Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 491 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 117:2018/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2011/BTTTT Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/05/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2011/BTTTT Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/05/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTTTT Thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2010/BTTTT Phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2010/BTTTT Máy di động GSM (Pha 2 và 2+)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2010/BTTTT Giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2010/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12154:2018 ISO/TS 19129:2009 Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp-Đặc tính nhiễu tần số radio-Giới hạn và phương pháp đo

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-8-1:2017 ISO/IEC 29341-8-1:2008 Công nghệ thông tin-Kiến trúc thiết bị UPnP-Phần 8-1: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway-Thiết bị internet gateway

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12214-1:2018 ISO/IEC 14888-1:2008 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chữ ký số kèm phụ lục-Phần 1: Tổng quan

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-5:2018 ISO/IEC 18033-5:2015 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Thuật toán mật mã-Phần 5: Mật mã dựa trên định danh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8271-6:2010 Công nghệ thông tin-Bộ ký tự mã hóa-Phần 6: Chữ Thái

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông-Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
Vui lòng đợi