Quyết định 479/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ -Tổng công ty Vận tải thuỷ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------

Số: 479/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ ĐƯỜNG THUỶ THÀNH ĐƠN VỊ

HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CÔNG TY MẸ -TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Tổng công ty Vận tải thuỷ tại Công văn số 710/TCT-VPTH ngày 05/10/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Công ty vận tải và Cơ khí đường thuỷ - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Vận tải thuỷ thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ.

Điều 2. Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ có trách nhiệm:

- Thực hiện việc chuyển đổi tổ chức Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/3/2010.

- Trong quá trình chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ.

- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ phù hợp với các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu của Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 858/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ và các quy định trước đây của Bộ Giao thông vận tải trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thuỷ, Giám đốc Công ty Vận tải và Cơ khí đường thuỷ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Mạnh Hùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi