Thông tư 07-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 07/BKH/DN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

Để thực hiện Nghị định số 64-CP ngày 9-10-1995 của Chính phủ ban hành "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam"; sau khi đã trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) như sau:

 

I- ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 2, ĐIỂM 3 ĐIỀU 5 QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/CP NGÀY 9-10-1995
(SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ QUY CHẾ).

 

1- Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty:

- Giấy phép hoạt động của công ty do Ngân hàng Nhà nước cấp (bản chính).

- Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc công ty đã chuyển đủ vốn điều lệ vào tài khoản tạm giữ được mở tại Ngân hàng Nhà nước: Số vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định của công ty quy định tại điểm 2 Điều 6 của Quy chế.

- Điều lệ công ty (nếu là công ty liên doanh có kèm theo hợp đồng liên doanh).

- Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính.

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở công ty.

- Văn bản bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên trưởng, Tổng giám đốc (giám đốc) của công ty đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. 2- Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh của công ty:

- Giấy phép mở chi nhánh do Ngân hàng Nhà nước cấp (bản chính).

- Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chi nhánh.

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh.

- Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

3- Hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty, chi nhánh của công ty.

 

II- ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY ĐỊNH
TẠI ĐIỂM 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ
(CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 100% VỐN TRONG NƯỚC)

 

1- Nếu công ty là doanh nghiệp Nhà nước thì đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước. Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp, nếu công ty đặt chi nhanh, phải có giấy phép mở chi nhánh do Ngân hàng Nhà nước cấp.

2- Nếu công ty do nhiều doanh nghiệp góp vốn thành lập theo Luật công ty thì việc đăng ký kinh doanh được áp dụng theo Thông tư liên ngành số 201/TT-LN ngày 30-10-1991 của Ngân hàng Nhà nước và Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng.

 

III- ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

1- Các công ty, chi nhánh công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động, nếu có những thay đổi về nội dung một trong các điểm đã ghi trong giấy phép hoạt động, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phải đăng ký bổ sung các thay đổi đó tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2- Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty, chi nhánh công ty kể cả đăng ký thay đổi trong quá trình hoạt động, cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi bản sao cho cơ quan thuế, cơ quan thống kế và cơ quan Ngân hàng Nhà nước cùng cấp.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 07-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 07-BKH/DN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 11/09/1996 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
--------------
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 07 BKH/DN
Hanoi, September 11, 1996

 
CIRCULAR
GUIDING BUSINESS REGISTRATION OF FINANCE LEASING COMPANIES IN VIETNAM
In order to implement Decree 64/CP of the Government dated 9 October 1995 on the promulgation of Temporary Regulation on the organization and operation of Finance Leasing Companies in Vietnam; after having consulted with State Bank of Vietnam, the Ministry of Planning and Investment hereby provides guidelines on business registration of Finance Leasing Companies in Vietnam (hereinafter referred to as Companies) as follows:
I. BUSINESS REGISTRATION PROCEDURES OF FOREIGN INVESTED COMPANIES AS STATED IN ITEM 2, ITEM 3 OF ARTICLE 5 OF THE TEMPORARY REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF FINANCE LEASING COMPANIES PROMULGATED BY DECREE NO. 64/CP DATED 9 OCTOBER 1995 (HEREINAFTER REFERRED TO AS REGULATION).
1. Application documents for business registration of the Company shall include:
- Operating licence for the Company issued by the State Bank of Vietnam, certifying that the Company has contributed the full amount of its registered capital to the escrow account opened at the State Bank of Vietnam; The registered capital of the Company shall not be less than the legal capital of Finance Leasing Company as stipulated in Item 2 of Article 6 of the Regulation.
- Charter of the Company;
- Joint-venture Contract (only required in the case of a Joint-venture Company)
- Written statement regarding the appointment of the positions of the Company as Chairperson, Vice Chairperson, Members of the Board of Directors, Head of the Control Committee, General Director. Such appointment shall be subject to prior approval of the Governor of the State Bank of Vietnam.
2. Application documents for business registration of the es) of the Company shall include:
- Permit to opening es) issued by the State Bank of Vietnam (original permit);
- Written approval of the provincial or municipal Peoples Committee where the es) is expected to be located;
- Written certificate attesting the ownership right or the right to use premises where the office of the branch is expected to be located;
- Written statement certifying the Companys legal right to use its branch office.
- Letter of appointment of the branch manager.
3. Application document for business registration shall be submitted to the Ministry of Planning and Investment. Within 15 (fifteen) days from the date of receiving the complete application documents, the Ministry of Planning and Investment shall issue the Certificate of Business registration for the Company or the branch(es) of the Company.
II. BUSINESS REGISTRATION PROCEDURES OF LOCAL COMPANIES AS STATED AT ITEM 1 OF ARTICLE 5 OF THE REGULATION (LOCALLY OWNED FINANCE LEASING COMPANY).
1. With regard to State-owned Companies, the procedures shall be those application documents which include the operating licence issued by the State Bank of Vietnam (in case of business registration for the branch of the Company).
2. With regard to Companies established under Company Law, the precedes shall be subject to the Inter-Ministerial Circular No. 201/TT-LN dated 30 October 1991 of the State Bank of Vietnam and the State Economics Arbitration, providing guideline for the business registration of the credit institutions.
III. REGISTRATION OF CHANGES IN THE BUSINESS OPERATION OF THE COMPANY:
1. Whenever there are any changes in the operating licence of the Company or es) of Company which has been granted the Certificate of business registration during its course of operation, such company or branch(es) shall register its changes with the authority in charge of issuing the Certificate of business registration provided that such changes have been approved by the State Bank of Vietnam.
2. Within 7 (seven) days from the date of issuing the Certificate of business registration for the Company or the es) of the Company or from the date of registration of changes in the course of operation of the Company, the authority in charge of issuing the Certificate of business registration shall send the copy of the Certificate to the Tax authority, Statistics Agency and State Bank of Vietnam.
3. In the course of implementing this Circular, if there are any problems, these should be referred to the Ministry of Planning and Investment for consideration.
 

 
FOR THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
 DEPUTY MINISTER

 Tran Xuan Gia

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!