Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 653 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Ban hành: 21/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

Ban hành: 16/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz

Ban hành: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ban hành: 01/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay

Ban hành: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
Vui lòng đợi