Quyết định 4103/QĐ-NHCS 2019 thủ tục giải quyết công việc của Ngân hàng Chính sách bị bãi bỏ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4103/QĐ-NHCS

Quyết định 4103/QĐ-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Chính sách xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4103/QĐ-NHCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành:05/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ thủ tục gửi tiền và rút tiền tiết kiệm tại NHCS ở điểm giao dịch xã

Ngày 05/7/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ban hành Quyết định 4103/QĐ-NHCS công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, bãi bỏ thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại điểm giao dịch xã và thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại điểm giao dịch xã đã được công bố tại Quyết định 3754/QĐ-NHCS ngày 23/9/2016 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019.

Xem chi tiết Quyết định 4103/QĐ-NHCS tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

------------------

Số: 4103/QĐ-NHCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

----------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ văn bản số 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH đã được công bố tại Quyết định số 3754/QĐ-NHCS ngày 23/9/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH; Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/cáo);

-Tổng Giám đốc (báo cáo);

-Trưởng BKS; các Phó TGĐ, KTT;

-Website NHCSXH (Ban PC);

-TTCNTT (truyền filetrans cho chi nhánh);

-NHCSXH các tỉnh, thành phố;

-Lưu: VT, PC, TDNN.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hải

 

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định 4103/QĐ-NHCS ngày 05/7/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

 

Danh mục TTGQCV bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH

 

STT

Số hồ sơ TTGQCV

Tên thủ tục TTGQCV

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ TTGQCV

Lĩnh

vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NCS-

283377-TT

Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Điểm giao dịch xã.

Văn bản số 4016/HD-NHCS ngày 03/7/2019 về việc hướng dẫn quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường, thị trấn.

Hoạt

động

khác

NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

(Tổ giao địch xã)

2

B-NCS-

283378-TT

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Điểm giao dịch xã.

Như trên

Như trên

NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

(Tổ giao địch xã hoặc tại trụ sở Ngân hàng )

 

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi