Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 2023 thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:938/NQ-UBTVQH15Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:13/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập thị xã Việt Yên và 09 phường thuộc thị xã Việt Yên, Bắc Giang

Ngày 13/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thị xã Việt Yên giáp Thành phố Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập 09 phường thuộc thị xã Việt Yên như sau:

- Thành lập phường Bích Động trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,80 km2 và quy mô dân số là 19.470 người;

- Thành lập phường Nếnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,51 km2 và quy mô dân số là 27.246 người;

- Thành lập phường Tăng Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,79 km2 và quy mô dân số là 11.100 người;

- Thành lập phường Hồng Thái trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,90 km2 và quy mô dân số là 15.601 người;

- Thành lập phường Quang Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,46 km2 và quy mô dân số là 12.573 người;...

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

Xem chi tiết Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
____________

Số: 938/NQ-UBTVQH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã Việt Yên

và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

_____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 626/TTr-CP ngày 03 tháng 11 năm 2023 và Báo cáo số 684/BC-CP ngày 08 tháng 12 năm 2023, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 952/TTr-TANDTC ngày 10 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 24/TTr-VKSTC ngày 13 tháng 11 năm 2023, Báo cáo tham gia thẩm tra số 2851/BC-UBTP15 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Tư pháp và Báo cáo thẩm tra số 2395/BC-UBPL15 ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1. Thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Thị xã Việt Yên giáp thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập 09 phường thuộc thị xã Việt Yên như sau:

a) Thành lập phường Bích Động trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,80 km2 và quy mô dân số là 19.470 người của thị trấn Bích Động.

Phường Bích Động giáp các phường Hồng Thái, Nếnh, Quảng Minh, Tự Lạn, các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn;

b) Thành lập phường Nếnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,51 km2 và quy mô dân số là 27.246 người của thị trấn Nếnh.

Phường Nếnh giáp các phường Bích Động, Hồng Thái, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Vân Trung và huyện Yên Dũng;

c) Thành lập phường Tăng Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,79 km2 và quy mô dân số là 11.100 người của xã Tăng Tiến.

Phường Tăng Tiến giáp phường Hồng Thái, phường Nếnh; huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang;

d) Thành lập phường Hồng Thái trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,90 km2 và quy mô dân số là 15.601 người của xã Hồng Thái.

Phường Hồng Thái giáp các phường Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, Xã Nghĩa Trung và thành phố Bắc Giang;

đ) Thành lập phường Quảng Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,46 km2 và quy mô dân số là 12.573 người của xã Quảng Minh.

Phường Quảng Minh giáp các phường Bích Động, Nếnh, Ninh Sơn và xã Trung Sơn;

e) Thành lập phường Ninh Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,99 km2 và quy mô dân số là 10.203 người của xã Ninh Sơn.

Phường Ninh Sơn giáp các phường Nếnh, Quang Châu, Quảng Minh, các xã Tiên Sơn, Trung Sơn và tỉnh Bắc Ninh;

g) Thành lập phường Vân Trung trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,67 km2 và quy mô dân số là 9.792 người của xã Vân Trung.

Phường Vân Trung giáp phường Nếnh, phường Quang Châu; huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh;

h) Thành lập phường Quang Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,01 km2 và quy mô dân số là 15.001 người của xã Quang Châu.

Phường Quang Châu giáp các phường Nếnh, Ninh Sơn, Vân Trung và tỉnh Bắc Ninh;

i) Thành lập phường Tự Lạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,17 km2 và quy mô dân số là 9.241 người của xã Tự Lạn.

Phường Tự Lạn giáp phường Bích Động, các xã Hương Mai, Minh Đức, Thượng Lan, Trung Sơn, Việt Tiến.

3. Sau khi thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên:

a) Thị xã Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 phường: Bích Động, Hồng Thái, Nếnh, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Tự Lạn, Vân Trung và 08 xã: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến;

b) Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 19 phường và 15 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1. Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 28 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2023.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tổng cục Thống kê;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: HC, PL.
e-PAS: 182676

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi