Quyết định 478/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt III cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
----------------

Số: 478/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 ĐỢT III CHO

CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ GTVT

-----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 18047/BTC-TCDN ngày 23/12/2009 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2008;

Căn cứ các biên bản thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2008 của Tổ Giám sát đối với các công ty nhà nước thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt III cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT;
- Các công ty nhà nước tại phụ lục;
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC (05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 ĐỢT III CHO CÁC

CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 478/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2010

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

 

STT

Tên doanh nghiệp

Xếp loại doanh nghiệp

1

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

A

2

Công ty mẹ Tổng công ty Đường sông miền Nam

A

3

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung

B

4

Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

B

5

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

B

6

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4

B

7

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

B

8

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6

B

9

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8

B

10

Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

B

11

Tổng công ty Xây dựng đường thủy

B

12

Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải

A

13

Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

B

14

Công ty Vận tải và Xây dựng

B

 

 

thuộc tính Quyết định 478/QĐ-BGTVT

Quyết định 478/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt III cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:478/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:27/02/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Giao thông , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi