Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN

Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
Cơ quan ban hành: Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:16/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng

Ngày 16/4/2020, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN về việc ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát đối với nhân viên hàng không trực tiếp tiếp cận tàu bay, nhân viên người nước ngoài; xác định các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh,… và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị Hải quan phối hợp các đơn vị chức năng tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm ký gửi để phát hiện, ngăn chặn vật phẩm nguy hiểm đưa trái phép lên tàu bay và các hành vi vi phạm pháp luật khác, sẵn sàng tham gia ứng phó tai nạn hàng không khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Y tế cần phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng phương án và chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức đội y tế cơ động cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn tàu bay kịp thời, hiệu quả; huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức giám định, nhận dạng, phân loại nạn nhân khi có yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
___________

Số: 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng

_______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3084/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 4 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;
- Cục Hàng không Việt Nam/Bộ GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, NC;
- Lưu: VT, UBQGƯPSCTT&TKCN (2b).

CHỦ TỊCH


 

 PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn)

____________

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả tai nạn tàu bay dân dụng nhằm hạn chế đến mức thp nht thiệt hại về người, tài sản và môi trường; bảo đảm an ninh quc gia, an toàn hàng không; góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; khẳng định trách nhiệm của quc gia trong việc tuân thủ các công ước, điu ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia.

2. Mục tiêu cụ thể

Làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó; huy động lực lượng, phương tiện thuộc quyền tổ chức ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức huấn luyện, luyện tập; đề cao giải pháp phòng ngừa, phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng.

Tăng cường nguồn lực, phát huy tốt sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế và cá nhân liên quan trong hoạt động ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

3. Phạm vi, đối tượng

Kế hoạch này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng trên lãnh thổ và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng trên lãnh thổ và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Dự kiến một số tình huống tai nạn, sự cố tàu bay có thể xảy ra

Tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy hoặc có nguy cơ bị nạn.

Tìm kiếm tàu bay lâm nạn khi chưa xác định được vị trí.

Đã biết vị trí tàu bay bị lâm nạn, xảy ra tại khu vc cảng hàng không, sân bay; lân cận của cảng hàng không, sân bay; trên biển, trên đất liền (miền núi, đồng bằng, khu đông dân cư) hoặc trong khu vực quân sự ...

Tàu bay bị lâm nạn là: Tàu bay thuộc hãng hàng không Việt Nam; hãng hàng không nước ngoài đi, đến Cảng hàng không Việt Nam; tàu bay nước ngoài bay qua vùng FIR Việt Nam.

Người bị nạn là người trong nước hoặc có nhiều quốc tịch khác nhau ...

2. Hệ thống tổ chức ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng

Cấp quốc gia: Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cấp bộ, ngành: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cấp địa phương: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã).

3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó

a) Trên đất liền

Bộ Giao thông vận tải

+ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không, Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn Hàng không (Miền Bắc, Trung, Nam) và các cơ quan, đơn vị khác thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

+ Trung tâm khẩn nguy cảng hàng không thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; các cơ quan, đơn vị khác thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Các hãng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp hàng không khác...

+ Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, xây dựng, vận tải (đường không, đường bộ, đường sắt, thủy nội địa), thông tin, viễn thông, y tế...

Bộ Quốc phòng

+ Lực lượng không quân: Các Đội bay tìm kiếm cứu nạn đường không thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; lực lượng không quân thuộc Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 18.

+ Các Đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai: cứu sập; khắc phục hậu quả về môi trường; Quân y cứu trợ thảm họa; chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; thông tin liên lạc cơ động ứng phó thiên tai, thảm họa...

+ Các đơn vị công binh, vận tải, tài nguyên môi trường, thông tin liên lạc, hậu cần, quân y thuộc các Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân Binh chủng, Binh đoàn, Bệnh viện, Học viện, Nhà trường.

+ Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành và huyện (thành phố) trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành và lực lượng, phương tiện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, xây dựng, vận tải, tài nguyên môi trường, thông tin, viễn thông... đứng chân trên địa bàn.

Lực lượng khác

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp, thuộc Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan đến các lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, xây dựng, vận tải, y tế, tài nguyên môi trường, thông tin, viễn thông...

+ Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức xã hội, tình nguyện; các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong và ngoài khu vực theo thỏa thuận hợp tác với Việt Nam hoặc do Việt Nam thuê...

b) Trên biển

Bộ Giao thông vận tải

+ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, gồm 04 Trung tâm Phi hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực (Khu I tại Hải Phòng, Khu vực II tại Đà Nng, Khu vực III tại Vũng Tàu, Khu vực IV tại Nha Trang); các trung tâm này có 07 tàu SAR tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, ca nô cao tốc có thể hoạt động khu vực xa bờ và hệ thống thông tin liên lạc đi kèm.

+ Lực lượng của các cảng vụ hàng hải: Gồm 25 cảng vụ hàng hải khu vực, các cảng vụ này có một số tàu, ca nô công vụ hoạt động đảm bảo an toàn an ninh hàng hải và các thiết bị cẩu, bốc xếp có khả năng chủ trì hoặc tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển và tại các vùng nước cảng biển.

+ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc và Miền Nam: Gồm các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu, bảo đảm an toàn hàng hải trên cả nước; có nhiều phương tiện thủy như ca nô, tàu kéo, sà lan công trình, sà lan mở đáy, tàu lai dắt... và nhiều thiết bị đi kèm.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL): Phụ trách Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam từ Móng Cái đến Cà Mau; Trung tâm xử lý và kiểm soát Thông tin Hàng hải Hà Nội; Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Hai Phong Land Earth Station); Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat (VNLUT/MCC) tại Hi Phòng.

+ Một số doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải khác có thể cung cấp các dịch vụ về hàng hải, trục vớt, dịch vụ kỹ thuật ngầm và tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển như: Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (VISAL); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinaline; Tổng Công ty xây dựng đường thủy Vinawaco; Tổng Công ty vận tải thủy Việt Nam; Công ty vận tải và thuê tàu...

+ Lực lượng khác: Các Cảng vụ Đường thủy nội địa, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không, Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn Hàng không (Miền Bắc, Trung, Nam) và các cơ quan, đơn vị khác thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, xây dựng, vận tải (đường biển, thủy nội địa), thông tin, viễn thông, y tế...

- Bộ Quốc phòng

+ Các tàu, xuồng, ca nô và các phương tiện thủy khác làm nhiệm vụ vận tải, huấn luyện, tuần tra, thực thi pháp luật trên sông, trên biển thuộc: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các Quân khu ven biển, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng...

+ Các Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau), Song Tử Tây (Khánh Hòa).

+ Các trung tâm đào tạo, huấn luyện: Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Bắc; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Trung; Trung tâm Quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

+ Lực lượng, phương tiện bay (máy bay cánh bằng, thủy phi cơ, trực thăng) của các cơ quan, đơn vị thuộc: Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18...

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, vận tải biển, tài nguyên môi trường, y tế, thông tin, viễn thông ... (như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bệnh viện các tuyến).

+ Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành và huyện (thành phố) trực thuộc tỉnh, thành phố; tàu, thuyền, phương tiện thủy của các tổ chức, cá nhân, ngư dân do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý phương tiện (hoặc được quyền huy động khi có vụ việc).

+ Lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành và lực lượng, phương tiện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, tài nguyên môi trường, vận tải biển, vận tải đường sông, y tế, viễn thông... đứng chân trên địa bàn.

- Lực lượng khác

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các đội tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam; các trung tâm thông tin chuyên ngành thủy sản; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thủy sản, y tế...

+ Bộ Công Thương: Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, vận tải biển, tài nguyên môi trường ... (như Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trường Cao đẳng Dầu khí, Xí nghiệp vận tải biển và Công tác lặn/Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro).

+ Lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành khác (Công an, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền Thông, Xây dựng, Ngoại giao); cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Chính phủ, bộ, ngành, địa phương hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, vận tải biển, tài nguyên môi trường, y tế, thông tin, viễn thông...

+ Các tàu vận tải quốc tế đang hoạt động trong vùng lãnh thổ Việt Nam hoặc có hải trình quốc tế gần vị trí tàu, thuyền của Việt Nam gặp nạn.

+ Hội Chữ thập đỏ; các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức xã hội, tình nguyện.

+ Phương tiện, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa trong và ngoài khu vực theo thỏa thuận với Việt Nam hoặc do Việt Nam thuê...

III. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TAI NẠN

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

- Chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia, phương án phối hợp ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng; xây dựng đề án hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình, nội dung tuyên truyền giáo dục, huấn luyện, diễn tập; rà soát, lập đề án bổ sung trang bị tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng...

- Chỉ đạo cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng; chỉ đạo, kiểm tra các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luyện tập, diễn tập theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hệ thống tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, hàng không tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng, điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng.

- Cập nhật, cung cấp thông tin về diễn biến tình huống sự cố, thiên tai cho cơ quan dự báo, cảnh báo để tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng hàng không phục vụ công tác ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

2. Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia, phương án phối hợp ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

Chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác đảm bảo an ninh hàng không; định kỳ, đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, kịp thời thông tin đến các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Chỉ đạo hoàn thiện, nâng cấp hệ thống bảo đảm an ninh hàng không, phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không để kịp thời tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

3. Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về những quy định pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cảnh báo, báo động trợ giúp tìm kiếm tàu bay dân dụng lâm nạn.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó về tai nạn hàng không dân dụng; hàng năm kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn; tổ chức trực ban để tiếp nhận các thông tin liên quan đến an ninh an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không thuộc Bộ kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ của mình với việc sẵn sàng tham gia trực và tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không, cụ thể: Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; tổ chức, vận hành hệ thống giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng an ninh hàng không; phê duyệt, chấp thuận chương trình, quy chế an ninh hàng không; tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; thiết lập hệ thống báo cáo, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá sự cố, nguy cơ đe dọa đến an ninh hàng không; quyết định áp dụng các biện pháp, quy trình, thủ tục phòng ngừa an ninh hàng không phù hợp với nguy cơ đe dọa; xây dựng, huấn luyện, diễn tập, tổ chức thực hiện phương án khẩn nguy sân bay, đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; công tác xử lý, khắc phục, điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm, uy hiếp an ninh hàng không, sự cố an ninh hàng không.

Ban hành các khuyến cáo, chỉ thị cần thiết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an ninh hàng không; thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an ninh hàng không, phục vụ an ninh, quc phòng, khn nguy quc gia; thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động bảo đảm an ninh hàng không; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng, phòng, chống khủng bố và giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát đối với nhân viên hàng không trực tiếp tiếp cận tàu bay, nhân viên người nước ngoài; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ nhân viên trong ngành, không để các đối tượng xấu lôi kéo, móc nối; xây dựng quy chế và hướng dẫn thống nhất, có sự phân định rõ ràng giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh nội bộ, kim soát an ninh nội bộ.

Xây dựng tiêu chí, phương pháp, cách thức và quy trình quản lý đánh giá rủi ro, uy hiếp an ninh hàng không theo hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); xác định các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia như Cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nng, Cam Ranh,... và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; phối hợp với Bộ Công an triển khai thiết lập Đồn công an tại một số Cảng hàng không quốc tế.

Chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ tàu bay, việc thi công các công trình tại các cảng hàng không sân bay kịp thời phát hiện và thu dọn vật ngoại lai, giảm thiểu ảnh hưởng của vật ngoại lai đến an toàn khai thác tàu bay; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tăng cường công tác kiểm tra giám sát FOD tại các cảng hàng không sân bay, sớm đầu tư hệ thống thiết bị phát hiện FOD, tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn trên sân đỗ tàu bay.

Tổ chức khảo sát, kịp thời cập nhật năng lực phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn trên không, trên biển, trên đất liền trong và ngoài nước để tham mưu, đề xuất sử dụng lực lượng, phương tiện khi có tình huống; rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư bổ sung trang bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng đối với các Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không, các Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn hàng không.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của điều ước quốc tế về an ninh hàng không mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, tổ chức ký kết và duy trì đầu mối thông tin, liên lạc theo các văn bản thỏa thuận tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng với các nhà chức trách hàng không của các quốc gia kế cận theo yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế...

4. Bộ Quốc phòng

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, diễn tập ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, khủng bố; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay và trên các chuyến bay.

Chỉ đạo lực lượng liên quan xây dựng, luyện tập kế hoạch ứng phó tai nạn hàng không dân dụng; nâng cao năng lực, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư bổ sung trang bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng đối với các đội tìm kiếm cứu nạn đường không.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xây dựng phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và các lực lượng khác của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng gắn với việc sẵn sàng trực và tham gia ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

Chủ trì quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia; phòng, chống hành vi sử dụng tên lửa vác vai nhằm vào tàu bay dân dụng. Định kỳ hoặc đột xuất trao đổi, cung cấp, đánh giá thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn khủng bố, các tổ chức phản động và các loại tội phạm, âm mưu can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cho Bộ Giao thông vận tải.

- Xây dựng phương án bảo vệ, thực hiện phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn xã hội tại sân bay dùng chung; triển khai thực hiện Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng trong phạm vi trách nhiệm. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc phòng cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội liên quan phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; đánh giá rủi ro và mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không.

- Chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chỉ đạo Trung tâm Quản lý Điều hành hoạt động bay phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công ty Quản lý bay Việt Nam để tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ các hoạt động bay trong khu vực trách nhiệm; quản lý tốt đối với các hoạt động bay của hàng không dân dụng, máy bay không người lái, yêu cầu các đơn vị có tổ chức hoạt động bay này phải có kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Quản lý Điều hành hoạt động bay khu vực để bảo đảm an toàn cho các hoạt động bay chung.

5. Bộ Công an

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xây dựng và triển khai các phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng trực và tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng.

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng kịp thời phát hiện, nắm chắc các tổ chức khủng bố trong nước và nước ngoài kết hợp với tổ chức phản động trong nước để khủng bố các cảng hàng không, sân bay và máy bay; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, địa phương ... kiểm soát tốt các hoạt động ký gửi hàng hóa, vận chuyển bưu phẩm bằng đường hàng không trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, diễn tập để ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, khủng bố; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay và trên các chuyến bay.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng; thiết lập Đồn công an tại một số Cảng hàng không quốc tế và tổ chức hoạt động của lực lượng an ninh hàng không; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư bổ sung trang bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn đường không đối với lực lượng làm công tác cứu hộ, cứu nạn.

6. Bộ Tài chính

Chỉ đạo các đơn vị Hải quan phối hợp các đơn vị chức năng tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm ký gửi để phát hiện, ngăn chặn vật phẩm nguy hiểm đưa trái phép lên tàu bay và các hành vi vi phạm pháp luật khác, sẵn sàng tham gia ứng phó tai nạn hàng không dân dụng khi có yêu cầu.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về những quy định pháp luật liên quan đến công tác an ninh an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng; theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó tai nạn hàng không dân dụng.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về những quy định pháp luật liên quan đến công tác an ninh an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng (trong đó phổ biến quy định, quy trình về báo tin tàu bay lâm nguy, lâm nạn).

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xây dựng phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sẵn sàng tham gia ứng phó tai nạn hàng không dân dụng.

- Phối hợp với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng kịp thời phát hiện, nắm chắc các tổ chức khủng bố trong nước và nước ngoài kết hợp với tổ chức phản động trong nước để khủng bố các cảng hàng không, sân bay và máy bay; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an... kiểm soát tốt các hoạt động ký gửi hàng hóa, vận chuyển bưu phẩm bằng đường hàng không trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chống hành vi sử dụng tên lửa vác vai tấn công tàu bay dân dụng. Triển khai thực hiện Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng trong phạm vi trách nhiệm.

- Chỉ đạo cảng hàng không, sân bay và các lực lượng trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó về an ninh an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng (nơi có cảng hàng không, sân bay); hàng năm triển khai, kiểm tra việc thực hiện, soát xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; tổ chức trực ban để tiếp nhận các thông tin liên quan.

9. Các bộ, ngành khác

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về những quy định pháp luật liên quan đến công tác an ninh an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng.

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó tai nạn hàng không dân dụng; hàng năm triển khai, kiểm tra việc thực hiện, soát xét, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn.

- Kiểm tra lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tổng hợp báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng khi có tình huống; theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát trang bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn đường không để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư bổ sung.

- Thường xuyên rà soát, kiểm kê các trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phân bổ, bên cạnh đó, cần chủ động đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết khác đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công tác ứng phó sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng xảy ra.

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

- Chỉ định cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn hoặc trực tiếp chỉ huy khi nhận điện báo cáo của các tổ chức, cá nhân; tùy theo vị trí, diễn biến, tính chất tàu bay lâm nguy, lâm nạn để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức và cá nhân kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống tìm kiếm, cứu nạn tàu bay. Những trường hợp trong khả năng ứng phó của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi, chỉ đạo và sẵn sàng phương án trợ giúp các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó.

- Tùy theo diễn biến, tính chất, quy mô vụ tai nạn, chủ trì tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện, kế hoạch để điều hành, chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; căn cứ theo đề xuất của cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay theo phương án tìm kiếm, cứu nạn đã lập hoặc căn cứ theo yêu cầu của từng vụ việc để bổ sung lực lượng, phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm điều động tàu bay để tham gia tìm kiếm, cứu nạn (các tổ chức, cá nhân có tàu bay được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn có trách nhiệm nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu); trong trường hợp lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài là tàu bay, phương tiện và người nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng trong khu vực trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng của Việt Nam thì chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp phép cho các chuyến bay, phương tiện và lực lượng theo quy định.

- Chủ trì, thu thập và cung cấp thông tin chính thức về sự cố trên phương tiện thông tin đại chúng; phân công và chỉ định Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không về việc phát ngôn, thông tin báo chí về tai nạn tàu bay dân dụng liên quan. Tổng hợp tình hình, báo cáo thường xuyên, đột xuất Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn áp dụng mọi biện pháp cần thiết và kịp thời để trợ giúp tàu bay, hành khách, tổ bay và tài sản khi tàu bay lâm nguy, lâm nạn; chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn, trung tâm nhận, xử lý và phân phối dữ liệu khẩn nguy trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin cứu nạn và thông báo cho các cơ quan, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn về các tình huống khẩn cấp của tàu bay.

- Chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không chủ trì xác định khu vực tìm kiếm trong trường hợp chưa xác định được vị trí tàu bay lâm nguy, lâm nạn; phối hợp với tổ chức, cá nhân có tàu bay tham gia tìm kiếm cứu nạn lập Kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn (Cục Hàng không Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt trước khi triển khai thực hiện kế hoạch).

- Thành lập Sở Chỉ huy phía trước, thành phần gồm đại diện các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tùy theo vị trí tàu bay lâm nguy, lâm nạn để chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam: (i) Tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận của cảng hàng không, sân bay: Chỉ đạo doanh nghiệp cảng hàng không chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương liên quan tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn; (ii) Trên biển: Chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu chủ trì, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn theo quy định tại Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển; (iii) Khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét, chỉ định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ trì cứu nạn.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin báo nạn, xác minh chính xác thông tin chuyến bay, rà soát thông tin hành khách, phi hành đoàn; tổ chức xác định khu vực tìm kiếm, vị trí tàu bay lâm nạn; huy động lực lượng, phương tiện thuộc Bộ tham gia ứng phó tàu bay lâm nạn; thiết lập Sở Chỉ huy phía trước để chỉ đạo (trước khi triển khai phải báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn); tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về ứng phó, khắc phục hậu quả tai nạn tàu bay dân dụng; báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phương án và kế hoạch bay tìm kiếm tàu bay lâm nạn; phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn, quy trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả theo pháp luật.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương khác và các tổ chức, cá nhân kịp thời ứng phó; phối hợp Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không thuộc Bộ tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp phép cho các chuyến bay, phương tiện và lực lượng theo quy định trong trường hợp phải sử dụng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thu thập và cung cấp thông tin chính thức về sự cố trên phương tiện thông tin đại chúng; phân công và chỉ định cho cơ quan chức năng, hãng hàng không về việc phát ngôn, thông tin báo chí phù hợp thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; chỉ đạo hãng hàng không, phối hợp với địa phương làm công tác tư tưởng, thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có người bị nạn (đối với hành khách trong nước).

- Tùy theo tính chất của vụ việc, Bộ Giao thông vận tải thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, báo cáo cho Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và thông báo cho quốc gia đăng ký tàu bay, quốc gia của người khai thác tàu bay, quốc gia sản xuất tàu bay, quốc gia thiết kế tàu bay và các quốc gia có liên quan khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...

- Tổng hợp tình hình, báo cáo thường xuyên, đột xuất.

3. Bộ Quốc phòng

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của Quân đội tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

- Chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Cục Tác chiến điện tử, Binh chủng Thông tin - Liên lạc và cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các trạm quan sát, rada cảnh giới tiến hành quan sát, rà soát thông tin, tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp phát hiện tàu bay trên đất liền, vùng trời, vùng biển để kịp thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn biết, xử lý.

- Chủ trì tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và các lực lượng khác của Quân đội tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng trong khu vực quân sự; trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, các địa phương khác và các tổ chức, cá nhân kịp thời ứng phó.

- Chỉ đạo các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và các lực lượng khác của Quân đội chỉ đạo các Đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (Đội Cứu sập, Đội khắc phục hậu quả về môi trường, Đội Quân y cứu trợ thảm họa, Đội sử dụng chó nghiệp vụ, Đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, các Tiểu đoàn Công binh tìm kiếm cứu nạn, cứu sập đổ công trình, các Đội ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân, các Đội bay tìm kiếm cứu nạn đường không, các Đội thông tin liên lạc) sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị để tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo Quân khu nơi có tàu bay lâm nạn chủ trì, phối hợp với địa phương dựng các nhà bạt tại khu vực lân cận để thực hiện công tác cứu chữa bệnh nhân, bảo quản thi thể trong trường hợp có người bị chết, lưu trú cho lực lượng chỉ huy, tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông; đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18, Không quân Hải quân sẵn sàng lập cầu hàng không sân bay trực thăng cấp cứu y tế kịp thời những người bị thương nặng, ngoài khả năng cấp cứu của các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh.

- Chủ trì cấp phép cho tàu bay quân sự nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng tại Việt Nam; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành liên quan để cấp phép và phối hợp với lực lượng, phương tiện của nước ngoài thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng trong vùng trời Việt Nam.

4. Bộ Công an

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

- Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện của lực lượng công an tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng khi có tình uống và theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Phối hợp với địa phương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh, thành phố thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, tổ chức canh gác, đảm bảo giao thông (trường hợp tai nạn xảy ra tại cảng hàng không, sân bay hoặc lân cận cảng hàng không, sân bay thì lực lượng an ninh hàng không thực hiện công tác bảo vệ hiện trường dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của lực lượng công an tỉnh, thành phố); chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng cơ động khống chế, dập tắt đám cháy (nếu xảy ra cháy nổ).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo an ninh liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu nạn và giải quyết các vụ tai nạn tàu bay dân dụng trong nước cũng như tàu bay Việt Nam tai nạn ở nước ngoài; huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức giám định, nhận dạng, phân loại nạn nhân khi có yêu cầu.

- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương (nơi xảy ra tai nạn và tại các địa phương có hành khách bị tai nạn).

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát thông tin, tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp phát hiện tàu bay trên đất liền, vùng trời, vùng biển để kịp thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn biết, xử lý.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất quy định các tần số trực canh, cấp cứu - khẩn cấp, quy định về thông tin liên lạc vô tuyến; ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông huy động lực lượng của ngành tham gia bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tìm kiếm, cứu nạn; cấp phép sử dụng tần số khẩn cấp cho các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn trong nước và nước ngoài phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

6. Bộ Ngoại giao

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thông báo về sự cố tai nạn tàu bay dân dụng cho quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan và đề nghị trợ giúp quốc tế theo quy định của Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thông báo sự cố và trợ giúp quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành chức năng thông qua đường ngoại giao, đề nghị các cơ quan chức năng nước ngoài giúp đỡ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng Việt Nam bị tai nạn, sự cố; đồng thời hỗ trợ cứu người, phương tiện, làm các thủ tục cần thiết và giải quyết các vấn đề phát sinh khác để đưa người, phương tiện về nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh thông tin, nhận dạng, và phân loại nạn nhân; kịp thời theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước có người bị nạn để phối hợp giải quyết theo thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc thông tin và giải quyết hậu quả các vụ tai nạn tàu bay dân dụng trong khu vực trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng của Việt Nam có yếu tố nước ngoài và tàu bay dân dụng Việt Nam lâm nạn ở nước ngoài.

7. Bộ Y tế

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành có lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng phương án và chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tổ đội y tế cơ động cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn tàu bay kịp thời, hiệu quả; huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức giám định, nhận dạng, phân loại nạn nhân khi có yêu cầu.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện các chính sách với người tham gia làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc bị chết theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Khi nhận được thông tin, bằng các phương tiện thông tin đại chúng phát động, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn nếu phát hiện tàu bay dân dụng lâm nguy, lâm nạn hoặc nhận được thông tin tàu bay đang lâm nguy, lâm nạn và có lý do tin rằng tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy phải thông báo ngay cho cơ sở dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải, trạm báo động hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành yêu cầu Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam phát thông tin cảnh báo về tình trạng tàu bay lâm nguy, lâm nạn để người dân trên đất liền, ngư dân trên biển quan sát, phát hiện, kịp thời báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khả năng tàu bay lâm nạn hoặc được tiếp nhận thông tin có tàu bay lâm nạn từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong trường hợp tàu bay lâm nạn tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét, chỉ định một Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ trì cứu nạn.

- Khi xác định được vị trí tàu bay lâm nạn, thực hiện:

+ Thành lập Sở Chỉ huy hiện trường, thành phần gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, huyện, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan; có biện pháp kiểm tra hiện trường, đồng thời huy động lực lượng dân quân, bộ đội địa phương và các lực lượng liên quan (nếu tai nạn xảy ra trên đất liền); huy động lực lượng, phương tiện tàu thuyền địa phương hoạt động gần khu vực tàu bay bị nạn và các tàu tổ, đội của ngư dân nơi gần với tàu bay lâm nạn tiến hành cứu nạn hành khách, phi hành đoàn.

+ Chỉ đạo lực lượng công an tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, tổ chức canh gác, đảm bảo giao thông (trường hợp tai nạn xảy ra tại cảng hàng không, sân bay hoặc lân cận cảng hàng không, sân bay thì lực lượng an ninh hàng không thực hiện công tác bảo vệ hiện trường dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của lực lượng công an tỉnh, thành phố).

+ Chủ trì huy động lực lượng, phương tiện, chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng cơ động khống chế, dập tắt đám cháy (nếu xảy ra cháy nổ); có phương án sơ tán nhân dân, bố trí tạm trú, ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng (khi máy bay lâm nạn làm cháy, nổ một số nhà dân).

+ Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án tiếp nhận người bị thương; triển khai nhân viên y tế của bệnh viện và các y bác sỹ của lực lượng vũ trang xuống hiện trường thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu cho người bị nạn... Đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

- Nếu ngoài khả năng ứng phó, kiến nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương khác phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu nạn; phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng.

- Làm công tác tư tưởng, thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có người bị nạn (nếu có hành khách là người địa phương), quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

10. Các bộ, ngành, địa phương khác

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương mình rà soát lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng báo cáo về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

- Huy động lực lượng, phương tiện tàu thuyền của bộ, ngành, địa phương mình quản lý đang hoạt động gần khu vực tàu bay bị nạn và các tàu tổ, đội của ngư dân nơi gần với tàu bay lâm nạn tiến hành cứu nạn hành khách, phi hành đoàn (khi tai nạn máy bay xảy ra trên biển).

- Theo chức năng, nhiệm vụ quy định, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn tàu bay dân dụng để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

- Các địa phương có nạn nhân bị tai nạn tàu bay, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, có chính sách hỗ trợ gia đình có người bị nạn, quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm thông tin liên lạc

Chỉ huy, điều phối các tàu bay cứu nạn tại khu vực tìm kiếm: Trung tâm kiểm soát đường dài (hoặc Trung tâm kiểm soát tiếp cận liên quan) phối hợp với chỉ huy bay quân sự chỉ huy, điều phối tàu bay cứu nạn với các tàu bay dân dụng khác phù hợp với chỉ định của cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tần số liên lạc không địa: Trên tần số VHF 123.100MHz hay tần số liên lạc của cơ sở điều hành bay liên quan hoặc tần số khác (cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn sẽ ấn định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế). Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức thông báo cụ thể cho tổ chức Hàng không dân dụng các nước liên quan về tần số liên lạc và làm thủ tục phát điện văn hàng không (NOTAM) nếu khu vực tìm kiếm gần hoặc tại khu vực biên giới quốc gia.

2. Bảo đảm chi trả

Việc thanh toán chi phí trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa ban hành kèm theo Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

VI. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn lãnh đạo trực tiếp.

2. Thành lập Sở Chỉ huy phía trước khi có tình huống.

Căn cứ kế hoạch này, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm rà soát, thống kê thiết bị, phương tiện ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng thuộc bộ, ngành, địa phương mình quản lý, sử dụng, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch ứng phó cấp mình và triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi