Quyết định 15/QĐ-VKSTC 2018 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/QĐ-VKSTC

Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:09/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành 170 mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ kiểm sát mới

Ngày 09/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 15/QĐ-VKSTC về việc ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

Cụ thể, có 170 mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ được ban hành, gồm các mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự; Mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; Mẫu sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; Mẫu sử dụng trong giai đoạn truy tố; Mẫu sử dụng trong xử lý vật chứng, tài sản bị thu giữ; Mẫu sử dụng trong áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Ngoài ra, Quyết định cũng ban hành các mẫu sử dụng trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự như Công hàm; Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và Mẫu sử dụng trong áp dụng thủ tục đặc biệt như: Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn; Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát; Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ…

Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ đã thực hiện trước ngày 09/01/2018 vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 15/QĐ-VKSTC tại đây

tải Quyết định 15/QĐ-VKSTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

Số: 15/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 170 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về Mẫu văn bản tố tụng thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo VKS
NDTC;
- Lưu: VT, Vụ
14.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Mẫu

Tên mẫu

I. MẪU SỬ DỤNG TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mẫu số 01/HS

Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 02/HS

Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 03/HS

Quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 04/HS

Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 05/HS

Yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 06/HS

Yêu cầu cung cấp tài liệu để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 07/HS

Yêu cầu chuyển nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 08/HS

Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 09/HS

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 10/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 11/HS

Quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

Mẫu số 12/HS

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 13/HS

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 14/HS

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 15/HS

Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 16/HS

Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 17/HS

Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 18/HS

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 19/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 20/HS

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 21/HS

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 22/HS

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 23/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 24/HS

Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 25/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 26/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 27/HS

Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

Mẫu số 28/HS

Quyết định kháng nghị Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử

II. MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Mẫu số 29/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu số 30/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu số 31/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

Mẫu số 32/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

Mẫu số 33/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ

Mẫu số 34/HS

Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ

Mẫu số 35/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 36/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 37/HS

Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 38/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh tạm giam

Mẫu số 39/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam

Mẫu số 40/HS

Quyết định gia hạn tạm giam

Mẫu số 41/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam

Mẫu số 42/HS

Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

Mẫu số 43/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 44/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 45/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh

Mẫu số 46/HS

Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 47/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 48/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 49/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 50/HS

Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 51/HS

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 52/HS

Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 53/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 54/HS

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

Mẫu số 55/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Mẫu số 56/HS

Lệnh tạm giam

Mẫu số 57/HS

Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam để truy tố

Mẫu số 58/HS

Quyết định áp giải bị can

Mẫu số 59/HS

Quyết định dẫn giải người làm chứng/người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố/người bị hại/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Mẫu số 60/HS

Lệnh kê biên tài sản

Mẫu số 61/HS

Biên bản kê biên tài sản

Mẫu số 62/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

Mẫu số 63/HS

Lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu số 64/HS

Biên bản giao nhận Lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu số 65/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

III. MẪU SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

Mẫu số 66/HS

Quyết định phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 67/HS

Quyết định phân công Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 68/HS

Quyết định thay đổi Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 69/HS

Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng/Cấp trưởng/Phó Thủ trưởng/Cấp phó Cơ quan có thẩm quyền điều tra/Điều tra viên/cán bộ điều tra

Mẫu số 70/HS

Yêu cầu cử người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 71/HS

Đề nghị thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 72/HS

Quyết định thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 73/HS

Yêu cầu/Đề nghị cử người bào chữa

Mẫu số 74/HS

Thông báo người bào chữa

Mẫu số 75/HS

Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa

Mẫu số 76/HS

Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

Mẫu số 77/HS

Quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Mẫu số 78/HS

Thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng cho người bào chữa

Mẫu số 79/HS

Yêu cầu thay đổi người giám định/người định giá tài sản

Mẫu số 80/HS

Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản

Mẫu số 81/HS

Quyết định việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức

IV. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mẫu số 82/HS

Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền

Mẫu số 83/HS

Yêu cầu điều tra

Mẫu số 84/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự

Mẫu số 85/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tách vụ án hình sự

Mẫu số 86/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 87/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 88/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 89/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 90/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 91/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 92/HS

Yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 93/HS

Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 94/HS

Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 95/HS

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 96/HS

Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 97/HS

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 98/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 99/HS

Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 100/HS

Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 101/HS

Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 102/HS

Yêu cầu truy nã bị can

Mẫu số 103/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 104/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Mẫu số 105/HS

Yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 106/HS

Yêu cầu phục hồi điều tra đối với bị can

Mẫu số 107/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 108/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Mẫu số 109/HS

Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can

Mẫu số 110/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét

Mẫu số 111/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét

Mẫu số 112/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

Mẫu số 113/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

Mẫu số 114/HS

Quyết định thực nghiệm điều tra

Mẫu số 115/HS

Biên bản thực nghiệm điều tra

Mẫu số 116/HS

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định/định giá tài sản

Mẫu số 117/HS

Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 118/HS

Yêu cầu định giá tài sản

Mẫu số 119/HS

Thông báo kết luận giám định/định giá tài sản

Mẫu số 120/HS

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

Mẫu số 121/HS

Quyết định trưng cầu giám định lại

Mẫu số 122/HS

Yêu cầu định giá lại tài sản

Mẫu số 123/HS

Quyết định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

Mẫu số 124/HS

Quyết định trưng cầu giám định lại trong trường hợp đặc biệt

Mẫu số 125/HS

Biên bản ghi lời khai

Mẫu số 126/HS

Biên bản hỏi cung bị can

Mẫu số 127/HS

Biên bản đối chất

Mẫu số 128/HS

Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong điều tra

Mẫu số 129/HS

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

Mẫu số 130/HS

Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

V. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Mẫu số 131/HS

Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

Mẫu số 132/HS

Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

Mẫu số 133/HS

Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Mẫu số 134/HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 135/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 136/HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 137/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 138/HS

Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 139/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 140/HS

Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 141/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 142/HS

Quyết định phục hồi vụ án

Mẫu số 143/HS

Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can

Mẫu số 144/HS

Cáo trạng

Mẫu số 145/HS

Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

Mẫu số 146/HS

Biên bản giao nhận Cáo trạng/Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn/Quyết định tạm đình chỉ vụ án/Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 147/HS

Thông báo về việc vụ án có bị can đang bị tạm giam

Mẫu số 148/HS

Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại

Mẫu số 149/HS

Thông báo về việc truy tố bị can trước Tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu ĐTBS, ĐC hoặc TĐC VA, ĐC hoặc TĐC VA đối với bị can

Mẫu số 150/HS

BB giao nhận hồ sơ vụ án/vụ việc

VI. MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ THU GIỮ

Mẫu số 151/HS

Quyết định xử lý vật chứng

Mẫu số 152/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý vật chứng

Mẫu số 153/HS

Quyết định trả lại tài sản

Mẫu số 154/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định trả lại tài sản

Mẫu số 155/HS

Quyết định chuyển vật chứng

VII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Mẫu số 156/HS

Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 157/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 158/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 159/HS

Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 160/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

VIII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Mẫu số 161/HS

Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 162/HS

Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 163/HS

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Mẫu số 164/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Mẫu số 165/HS

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 166/HS

Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát

Mẫu số 167/HS

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ

IX. MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP HÌNH SỰ

Mẫu số 168/HS

Yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự

Mẫu số 169/HS

Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Mẫu số 170/HS

Công hàm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

Số: 15/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ

---------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. 
Ban hành 170 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. 
Quyết định này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về Mẫu văn bản tố tụng thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Điều 3. 
Thủ trưởng
các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo VKS
NDTC;
- Lưu: VT, Vụ
14.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

 

DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Mẫu

Tên mẫu

I. MẪU SỬ DỤNG TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mẫu số 01/HS

Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 02/HS

Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 03/HS

Quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 04/HS

Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 05/HS

Yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 06/HS

Yêu cầu cung cấp tài liệu để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 07/HS

Yêu cầu chuyển nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 08/HS

Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 09/HS

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 10/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 11/HS

Quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

Mẫu số 12/HS

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 13/HS

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 14/HS

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số 15/HS

Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 16/HS

Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 17/HS

Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 18/HS

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 19/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 20/HS

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 21/HS

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 22/HS

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 23/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 24/HS

Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 25/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 26/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu số 27/HS

Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

Mẫu số 28/HS

Quyết định kháng nghị Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử

II. MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Mẫu số 29/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu số 30/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu số 31/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

Mẫu số 32/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

Mẫu số 33/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ

Mẫu số 34/HS

Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ

Mẫu số 35/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 36/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 37/HS

Lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu số 38/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh tạm giam

Mẫu số 39/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam

Mẫu số 40/HS

Quyết định gia hạn tạm giam

Mẫu số 41/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam

Mẫu số 42/HS

Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

Mẫu số 43/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 44/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 45/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh

Mẫu số 46/HS

Quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu số 47/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 48/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 49/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 50/HS

Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số 51/HS

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 52/HS

Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 53/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Mẫu số 54/HS

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

Mẫu số 55/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Mẫu số 56/HS

Lệnh tạm giam

Mẫu số 57/HS

Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam để truy tố

Mẫu số 58/HS

Quyết định áp giải bị can

Mẫu số 59/HS

Quyết định dẫn giải người làm chứng/người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố/người bị hại/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Mẫu số 60/HS

Lệnh kê biên tài sản

Mẫu số 61/HS

Biên bản kê biên tài sản

Mẫu số 62/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

Mẫu số 63/HS

Lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu số 64/HS

Biên bản giao nhận Lệnh phong tỏa tài khoản

Mẫu số 65/HS

Quyết định hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

III. MẪU SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

Mẫu số 66/HS

Quyết định phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 67/HS

Quyết định phân công Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 68/HS

Quyết định thay đổi Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

Mẫu số 69/HS

Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng/Cấp trưởng/Phó Thủ trưởng/Cấp phó Cơ quan có thẩm quyền điều tra/Điều tra viên/cán bộ điều tra

Mẫu số 70/HS

Yêu cầu cử người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 71/HS

Đề nghị thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 72/HS

Quyết định thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

Mẫu số 73/HS

Yêu cầu/Đề nghị cử người bào chữa

Mẫu số 74/HS

Thông báo người bào chữa

Mẫu số 75/HS

Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa

Mẫu số 76/HS

Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

Mẫu số 77/HS

Quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Mẫu số 78/HS

Thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng cho người bào chữa

Mẫu số 79/HS

Yêu cầu thay đổi người giám định/người định giá tài sản

Mẫu số 80/HS

Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản

Mẫu số 81/HS

Quyết định việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức

IV. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mẫu số 82/HS

Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền

Mẫu số 83/HS

Yêu cầu điều tra

Mẫu số 84/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự

Mẫu số 85/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tách vụ án hình sự

Mẫu số 86/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 87/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 88/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 89/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 90/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 91/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 92/HS

Yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 93/HS

Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 94/HS

Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 95/HS

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 96/HS

Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 97/HS

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 98/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

Mẫu số 99/HS

Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 100/HS

Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 101/HS

Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 102/HS

Yêu cầu truy nã bị can

Mẫu số 103/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 104/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Mẫu số 105/HS

Yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 106/HS

Yêu cầu phục hồi điều tra đối với bị can

Mẫu số 107/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Mẫu số 108/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Mẫu số 109/HS

Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can

Mẫu số 110/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét

Mẫu số 111/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét

Mẫu số 112/HS

Quyết định không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

Mẫu số 113/HS

Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

Mẫu số 114/HS

Quyết định thực nghiệm điều tra

Mẫu số 115/HS

Biên bản thực nghiệm điều tra

Mẫu số 116/HS

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định/định giá tài sản

Mẫu số 117/HS

Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 118/HS

Yêu cầu định giá tài sản

Mẫu số 119/HS

Thông báo kết luận giám định/định giá tài sản

Mẫu số 120/HS

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

Mẫu số 121/HS

Quyết định trưng cầu giám định lại

Mẫu số 122/HS

Yêu cầu định giá lại tài sản

Mẫu số 123/HS

Quyết định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

Mẫu số 124/HS

Quyết định trưng cầu giám định lại trong trường hợp đặc biệt

Mẫu số 125/HS

Biên bản ghi lời khai

Mẫu số 126/HS

Biên bản hỏi cung bị can

Mẫu số 127/HS

Biên bản đối chất

Mẫu số 128/HS

Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong điều tra

Mẫu số 129/HS

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

Mẫu số 130/HS

Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

V. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Mẫu số 131/HS

Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

Mẫu số 132/HS

Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

Mẫu số 133/HS

Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Mẫu số 134/HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 135/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 136/HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 137/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 138/HS

Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 139/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 140/HS

Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 141/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

Mẫu số 142/HS

Quyết định phục hồi vụ án

Mẫu số 143/HS

Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can

Mẫu số 144/HS

Cáo trạng

Mẫu số 145/HS

Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

Mẫu số 146/HS

Biên bản giao nhận Cáo trạng/Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn/Quyết định tạm đình chỉ vụ án/Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 147/HS

Thông báo về việc vụ án có bị can đang bị tạm giam

Mẫu số 148/HS

Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại

Mẫu số 149/HS

Thông báo về việc truy tố bị can trước Tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu ĐTBS, ĐC hoặc TĐC VA, ĐC hoặc TĐC VA đối với bị can

Mẫu số 150/HS

BB giao nhận hồ sơ vụ án/vụ việc

VI. MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ THU GIỮ

Mẫu số 151/HS

Quyết định xử lý vật chứng

Mẫu số 152/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý vật chứng

Mẫu số 153/HS

Quyết định trả lại tài sản

Mẫu số 154/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định trả lại tài sản

Mẫu số 155/HS

Quyết định chuyển vật chứng

VII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Mẫu số 156/HS

Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 157/HS

Quyết định không phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 158/HS

Quyết định phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 159/HS

Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Mẫu số 160/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

VIII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Mẫu số 161/HS

Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 162/HS

Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 163/HS

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Mẫu số 164/HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Mẫu số 165/HS

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 166/HS

Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát

Mẫu số 167/HS

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ

IX. MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP HÌNH SỰ

Mẫu số 168/HS

Yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự

Mẫu số 169/HS

Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Mẫu số 170/HS

Công hàm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi