Chỉ thị 08/CT-BYT về nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 08/CT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

_________

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhờ đó đã đạt được một số kết quả quan trọng như: chuẩn hóa danh mục TTHC, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đặc biệt là nâng hạng chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2020.

Tuy nhiên, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách TTHC còn chậm; tồn đọng nhiều hồ sơ; một số quy định TTHC chưa rõ ràng, minh bạch về quy định hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị trong quy trình giải quyết. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: i) Một số đơn vị chưa quan tâm đôn đốc, thúc đẩy việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; ii) Chưa chú trọng đầu tư đúng mức cả về nhân lực, vật lực cho công tác cải cách TTHC và việc lấy ý kiến các bên liên quan khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; iii) Việc liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu khi tích hợp hệ thống Dịch vụ công của các đơn vị lên cổng Dịch vụ công Bộ Y tế còn gặp một số vấn đề kỹ thuật nên thông tin, dữ liệu chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế; khẩn trương khắc phục các hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại Kế hoạch số 154/KH-BYT ngày 09/2/2021 của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế.

b) Chấn chỉnh ngay việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

c) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong quá trình dự thảo Quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý đồng thời với việc xây dựng nội dung văn bản để đảm bảo Quyết định được Lãnh đạo Bộ ký ban hành đúng thời hạn.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

e) Tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC của ngành Y tế gửi đến cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Bộ chuyển.

g) Rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, hợp lý, dễ thực hiện, minh bạch, rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết.

2. Giao Văn phòng Bộ

a) Đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế.

b) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại Bộ Y tế đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ giải pháp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Đơn vị.

c) Chịu trách nhiệm kiểm soát về hình thức, nội dung Quyết định công bố TTHC sau khi nhận được hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ Y tế từ các đơn vị chức năng của Bộ Y tế. Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định công bố và công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

d) Kiện toàn và tổ chức vận hành Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC Bộ Y tế chậm nhất trong Quý IV năm 2021, bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện TTHC.

e) Đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC của ngành Y tế gửi đến cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; rà soát, phân công đơn vị chuyên môn trả lời theo thẩm quyền; tổng hợp và trả lời người dân theo quy định.

3. Giao Cục Công nghệ thông tin

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế giao tại Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế lên cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

4. Giao Vụ Pháp chế

a) Phối hợp với các đơn vị trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động về TTHC trong quá trình lập hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

5. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

a) Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, kết quả triển khai cải cách hành chính, cải cách TTHC của Bộ Y tế giúp người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hiểu, nắm bắt đầy đủ các quy định trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC của Bộ Y tế.

b) Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Y tế có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ,

6. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các Đơn vị. Nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ) để xem xét, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ TTTT, Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);

- Các Vụ, Cục, TCDS, TTrB, VPB (để thực hiện);

- Các Đơn vị trực thuộc Bộ (để biết);

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Các Cơ quan báo chí;

- Lưu: VT, VPB6.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi