Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
SỐ 681/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MẪU ẤN CHỈ VÀ BẢN QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998;

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan;

- Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo Quyết định số 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 

Điều 2. Việc sử dụng các loại mẫu ấn chỉ sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2000.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN SỬA ĐỔI

BỔ SUNG MẪU ẤN CHỈ VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ
ngày 13 tháng 12 năm 2000)

 

I - NHỮNG MẪU ẤN CHỈ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

1. Sửa đổi:

- Mẫu HC9: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

- Mẫu HC16: Quyết định sung công quỹ.

- Mẫu HC17: Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính về Hải quan.

2. Bổ sung:

- Mẫu HC25: Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

- Mẫu HC26: Quyết định huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

- Mẫu HC27: Quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

- Mẫu HC28: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

 

II - NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VIỆC SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ:

1. Sửa đổi, bổ sung vào Mục 2 Phần II Bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ban hành kèm Quyết định 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau:

- Mẫu HC9: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Phải ghi đầy đủ các quy định trong mẫu như: tên đơn vị ra quyết định xử phạt; số, ngày, tháng, năm, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt; các căn cứ pháp lý để ra quyết định xử phạt; họ tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm; hình thức và mức phạt; các biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm; chữ ký của người ra quyết định xử phạt. Khi chuyển quyết định xử phạt cho tổ chức, cá nhân phải thông báo rõ quyền và nghĩa vụ của đối tượng bị xử phạt theo quy định tại các Điều 30, 31 Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Mẫu HC16: Quyết định sung công quỹ

Mẫu HC16 sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các trường hợp khác không xác định được chủ sở hữu sau thời hạn thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

+ Hàng hoá, vật phẩm quá thời hạn làm thủ tục hải quan, đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng mà không có người đến làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

+ Hàng hoá, vật phẩm quá thời hạn không tái xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

Chỉ những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mới được ra Quyết định sung công quỹ. Quyết định phải được ghi đầy đủ các nội dung in trong mẫu.

- Mẫu HC17: Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính về hải quan.

Mẫu HC17 sử dụng cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, ban hành trong các trường hợp dưới đây:

+ Giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan;

+ Giải quyết khiếu nại các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính về hải quan;

+ Giải quyết khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về hải quan.

Quyết định giải quyết khiếu nại đối với Quyết định hành chính về hải quan phải ghi rõ người có thẩm quyền ra quyết định, thể hiện các nội dung quy định tại Điều 38 Luật Khiếu nại, tố cáo (trường hợp giải quyết khiếu nại lần một); Điều 45 Luật Khiếu nại, tố cáo (giải quyết khiếu nại lần tiếp theo).

- Mẫu HC25: Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan:

Dùng trong trường hợp khi giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (như: quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính về hải quan, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về hải quan trước đó) sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

Khi thực hiện phải tuân thủ đúng quy định tại các Điều 35, 42 Luật Khiếu nại, tố cáo, phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu.

- Mẫu HC26: Quyết định huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan:

Mẫu này sử dụng trong trường hợp người có thẩm quyền theo quy định tại các Điều 35, 42 Luật Khiếu nại tố cáo xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính về hải quan không còn nữa.

- Mẫu HC27: Quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

Dùng trong trường hợp xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giữ hàng hoá, vật phẩm, phương tiện. Chỉ những người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan mới có quyền ra quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

2. Bổ sung Mục 3 phần 2 Bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ban hành kèm Quyết định 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau:

Mẫu HC28: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu này dùng để thông báo về việc cơ quan Hải quan đã thụ lý hoặc thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định tại các Điều 32, 34, 41 Luật Khiếu nại, tố cáo.

 


 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

.............................

Số:..../QĐ-XP-HC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

...........,ngày........tháng........năm..........

 

QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN
......................................................(1)

Căn cứ...................................................................................................(2)

Căn cứ.......................Nghị định..............ngày.............tháng.....năm.......của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....................................................................................................(2)

Căn cứ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số....................ngày......tháng.....năm........... do....................................................................................................................... lập

Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Xử phạt đối với Ông, Bà (hoặc tổ chức)(3)........................... ......................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Hình thức xử phạt sau (4):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Điều 2. Ông, Bà (hoặc tổ chức).............................................................có trách nhiệm nộp các khoản tiền quy định tại Điều 1 Quyết định này chậm nhất là ngày............................................tại..................................................................

Điều 3. Quá thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Ông, Bà (hoặc tổ chức)....................................................... cố tình không thực hiện quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế theo quy định tại (2).............. ..................................................................................................................................

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Ông, Bà (hoặc tổ chức)...........................có quyền khiếu nại quyết định xử phạt đến.............................. ..........................................................................................................................................

Điều 4. Ông, Bà (hoặc tổ chức)................................................và................... ..................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4............ bản

................................. bản

- Lưu....................... bản

Người ra quyết định

(Ký tên và đóng dấu)

(1)Ghi rõ người có thẩm quyền ra QĐXP.

(2) Ghi rõ Điều, Khoản của văn bản áp dụng xử phạt.

(3) Ghi tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

(4) Ghi rõ hình thức xử phạt áp dụng: hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC16

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..............,ngày....... tháng........ năm............

 

QUYẾT ĐỊNH

 

SUNG CÔNG QUỸ..............................................(1)

......................................................................(2)

...........................................................

 

Căn cứ...........................................................................................................(3)

Căn cứ.................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Căn cứ Biên bản chứng nhận số........../QĐ-HC8 ngày.......tháng......năm............... do Hải quan....................................................................................................... lập.

Sau thời gian thông báo theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Sung công quỹ (1),(2)....................................................................... .............................................................................................................sau đây:(4)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Các Ông (Bà)............................................................................. .......................................................................................................................................... ......................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4..........bản

..............................bản

- Lưu.....................bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi cụ thể hàng hoá/phương tiện

(2) Ghi rõ từng trường hợp:

- Không xác định được chủ sở hữu;

- Quá thời hạn không tái xuất;

- Quá thời hạn làm thủ tục nhập khẩu.

(3) Ghi rõ căn cứ Điều, khoản của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (nếu có) và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

(4) Nếu hàng hoá, vật phẩm, phương tiện nhiều thì thống kê danh mục đính kèm.


 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC17

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..............,ngày....... tháng........ năm............

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

.............................................................................. (1)

 

Căn cứ............................................................. Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ............................................................. Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan (2);

Căn cứ (2) ........................................................................................................ ..........................................................................................................................

Xét đơn khiếu nại số..............................................ngày.........tháng.......năm........ của.................................................................................................................................... về Quyết định (3) .......................................................................... số............................ngày...........tháng.........năm.............của............................................ ..........................................................................................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và Quyết định....................................số.................. ngày.........tháng.........năm.............của..............................................................................

Căn cứ kết quả thẩm tra và xét đề nghị của.............................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 (4)........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Các ông (bà)............................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... và ông (bà)........................................................................................................................ ........................................................................ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2...........bản

...............................bản

- Lưu.......................bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

 

(1) Ghi cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

(2) Nêu rõ căn cứ pháp lý để quyết định nội dung giải quyết khiếu nại;

(3) Ghi đầy đủ tên quyết định;

(4) Ghi rõ nội dung quyết định giải quyết khiếu nại và quyền của người khiếu nại (khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện tại toà án nếu có)


 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC25

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..............,ngày....... tháng........ năm............

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

 

Căn cứ Điều............................................................(1) Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định..............................................................................................(2) số................................ngày........tháng........năm..........do................................................. ..........................................................................................................................................

Xét thấy cần phải tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định hành chính về hải quan để tránh hậu quả xảy ra.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm đình chỉ thi hành Quyết định........................................................(2) số..............................ngày.......tháng.......năm..........do..................................................... ..........................................................................................................................................

Điều 2: Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày.......tháng ........năm.........đến ngày..........tháng.........năm..............(3)

Điều 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... .......................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu......bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

 

(1) Ghi rõ Điều luật cụ thể để làm căn cứ pháp lý ra quyết định.

(2) Ghi rõ, đầy đủ tên quyết định.

(3) Thời hạn tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 36 và 43 Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC26

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..............,ngày....... tháng........ năm............

 

QUYẾT ĐỊNH

HUỶ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

 

Căn cứ Điều...........................................................(1) Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định..............................................................................................(2) số................................ngày...................................do........................................................ ..........................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính về hải quan số... ....ngày.........................do.................................................................................................

Xét cần thiết phải thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan số..............ngày.......tháng.........năm.............do.......................................................

 

Điều 2: Quyết định.............................................................................................(2) số......................ngày........tháng.......năm..............do........................................................ .......................................................................................................................................... có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký Quyết định này.

 

Điều 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)........................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.......bản

Người ra quyết định

(Ký tên và đóng dấu)

 

(1) Ghi rõ Điều luật cụ thể để làm căn cứ ra quyết định

(2) Ghi rõ, đầy đủ tên Quyết định.

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC27

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày....... tháng........ năm............

 

QUYẾT ĐINH
TRẢ LẠI HÀNG HOÁ, VẬT PHẨM, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ

 

Căn cứ................Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày.....tháng......năm......;

Căn cứ................................... Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

Xét thấy không cần thiết phải áp dụng Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện số............ ngày.......... tháng........ năm............của..................................................

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Trả lại (*).............................................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... cho.................................................................................................................................... địa chỉ............................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Điều 2: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... ..................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.......bản

Người ra quyết định

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

(*) Ghi rõ số hàng hoá, vật phẩm, phương tiện do cơ quan Hải quan trả lại. Trường hợp hàng hoá, vật phẩm, phương tiện nhiều thì kê thành danh mục đính kèm quyết định này.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC27

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày....... tháng........ năm............

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Đơn vị.............................................................................................................(1) thông báo đến...............................................................................................................(2) Địa chỉ:............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... Nội dung:(3)..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vậy, thông báo để (2)...................................................................................biết.

Nơi nhận:

- Như được thông báo;

-............................(4)

- Lưu..................bản

Người ra thông báo

(ký tên, đóng dấu)

 

(1) Ghi tên đơn vị hải quan nhận được văn bản khiếu nại.

(2) Ghi tên tổ chức, cá nhân có đơn khiếu nại;

(3) Ghi nội dung thông báo:

- Đã thụ lý giải quyết hoặc

- Không thụ lý giải quyết vụ việc.

(4) Ghi tên cơ quan giải quyết khiếu nại lần trước (trường hợp giải quyết khiếu nại lần tiếp theo).

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi