khuôn mẫu hiện hành tạm thời’ biểu thị trường giá trị của DO được xây dựng hiện hành tạm thời mà trong đó sự tương thích cuối cùng diễn ra:

P1-P2=’0000' lựa chọn số lần đầu tiên của DO trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời.

P1-P2=’0100' lựa chọn số lần thứ hai của DO trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời.

P1-P2=’0101’ lựa chọn số lần gần cuối của DO trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời.

P1-P2=’0001’ lựa chọn số lần cuối cùng của DO trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời.

P1-P2=’0102’ lựa chọn hoặc số lần tiếp theo thứ hai ca DO ban đầu trong khuôn mẫu hiện hành tạm thời hoặc anh em tiếp theo thứ hai của DO được xây dựng hiện hành.

C-RP SELECT DATA b hỏng (SW1>'62', xem Bảng 6) không làm biến đổi VA hiện hành.

11.4.2.2  Định nghĩa mục tiêu cơ bản

Định nghĩa mục tiêu cơ bản sử dụng đối số 1, 2 và 4. Nếu mục tiêu, nghĩa là DO được lựa chọn:

- Không được bao gồm trong ứng dụng hiện hành, trường dữ liệu phải bao gồm một DO’4F' định danh ứng dụng,

- Không được bao gồm trong tệp hiện hành sau khi lựa chọn ứng dụng tạm thời có khả năng, trường dữ liệu phải bao gồm một DO’51‘ tham chiếu tệp khi tham chiếu tệp áp dụng trong ứng dụng.

Thẻ mục tiêu phải là:

- Hoặc được bao gói trong DO’5C’ danh sách thẻ

- Hoặc được xác đnh bng DO’4D' hoặc ‘5F61’ danh sách tiêu đề m rộng (xem 8.4.5 về lý do chọn lựa)

- Hoặc được xác định bằng DO’5F8400’ th được che

- Hoặc được xác định bằng nội dung của DO được xây dựng theo DO’7F71’ bộ lọc

Đối số điều kiện 3 tham chiếu DO’7F70' ảo giá trị của nó hoặc là bản ghi trong EF được cấu trúc trong các bản ghi, hoặc chuỗi dữ liệu trong EF trong suốt. DO’7F70' hiện hành tạm thời phải tr thành DO được xây dựng hiện hành nếu đối số bắt buộc không tham chiếu DO được xây dựng.

11.4.2.3  Tham chiếu bằng DO thẻ được che và DO bộ lọc

Nếu lệnh tham chiếu một DO được xây dựng, thiết lập một khuôn mẫu hiện hành, đối số điều kiện 5, DC’5F8400’ th được che hoặc DO'7F71 bộ lọc có thể xuất hiện.

Nếu DO'5F8400’ thẻ được che xuất hiện, lệnh phải hồi phục DO'5C’ danh sách thẻ lồng vào kết nối của tất cả các thẻ của khuôn mẫu tương thích thẻ được che. Thẻ được che lồng hai phần tử dữ liệu có cùng độ dài, nghĩa là <mask value> theo sau bởi <target tag>. Sự tương thích với thẻ <matching tag> xảy ra khi:

<mask value> AND <matching tag> = <mask value> AND <target tag>

Nếu DO'7F71' bộ lọc xuất hiện, lệnh phải thành công nếu và chỉ khi giá trị ca DO'7F71’ bộ lọc:

- Hoặc là DO được xây dựng thuộc về khuôn mẫu hiện hành tạm thời; DO này trở thành hiện hành

- Hoặc là cây con (xem 8.2.3) của DO được xây dựng thuộc về khuôn mẫu hiện hành tạm thời; DO này trở thành hiện hành

11.4.2.4  Hàm GET DATA CONTROL PARAMETERS

Khi được yêu cầu bng bit 3 được đặt là 1 trong P2, dữ liệu hồi đáp là DO'62’ (xem Bảng 10) liên quan đến DO hiện hành (tạm thời hoặc cuối cùng), sau khả năng đổi ca LCS dữ liệu. Nếu DO'62’ không có sẵn, CP DO có thể xuất hiện dưới thẻ được lưu trữ cho quyền phân phối thẻ (xem 8.3.4).

11.4.2.5  Hàm DIR

Khi được yêu cầu bằng bit b4 được đặt là 1 trong P2, lệnh phải hồi phục DO’5C’ danh sách thẻ lồng vào kết nối của tất cả các thẻ của khuôn mẫu hiện hành (có thể bao gồm mở rộng khuôn mẫu) được thiết lập theo lệnh.

Một DO danh sách thẻ thực tế có thể hoặc xuất hiện trong khuôn mẫu, hoặc được phát sinh do hệ thống xử lý. Trong cả hai trường hợp,

- Thẻ phải xut hiện không kể thuộc tính an toàn hoặc giá trị ca LCS d liệu ca DO tương ứng

- Nếu một số phiên bản của cùng DO xuất hiện, th phải được lặp lại

- Nếu xuất hiện, DO trình bao phải luôn xuất hiện.

Nếu hệ thống xử lý giải vô hướng, thẻ địa phương của các DO được xác định trong trình bao có thể xut hiện trong danh sách thẻ (thể hiện khuôn mẫu mở rộng). Nếu không, chúng phải không xuất hiện (danh sách thẻ biu thị khuôn mẫu cơ sở).

11.4.2.6  Hàm VIEW

Khi được yêu cầu bằng bit b5 được đặt là 1 trong P2, lệnh phải hồi phục DO’5C' danh sách thẻ lồng vào cùng kết nối của tất cả các thẻ như trong hàm DIR, nhưng theo nhu cầu của nó, ứng dụng có thể không bao gồm các thẻ như:

- Các DO không thể đọc được dưới trạng thái an toàn hiện hành

- Các DO không trong trạng thái được kích hoạt

- Trình bao được gắn thẻ khi giải tự động được ban hành (xem 8.4.8 và 11.4.2.6).

11.4.2.7  Hàm liên quan đến tệp

Khi đối số 4 không xuất hiện trong trường dữ liệu lệnh, và đối số 3 xuất hiện, lệnh SELECT DATA thành công phải

- Thiết lập curRecord trong trường hợp đối số 3 bao gồm số bản ghi, hoặc

- Thiết nối chuỗi dữ liệu được tham chiếu bằng đối số 3 làm curDataString trong trường hợp đối số 3 bao gồm DO khoảng chừa trống.

Khi đối số 3 và 4 xut hiện trong trường dữ liệu lệnh, đối số 1 và 2 hỗ trợ lựa chọn ứng dụng, của một tệp trong ứng dụng hiện hành, hoặc tệp trong ứng dụng được cho.

11.4.3  Lệnh GET DATA/GET NEXT DATA - INS chẵn

Bảng 89 - Cặp lệnh-hồi đáp GET DATA/GET NEXT DATA (mã INS chẵn)

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

CA’

GET DATA

‘CC'

GET NEXT DATA

P1-P2

Xem Bảng 85, nếu giá trị đặc biệt ‘00FF’ được sử dụng, lệnh đạt được tất cả các DO từ khuôn mẫu hiện hành

Trường Lc

Không xuất hiện đi với mã hóa Nc = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

Trường Le

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

0,1 hoặc nhiều hơn nữa byte dữ liệu theo P1-P2

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6202’ đến ‘6280’, ‘6281', ‘6700’, ‘6981’, '6982’, '6985', ‘6A81’, ‘6A88’ (đối tượng dữ liệu không tìm thấy, nghĩa là dữ liệu được tham chiếu không tìm thấy)

11.4.3.1  Tổng quát

Hàm chính của các lệnh này có mã INS chẵn là sự phục hồi của trường giá trị ca DO thuộc khuôn mẫu hiện hành. Nó có thể là nội dung ca DO hỗ trợ EF.

Nếu có một số lần xuất hiện của thẻ trong khuôn mẫu hiện hành, phần này không xác định DO nào được hồi phục bằng lệnh GET DATA thành công do phụ thuộc vào định nghĩa hoặc bản chất hoặc nội dung của DO. GET NEXT DATA có hoạt động chính xác (xem 11.4.3.4).

DO được yêu cầu hoặc phần tử dữ liệu phải không xut hiện từ hồi đáp khi trạng thái an toàn không tương thích với thuộc tính an toàn của nó.

11.4.3.2  Hàm SELECT

Sau lệnh GET DATA thành công của DO được xây dựng, DO này trở thành DO được xây dựng hiện hành.

Lệnh GET NEXT DATA thành công phải không tác động đến DO hiện hành và khuôn mu hiện hành.

11.4.3.3  Hàm GET DATA CONTROL PARAMETERS

Khi đối số GET DATA/GET NEXT DATA INS chẵn là thẻ '62' khuôn mẫu CP, dữ liệu hồi đáp là kết nối của các CP DO (xem Bảng 10) được gắn với các DO trong cùng khuôn mẫu. Nếu DO'62’ không có sẵn, CP DO có thể xuất hiện dưới thẻ được lưu trữ đối với quyền phân phối th (xem 8.4.4).

11.4.3.4  Hàm cụ thể của GET NEXT DATA và xử lý con trỏ

Khi có một số lần xuất hiện của cùng thẻ trong khuôn mẫu, lệnh GET NEXT DATA kế tiếp phải lần lượt phục hồi giá trị của chúng. Thứ tự các giá trị được phục hồi phải giống như thứ tự của các thẻ được phục hồi bằng hàm DIR hoặc VIEW (xem 11.4.2.5 hoặc 11.4.2.6).

Trái với lệnh GET DATA, lệnh GET NEXT DATA thành công phải không tác động đến VA. Việc xử lý nhiều phiên bản có nghĩa là

- Khuôn mẫu được nhìn nhận là danh sách theo thứ tự của các DO tại giao diện giữa th và thiết bị giao diện. Thuật ngữ “danh sách theo thứ tự" có nghĩa là danh sách này có phần tử đầu tiên và cuối cùng. Mỗi phần tử trong danh sách, ngoại trừ phần tử cuối cùng, có phần tử tiếp theo. Mỗi phần tử trong danh sách, ngoại trừ phần tử đầu tiên, có phần tử trước đó.

- Con trỏ đưc gắn với kênh lô-gic. Giá tr mặc định của con trỏ này là chưa được thiết lập. Con trỏ được thiết lp bằng lệnh GET NEXT DATA, PUT DATA, PUT NEXT DATA hoặc UPDATE DATA (xem 11.4.6, 11.4.7 và 11.4.8). Con trỏ này phải không được thiết lập nếu bất kỳ lệnh nào từ GET NEXT DATA hoặc PUT NEXT DATA được truyền trên cùng kênh lô-gic. Việc truyền lệnh trên kênh lô-gic không tác động đến con trỏ trên kênh lô-gic khác.

Khi một chuỗi các DO hỗ trợ quản lý tuần hoàn, lệnh GET DATA hoặc GET NEXT DATA phải đầu tiên hồi phục phiên bản gn nhất. Lệnh GET NEXT DATA tiếp phải hồi phục phiên bn gần nhất còn lại, vv...

Khi tt cả các phần tử dữ liệu hoặc DO đã được truyền bng thẻ trong hồi đáp GET NEXT DATA kế tiếp, lệnh GET NEXT DATA tiếp theo phải bị phản đối bi SW1-SW2 = '6A88'.

11.4.4  Lệnh GET DATA/GET NEXT DATA - mã INS l

11.4.4.1  Tổng quát

Hàm chính của các lệnh này có mã INS lẻ là sự phục hồi ca trường giá trị của một hoặc một vài DO theo các đối số của lệnh. Lựa chọn mục tiêu rất gần với lựa chọn SELECT DATA, ngoại tr:

- Lệnh có thể phục hồi một s DO trong khi lệnh SELECT DATA lựa chọn một DO.

- Đối số 2 của SELECT DATA có thể được thay thế bằng một định danh tệp trong P1-P2, hàm tương đương với DO tham chiếu tệp bao gồm một định danh tệp. Nếu lựa chọn này được sử dụng, trường dữ liệu lệnh phải không mô tả đặc điểm đối số 1 (DO’4F’).

Khi lệnh GET DATA/GET NEXT DATA yêu cầu một (hoặc một vài) DO được xây dựng, tất c các DO được lồng trong phải xut hiện trong hồi đáp, ngoại trừ:

1) Khi không có DO cùng với thẻ được yêu cầu có sẵn trong khuôn mẫu

2) Khi trạng thái an toàn không khớp với thuộc tính an toàn ca nó

3) Nếu không được yêu cầu rõ ràng khi đối số ca lệnh là danh sách tiêu đề m rộng.

Lệnh GET DATA/GET NEXT DATA có thể không bị phản đối nếu một hoặc một số DO được yêu cầu không có sẵn vì một trong các lý do đó. Nó phi bị phản đối chỉ khi không có DO nào có sẵn.

Nếu có một số lần xuất hiện của thẻ trong khuôn mẫu hiện hành, điều này không xác định DO nào được phục hồi bằng lệnh GET DATA thành công do việc đó phụ thuộc vào sự xác định hoặc bản chất hoặc nội dung của DO. GET NEXT DATA có chế độ chuẩn xác (xem 11.4.3.4)

Bảng 90 - Cặp lệnh-hồi đáp GET DATA/GET NEXT DATA (mã INS l)

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

CB’

GET DATA

'CD'

GET NEXT DATA

P1-P2

0000'

Tệp hiện hành, ngoại trừ nếu trường dữ liệu tham chiếu một tệp

‘FFFF'

Tệp hiện hành hoặc tệp hiện hành tạm thời có thể được thiết lập bằng trường dữ liệu

Các giá trị khác

Đnh danh tệp hoặc đnh danh EF ngắn (xem 11.4.1.2)

Trường dữ liệu không bao gồm DO’4F’ định danh ứng dụng và DO'51' tham chiếu tệp

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa N­c > 0

Trường dữ liệu

Đồng nhất với trường dữ liệu ca SELECT DATA, (xem Bảng 86 và Bảng 87) ngoại trừ nó có thể tham chiếu một vài DO

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

0,1 hoặc nhiều byte dữ liệu hơn nữa

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6202' đến ‘6280’, ‘6281', '6700', '6981', ‘6982’, '6985’, ‘6A81', ‘6A88’ (đối tượng dữ liệu không tìm thy, nghĩa là dữ liệu được tham chiếu không tìm thy)

11.4.4.2  Đối số bắt buộc

Trường dữ liệu lệnh phải kết thúc bằng hoặc DO'5C’ danh sách thẻ (xem 8.4.3) hoặc DO’5F61' hoặc DO’4D' danh sách tiêu đề m rộng (xem 8.4.5), DO’5F8400' được che hoặc DO'7F71' bộ lọc (xem 11.4.2.3).

- Trong trường hợp danh sách th, trường dữ liệu hồi đáp phải là kết nối của các DO được tham chiếu trong danh sách th, trong cùng thứ tự. Thứ tự có thể khác với thứ tự của các DO trong khuôn mẫu. Khi một số DO trong khuôn mẫu có cùng th, tt cả các DO này phi được phục hồi. Một hoặc nhiều DO có thể không xut hiện do lý do trạng thái an toàn. Một danh sách thẻ trống yêu cầu tt cả các DO có sẵn.

- Trong trường hợp danh sách tiêu đề mở rộng, trường dữ liệu hồi đáp phải là kết nối của các DO có nguồn gốc từ danh sách tiêu đề m rộng theo 8.4.6 và 8.4.7.

- Trong trường hợp thẻ được che hoặc trong trường hợp bộ lọc, trường dữ liệu hồi đáp phải là kết nối của các DO thích hợp.

11.4.4.3  Hàm SELECT

Nếu lệnh GET DATA với P1-P2 không bằng với ‘FFFF’ tham chiếu một tệp, hiệu ứng lề của sự thành công của nó là để thiết lập tệp này là hiện hành và tệp hiện hành là trường giá trị ca DO'7F70' gốc.

Lệnh GET DATA thành công với cú pháp không được xác định trong bản in lần thứ hai của tiêu chuẩn này phải không tác động đến VA, nghĩa là:

- P1-P2 được đặt là ‘FFFF’

- Đối số 1 và/hoặc đối số 3 xut hiện,

- Đối số 4 khác với DO'4D‘ hoặc DO'5C'.

11.4.4.4  Hàm DIR và VIEW

Hàm DIR/VIEW được hỗ trợ bằng lệnh GET DATA/GET NEXT DATA INS lẻ khi đối số của nó là:

- ‘5C 01 5C’ (thẻ '5C' lồng trong DO danh sách thẻ); dữ liệu hồi đáp phải là DO‘5C' danh sách thẻ lồng dữ liệu hi đáp được xác định trong 11.4.2.5 hoặc 11.4.2.6.

- '5C 01 5D’ (thẻ ‘5D’ lồng trong DO danh sách th); dữ liệu hồi đáp phải là DO'5D’ danh sách tiêu đề lồng dữ liệu hồi đáp được xác định trong 11.4.2.5 hoặc 11.4.2.6.

Lựa chọn giữa hàm DIR và VIEW không thuộc phạm vi của tiêu chun này.

11.4.4.5  Hàm GET DATA CONTROL PARAMETER

Khi đối số của GET DATA INS lẻ là ‘5C 01 62’ (thẻ ‘62’ (thẻ khuôn mẫu CP) lồng trong DO danh sách thẻ), dữ liệu hồi đáp phải là DO'62’.

11.4.4.6  Hàm cụ thể của GET NEXT DATA (INS = CD’)

Các đặc tính của GET NEXT DATA (INS=CD) liên quan đến GET DATA (INS='CB') đồng nht với các đặc tính của GET NEXT DATA (INS='CC') liên quan đến GET DATA (INS=CA’, xem 11.4.3.4), ngoại trừ C-RP có các mã INS lẻ phục hồi các DO, C-RP với mã INS chn phục hồi phần tử dữ liệu (các giá trị của DO).

11.4.5  Các đặc tính chung của lệnh PUT/PUT NEXT/UPDATE DATA

Các lệnh này khởi đầu sự biến đổi của nội dung khuôn mẫu hiện hành, bằng cách truyền một hoặc một vài DO, có thể được được xây dựng. PUT/ PUT NEXT/UPDATE DATA với bit 1 của INS:

- Được đặt là 0 phải ch hoạt động trong khuôn mẫu hiện hành

- Được đặt là 1 thiết lập khuôn mẫu tạm thời là giá trị của DO’7F70’ gốc ảo, được lựa chọn theo P1-P2 không bằng với 'FFFF', trước khi xử lý thực tế của DO. Khuôn mẫu hiện hành tạm thời phải trở thành khuôn mẫu hiện hành nếu lệnh thành công.

Nếu con trỏ được thiết lập bằng lệnh GET NEXT DATA thành công hoặc C-RP PUT NEXT DATA (xem 11.4.3.4) nó xác định phiên bản nào phải b ảnh hưởng bi C-RP PUT DATA hoặc DATA UPDATE.

Nếu con trỏ không được thiết lập (xem 11.4.3.4) curDO (xem 7.2.1) xác định DO nào bị ảnh hưởng bởi UPDATE DATA hoặc C-RP PUT DATA.

Trong khi lệnh PUT DATA và UPDATA DATA có thể bao gồm một số DO trong trường dữ liệu lệnh, lệnh PUT NEXT DATA phải mô tả đặc tính một và chỉ một DO trong trường dữ liệu lệnh.

11.4.6  Lệnh PUT DATA

Bảng 91 thể hiện C-RP PUT DATA. Lệnh PUT DATA có thể có chế độ và mã hóa được xác định đối với UPDATE DATA (PUT NEXT DATA). Nht quán với bản in ln thứ hai của tiêu chuẩn này, định nghĩa hoặc bản chất hoặc nội dung của các DO phải cảm sinh tác động đối với nội dung khuôn mẫu. Nếu INS được đặt là ‘DB’ và P1-P2 được đặt là ‘FFFF’, quy tắc sau được áp dụng:

- Nếu PUT NEXT DATA được hỗ trợ, PUT DATA của một DO thẻ ca nó đã tn tại trong khuôn mẫu phải thay thế mt DO hiện có bằng một DO mới.

- Nếu UPDATE DATA được h trợ, PUT DATA đảm bo rằng toàn bộ DO được truyền được bổ sung vào khuôn mẫu. Điều này có th đem lại kết quả là nhân đôi phiên bản trong khuôn mẫu.

Khi trường Lc không xuất hiện, lệnh PUT DATA INS chẵn phải bổ sung vào DO trống hoặc thay thế DO hiện có bằng một DO trống của cùng thẻ như được biểu thị bằng P1-P2.

Bng 91 - Cặp lệnh-hồi đáp PUT DATA

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

DA' hoặc 'DB’

P1-P2

INS = ‘DA’

Xem Bảng 85, nếu giá trị đặc biệt '00FF' được sử dụng trường dữ liệu lệnh bao gồm kết nối ca các DO được bổ sung hoặc thay thế trong khuôn mẫu hiện hành

INS = 'DB'

Định danh tệp hoặc định danh EF ngn (xem 11.4.1.2)

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0, không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0

Trường dữ liệu

INS = ‘DA'

Byte dữ liệu theo P1-P2, hoặc không xuất hiện đ xóa bỏ giá trca DO

INS = ‘DB’

Kết nối của các DO

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '63CX' (xem 11.4.1), '6581', ‘6700’, '6981’, ‘6982’, ‘6985’, '6A80', ‘6A81’, '6A84' '6A85'

11.4.7  Lệnh PUT NEXT DATA

Lệnh khởi đầu b sung một DO trong khuôn mu hiện hành. Nếu một DO có cùng thẻ như DO đã được chèn tồn tại trong khuôn mẫu, nó phải bổ sung phiên bản mới này của DO trong khuôn mu. Nếu số phiên bản không đạt đến giá trị tối đa, PUT NEXT DATA phải bổ sung DO được truyền tới khuôn mẫu hiện hành, và thiết lập con trỏ trên DO đã được đặt. Kết qu ca lệnh này phụ thuộc vào cu trúc của DO như đã được đưa ra bởi byte bộ mô tả dữ liệu (xem Bảng 13). Nếu cấu trúc thuộc loại

- “không có thông tin được đưa ra" và số các phiên bản đã đạt đến giá trị tối đa, PUT NEXT DATA phải bị phản đối với SW1-SW2=’6A84’. Mặt khác DO mới được chèn vào tại vị trí tùy ý trong danh sách theo thứ tự của DO.

- “quản lý tuyến tính” và số các phiên bn đã đạt đến giá tr tối đa, PUT NEXT DATA phải bị phản đối với SW1-SW2=’6A84’. Mặt khác nếu con trỏ

- Không được thiết lập, khi đó DO mới phải được thêm vào sau phần tử cuối cùng ca danh sách.

- Được thiết lập, khi đó DO mới phải được chèn vào sao cho nó tr thành phần tử danh sách trước đó đi với DO được chỉ.

- “quản lý tuần hoàn’ và con tr

- Không được thiết lập, khi đó DO mi phải được thêm vào sau phần tử đầu tiên của danh sách.

- Được thiết lập, khi đó DO mới phải được chèn vào sao cho nó tr thành phần tử danh sách tiếp theo đối với DO được chỉ.

Hơn nữa, nếu cu trúc thuộc loại "quản lý tuần hoàn" và sau khi chèn DO mới trong danh sách theo thứ tự số các phiên bản lớn hơn giá trị tối đa, khi đó DO có gần nht với vị trí cuối của danh sách theo thứ tự có cùng thẻ như cái đã được chèn phải bị hủy bỏ.

Chú thích 1: Quy tắc chèn DO mới là sao cho cùng với qun lý tuyến tính và tuần hoàn, một DO mới có thể được chèn vào tại vị trí bất kỳ trong danh sách theo thứ tự.

Chú thích 2: Nếu con trỏ không được thiết lập khi đó quản lý tun hoàn hoạt động là APPEND RECORD đối với EF với cu trúc tuần hoàn.

Chú thích 3: Nếu cu trúc là quản lý tuần hoàn và con trỏ ch phần tử cuối cùng và số các phiên bản đã đạt đến giá trị tối đa khi đó quy tắc có nghĩa là chèn một DO mới không có ảnh hưởng đến danh sách theo thứ tự.

Chú thích 4: Nếu các phiên bản được đánh số rõ ràng, x lý số phiên bn (xem Bảng 10) phải thuộc động lực học.

Chú thích 5: Tiêu chun này không xác định số tối đa các phiên bản có thể thy tại giao diện thẻ.

Nếu một số DO được truyền, lệnh phải b hủy (SW1-SW2 = '6A80') mà không thay đổi bất kỳ cái gì trong khuôn mẫu hiện hành.

Bảng 92 - Cp lệnh-hi đáp PUT NEXT DATA

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'D8' hoặc 'D9'

P1-P2

INS = 'D8'

Xem Bảng 85, nếu giá trị đặc biệt '00FF' được sử dụng trường dữ liệu lệnh bao gồm một DO được bổ sung vào khuôn mẫu hiện hành

INS = 'D9’

Định danh tệp hoặc định danh EF ngắn (xem 11.4.1.2)

Trưng Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = 'D8'

Byte dữ liệu theo P1-P2

INS = 'D9'

Một DO

Trường L­e

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '63CX’ (xem 11.4.1), '6581', '6700', '6981', '6982', 6985', '6A80, '6A81’, ‘6A84' '6A85'

Bảng 93 - Cặp lnh-hồi đáp UPDATE DATA

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'DE’ hoặc 'DF'

P1-P2

INS = 'DE

Xem Bảng 85, nếu giá trị đặc biệt ‘00FF' được sử dụng trường dữ liệu lệnh bao gồm kết nối ca các DO được xử lý trong khuôn mẫu hiện hành

INS = 'DF

Định danh tệp hoặc định danh EF ngắn (xem 11.4.1.2)

Trường Lc

Xut hiện đối vi mã hóa Nc > 0, không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0 (xem bên dưới)

Trường dữ liệu

INS = DE'

Byte dữ liệu theo P1-P2, hoặc không xut hiện để xóa bỏ giá trị của DO

INS = 'DF'

Một DO (có th được được xây dựng)

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘63CX' (xem 11.4.1), ‘6581’, ‘6700', '6981', 6982', '6985', 6A80', 6A81', '6A84', '6A85'

Đối với mỗi DO được biểu thị trong trường dữ liệu, lệnh phải thực hiện:

a) Hoặc sửa đổi DO trong khuôn mẫu hiện hành. Nếu một số phiên bản của DO tồn tại, và:

1) Một trong số chúng là DO hiện hành, nó phải được cập nhật

2) Nếu DO hiện hành không phải là một trong số các phiên bản, tiêu chun này không xác định phiên bản nào ca DO được cập nhật

b) Hoặc xóa bỏ trường giá trị của DO, với cùng điều kiện như trên khi một số phiên bản tồn tại. Cập nhật DO không trống bằng một DO trống thay thế DO hiện có bằng một DO trống.

c) Hoặc tạo ra một DO trong khuôn mẫu hiện hành nếu không có DO nào có thẻ tương tự đã tồn tại.

Cập nhật DO ban đu thay thế DO hiện có bằng DO được truyền.

Để cập nhật DO được xây dựng (xem F.3), tất cả các khuôn mẫu xuất hiện trong DO được truyền phải được xử lý tiếp theo, bắt đầu với số hiệu thế hệ thấp nhất. Các DO đã xuất hiện trong khuôn mẫu phải bị sửa đi, và các DO không xuất hiện trong khuôn mẫu phải được tạo ra trong khuôn mẫu. Nếu một hoặc một vài DO bị sửa đi được được xây dựng, thủ tục phải được lặp lại tại thế hệ tiếp theo và thủ tục tiếp tục như vậy.

CHÚ THÍCH: Cp nhật DO trong DO được xây dựng mà không cn truyền lại toàn bộ DO được xây dựng.

11.4.9  Hàm COMPARE DATA

Hàm này được hỗ trợ bằng lệnh COMPARE (xem 11.6.1).

11.5  Xử lý an toàn cơ bản

11.5.1  Tổng quát

Các thủ tục liên quan đến an toàn, được hỗ trợ bi các lệnh được mô tả trong điều này, thưng liên quan đến chuỗi theo thứ tự bao gồm các lệnh đó và các lệnh được mô tả trong ISO/IEC 7816-8. Sử dụng mở rộng thuộc tính an toàn (xem 9.3.6.2) hỗ trợ mô tả các chuỗi như vậy tại giao diện.

Các lệnh thuộc nhóm này dự trữ P1-P2 để tham chiếu thuật toán và một số dữ liệu tham chiếu có liên quan (ví dụ, khóa). Nếu có khóa hiện hành và thuật toán hiện hành, khi đó lệnh có thể hoàn toàn s dụng chúng.

P1 - trừ khi có quy định khác, P1 tham chiếu thuật toán để sử dụng: hoặc thuật toán mã hóa hoặc thuật toán sinh trắc (xem ISO/IEC 7816-11). P1 được đặt là '00' nghĩa là 0 có thông tin được cho, nghĩa là hoặc tham chiếu đã biết trưc khi ban hành lệnh, hoặc trường dữ liệu lệnh cung cp.

P2 - trừ khi có quy định khác, P2 định tính dữ liệu tham chiếu theo Bảng 94. P2 được đặt là ‘00’ nghĩa là 0 có thông tin được cho, nghĩa là hoặc bộ định tính đã biết trước khi ban hành lệnh, hoặc trường dữ liệu lệnh cung cấp. Bộ định tính có thể là số mật lệnh hoặc số khóa hoặc một định danh EF ngắn.

Bng 94 - Mã hóa b định tính d liệu tham chiếu trong P2

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

0

0

0

0

0

0

0

0

Không có thông tin được cho

0

-

-

-

-

-

-

-

Dữ liệu tham chiếu chung (ví dụ mật lệnh cụ th MF hoặc khóa)

1

-

-

-

-

-

-

-

Dữ liệu tham chiếu cụ thể (ví dụ mật lệnh cụ thể DF hoặc khóa)

-

x

x

-

-

-

-

-

00 (bt kỳ giá trị nào khác là RFU)

-

-

-

x

x

x

x

x

Bộ định tính, nghĩa là số dữ liệu tham chiếu hoặc số bí mật

CHÚ THÍCH: Lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT có thể thiết lập một tham chiếu thuật toán và/hoặc bộ định tính dữ liệu tham chiếu nhiều byte (xem Bảng 51).

Trong nhóm lệnh này, SW1-SW2 được đặt là '6300' hoặc ‘63CX’ biểu thị rằng sự kiểm tra không đạt, ‘X’ >='0’ mã hóa số các ln thử lại được phép. SW1-SW2 được đặt là ‘6A88’ nghĩa là “dữ liệu tham chiếu không tìm thấy.

11.5.2  Lệnh INTERNAL AUTHENTICATE

Lệnh khởi đầu phép tính dữ liệu xác thực bởi thẻ sử dụng dữ liệu thử thách được gửi bằng thiết bị giao diện và bí mật có liên quan (ví dụ, khóa) được lưu giữ trong thẻ.

Nếu bí mật có liên quan được gn với MF, khi đó lệnh có thể được sử dụng đ xác thực toàn bộ thẻ

- Nếu bí mật có liên quan được gn với DF khác, khi đó lệnh có thể được sử dụng để xác thực DF đó.

Bất kỳ sự xác thực thành công nào đều có thể theo sự hoàn thành của các lệnh trước (ví dụ VERIFY, SELECT) hoặc các lựa chọn (ví dụ, bí mật có liên quan).

Thẻ có thể ghi lại số lần lệnh được ban hành để giới hạn số lần sử dụng hơn nữa của bí mật có liên quan hoặc thuật toán.

CHÚ THÍCH: Trường dữ liệu hồi đáp có thể bao gm dữ liệu có ích đối với các hàm an toàn (ví dụ, s ngẫu nhiên).

Bảng 95 - Cặp lệnh-hồi đáp INTERNAL AUTHENTICATE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'88’

P1-P2

Xem 11.5.1 và Bảng 94

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến xác thực (ví dụ, thử thách)

Trường Le

Xut hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến xác thực (ví dụ, hi đáp một thử thách)

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6300’ (xem 11.5.1), ‘63CX’ (xem 11.5.1), '6581', ‘6700', '6982', ,6983’, '6984, '6A81', '6A82’, '6A86' '6A88' (xem 11.5.1)

11.5.3  Lệnh GET CHALLENGE

Lệnh yêu cầu ban hành một thách thức (ví dụ, số ngẫu nhiên đối với xác thực mật mã hoặc một câu lệnh để nhắc xác thực sinh trắc sử dụng bản in giọng nói) để sử dụng trong th tục liên quan đến an toàn (ví dụ, lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE). Thách thức có hiệu lực ít nhất đối với lệnh tiếp theo; điều này không xác định điều kiện hơn nữa.

Bảng 96 - Cặp lệnh-hồi đáp GET CHALLENGE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

84’

P1

Xem 11.5.1

P2

‘00’ (mọi giá trị khác là RFU)

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0

Trường d liệu

Không xut hiện

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Thử thách

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6700’, ‘6A86’ (xem 11.5.1)

11.5.4  Lệnh EXTERNAL AUTHENTICATE

Các hàm ca lệnh này có thể được thực hiện chỉ khi trạng thái an toàn tha mãn thuộc tính an toàn đối với hoạt động này.

Lệnh này có một số vị. Bảng 97 thể hiện C-RP EXTERNAL AUTHENTICATE trong khi Bảng 98 thể hiện C-RP của hàm MUTUAL AUTHENTICATE. Lệnh cập nhật có điều kiện trạng thái an toàn sử dụng kết quả (có hoặc không) ca phép tính bằng thẻ dựa trên thử thách được thẻ ban hành trước (ví dụ, bng lệnh GET CHALLENGE), khóa có thể được lưu giữ bí mật trong th và dữ liệu xác thực được truyền bằng thiết bị giao diện.

Bất kỳ xác thực thành công nào cũng đòi hỏi sử dụng thử thách cuối cùng đạt được từ thẻ. Thẻ có thể ghi lại các xác thực không thành công (ví dụ, để giới hạn số lần sử dụng hơn nữa của dữ liệu tham chiếu).

Không xuất hiện trường dữ liệu lệnh có thể được sử dụng hoặc để truy tìm số 'X’ của các lần thử lại được cho phép (SW1-SW2 được đặt là '63CX’), hoặc để kiểm tra liệu việc xác nhận có được yêu cầu hay không) SW1-SW2 được đặt là ‘9000').

Hàm MUTUAL AUTHENTICATE - Hàm MUTUAL AUTHENTICATE sử dụng các chức năng giống như các lệnh EXTERNAL và INTERNAL AUTHENTICATE. Nó dựa trên lệnh GET CHALLENGE trước và khóa, có thể bí mật, được lưu giữ trong thẻ. Th và thiết b giao diện chia sẻ dữ liệu liên quan đến xác thực, bao gồm hai thử thách: một được thẻ ban hành, một thử thách khác do thiết bị giao diện ban hành.

CHÚ THÍCH: Lệnh có thể được sử dụng để thực hiện xác thực như được xác định trong phn 2 và 3 ca ISO/IEC 9798

Bảng 97 - Cp lệnh-hồi đáp EXTERNAL AUTHENTICATE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘82’

P1-P2

Xem 11.5.1 và Bảng 94

Trường Lc

Không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0, xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện hoặc d liệu liên quan đến xác thực (ví dụ, hồi đáp một thử thách)

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6300’ (xem 11.5.1), '63CX’ (xem 11.5.1), ‘6581', '6700', '6982', '6983’, ‘6984’, '6A81', '6A82', '6A86' '6A88' (xem 11.5.1)

Bảng 98 - Cặp lệnh-hồi đáp đối với hàm MUTUAL AUTHENTICATE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

82’

P1-P2

Xem 11.5.1 và Bảng 94

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến xác thực (ví dụ, hồi đáp một th thách)

Trường Le

Xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến xác thực

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6300' (xem 11.5.1), '63CX’ (xem 11.5.1), '6581', '6700’, '6982’, ‘6983’, ,6984', '6A81’, ‘6A82’, ‘6A86' 6A88’ (xem 11.5.1)

11.5.5  Lệnh GENERAL AUTHENTICATE

Lệnh làm mịn hàm EXTERNAL, INTERNAL và MUTUAL AUTHENTICATE; cụ thể là hoặc một thực thể trong mọi đối tượng bên ngoài xác thực một thực thể trong th (hàm INTERNAL AUTHENTICATE), hoặc một thực thể trong thẻ xác thực một thực thể trong mọi đối tượng bên ngoài (hàm EXTERNAL AUTHENTICATE), hoặc cả hai (hàm MUTUAL AUTHENTICATE).

Trong khi phù hợp với cơ chế xác thực bao gồm các cặp thử thách-hồi đáp, các lệnh EXTERNAL và INTERNAL AUTHENTICATE ngăn ngừa cơ chế xác thực bao gồm bộ ba bng chứng-thử thách-hồi đáp (xem ISO/IEC 9798) và các giao thức xác thực nhiều bước tng quát hơn. Các giao thức này đòi hỏi hai hoặc nhiều C-RP GENERAL AUTHENTICATE: các C-RP như vậy có thể tạo chuỗi (xem 5.3.3).

Hàm (hoặc INTERNAL, hoặc EXTERNAL, hoặc MUTUAL AUTHENTICATE) có thể được thực hiện ch khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn đối với hoạt động này. Bất kỳ xác thực thành công nào có thể phải theo sự hoàn thành của các lệnh trước (ví dụ, VERIFY, SELECT) hoặc các lựa chọn (ví dụ, bí mật có liên quan). Kết quả (có hoặc không) của một điều khiển được thực hiện bng thẻ có thể cp nhật có điều kiện trạng thái an toàn. Thẻ có thể ghi lại số lần hàm được ban hành, để giới hạn số s dụng hơn nữa bí mật có liên quan hoặc thuật toán. Thẻ có thể ghi lại các xác thực không thành công, ví dụ, để giới hạn số lần sử dụng hơn nữa của dữ liệu tham chiếu.

Bng 99 - Cặp lnh-hồi đáp GENERAL AUTHENTICATE

CLA

Như được xác đnh trong 5.4.1

INS

‘86’ hoặc '87'

P1-P2

Xem 11.5.1 và Bảnq 94

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến xác thực

Trườnq Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0, xuất hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện (hoặc do sự không xuất hiện của trường Le, ví dụ lệnh cuối cùng của hàm EXTERNAL AUTHENTICATE, hoặc nếu quá trình b hủy), hoặc dữ liệu liên quan đến xác thực

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6300' (xem 11.5.1), '63CX' (xem 11.5.1), ‘6581’, ‘6700’, ‘6982’, '6983', '6984', 6A81’, '6A82’, '6A86' ‘6A88' (xem 11.5.1)

Bảng 100 - DO xác thực động lực đi với bộ ba bằng chng-th thách-hồi đáp

Thẻ

Giá tr

‘7C’

Thiết lp DO xác thực động lực với các th sau

 

'80’

Bng chứng (ví dụ, một hoặc nhiều số dương nhỏ hơn mô-đun công khai trong sử dụng)

 

81’

Thử thách (ví dụ, một hoặc nhiều số, có thể là 0 nhỏ hơn số mũ công khai trong sử dụng)

 

‘82’

Hồi đáp (ví dụ, một hoặc nhiều số dương nhỏ hơn mô-đun công khai trong sử dụng)

 

‘83'

Thử thách cam kết (ví dụ, mã-băm ca một số bất kỳ lớn bao gồm một hoặc nhiều thử thách)

 

84'

Mã xác thực (ví dụ, mã-băm của một hoặc nhiều trường dữ liệu và DO bng chứng)

 

‘85’

Một khóa công khai tạm thời đối với kỹ thuật quy ước khóa

 

86'

Dữ liệu mã hóa

 

'06'

OID (xem phần dưới)

 

‘A0'

Khuôn mẫu dữ liệu định danh

- Theo thẻ '7C', Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ bất kỳ DO nào khác của lớp ngữ cảnh cụ th, nếu không có OID xác định ngữ cảnh

Khi xuất hiện, mỗi trường dữ liệu phải bao gồm một khuôn mẫu leien công nghiệp được tham chiếu bằng thẻ ‘7C’.

Ngữ cảnh mặc định ca lệnh GENERAL AUTHENTICATE liên quan đến giao thức mã hóa trong sử dụng được lưu giữ cho bộ ba bng chứng-thử thách-hồi đáp (xem C.1). Trong trường hợp này, trong khuôn mẫu xác thực động lực, lớp ngữ cảnh cụ thể được lưu giữ cho các DO xác thực động lực như được liệt kê trong Bảng 100.

Trong trường hợp này, các DO ngữ cảnh cụ thể tương ứng phải được gửi trong các C-RP, được nhúng vào khuôn mẫu có thẻ ‘7C’ (xem Bảng 100).

Nếu GENERAL AUTHENTICATE COMMAND được sử dụng cho giao thức xác thực nhiều bước (xem C.2), OID giao thức tương ứng hoặc tham chiếu thuật toán được kết hợp với một OID phải được bao gồm trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT có trước (xem 11.5.11) trong CRT AT đối với xác thực và/hoặc phải được bao gồm trong khuôn mẫu có thẻ ‘7C’ biểu thị việc thực hiện giao thức cụ thể của DO ngữ cảnh cụ thể được nhúng vào bổ sung được gi trong C-RP.

Đối với ngữ cảnh cụ thể, quy tắc sau áp dụng trong khuôn mẫu liên ngành đối với xác thực động lực.

- Nếu một DO trống trong khuôn mẫu, khi đó nó phi hoàn thành trong khuôn mẫu trong trường dữ liệu tiếp theo.

- Trong trường dữ liệu lệnh đầu tiên, khuôn mẫu biểu thị hàm xác thực động lực như sau.

Một yêu cầu bằng chứng, ví dụ một bằng chứng trống, biểu th một hàm INTERNAL AUTHENTICATE.

Một yêu cầu thử thách, ví dụ một thử thách trống, biểu thị một hàm EXTERNAL AUTHENTICATE.

Sự không xuất hiện của DO trống biểu thị hàm MUTUAL AUTHENTICATE. Khi đó, trừ khi thử hủy thủ tục, khuôn mẫu trong trường dữ liệu hồi đáp phải bao gồm các DO giống như khuôn mẫu trong trường dữ liệu lệnh. Hàm MUTUAL AUTHENTICATE cho phép hai thực thể thỏa thuận về khóa giao tiếp sử dụng cặp các phần tử dữ liệu "hàm số mũ” được tham chiếu bằng thẻ ‘85' (xem kỹ thuật quy ước khóa trong ISO/IEC 11770-3).

Xác thực động lực có thể bảo vệ trường dữ liệu được trao đổi trong suốt giao tiếp. Các thực thể duy trì một mã-băm hiện hành, được cập nhật bằng cách bao gồm một lệnh hoặc trường dữ liệu hồi đáp tại cùng thời điểm. DO'84’ chuyển mã xác thực là kết quả của việc cp nhật mã hiện hành bằng cách bao gồm DO’80’ bằng chứng. Bộ xác minh lần lượt khôi phục một bằng chứng và một mã xác thực: nếu bằng chứng được khôi phục không phải là 0 và nếu hai mã đồng nht, khi đó xác thực thành công.

Đối với ngữ cảnh mặc định. C.1 mô tả C-RP GENERAL AUTHENTICATE để thực hiện các hàm INTERNAL, EXTERNAL và MUTUAL AUTHENTICATE, m rộng ti xác thực trường dữ liệu và quy ước khóa.

11.5.6  Lệnh VERIFY

Bảng 101 - Cặp lệnh-hi đáp VERIFY

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘20’ hoặc '21

P1

‘00'

Hoạt động bình thường

'FF'

Thiết lập trạng thái kim tra tới “không được xác minh;, xem đoạn cuối của điều này

Mọi giá tr khác

RFU

P2

Xem Bảng 94

Trường Lc

Không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0, xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘20'

Dữ liệu kim tra hoặc không xut hiện

INS = ‘21’

DO dữ liệu kim tra, và, danh sách tiêu đề m rộng, có điều kiện

Trường Le

Xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6286', ‘6300’ (xem 11.5.1), ‘63CX’ (xem 11.5.1), ‘6581’, '6700', ‘6982’, '6983', '6984', 6A81’, ‘6A82’, '6A86' '6A88’ (xem 11.5.1)

Lệnh khởi đầu sự so sánh trong thẻ ca dữ liệu tham chiếu lưu giữ với dữ liệu kiểm tra được gửi từ thiết bị giao diện (ví dụ, mật lệnh) hoặc từ cảm biến trên thẻ (ví dụ, du vân tay). Trạng thái an toàn có thể được sửa đổi do so sánh. Thẻ có thể ghi lại các so sánh không thành công (ví dụ, để giới hạn số lần sử dụng hơn nữa dữ liệu tham chiếu).

Nếu INS = ‘20', trường dữ liệu lệnh thường xuất hiện đ chuyển dữ liệu kiểm tra. Sự không xut hiện của trường dữ liệu lệnh được sử dụng để kiểm tra liệu việc kiểm tra cần đến (SW1-SW2 = ‘63CX’ trong đó 'X' mã hóa số các lần thử lại cho phép), hoặc không (SW1-SW2 = '9000').

Nếu INS = ‘21’, trường dữ liệu lệnh phải chuyển DO dữ liệu kiểm tra (ví dụ, thẻ '5F2E’, xem ISO/IEC 7816-11), thông thường không trống. Sự xuất hiện của một DO dữ liệu kiểm tra trống và một danh sách tiêu đề m rộng (thẻ ‘4D’, xem 8.4.5) biểu thị rng dữ liệu kiểm tra đến từ cảm biến trên thẻ. Danh sách tiêu đề m rộng tham chiếu DO dữ liệu kiểm tra.

Với c các giá trị INS, P1='FF' phải ch được s dụng với Lc và trường dữ liệu lệnh không xut hiện. Lệnh phải thiết lập trạng thái kiểm tra ca dữ liệu tham chiếu liên quan là "không được kiểm tra”.

11.5.7  Lệnh CHANGE REFERENCE DATA

Lệnh hoặc thay thế dữ liệu tham chiếu lưu giữ trong thẻ bng dữ liệu tham chiếu mới được gửi từ thiết bị giao diện, hoặc khởi đầu so sánh với dữ liệu kiểm tra được gửi từ thiết bị giao diện và khi đó thay thế có điều kiện chúng bằng dữ liệu tham chiếu mới được gửi từ thiết bị giao diện. Nó có thể được thực hiện ch khi trạng thái an toàn tha mãn thuộc tính an toàn đối với lệnh này.

Bảng 102 - Cặp lệnh-hồi đáp CHANGE REFERENCE DATA

CLA

Như được xác đnh trong 5.4.1

INS

24’ hoặc '25'

P1

'00’ hoặc '01' (mọi giá tr khác là RFU)

P2

Xem Bảng 94

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = '24’

P1 = ‘00’

Dữ liệu kiểm tra theo sau mà không phân định theo dữ liệu tham chiếu mới

P1 =‘01'

Dữ liệu tham chiếu mới

INS = '25'

P1 = '00’

Do dữ liệu kiểm tra theo sau bi DO dữ liệu tham chiếu mới

P1 = '01’

Do dữ liệu tham chiếu mới

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6300' (xem 11.5.1), '63CX' (xem 11.5.1), '6581‘, ‘6700’, ‘6982', ‘6983', '6984', ‘6A81’, '6A82', '6A86' 6A88‘ (xem 11.5.1)

11.5.8  Lệnh ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

Lệnh bật yêu cầu để so sánh dữ liệu tham chiếu với dữ liệu kiểm tra. Nó có thể được thực hiện ch khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn đối với lệnh này.

Bng 103 - Cp lệnh-hồi đáp ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘28’

P1

00' hoặc ‘01’ (bất k giá tr nào là RFU)

P2

Xem Bảng 94

Trườnq Lc

Không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0, xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

P1 = '00'

Dữ liệu kiểm tra

P1 ='01'

Không xuất hiện

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6300’ (xem 11.5.1), ‘63CX’ (xem 11.5.1), 6581', '6700', '6982', ‘6983’, '6984', ‘6A81’, 6A82', '6A86' '6A88’ (xem 11.5.1)

11.5.9  Lệnh DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

Bảng 104 - Cp lệnh-hồi đáp DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘26

P1

‘00’, ‘01 hoặc 100xxxxx trong đó xxxxx là số dữ liệu tham chiếu (bt kỳ giá trị nào là RFU)

P2

Xem Bảng 94

Trường Lc

Không xuất hiện đối vi mã hóa Nc = 0, xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

P1 = 00’ hoặc P1 = 100x xxxx

Dữ liệu kim tra

P1 =01’

Không xuất hiện

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6300' (xem 11.5.1), '63CX' (xem 11.5.1), 6581’, 6700’, 6982', ‘6983’, 6984’, ‘6A81, ‘6A82’, '6A86' '6A88' (xem 11.5.1)

Lệnh tắt yêu cầu so sánh dữ liệu tham chiếu với dữ liệu kiểm tra, và có thể bật yêu cầu so sánh dữ liệu tham chiếu khác với dữ liệu kiểm tra. Nó có thể được thực hiện ch khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn đối với lệnh này.

11.5.10  Lệnh RESET RETRY COUNTER

Lệnh hoặc thiết lập lại bộ đếm thử lại dữ liệu tham chiếu đến giá trị ban đầu ca nó hoặc thay đổi dữ liệu tham chiếu khi hoàn thành thiết lập lại bộ đếm thử lại dữ liệu tham chiếu đến giá trị ban đầu. Nó có thể được thực hiện chỉ khi trạng thái an toàn thỏa mãn thuộc tính an toàn đối với lệnh này.

Bảng 105 - Cặp lệnh-hồi đáp RESET RETRY COUNTER

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘2C’ hoặc '2D'

P1

‘00', '01' ‘02’ hoặc ‘03' (mọi giá tr khác là RFU)

P2

Xem Bảng 94

Trường Lc

Không xuất hiện đối với mã hóa Nc = 0, xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

INS = ‘2C’

P1 = '03'

Không xuất hiện

P1 = '00’

Mã thiết lập lại theo sau mà không phân định bởi dữ liệu tham chiếu mới

P1 = ‘01

Mã thiết lập lại

P1 = ‘02’

Dữ liệu tham chiếu mới

INS = '2D’

P1 = ‘03’

Không xut hiện

P1 = ‘00’

DO mã thiết lp lại theo sau bi DO dữ liệu tham chiếu mới

P1 ='01'

DO mã thiết lập lại

P1 = '02'

Dữ liệu tham chiếu mới

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6300' (xem 11.5.1), '63CX' (xem 11.5.1), '6581’, '6700', ‘6982’, ‘6983’, '6984’, ‘6A81’, ‘6A82’, '6A86' ‘6A88’ (xem 11.5.1)

11.5.11  Lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

Lệnh chuẩn bị thông điệp an toàn (xem điều 10) lệnh an toàn (ví dụ, EXTERNAL, INTERNAL và GENERAL AUTHENTICAT, PERFORM SECURITY OPERATION trong ISO/IEC 7816-8). Lệnh hỗ trợ các hàm sau:

- SET, nghĩa là thiết lập hoặc thay thế một cấu phần của SE hiện hành;

- STORE, nghĩa là lưu SE hiện hành dưới SEID được cho trong P2;

- RESTORE, nghĩa là thay thế SE hiện hành bằng một SE được lưu giữ trong thẻ và được định danh bằng SEID được cho trong P2;

- ERASE, nghĩa là xóa bỏ một SE được lưu giữ trong th và được định danh bng SEID được cho trong P2;

- RESET, nghĩa là phục hồi SE mặc định sau khi lựa chọn DF hoặc DF ứng dụng;

- GET SE, nghĩa là truy tìm tất c DO tham chiếu điều khiển thuộc về SE hiện hành

- GET CRT, nghĩa là truy m một khuôn mẫu tham chiếu điều khiển thuộc về SE hiện hành

Hàm KEY DERIVATION - sử dụng khái niệm khóa chính có thể yêu cầu nguồn gốc của khóa trong th bao gồm khóa chính. Bảng 109 thể hiện việc s dụng lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT để dẫn xuất khóa. Giả định rằng khóa chính và thuật toán được lựa chọn n trong thẻ (mặt khác, lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT có thể lựa chọn bổ sung khóa và thuật toán).

CHÚ THÍCH: Phụ thuộc vào tham chiếu thuật toán, dữ liệu dẫn xuất khóa từ khóa chính có thể là phần dữ liệu đu vào ca lệnh tiếp theo (ví dụ, EXTERNAL AUTHENTICATE). Trong trường hợp này, không cần thiết sử dụng lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT để dẫn xut khóa.

Bảng 106 - Cặp lệnh-hồi đáp MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘22'

P1

Xem Bảng 107

P2

Xem Bảng 108

Trường c

Không xut hiện đối với mã hóa Nc = 0, xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường d liệu

GET, STORE, RESTORE, ERASE, RESET

Không xuất hiện

SET

Do tham chiếu điều khiển (SET)

Trường Le

SET, STORE, RESTORE, ERASE, RESET

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0

GET

Xut hiện đối với mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

GET SE

Kết nối DO tham chiếu điều khiển

GET CRT

Một khuôn mẫu tham chiếu điều khiển

Khác

Không xut hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6600', ‘6987', ‘6988', '6A88' (xem 11.5.1)

Bảng 107 - Mã hóa P1 trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Ý nghĩa

-

-

-

1

-

-

-

-

Thông điệp an toàn trong trường dữ liệu lệnh

-

-

1

-

-

-

-

-

Thông điệp an toàn trong trường dữ liệu hồi đáp

-

1

-

-

-

-

-

-

Tính toán, giải mã, xác thực bên trong và quy ước khóa

1

-

-

-

-

-

-

-

Xác thực, mã hóa, xác thực bên ngoài và quy ước khóa

-

-

-

-

0

0

0

1

SET

1

1

1

1

0

0

1

0

STORE

1

1

1

1

0

0

1

1

RESTORE

1

1

1

1

0

1

1

1

RESET

1

1

1

1

0

1

0

0

ERASE

0

0

0

0

1

0

0

0

GET CRT

0

0

0

0

0

0

0

0

GET SE

- Bất cứ giá trị nào khác là RFU

Bng 108 - Mã hóa P2 trong lệnh MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

Giá trị

Ý nghĩa

‘XX’

SEID có từ khong [‘01’ .. ‘FE'] không có 'EF’ (xem 10.3.3) nếu P1 biểu thị STORE, RESTORE hoặc ERASE

A4’, ‘A6’, 'AA', ‘B4 , ‘B6, ‘B8’

Th CRT với ý nghĩa từ Bảng 54 xut hiện trong trường dữ liệu lệnh nếu P1 biểu thị SET hoặc GET CRT

00'

Nếu P1 biểu th GET SE hoặc RESET

- Mọi giá trị khác là RFU

Bảng 109 - Cặp lệnh-hồi đáp đối vi hàm KEY DERIVATION

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

'22'

P1

'X1' (SET, xem Bảng 107)

P2

Thẻ CRT (ví dụ, 'A4' nếu EXTERNAL AUTHENTICATE theo sau, hoặc 'B4' nếu VERIFY CRYPTOGRAPHIC CHECKSUM theo sau)

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

{‘94’ - L - dữ liệu để dẫn xut khóa (bắt buộc)}; DO SM có thể xut hiện

Trường Le

Không xuất hiện đối với mã hóa Ne = 0

Trường dữ liệu

Không xuất hiện

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ '6600', '6987', ‘6988’, ‘6A88’ (dữ liệu được tham chiếu không tìm thấy)

11.6  Các loại lệnh

11.6.1  Lệnh COMPARE

Lệnh khởi đầu so sánh của dữ liệu so sánh với dữ liệu tham chiếu mà phải là hoặc giá trị ca DO ban đầu, hoặc nội dung của bản ghi, hoặc nội dung của chuỗi dữ liệu. Dữ liệu tham chiếu được xác định theo Bảng 86. Thẻ phải thực hiện bất kỳ phần tử đơn lẻ nào liên quan đến so sánh làm số mã hóa nhị phân. Khi một khoảng được cung cấp trong lệnh hoặc dữ liệu hồi đáp, điểm đầu nút của khoảng đó phi có cùng loại như dữ liệu mà chúng được so sánh.

Bảng 110 - Cặp lệnh-hồi đáp COMPARE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

33’

P1

'00'

Hàm COMPARE BINARY, giá trị tham chiếu được định v trong EF trong suốt

'01

Hàm COMPARE RECORD, giá trị tham chiếu được đnh vị trong EF cu trúc

02'

Hàm COMPARE DATA, giá trị tham chiếu được định v Trong một DO

Khác

RFU

P2

Bộ định tính hoạt động (xem chi tiết bên dưới)

00’

So sánh được xác định bng OID

01

Bng nhau

02’

Lớn hơn

03'

Nhỏ hơn

04'

Không bng nhau

'05'

Phần tử khoảng [điểm đầu nút thp hơn, điểm đầu nút cao hơn]

06'

Không phải phn tử khoảng [điểm đu nút thấp hơn, điểm đầu nút cao hơn]

'07'

Dữ liệu so sánh phải thuộc về thiết lập của các giá tr có hạn được xác định bng lệnh

'08'

Dữ liệu so sánh phải không thuộc về thiết lập của các giá tr có hạn được xác định bng lệnh

[09' ..7F']

RFU

['80' .. 'FF’]

Độc quyền

Trường Lc

Xut hiện đối với mã hóa Nc > 0

Trường dữ liệu

DO'06’ OID có điều kiện, xut hiện ch khi P2='00’

Lựa chọn bắt buộc giữa

DO’60' khuôn mẫu tham chiếu chung như được xác định trong Bng 86 DO'78' theo sau bởi một DO có thẻ '70' đến ‘72’ hoặc thẻ ‘74’ đến ‘77’ (xem 8.3.5), lồng ứng dụng DO xác định để tham chiếu mc tiêu của lệnh

Bộ định vị đối tượng DO’7F72' như được xác định Bảng 37

Trình bao DO'63' (xem 8.4.8)

Trường dữ liệu kết thúc tùy chọn vi dữ liệu so sánh được đóng kín dưi DO'53' hoặc DO‘73’

Trường Le

Không xut hiện đối với mã hóa Ne = 0, hoặc xuất hiện đối vi mã hóa Ne > 0

Trường dữ liệu

Không xut hiện hoặc xuất hiện (xem bên dưới)

SW1-SW2

Xem Bảng 5 và Bảng 6 khi có liên quan, ví dụ ‘6282', ‘6340’, '6982’

Dữ liệu so sánh phải là:

- Hoặc được truyền trong trường dữ liệu lệnh

- Hoặc được nhận biết bi thẻ

Theo định nghĩa, giá tr tham chiếu là số được mã hóa trong dữ liệu tham chiếu và giá trị so sánh là số được mã hóa trong dữ liệu so sánh.

Hàm ca lệnh (COMPARE BINARY hoặc COMPARE RECORD hoặc COMPARE DATA) phải được mã hóa trong P1 được đặt là giá trị ‘00’, ‘01’, ‘02’ tương ứng.

Loại hoạt động được xác định bằng P2 (bộ đnh tính hoạt động):

- P2 = ‘00’: hàm so sánh được xác định bằng một DO'06’ OID trong trường dữ liệu

- P2 = ‘01’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu bằng với giá trị so sánh,

- P2 = '02': so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu lớn hơn giá trị so sánh,

- P2 = ‘03’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu nh hơn giá trị so sánh,

- P2 = ‘04’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu không bằng với giá trị so sánh,

- P2 = ‘05’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu là phần tử khoảng đóng được xác định bằng lệnh

- P2 = ‘06’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu không là phn tử khoảng đóng được xác định bằng lệnh

- P2 = '07': so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu là phần tử của tập hợp có hạn ca các giá trị được xác định bằng lệnh

- P2 = ‘08’: so sánh thành công nếu giá trị tham chiếu không là phần tử của tập hợp có hạn của các giá trị được xác định bằng lệnh.

- P2 có giá trị từ khoảng ['09'.. ‘7F’] là RFU.

- P2 có giá trị từ khoảng [‘80'.. ‘FF’] là độc quyền.

Kết quả được biểu thị bằng từ trạng thái trong hồi đáp lệnh. SW1-SW2 được đặt là ‘6340' biểu thị rằng dữ liệu so sánh không tương thích với dữ liệu tham chiếu.

Nếu dữ liệu so sánh được đưa ra trong trường dữ liệu lệnh, khi đó đối vi P2 bằng

- '01’ hoặc '02' hoặc '03‘ hoặc ‘04’ giá trị phải được đưa ra trong trường giá trị của DO’53'.

- '05’ hoặc '06' khoảng đóng phải được cung cấp trong trường giá trị của DO'73’. Trong trường hợp này DO‘73‘ phải không bao gồm bất cứ cái gì ngoài hai DO‘80'. DO'80' đầu tiên phải bao gồm điểm đầu nút dưới của khoảng. DO'80’ thứ hai phải bao gồm điểm đầu nút trên ca khoảng.

- ‘07’ hoặc ‘08' tập hợp phi được cung cp trong trường giá trị của DO’73’. Trong trường hợp này, mỗi giá trị của tập hợp phải được đưa ra trong trường giá trị ca DO'53'.

Khi lệnh thành công, trường dữ liệu hồi đáp tùy chọn có th xuất hiện khi P2=’01' hoặc '04' hoặc ‘05’ hoặc '06‘. Khi xuất hiện, nó phải là kết nối ca hai DO'80' xác định điểm đầu nút của khoảng đóng mà trong đó một phn tử tương thích (P2=’01' hoặc '05') hoặc trong đó không có phần t tương thích (P2=’04’ hoặc '06') dữ liệu so sánh.

11.6.2  Lệnh GET ATTRIBUTE

Lệnh GET ATTRIBUTE truy tìm một thuộc tính đối tượng ca đối tượng an toàn tham chiếu, nếu điều kiện truy cập đối với hoạt động tương ứng thỏa mãn. Đi tượng an toàn tương ng phải được tham chiếu bằng bộ định v đối tượng dữ liệu trong trường dữ liệu ca lệnh. Nếu một EF hoặc DO được tham chiếu bằng lệnh tham chiếu thuộc tính trống là bắt buộc trong khuôn mẫu bộ định vị đối tượng. Thuộc tính tương ứng có thể liên quan tới môi trường an toàn riêng hoặc dịch vụ riêng được cung cp bởi đối tượng an toàn tham chiếu. Thuộc tính có liên quan được truy tìm là đối tượng BER-TLV trong trường dữ liệu của APDU hồi đáp.

Bảng 111 - Cặp lệnh-hồi đáp GET ATTRIBUTE

CLA

Như được xác định trong 5.4.1

INS

‘34‘ hoặc '35’

P1-P2

0000’

Trường Lc

Xuất hiện đối với mã hóa N­c > 0