Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:947/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:22/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025, 70% hộ đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 22/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Cụ thể, Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ đó nâng cao trách nhiệm, tính tự nguyện, tự giác của gia đình, cộng đồng, xã hội và mỗi người dân trong việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đáng chú ý, Kế hoạch đặt mục tiêu góp phần đến năm 2025, đạt 70% hộ gia đình được tuyên truyền, vận động, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa như sau: Báo Văn hóa đăng 8 bài, 8 tin, 7 ảnh minh họa; Báo Phụ nữ Việt Nam đăng 12 tin, bài, ảnh minh họa; Báo Pháp luật Việt Nam đăng 23 tin, bài, ảnh minh họa; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đăng 7 bài, 10 ảnh minh họa; Báo Lao động và Xã hội đăng 10 bài, 17 ảnh minh họa.

Lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền đã được phê duyệt theo Quyết định 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17/3/2022, tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên chuyên mục Gia đình Việt của VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 947/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, GĐ. HN (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng
(Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ đó nâng cao trách nhiệm, tính tự nguyện, tự giác của gia đình, cộng đồng, xã hội và mỗi người dân trong việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

b) Định hướng giá trị văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

c) Góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình được tuyên truyền, vận động, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng.

b) Ưu tiên tuyên truyền trên các báo, tạp chí hướng tới đông đảo độc giả là cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, trẻ em trong gia đình, phụ nữ; hướng tới các doanh nghiệp, doanh nhân-lực lượng quan trọng tạo giá trị việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế gia đình góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

c) Hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, tạo được sự lan tỏa rộng rãi, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của dư luận xã hội, các cơ quan, đơn vị, đông đảo các gia đình, thành viên trong gia đình.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức xây dựng chuyên trang/chuyên mục về ứng xử trong gia đình tuyên truyền trên Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Báo Phụ nữ Việt Nam (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp), Báo Lao động và Xã hội (chuyên trang Vì trẻ em - www.vitreem.baodansinh.vn (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI).

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022), Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022) và các văn bản, đề án khác có liên quan.

- Các hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương trên cả nước.

- Kiến thức, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình trên nguyên tắc: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; kiến thức, kỹ năng nhằm thực hiện tốt các tiêu chí cụ thể trong các mối quan hệ vợ chồng; ông bà, cha mẹ và con, cháu, anh chị em trong gia đình để xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc.

- Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau.

- Phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, về thực hiện phòng, chống bạo lực, bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ trẻ em và người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế trong gia đình; các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống, các tiêu chí ứng xử trong gia đình.

b) Hình thức, thời gian tuyên truyền:

- Các bài tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy và đăng tải trên bản điện tử của các báo, tạp chí; có tranh, hình ảnh minh họa phù hợp.

- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

+ Báo Văn hóa: 8 bài, 8 tin, 7 ảnh minh họa.

+ Báo Phụ nữ Việt Nam: 12 tin, bài, ảnh minh họa.

+ Báo Pháp luật Việt Nam: 23 tin, bài, ảnh minh họa.

+ Báo Diễn đàn Doanh nghiệp: 7 bài, 10 ảnh minh họa.

+ Báo Lao động và Xã hội: 10 bài, 17 ảnh minh họa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

2. Lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền đã được phê duyệt theo Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình : Tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên chuyên mục Gia đình Việt của VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Nội dung lồng ghép: Tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và tình hình triển khai, thực hiện tại các địa phương. Dành nhiều thời lượng tuyên truyền các khẩu hiệu, thông điệp:

- Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

- Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình.

- Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu.

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà.

- Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ.

- Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ.

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi