Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT của Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
--------

Số: 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA

VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

---------------------------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

 

 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh và các y ban chuyên môn của Hội đồng tại các phụ lục sau đây:

- Phụ lục I: Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng;

- Phụ lục II: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Phụ lục III: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội;

- Phụ lục IV: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường;

- Phụ lục V: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, các y ban chuyên môn của Hội đng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tưng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ban Tuyên giáo TW, các UB của Quốc hội: Kinh tế; KH, CN & MT; Các vấn đề xã hội;
- Các đoàn thể TW: Tổng LĐLĐ, Hội LHPN, Đoàn TNCS, Hội Nông dân;
- Các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cnh tranh;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HĐQGPTBV&NCNLCT (3b).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn T
hiện Nhân

thuộc tính Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT

Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT của Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013
Cơ quan ban hành: Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:19/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi