Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH 2021 ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1071/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:27/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành biểu tượng Skillingup Viet Nam và Wordskills Viet Nam

Ngày 27/9/2021, Bộ Lao động - thương binh và xã hội ban hành Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành biểu tượng Skillingup Viet Nam và Wordskills Viet Nam.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo 02 mẫu biểu tượng Skillingup Viet Nam (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Wordskills Viet Nam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) để sử dụng cho các hoạt động có mục đích quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Quyết định cũng giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hàng Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng. Đồng thời, Quyết định nêu việc tổ chức, cá nhân sử dụng hai biểu tượng nêu trên khác với mục đích BLĐTBXH quy định và Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng phải được sự đồng ý của BLĐTBXH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1071/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TƯỢNG SKILLING UP VIET NAM VÀ WORLDSKILLS VIET NAM

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này hai mẫu biểu tượng: Skilling Up Viet Nam (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Viet Nam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) để sử dụng cho các hoạt động có mục đích quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề Việt Nam ở trong và ngoài nước (có mẫu biểu tượng tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng hai biểu tượng nêu trên khác với mục đích nêu tại Điều 1 và Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng phải được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối h
ợp);
- Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN (để phối hợp);
- Trung tâm Thông tin (để đăng Website Bộ LĐTB&XH);
- Tổng cục GDNN (để đăng Website);
- Lưu:
VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01:

MẪU BIỂU TƯỢNG SKILLING UP VIETNAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam

 

 

PHỤ LỤC 02:

MẪU BIỂU TƯỢNG WORLDSKILLS VIETNAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi