Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

Số: 453/QĐ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHN XP HNG CÁC ĐƠN V S NGHIP Y T TRONG QUÂN ĐI

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tại Tờ trình số 48/TTr-HC ngày 07 tháng 01 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận xếp hạng cho 34 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trong Quân đội

1. Bệnh viện Hạng I

a) Bệnh viện quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Viện Y học cổ truyền Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng;

c) Bệnh viện quân y 103 trực thuộc Học viện Quân y;

d) Viện Bỏng Lê Hữu Trác trực thuộc Học viện Quân y;

đ) Bệnh viện quân y 354 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

e) Bệnh viện quân y 105 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

g) Bệnh viện quân y 87 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

h) Bệnh viện quân y 110 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

i) Bệnh viện quân y 109 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

k) Bệnh viện quân y 7 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

l) Bệnh viện quân y 17 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

m) Bệnh viện quân y 7A trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

n) Bệnh viện quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

o) Bệnh viện quân y 211 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

p) Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Bệnh viện Hạng II

a) Viện Y học Phòng không - Không quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân;

b) Viện Y học Hải quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân;

c) Bệnh viện quân y 91 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

d) Bệnh viện quân y 6 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

e) Bệnh viện quân y 5 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

g) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 268 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

i) Bệnh viện quân y 13 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

k) Bệnh viện quân y 7B trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân dân y 16 trực thuộc Binh đoàn 16;

o) Bệnh viện quân dân y miền Đông trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7.

3. Bệnh viện Hạng III

a) Bệnh viện quân y 15 trực thuộc Binh đoàn 15;

b) Bệnh viện quân dân y tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9;

c) Bệnh viện quân dân y tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Quân khu 9;

d) Bệnh viện quân dân y tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9;

đ) Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, Quân khu 9;

e) Bệnh viện quân dân y tỉnh Cà Mau trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Quân khu 9.

Điều 2. Công nhận xếp hạng cho 13 đơn vị y tế dự phòng trong Quân đội

1. Đơn vị y tế dự phòng Hạng I

a) Viện Y học dự phòng Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần;

b) Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Đơn vị y tế dự phòng Hạng II

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

đ) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

e) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

g) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9.

3. Đơn vị y tế dự phòng Hạng III

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điều 4. Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thủ trưởng BQP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản/B Tư pháp;
- Các cục: Quân lực, Nhà trường/BTTM;
Cán bộ/TCCT, Quân y/TCHC;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Các đơn vị thuộc Điều 1, Điều 2 Quyết định này;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ, BQP;
- Lưu: VT, THBĐ; Trg 146b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Trần Đơn

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 453/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 453/QĐ-BQP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!